Патрон Ірина Василівна

Посада: асистент кафедри театрознавства та акторської майстерності

Телефон (робочий): (032) 239-42-99

Телефон (мобільний): (067) 69 63 312

Електронна пошта: iryna.patron@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

історія кіномистецтва, історія українського кіно, кінокритика, сучасне кіномистецтво, культурна пам’ять, міф міста

 

Курси

Публікації

 1. Патрон І. В.Відкриття першого пам’ятника Тарасу Шевченку на західноукраїнських землях / І. В. Патрон // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014. – Вип. 15. – С.56–65.
 2. Патрон І. В.Рецензія на книгу Анджели Нанетті «Мій дідусь був черешнею» / І. В. Патрон // Світ дитини. – Львів, 2016. – число 6 (244). – С.14–15.
 3. Патрон І.В. Діяльність Юліана Дороша в контексті розвитку фото- та кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20–30 роках ХХ століття / І. В. Патрон // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С.316–330.
 4. Патрон І. В.Кіноспадщина Юліана Дороша в контексті розвитку фото- та кіномиcтецтва на західноукраїнських землях у 20–30 роках ХХ століття / І. В. Патрон // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. – Київ, 2018. – Вип. 23. – С.92–100. http://nv.knutkt.edu.ua/article/view/216755
 5. Патрон І., Циганик М. Кітч та українське кіно початку ХХІ ст. // Кітч у мистецтві, етосі та вихованні / І. Патрон, М. Циганик. – Львів; Ряшів: Растр-7, 2019. – С.21–28.
 6. Патрон І.В. З історії розвитку і становлення кіномистецтва в Галичині у 20–30 роках ХХ століття / Ірина Патрон // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2019. – Вип. 20. – С. 192 – 202. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10624.
 7. Патрон І.В. Фотограф та кінорежисер Юліан Дорош – популяризатор української етнографії / Ірина Патрон // Українське літературознавство: Збірник наукових праць. – Львів, 2020. – Вип. 85. – С. 372 – 386. (http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/ukrliterary/article/view/3158 )
 8. Патрон І.В. Історія віднайдених фільмів «Гуцульщина» та «Останній салют командирові» Юліана Дороша / Ірина Патрон // Кіно-Театр. – №3 (149). – 2020. – С. 41 – 42. Патрон І.В. Історія віднайдених фільмів «Гуцульщина» та «Останній салют командирові» http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/19226/Patron_Vidnaideni_filmy_Yuliana_Dorosha_Hutsulshchyna_ta_Ostannii_saliut_komandyrovi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 9. Патрон І.В. В українській діаспорі США знайшлись два відео Юліана Дороша / Ірина Патрон // Наша спадщина. – №3 (23). – 2020. – С. 48 – 49.
 10. Патрон І.В. Фотохудожник та кінорежисер Юліан Дорош як учасник Українського Фотографічного товариства у Львові // Записки НТШ. Том ССLXXIII. – Львів, 2020. – C.331-342.
 11. Патрон І.В. Львівський фотограф Юліан Дорош – учасник виставок Українського Фотографічного Товариства (30-ті рр. ХХ ст.) // Гуманітарний корпус: Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, історії, психології та педагогіки. – Київ, 2021. – Вип. 37. (Том 1). – С. 51–53.  http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/33944
 12. Патрон І.В. Виставкова діяльність Юліана Дороша як учасника Українського Фотографічного Товариства у Львові (30-ті рр. ХХ ст.) // Креативний простір: електрон. наук. журн. – № 2. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2021. – С. 65 – 66. https://www.newroute.org.ua/wp-content/uploads/2021/02/%E2%84%962.pdf
 1. Патрон І.В. Режисер Вальтер Блондиненко та 12 фотографій Юліана Дороша / Ірина Патрон // Наша спадщина. – №2 (26). – 2021. – С. 26 – 27.
 2. Патрон І. “Успішне кіно – це те, про яке думають” / Ірина Патрон, розмовляла Б. Ткачук // Режим доступу: https://kino.24tv.ua/intervyu-kinoznavitseyu-do-dnya-ukrayinskogo-ukrayina-novini_n1735196?fbclid=IwAR2U-FllWd6qEr3XrS2jrtwB3m3aNS-RsXzZx4hLodqYvaDL3dd7UwwFhp4.
 3. Malytska, O., Patron, I., Chabanenko, N.,Shvets, O., Polishchuk, A., & Martyniv, L. (2022).Development of Art Education as a Basis for SustainableDevelopment of Society. Postmodern Openings, 13 (1Sup1),247-265. https://doi.org/10.18662/po/13.1Sup1/425

 

Публікації закордоном:

 1. Patron I.Культурний ландшафт містечка Винники під Львовом / I. Patron // Dialogi uniwersyteckie:o nauce,tradycji i przyszlosci w wielokulturowym swiecie / pod redakcja I. Topp. – Wroclaw, 2014. – S. 71–76.
 2. Patron Ira, Rusakova Lilia. Garbage Hero: Eco-Education Project “Library ECOstyleˮ at the Lviv Regional Children’s Library, Ukraine / Ira Patron, Lilia Rusakova // Going Green: Implementing Sustainable Strategies in Libraries Around the World: Buildings, Management, Programmes and Services /  by Hauke, Petra / Charney, Madeleine / Sahavirta, Harri  Series: IFLA Publications 177. – Berlin/Boston, 2018. – 103–109 р. DOI: 10.1515/9783110608878-011
 3. Patron Irina. Polski Wołyń na Ukrainie. Przegląd ukraińskich publikacji internetowych o filmie Wojciecha Smarzowskiego / Irina Patron // Studia Filmoznawcze 39. Mistrz Wajda / pod redakcja S. Bobowskiego. – Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego, 2018. – S.199–211. https://wuwr.pl/sf/article/view/1623

 

Укладач іменного покажчика до видань:

 1. Райнгардт М. Я лише театроман / Макс Райнгардт // Max Reinhardt/ Ich bin nichts als ein Theatrmann. Brie, Reden, Aursatze, Interviews, Gesprache, Auszuge aus Regiebuchern, herausgegeben von Hugo Fetting, Berlin 1989. Переклад з німецької. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2015. –184 с. + іл.
 2. Козак Б.М. У лабіринтах історії українського театру. Львів. – 2020. – 376 с. : іл.

 

Тези доповідей:

 1. Патрон І.В. Твори Івана Франка у фільмах кіностудії ім. О. П. Довженка // Матеріали Міжнародної наукової викладацько-аспірантської конференції, присвяченої 90-річчю Національної кіностудії імені О.П. Довженка (Київ, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, 13 грудня 2018 р.). – Київ, 2019. – С. 24 – 26.
 2. Патрон І.В. Юліан Дорош – фотограф, кінорежисер, учасник львівської кінофірми «Соня-фільм» // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей VII Міжнародної наукової конференції (Львів, НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, 30 вересня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 123 – 124
 3. Патрон І.В. Журнал «Кіно» – перший самостійний український часопис Львова у сфері кіномистецтва 1930-х років // Видавничий рух в Україні: середовища, артефакти: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції (Львів, НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, 24 – 25 жовтня 2019 р.). – Львів, 2019. – С. 152 – 154
 4. Патрон І.В. «Останній салют командирові» (1938 р.): історія винайдення міжвоєнної кінохроніки львівського кінооператора Юліана Дороша // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва» (Київ, Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого, 30 квітня 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 99 – 101.
 5. Патрон І.В. Тематичні особливості творчості галицького режисера Юліана Дороша у 20-30-тих роках ХХ ст. // Культура та мистецтво: сучасні тенденції та перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової-практичної конференції (Одеса, Міжнародний гуманітарний університет, 4 червня 2020 р.). – Одеса, 2020.  – С. 157 – 160.
 6. Патрон І.В. Фільм Юліана Дороша «До добра і краси», 1938 р. – перший український повнометражний ігровий фільм у Галичині // «Культура. Мистецтво. Освіта. Актуальний полілог»: Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції (Національна академія мистецтв України Інститут культурології НАМ України Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України, 1 листопада 2020 р.). – Київ, 2020 – С. 82 – 84. (http://mari.kiev.ua/sites/default/files/conf_docs/tesy/2020-12/Tezy_polilog_0.pdf)
 7. Патрон І.В. Кіноспадщина Юліана Дороша міжвоєнного періоду в Галичині в контексті постколоніальної теорії // Збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції «Проблеми методології сучасного мистецтвознавства та культурології» (Національна Академія Мистецтв України, Інститут Проблем Сучасного Мистецтва НАМ України, Інститут Культурології НАМ України, Зеленогурський Університет (Польща), 11–12 листопада 2020 р.). – Київ, 2020. – С. 106 – 108. ORCID ID: 0000-0002-1357-8325 https://academia.gov.ua/wp-content/uploads/2020/12/Tesy-metodology_final.pdf#page=106
 8. Патрон Ірина. Пластова діяльність галицького фотографа та режисера Юліана Дороша у 1920-х–1930-х роках // Мистецька культура: історія, теорія, методологія: Тези доповідей VIIІ Міжнародної наукової конференції (Львів, НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, 20 листопада 2020 р.). – Львів, 2020. – С. 159 – 160. http://eportfolio.kubg.edu.ua/data/conference/5789/document.pdf
 9. Патрон І. В. Львівський фотограф Юліан Дорош – учасник виставок Українського Фотографічного Товариства (30-ті рр. ХХ ст.). Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові пошуки: актуальні дослідження, теорія та практика» (Національний педагогічний університет  імені М.П. Драгоманова, 29.01.2021 р.). – С. 51 – 53.
 10. Патрон І. В. Виставкова діяльність Юліана Дороша як учасника Українського Фотографічного Товариства у Львові (30-ті рр. ХХ ст.) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Креативна трансформація та модернізація сучасного суспільства» ( Харків, 26 лютого 2021 р.) – С. 65 – 66.
 11. Патрон Ірина. Колекція фотографій Юліана Дороша із фондів ЛННБ України імені В. Стефаника: тематична спрямованість і хронологічні межі // Міжнародна наукова конференція «Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника : історія, джерела, постаті» (Львів, ЛННБ України ім. В. Стефаника,  26 лютого 2021 р.)
 12. Патрон І.В. Кінознавчий доробок Юліана Дороша: на матеріалах мистецької преси Галичини 20-30-тих рр. ХХ ст. // Матеріали Міжнародної наукової викладацько-аспірантської конференції кафедри кінознавства КНУТКіТ ім. І.К. Карпенка-Карого, присвяченої 110-річчю від дня народження І.С. Корнієнка (Київ, листопад 2020 р.). – Київ, 2021. – С. 38 – 39.
 13. Патрон І.В. Творча спадщина галицького оператора та режисера Юліана Дороша (20-30 рр. ХХ ст.): архівні пошуки // Острозькі культурологічні читання: матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Острог, 15 квітня 2021 р.). Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. – С. 38 – 40.
 14. Патрон І.В. Культурні репрезентації жіночого досвіду в творчості галицького фотографа та кінематографіста Юліана Дороша (1909-1982) // Міжнародна онлайн конференція “Жіночі виміри минулого: уявлення, досвіди, репрезентації” (Українська асоціація дослідниць жіночої історії , Центр міської історії Центрально-Східної Європи, за підтримки Фонду ім. Гайнріха Бьолля, Бюро-Київ Україна, 8-11 червня 2021 р.)

Біографія

Народилась у Львові  8 березня 1987 року.

Освіта:

 • Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 29 м. Львова (1994-2004 рр.)
 • Інститут підприємництва та перспективних технології при Національному університеті «Львівська політехніка» (Напрям підготовки: Економіка підприємництва, 2002-2005 рр.). Кваліфікація: бухгалтер, економіст. Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою.
 • Львівський національний університет імені І. Франка (Напрям підготовки: Культурологія 2004 – 2009). Кваліфікація – магістр культурології. Диплом магістра з відзнакою. 

Досвід роботи:

 • 2009-2015 рр.асистент та старший лаборант кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені І. Франка.
 • з 2015 р. – працюю асистентом кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені І. Франка
 • 2015 – 2019 рр. бібліотекар у Львівській обласній бібліотеці для дітей (за сумісництвом).

З вересня 2019 року – аспірант Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого (спеціальність 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво)

 • Членство:
  • Член молодіжної секції Української бібліотечної асоціації (з 2016 р.)
  • Член Ради молодих вчених при Міністерстві культури України (з 2016 р.)

Проекти

Участь в іноземних проектах:

Участь в українсько-польському студентському проекті «Мистецтво в музеї» (м. Вроцлав, Польща,березень-квітень 2012 р.)

Участь в українсько-польському студентському науковому проекті «Мистецтво в просторі міста»  (м. Вроцлав, Польща, 1-10 листопада  2012 р.)

Відкрита лекція у Вроцлавському університеті на тему: «Батярський міф Львова та його реанімація в культурному житті сучасного міста».(м. Вроцлав, Польща, 5 листопада 2012 р.)

Участь у Міжнародному симпозіумі діячів культури «Wioska Budowniczych Mostów» – «Невидимий міст» (Міжнародний центр діалогу – Międzynarodowe Centrum Dialogu, Красногруда, Польща, 13-23 серпня 2015 р.). (http://www.niewidzialnymost.pl/)

(http://pogranicze.sejny.pl/wioska_budowniczych_mostow_opowiesci_o_wspolistnieniu__medea_obca_____inna___swoja_,1720.html)

Участь у конференціях:

Звітна наукова конференція Університету за 2010 р. (Львів, 7 лютого 2011 р.) – Тема доповіді – Проблема вибору стилю життя в умовах глобалізації (на матеріалі праці Ельвіна Тоффлера «Шок майбутнього»).

Звітна наукова конференція Університету за 2011 р. (Львів, 24 січня 2012 р.) – Тема доповіді – Міф батярського Львова: сучасна інтерпретація.

Звітна наукова конференція Університету за 2012 р. (Львів, 06 лютого 2013 р.) – Тема доповіді – Гендерні стереопити та ролі в українських прислів’ях.

Звітна наукова конференція Університету за 2013 р. (Львів, 06 лютого 2014 р.) – Тема доповіді – Горизонтальна гендерна стратифікація: «чоловічі» і «жіночі» професії.

Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка  за 2014 р. (Львів, 5 лютого 2015 р.) – Тема доповіді – “Спроба компаративістичного аналізу: актор театру та актор кіно (на матеріалах курсу “Історія кіномистецтва”)”

Звітна наукова конференція ЛНУ ім. І. Франка  за 2015 р. (Львів, лютий 2015 р.) – Жанрово-тематичні особливості українського кіно 2000-х років;

Міжнародна наукова конференція до 350-ліття Університету «Мова культури у просторі університету» (Львів, 10-11 жовтня 2011 р.) – Тема доповіді – Міф міста Львова: аналіз сучасних дискусій.

Міжнародна (українсько-польська) наукова конференція в рамках днів Львівського університету у Вроцлавському університеті «Ukraińskie i polskie pejzaże na kulturowych pograniczach» (Вроцлав, Польща, 18 травня 2012 р.) – Тема доповіді – Культурний ландшафт містечка Винники під Львовом.

Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко і світова культура» : до 200-ліття від дня народження Тараса Шевченка (Львів, 4 березня 2014 р.) – Тема доповіді – Відкриття першого пам’ятника Тарасові Шевченку на західноукраїнських землях.

Всеукраїнська науково-практична конференція (до 10-ліття заснування факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І.Франка) «Мистецька освіта в класичному університеті: традиції, сучасність та перспективи» (Львів, 30 вересня 2014 р.) – Тема доповіді – Окремі аспекти методології викладання курсу «Історія кіномистецтва» для студентів напряму підготовки Театральне мистецтво.

Міжнародний науковий конгрес “Іван Франко: Я єсть пролог…” (до 160-річчя від дня народження) – Проблема жертовності у кінофільмі Леоніда Осики «Захар Беркут»: за мотивами однойменної повісті Івана Франка. (Львів, 22-24 вересня 2016 р.)

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!