Сучасне кіномистецтво (практикум)

Тип: На вибір ВУЗу

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032КМА-1мПатрон І. В.
КМТ-1мПатрон І. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент ознайомився із  специфікою сучасного кінопроцесу, який вплинув на збагачення і еволюцію художньої мови екрану ХХІ століття. Тому у курсі представлено теми, які актуальні в сучасній культурі та огляд основних напрямів розвитку сучасного світового кіномистецтва, так і процесів та інструментів, які потрібні для фахового володіння оціночними критеріями і дають поштовх для самостійних досліджень і відкриттів етичних та естетичних істин. Програма охоплює сучасні фільми різних національних шкіл Франції, Великобританії, Італії, Іспанії, Німеччини, Швеції, Росії, США. Курс розроблено таким чином, щоб осмислювати актуальні теми і проблеми сучасної української та світової культури на прикладі сучасного кіно різних країн.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Сучасне кіномистецтво (практикум)» є ознайомити студентів зі специфікою сучасного кінопроцесу, визначити його функції у соціально-культурному просторі, прищепити навички аналітичного і теоретичного мислення, ввести в коло художніх проблем сучасного екрану у проекції на основні етапи розвитку світового кіномистецтва і українського зокрема.

Після завершення цього курсу студент буде :

  • Знати специфіку сучасного кінопроцесу та особливості його розвитку в різних країнах, функції сучасного кіно у соціально-культурному просторі, ключових кіномитців, кінофільми які вплинули на розвиток кіномистецтва ХХІ ст.
  • Знати основні напрямки у розвитку кіно; історичні та сучасні факти про життя і творчість видатних особистостей у сфері кіномистецтва.
  • Вміти аналізувати та теоретично осмислювати напрями сучасного світового кінематографа в контексті особливостей його розвитку в різних країнах, описувати мистецькі кінозасоби фільмів: монтаж, ракурс, ритм та ін., писати рецензії-огляди на переглянуті фільми
  • Вміти орієнтуватися у напрямках та концепціях сучасного художнього життя, осмислювати тенденції сучасних культурно-мистецьких процесів.
  • Вміти пояснювати феномен сучасного кіномистецтва, її роль у людській діяльності; роль мистецтва і науки у розвитку цивілізації та пов’язані з ним сучасні та естетичні проблеми

Рекомендована література

Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— 391 с.— Бібліогр.: с.385–389.

Мисливський В. Кіно словник. Харківський державний університет мистецтв, 2007.

Яськів Олег. Вечір з кіно / Олег Яськів. – Харків : Фоліо, 2018. – 528 с.

Зубавіна І. Б. Кінематограф незалежної України: тенденції, фільми, постаті / Ірина Зубавіна ; Акад. мистец. України, Ін-т пробл. сучасного мистец. — Київ : Фенікс, 2007. – 304 с.

Зубавіна І. Б. Екранна культура: засоби моделювання художньої реальності (час і простір у кінематографі): монографія. — К., 2006. — 272 с.

Скуратівський В. Екранні мистецтва у соціокультурних процесах XX століття: Генеза. Структура. Функція, тт. 1-2. — К.: Поезія, 1997

Додаткова література:

Інтернет-джерела.

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691

http://www.ktm.ukma.edu.ua

https://prostir-kino.com.ua/

http://www.ukrpress.info/2019/02/19/suchasne-ukrayinske-kino-zdobutki-i-problemi/

https://moviegram.com.ua/france-cinema/

https://ua.112.ua/profiles/–1870.html

http://arthousetraffic.com/

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус:

Завантажити силабус