Сучасні візуальні мистецькі практики

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828КМА-41доцент Когут  Г. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання про завдання та розвиток мистецтва ХХ століття, стилі та митців, необхідні для того, щоб сприймати, розуміти та інтерпретувати сучасні мистецькі твори.

Мета курсу – надати студентам базові знання про основні аспекти історичного розвитку світового образотворчого мистецтва та архітектури від найдавніших часів до середини ХХ ст.

До основних завдань курсу належить вивчення:
– ключових мистецтвознавчих термінів та категорій
– процесів стилістичного та іконографічного розвитку;
– шедеврів світового та українського мистецтва ХХ ст.;
– творчих біографій визначних митців (архітекторів, живописців, скульпторів, графіків);
– соціального та комунікативного значення мистецтва в історичному контексті;
– методів аналізу форми та змісту творів образотворчого мистецтва та архітектури.

Після завершення цього курсу студент буде :
знати пов’язані з даним часовим періодом:
-ключові поняття історії мистецтва, ;
-основні факти про визначні пам’ятки;
-творчі життєписи найвизначніших митців;
-основні стилі та течії;
-особливості розвитку мистецтва на історичних етапах.
уміти:
-описувати та інтерпретувати твори мистецтва цього періоду;
-залучати ці пам’ятки мистецтва як джерела для власних творчих пошуків.

 

Рекомендована література

Фартінг С. Історія мистецтва від найдавніших часів до сьогодення. Vivat, 2019.
Adams L.S. A History of Western Art / Second edition. ― London, 1997.
Gardner’s Art Through the Ages / Ninth edition — Florida, 1991.
Janson H.W. History of Art / Fourth edition revised and expanded by A.F.Janson — New Jersey, 1991.

Матеріали

Силабус курсу “Сучасні візуальні медіапрактики”

Силабус:

Завантажити силабус