Педагогічна (асистентська) практика (театрознавство)

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11КМТ-1мМаксименко С. М.

Опис курсу

«Педагогічна (асистентська) практика» проходить упродовж чотирьох тижнів на базі кафедри театрознавства та акторської майстерності у супроводі керівника практики цієї кафедри, а також за участі відповідно призначених керівників практики від загальноуніверситетських кафедр педагогіки та психології.

Проходження практики передбачає виконання різнорідних завдань практичного характеру, які покликані закріпити знання та навики, отримані під час низки навчальних курсів попередніх семестрів. Студенти знайомляться з лекторською діяльністю викладачів кафедри та своїх колег по групі, аналізують їхні методи, преваги й недоліки.

Мета та цілі курсу:

Ознайомлення студентів з основами наукової діяльності; формування цілісного уявлення про науково-дослідницьку діяльність та оволодіння студентами магістратури методичним інструментарієм наукових досліджень в інформаційно-документній сфері; вироблення компетенцій та  професійних навичок самостійної наукової роботи.

Очікувані результати навчання:

Студенти:

  • Матимуть досвід підготовки та проведення лекції та семінару;
  • Набудуть необхідні педагогічні навички у спілкуванні зі студентами;
  • Поглиблять свої фахові знання з обраної теми;
  • Проаналізують та порівняють педагогічні методи та прийоми різних викладачів;
  • Зможуть проявити свої лекторські та лідерські уміння;
  • Матимуть змогу застосувати інноваційні педагогічні прийоми та технології;
  • Будуть готові до початку самостійної педагогічної діяльності

Рекомендована література

Література визначається індивідуально для кожного студента, в залежності від обраної теми для проведення лекції та семінарського заняття

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус