Сценографія

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
89Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
842доцент Ямаш  Ю. В.КМТ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
842КМТ-41доцент Ямаш  Ю. В.

Опис курсу

Мета і завдання курсу – ознайомити студентів із теоретичними засадами предмету, не тільки як складової театрального мистецтва, а як виду монументального мистецтва; історичними шляхами розвитку театрально-декораційного мистецтва; історією видовищної архітектури в контексті поняття театру як місця дії, без чого вивчення сценографії лишається абстрагованим і не враховує середовище сприйняття театрального мистецтва.

Курс поділено на лекційні та практичні заняття. Мета останніх полягає в ознайомленні з роботою стенографічного цеху, архітектурою сцени, структурою театрального простору на базі одного з львівських театрів.

Рекомендована література

 1. Баранов А. Н. О построении пространства в постановках классических пьес. – М.: 1979;
 2. Бачелис Т. И. Шекспир и Крег. – М.: Наука, 1983;
 3. Березкин В. Художник и спектакль. – М.: Знание, 1967. – 80с.;
 4. Березкин В. Театр Йозефа Свободы. – М.: Изобразительное искусство, 1973. – 199с.;
 5. Брабич В. М., Плетнева Г.С. Зрелища древнего мира. – Л.: Искусство, 1971. – 79с.;
 6. Брук П. Простое пространство, 1971. – 79с.;
 7. Дударин Н. Прострейшое устройство сцены. – М.: Искусство, 1956. – 64с.;
 8. Вериківська І.М. Основні тенденції розвитку українського театрально-декораційного мистецтва. Н. – Укр.. мистецтвознавство, 1968, вип. 2;
 9. Вериківська І. М. Становлення української радянської сценографії. – К.: Наукова думка, 1981;
 10. Веселовський А. Н. Старинный театр в Европе. Исторические очерки. М., 1870. V. – 410 с.;
 1. Гвоздев А. А. Художник в театре. – М.: ОГИЗ. ИЗОГИС, 1931. – 72с.;
 2. Гвоздев А. А., Пиотровський А. История европейского театра. Античный театр, театр епохи феодализма. – М. – Л.: Academia, 1931. ХІІ. – 696с.;
 3. Дживегелов А. Бояджиев Г. История западноевропейского етара от возникновения до 1789 г. – М. – Л.: Искусство, 1941. – 615с.;
 4. Дмитрова Л. Підручна книга з історії всесвітнього театру. – Дніпропетровськ: Держвидав України, 1929. – 469с.;
 1. Извеков Н. П. Техника сцены. – М. – Л.: Искусство, 1940. – 315с.;
 2. История западноевропейского театру. – М.: Искусство, 1956. – Т.1-5.;
 3. Кучеренко З. В. Вадим Меллер. – К.: Мистецтво, 1975. – 79с.;
 4. Крег Гордон. Искусство театра. – Спб:1911;
 5. Лесь Курбас: Спогади сучасників/ за ред.. В. С. Василька. – К.: Мистецтво, 1969. – 357с.;
 1. Марголін С. Я. Анатоль Петрицький: (Крит. етюд).// Червоний шлях, 1928, №9110;
 2. Мельник Є. Техніка театрального мистецтва. – Львів: 1938. – 126с;
 3. Миронова Л. Н. Цветоведение. – Минск: Высшая шк. – 1984;
 4. Островский М. Художник и театр. – М.: сов. Худ. – 1965. – 79с.;
 5. Обладнання сцени та оформлення вистави. – К.: Держ-вид. Образотворчого мистецтва і муз. Літ. – 1956. – 75с;
 1. Оформлення вистави (посібник) – К.: Мистецтво. – 1964;
 2. Оформлення спектакля. Основи театральной техники. Над. Ред. Н. М. Горчакова. – М.: Госкультпросветиздат, 1948. – 160с;
 1. Петров Н. Азбука театра. Введение. – Л.: Академия, 1927. – 69с.;
 2. Понов а. Д. Конструкции технологія изготовления театральных декораций. – М.: Искусство, 1988. – 292с.;
 1. Пространство спектакля и театральное пространство. – М.: Гипроплатр, 1984. – 47с.;
 2. Свобода Й. Тайна театрального пространства. – М.6 ГИТИС, 1999. – 139 с.;
 3. Театральное пространство: Материалы научной конференции (1978)// Гос. Музей изобр. Искусств им. А. С. Пушкина [под. общ. Ред.. И. Е. Даниловой] – М.: Сов. Худ., 1979. – 484 с.;
 1. Театральное пространство во Флоренции XV – XVII (виставка) – М.: Сов. Худ., 1978. – 20с;
 1. Ямаш Ю. Побудова давньої української сцени// Галицька брама, листопад 1995. №8. – С. 4.
 2. Ямаш Ю. Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ перша половина ХІХ ст). Львів: вид-во ЛНУ ім.. І.Франка. – 2004. – 192 с.

Силабус:

Завантажити силабус