Історія театрального та кіномистецтва

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
74Немає
84Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
716КМД-41
824КМД-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
716КМД-41
812КМД-41

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв знання з історії театрального та кіномистецтва, ознайомився зі шляхом формування та розвитку театрального та кіномистецтва, особливостями національного театру та основними методологічними дослідженнями щодо еволюції театрального та кіномистецтва.

Мета курсу полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними етапами розвитку театрального і кіномистецтва, знаними акторами та відомими виставами і фільмами.

Після завершення цього курсу студент буде :

 • Знати базові категорії історії культури і мистецтвознавства на прикладі драматургії, театру та кіномистецтва; пріоритетні напрями еволюції театрального мистецтва у європейській культурі, специфіку його жанрів, стилів, образно-символічних особливостей та співвідношення із загальною картиною світу епохи
 • знати основні етапи розвитку українського театру та кіно, головні факти та події історії українського театру, провідних діячів та драматургів українського театру, орієнтуватися в українській драматургії, українському кіно 30-х рр. ХХ та ХХІ ст., творчість українських режисерів.
 • вміти користуватись категоріально-понятійним апаратом театрального та кіномистецтва, що є потрібними для розуміння та аналізу сучасного мистецького життя, аналізувати твори українських драматургів усвідомлювати особливості світобачення та світорозуміння діячів українського кіно і театру та режисерські пошуки українських кіно- і театральних діячів

Рекомендована література

Основна література:

 1. Антонович Д. Триста років українського театру 1619–1919. – Львів, 2001.
 2. Пилипчук Р. Історія українського театру (від витоків до кінця ХІХ ст.) / Ростислав Пилипчук ; Олександр Клековкін (передмова) ; [упорядкув., підгот. текстів до друку: Мирослава Циганик, Роман Лаврентій]. – Львів, 2019.
 3. Український драматичний театр: у 2 т. Т.1. – К.: Наукова думка, 1967.
 4. Український театр ХХ століття : антологія вистав / за заг. ред. д-ра мистецтвозн. М. Гринишиної ; [Ін-т проблем суч. мистец. НАН України]. – К. : Фенікс, 2012.

Додаткова література:

 1. Білецька Л. Шевченко і театр. – К.: Мистецтво, 1968.
 2. Веселка С. Львівські прем’єри: п’ять вистав про Шевченка // Просценіум: Театрознавчий журнал. – Львів, 2003. – № 2(6). – С. 32–38.
 3. Веселовська Г. Кріпацький театр в Україні // Український театр. – 1998. – № 1.
 4. Волинський П. К. Іван Котляревський: Життя і творчість. – К.: Вид. худ. літ., 1969.
 5. Волошин І. Шевченко і Щепкін. – К.: Мистецтво, 1963.
 6. Грабович Г. Поет як міфотворець. – К.: Критика, 1998.
 7. Григор Лужницький: Український театр. Наукові праці, статті, реценції: Збірник праць. – Львів, 2004. – Т. 1, 2.
 8. Грицай М. С. Традиція вертепної драми в п’єсах І. Котляревського та В. Гоголя // Рад. Літературознавство. – 1963. – № 1.
 9. Довбищенко Г., Лабінський М. На сцені „Гайдамаки”. – К.: Мистецтво, 1989.
 10. Івашків В. М. Українська романтична драма 30-80-х років ХІХ ст. – К.: Наукова думка, 1990.
 11. Квітка-Основ’яненко Г. Історія театру в Харкові // Григорій Квітка-Основ’яненко: Твори в шести томах. – К.: Держлітвидав України, 1956. – Т. VI.
 12. Лужницький Г. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць. – Львів, 2004. – Т.1. (Наукові праці), Т.2.(Статті, рецензії).
 13. Луцький Ю. Драматургія Г. Ф. Квітки-Основ’яненка і театр. – К., 1978.
 14. Луцький Ю. Між Гоголем і Шевченком. – К.,1998.
 15. Михайло Щепкiн: Життя та творчiсть: У 2 т. – К.: Мистецтво, 1984.
 16. Новиков А. Гоголівські традиції у творчості драматургів театру корифеїв // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах. – 2009. – № 4. – С. 51–55.
 17. Пилипчук Р. До історії українського шкільного театру кінця ХVI – початку XVII століть // Зап.НТШ. – Т. CCXXXVII. – Львів, 1999.
 18. Пилипчук Р. Театр у контексті першого українського національного відродження (кін. XV – поч. XVII ст.) // Філософія. Історія культури. Освіта: Матеріали ІІІ конгрес МАУ. – Харків, 1996.
 19. Софронова Л. А. Старовинний український театр. – Львів, 2004.
 20. Українські інтермедії XVII–XVIII ст. – К., 1960.
 21. Франко І. Руський театр в Галичині // Франко І. Зібрання творів: У 50 т. – К., 1980. – Т.26.

Інтернет-джерела.

www.mincult.gov.ua/ukrrus.htm,

www.virtep.org,

www.geocities.com,

www.culture.allkiev.com.ua,

www.bravotheater.kiev.ua,

www.artportal.org.ua,

www.lviv.nezabarom.com.ua,

www.kharkov.nezabarom.com.ua,

www.theatre.-kharkov.ua,

www.berezillia.com.ua,

www.zholdak.relc.com/offer.htm

Силабус: "Історія театрального та кіномистецтва"

Завантажити силабус