Історія театральної критики

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816Циганик М. І.КМТ-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
814КМТ-41Циганик М. І.

Опис курсу

Мета та цілі курсу – ознайомити театрознавців-бакалаврів з основними напрямами історичного розвитку театральної критики як самостійного різновиду театральної діяльності, що витворився на підставі загального театрального процесу. У курсі враховано місце й роль світової театральної критики у розвою театральної естетики, у фіксації діяльності творців сценічного мистецтва. Вивчення курсу передбачає необхідність ознайомлення студентів з рецепціями театрального процесу, зв’язків розвитку театральної критики з розвитком теорії сценічного мистецтва, історії естетичної думки, літературної критики та журналістики. Водночас у курсі йдеться про поступову появу чітких меж феномену театральної критики і, отже, історії її розвитку як самостійної гуманітарної науки. Вивчення курсу ведеться з урахуванням найвищих досягнень театральної критики кінця ХVІІІ–ХІХ ст. та впливових театральних критиків Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Англії, США, Польщі, Росії, України.

Після завершення цього курсу студент буде :

 • оперувати основною інформацією з історії театральної критики
 • використовувати у науковому обширі досвід і традиції театральної критики
 • оцінювати рівень театральної критики та її адекватність щодо театрального процесу як в історичному, так і в нинішньому аспектах
 • застосовувати основні концепції театральних рецепцій у практичній роботі (рецензування, дослідження діяльності окремих персоналій, театральних колективів та ін.)
 • працювати над виробленням естетичних та професіональних норм на підставі знання історичного досвіду в театральній критиці.

 

 

Рекомендована література

 1. Гвоздев А.А. Театральная критика: Статьи. Рецензии. Выступления.
 2. Дж. Стайн Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Т. 1. Реалізм і натуралізм. – Львів – 2003
 3. Дж. Стайн Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Т.2.Символізм, сюрреалізм і абсурд – Львів – 2003
 4. Очерки истории русской театральной критики первая половина XIX века Лениниград – 1975.– 390 с.
 5. Очерки истории русской театральной критики вторая половина XIX века Лениниград – 1975. – 381 с.
 6. Оскар Ґ. Брокетт, Франклін Ґ. Гілді. Історія театру. – Львів, 2014.
 7. Наш театр.Книга діячів українського театрального мистецтва 1915 – 1975 Т. 1. – Нью-Йорк – 1975
 8. Teatrogia polska u schylku XX wieku – Krakow – 2001 – S. 113–128; 129–132; 139–150
 9. Современный английский театр. Статьи и высказывания театральних деятелей Англии – М., – 1963 – 220 с.
 10. Тайне Кеннет На сцене и в театре – М., – 1969
 11. Щепкін М. С. Жизнь и творчество Т. 1. – М., – 1984
 12. Український драматичний театр. Нариси історії в 2 т. K., – 1967
 13. Шерегій Ю. Нариси історії українських театрів Закарпатської України до 1945 р. Нью-Йорк: Пряшів – Львів – 1993
 14. Паламарчук О. Музичні вистави львівських театрів (1776–2001) Львів – 2003 – С. 173–240.
 15. Наш театр. Книга діячів українського театрального мистецтва 1915 –1975 Т. 1. – Нью-Йорк – Торонто – 1975 – 846с.
 16. Наш театр. Книга діячів українського театрального мистецтва 1915 –1991 Т. 2. – Нью-Йорк – Торонто – 1992 – 456 с.
 17. Веселовська Г. Театральні перехрестя Києва 1900 – 1910-х pp.. (Київський театральний модернізм) – K., – 2003 – 335 с.
 18. Курбас Л. Філософія театру / Упор. М. Лабінський – K., – 2001 – С. 560 – 634 с.
 19. Білоштан Я. Іван Франко і театр – K.. – 1967 – С. 21 – 62.
 20. Смолич Ю. Про театр – К. – 1977
 21. Вороний М. Театр і драма – K., – 1989
 22. Лужицький Г. Український театр. Наукові праці, статті, рецензії Т.2. – Львів.
 23. Пилипчук Р. Становлення української театрально-естетичної думки і театральної критики в Галичині і на Буковині у 60-х роках XIX ст./ Записки Наукового Товариства імені Т.Шевченка. Праці Театрознавчої Комісії – Львів – 2003 – Том ССХІV – С. 84 – 116.