Історія театрального костюма

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
64Залік
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616доцент Когут  Г. В.КМА-31, КМТ-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616КМА-31доцент Когут  Г. В.
КМТ-31доцент Когут  Г. В.

Опис курсу

Театральний костюм – важливий елемент сценографії. Його історія охоплює всі етапи розвитку сценічного мистецтва від ритуально-обрядових і фольклорних форм театру до сучасної театральної практики. Як одяг дійової особи театральний костюм в усі періоди історичного розвитку більшою чи меншою мірою базувався на побутовому вбранні. Тож при вивченні історії театрального костюма передовсім виникає необхідність здобуття базових знань з історії костюма. Водночас, як сьогодні, так і в минулі епохи костюм був предметом творчості художників, що тісно пов’язує історію театрального костюма з історією образотворчого мистецтва та сценографії.

Мета курсу – надати студентам базові знання про основні аспекти історичного розвитку театрального костюма від найдавніших часів до кінця ХХ ст.

До основних завдань курсу належить вивчення:

  • ключових мистецтвознавчих термінів та категорій;
  • процесів стилістичного та іконографічного розвитку;
  • шедеврів світового та українського мистецтва;
  • творчих біографій визначних митців (архітекторів, живописців, скульпторів, графіків);
  • соціального та комунікативного значення мистецтва в історичному контексті;
  • методів аналізу форми та змісту творів образотворчого мистецтва та архітектури

Рекомендована література

Брокетт О.,  Гілді Ф. Ґ. Історія театру. Літопис, -2014.

Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.

Стамеров К.К. Нариси з історії костюмів: У 2 част. – К., 1978.

Boucher F. 20 000 Years of Fashion. The History of Costume and Personal Adornment.  – N.Y., 1987.

Матеріали

Силабус курсу “Історія театрального костюма” (акторське відділення)

Силабус курсу “Історія театрального костюма” (театрознавче відділення)