Антропологія театру

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716Рой  У. В.КМТ-41
7доцент Гарбузюк  М. В.КМТ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМТ-41Рой  У. В.

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів театрознавчого відділення з практиками які існують в культурі щодо догляду за тілом, історичний розвиток та становлення європейського театру з точки зору гегемонії візуального впливу. Особливості розвитку та сприйняття мистецтва під кутом зору походження його виконавця. Особливості пошуків Евженіо Барби посеред мексиканців та інших народів. Особливості сприйняття та ставлення до театру як ритуалу. Особливості розвитку виконавського мистецтва. Особливо його розвиток в театральних середовищах та поза «театральною» сферою.

Рекомендована література

 1. Словарь театральной антропологии. Тайное исскуство сиполнителя. Евженио Барба, Николо Саварезе. – М.: Артист. Режисер. Театр. – 2010.
 2. Барба Э. Бумажное каноэ: Трактат о Театральной Антропологии. СПб.: Изд-во СПбГАТИ, 2008. 304 с.
 3. Мейерхольд и другие: документы и материалы. М.: О. Г. И., 2000. 767 с.
 4. Неоконченная полемика: биомеханика Мейерхольда или психотехника Станиславского? // Русская антропологическая школа. Труды. Вып. 1/4. М.: РГГУ, 2007. 423 с.
 5. Полищук В. Книга актерского мастерства. Всеволод Мейерхольд. М: АСТ, 2010. 222 с.
 6. Рождественская Н. В. «Быть или казаться»: истоки современного театра и психотехника актера: учебное пособие. СПб.: СПбГАТИ, 2011. 94 с.
 7. Марсель Мосс «Les методи дю корпус» (1934), Журналь де Психологія, XXXII, Ne, 3–4, 15 Марс – 15 квітня 1936 року. Зв’язок де ле Психологія 17 травня 1934.
 8. Мосс М. Техніки тіла / / Мосс М. Товариства. Обмін. Особистість. Праці з соціальної антропології. М., 1996.
 9. Гейзінг Йоган. Homo ludens / Пер з англ. Мокровольського О. –К.: Вид-во “Основи”, 1994. – 250 с.
 10. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 1. – М., 1961.
 11. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 2. – М., 1963.
 12. Театральная энциклопедия. Глав. ред. П. Марков. – Т. 3. – М., 1964.
 13. Театральная энциклопедия. Глав. ред. С. Мокульский. – Т. 4. – М., 1965.
 14. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.
 15. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів, 2008.
 16. Паві П. Словник театру. – Львів, 2007.
 17. Тайнен К. На сцене і в кіно. – Москва, 1969.
 18. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – Т. 1 – Т. 3. – Львів, 2003.
 19. Веселовська Г. Проблема знаку в театральному мистецтві // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство. – В. 4. – Львів, 2004. –С. 3 – 10.

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус