Теорія і практика сучасних напрямків світового театру

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент Гарбузюк  М. В.КМА-1м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916КМА-1мдоцент Гарбузюк  М. В.

Опис курсу

Курс розроблено з урахуванням знань студентів з історії світового театру, отриманих на освітньому рівні бакалавр. Його укладено так, щоб, актстуалізувавши набуті знання з подій та явищ ХХ ст. студент міг отримати інструменти для аналізу та розуміння мистецьких явищ ХХІ ст., актуальних сьогодні. Пропонується для вивчення широкий спектр театральних напрямків, з акцентом на персоналіях конкретних митців та течій, представниками яких вони є. Особливу увагу приділено відеоматеріалам, які допомагають знайомити студентів із найкращими взірцями сучасного театру та сприяють формуванню ю у них власної точки хору на ті чи інші події. Курс також передбачає обов’язкову контекстуалізацію та порівняння театральних процесів за кордоном та в Україні задля глибшого усвідомлення слухачами позитивних та проблемних зон сучасного
вітчизняного театрального мистецтва, як і питань вагомості міжнаціональних контактів та взаємовпливів.

Мета та цілі курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Теорія та практика сучасних напрямків світового театру» є розширення та поглиблення знань студентів з актуальних питань сучасного театру. Курс орієнтовано не лише на знайомство з творчістю найвидатніших митців актуального світового театру, а й на розвиток самостійного критичного мислення студентів, здатності аналізувати складні твори сучасного театру.

У фокусі курсу – питання національних специфік сучасного театру (литовського, польського. німецького та ін.), спільні загальноестетичні тенденції та регіональні відмінності. Важливим є поєднання матеріалу цього курсу із попредніми занннями студента з історії театру задля створення послідовної та системної картини розвитку світового театру ХХ-ХХІ століть. Однією з важливих цілей курсу є розкрити людиноцентричність найкращих зразків світого театру та увиразнити гуманітарну значимість цього виду мистецтва сьогодні, його найбезпосередніший зв’язок із актуальними проблемами людства.

Після завершення цього курсу студент буде :
Знати тенденції та напрями розвитку сучасного світового театру, акторському мистецтва зокрема;
закони та алгоритми сучасних підходів у підготовці вистави різних режисерів; володіти інформацією
про найвідоміші театри, режисерів, вистави, фестивалі; найвидатніших представників сучасних
національних театральних шкіл; взаємозв’язок теорії та практики в сучасному театрі, впливи на
театральних діячів сучасних гуманітарних наук – історії, філософії, психології, соціології;
Уміти витлумачити складні явища актуального театрального мистецтва; професійно та самостійно
аналізувати вистави сучасного театру; аналізувати акторські роботи у сучасному театрі; презентувати
свої міні-дослідження на тему сучасних театральних діячів та мистецтва

Рекомендована література

Основна література:
Апчел О. Документальний театр у контексті сучасної художньої культури. Автореф. дис.. канд.. мист. Харків, 2014.
Барба Е. Паперове каное: путівник по театральній антропології. Львів: Літопис, 2001.
Берёзкин В. И. Роберт Уилсон: Театр художника. Москва: Аграф, 2003.
Брук П. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005.
Васильєв С. Опанування жанрів журналістики в рамках семінару з театральної критики. навч. посібник. Київ: Факт, 2008.
Веселовська Г. Сучасне театральне мистецтво: навч. посібник. Київ, 2014.
Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер. Львів: Літопис, 1999.
Ґрущинський П. Нульова зона // Курбасівські читання: науковий збірник. 2010. Вип. 5. С. 96-107.
Енциклопедія постмодернізму / за ред.. Ч. Е. Вінквіста та В. Е. Тейлора; пер. з англ. Київ: Вид-во Соломії Павличко, 2003.
Заболотна В. Фройд у сучасних візіях // Просценіум. 2004. №1-2. С. 49-52.
Зонтаг С. Проти інтерпретації та інші есе / пер. З англ.. Львів: Кальварія, 2005.
Исаева Н. Ариана Мнушкина: великое переселение народов, или Нынешние одиссеи // Вестник Европы. 2003. № 9. Режим доступу: https://magazines.gorky.media/vestnik/2003/9/ariana-mnushkina-velikoe-pereselenie-narodov.html
Клековкін О. THEATRICA : лексикон. Київ: Фенікс, 2012.
Клековкін О. . THEATRICA : АНТИТЕАТР / Ідеї. Винаходи. Форми: хронолексикон. Київ: Арекономі, 2012.
Леманн Х. Т. Постдраматический театр / пер. С нем. Москва: ABCdesighn, 2013.
Паві П. Словник театру / пер з франц. Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
Прилуцька А. Театральне дійство як соціокультурний феномен: автореф. дис…. канд.. філософ. Н. Харків, 1999.
Театр «ДАХ»: фотоальбом. Київ: Дух і літера, 2012.
Узун Е. Раду Поклітару. Свободный танец. Кишинев, 2012.
Шимадина М. «Фрекен Жулі» Томаса Остермайера // OpenSpace. Ru. 2011. 27 декабря.
Юберсфельд А. Ариана Мнушкин и «Театр солнца» // Теория театру: сборник статей. Москва, 2000. С. 32-52.
Lituanian Theater. Vilnius, 2009.
Theatre SK: Made in Slovakia. Bratislava, 2018.
To, co w nas ciemne, ulega przeswietleniu. Pierwsze 15 lat Teatru CHOREA. Lodz, 2019.

Інтернетджерела:
Слободзянек Т. Однокласники. Режим доступу: https://www.e-
reading.club/chapter.php/1031038/2/Slobodzyanek_-_Odnoklassniki.
Равенхілл М. Драматургія. Режим доступу: http://www.theatre-library.ru/authors/r/ravenhill

Відеоматеріали:
Творчість Ромео Кастелуччі
https://drive.google.com/…/0BxZjnjXScBdKYlREMjFOTzZKVlE/view
https://www.youtube.com/watch?v=6lbHDbDSlQc
https://www.youtube.com/watch?v=hImdblbxhOI

http://archives.colta.ru/docs/24507
Творчість Родріго Гарсіа
http://leonidluchkin.livejournal.com/41623.html

Творчість Томаса Остермайєра
http://www.smotr.ru/2007/fest/2007_avignon_hamlet.htm
https://ru.wikipedia.org/…/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D…
Творчість Кристофа Марталера
http://leonidluchkin.livejournal.com/9398.html

Творчість Кшиштофа Гарбачевського
http://culture.pl/pl/tworca/krzysztof-garbaczewski
Гамлет https://vimeo.com/145094843
Макбет http://www.mirtv.ru/video/24545/

Творчість Яна Кляти
http://culture.pl/pl/tworca/jan-klata
https://www.youtube.com/watch?v=7KzqAQA-128
https://www.youtube.com/watch?v=N00WSTHLlDc&t=49s
https://www.youtube.com/watch?v=vAbxYcCQVwY

Творчість Крістіана Люпи
http://culture.pl/pl/tworca/krystian-lupa
https://www.youtube.com/watch?v=zo-W6pZoHY0
https://www.youtube.com/watch?v=gDFIKBGI9Gg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=bhKhULcrD8c

Творість Кшиштофа Варліковського
https://www.dwutygodnik.com/artykul/347-piekny-potwor.html
https://zbruc.eu/node/89751
https://ninateka.pl/film/apollonia-krzysztof-warlikowski-english-subtitles
https://ninateka.pl/film/burza
Творчість Еймунтаса Някрошюса
https://www.youtube.com/watch?v=ZjVuYsar4S0
https://www.youtube.com/watch?v=DwWU-0Nm3E8
https://www.teatrall.ru/…/2609-ejmuntas-nyakroshyus-azbuka…/

Творчість Оскарас Коршуноваса
https://zn.ua/CULTURE/oskaras_korshunovas_nastoyaschego_zritelya_vyraschivaet_tolko_festival.html
Фізичний театр:
DV8: https://www.youtube.com/watch?v=PvctLx8H8xs
https://www.youtube.com/watch?v=gjFLu3e3vrs
Farm in the cave://www.youtube.com/watch?v=_2RexbICLuY
https://www.youtube.com/watch?v=VDVxYQ718GQ

Творчість Саші Вальц:
https://www.youtube.com/watch?v=l4Ou9QPBmsY
https://www.youtube.com/watch?v=Uo7sU25WVLY

Творчість Алана Плателя
https://leonidluchkin.livejournal.com/170248.html?fbclid=IwAR1_fbmS2RwWe4yr7DrRK0YVMVMKqmFCn17B
-b0fDKc8eHTLkWzSuqc034c
Творчість Піни Бауш :
https://www.youtube.com/watch?v=zS8hEj37CrA
http://oteatre.info/shkola-zhaka-lekoka-propushhennaya-gla…/
Творчість Жана Лекока
oteatre.info/shkola-zhaka-lekoka-propushhennaya-
glava/?fbclid=IwAR2801pDyr8j6GTsdjGEFss_6F7EocmzKC8su31ZaabBVvVv62sIFp_aPrw
Творчість Роберта Вілсона:
https://www.youtube.com/watch?v=b26E0D2pm1c
https://www.youtube.com/watch?v=8e46xD8cVOw
https://www.youtube.com/watch?v=R3R_cX84IVo
https://www.youtube.com/watch?v=uRglplWwZ2Q
https://www.youtube.com/watch?v=vtcRM8_uMMU

Творчість Лєшека Мондзіка:
https://www.youtube.com/watch?v=R-PYrGYiUIw
https://www.youtube.com/watch?v=P3UrKbotQ4o
https://www.youtube.com/watch?v=o9aujpate6o

Творчість Тадеуша Кантора.
https://www.youtube.com/watch?v=M39RhNan_Qs
https://www.youtube.com/watch?v=a235hHGFIps

Документальний театр: Rimini Protokoll
https://www.rimini-protokoll.de/website/de/
Діяльність британського театру «Royal Court»
https://royalcourttheatre.com

Матеріали

Силабус курсу “Теорія і практика сучасних напрямів світового театру”

Силабус:

Завантажити силабус