Майстерність актора та основи режисури

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Залік
23Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
124Воловецька Г. С.КМТ-11
224Воловецька Г. С.КМТ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
124КМТ-11Воловецька Г. С.
224КМТ-11Воловецька Г. С.

Опис курсу

Упродовж вивчення дисципліни студент буде знати основи системи Костянтина Станіславського, методи акторського виховання, розроблені реформатором українського театру Лесем Курбасом. Водночас жоден важливий мистецький напрямок і метод, як і вітчизняних, так і зарубіжних театральних шкіл не повинен пройти повз увагу студента. Творчість В. Мейєрхольда, Є. Вахтангова, А. Арто, Б. Брехта, О. Товстоногова, М. Мельтініса, П. Брука, В. Ґротовського, Є. Барби та інших видатних митців ХХ століття студент повинен знати і вміти використовувати у своїй роботі відкриті ними методологічні підходи і закони при розв’язанні творчих проблем. – постійно розширювати коло життєвих і мистецьких спостережень і вміти використовувати матеріал цих спостережень у роботі над етюдами та ролями; вивчати власну психофізичну природу, відкривати у ній не опановані сторони і оволодівати ними; розвивати творчу уяву і фантазію, самостійну роботу думки

Важливим моментом у формуванні творчої індивідуальності студента є рівень його культури.

Рекомендована література

 1. Дмитрова Л. З історії всесвітнього театру. – Держ. Вид- тво України, 1929.
 2. История зарубежного театра. – Ч. 1. – Театр Западной Европы от Античности до Просвещения / Под ред. Г. Бояджиева, А. Образцовой. – М., 1981.
 3. Паві П. Словник театру. – Львів, 2006.
 4. Ґоральський А. Теорія творчості. – Львів, 2002.
 5. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. – В 3-х кн.. – Львів, 2003.
 6. Станіславський К. Робота актора над собою. – Ч. I та II. – К., 1953.
 7. Брехт Б. Про мистецтво театру. – К., 1977.
 8. Курбас Лесь. Філософія театру / Упоряд. М. Лабінський.— К., 2001.
 9. Ґротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів, 1999.
 10. Мейєрхольд В. Режиссура в перспективе века / Meyerhold La mise en scène dans le siècle. – М., 2001.
 11. Искусство режиссуры. XX век / Сост. С.К. Никулин, Л.А. Пичхадзе. – М., 2008.
 12. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1973.
 13. Вахтангов Е. Б. Записки. Письма. Статьи. – Ленинград, 1939.
 14. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. – М., 1984.
 15. Станиславський К. Этика. – М., 1981.
 16. Терентьев В. А. Дорога без конца. Беседы с коллегами. – М., 2005.
 17. Гиппиус С. Гимнастика чувств. – М., 1967.
 18. Кнебель М. О. Слово в творчестве актера. – М., 2009.
 19. Крыжицкий Г. К. Немирович-Данченко о работе над спектаклем. – М. 1958.
 20. Горчаков Н. Режиссерские уроки К. С. Станиславского. – М. 1951.
 21. Шихматов Л. М. Сценические этюды. – Вып. ІІ. – М. 1966.
 22. Товстоногов Г. Зеркало сцены. –  Кн.1. О профессии режиссера. – Ленинград, 1984.
 23. Соловьева И., Шитова В. Станиславский К. С. – М., 1985.
 24. Барба Е. Паперове каное. – Львів, 2001.
 25. Поламишев Д. Действенный анализ пьесы и роли. – Москва, 1985.
 26. Станиславский К. .– Собр. соч. в восьми томах. –Т. 2. – М., 1954. 27. Станиславский К. .– Собр. соч. в восьми томах. –Т. 3. – М., 1955.
 27. Станиславский К. .– Собр. соч. в восьми томах. –Т. 4. – М., 1957.
 28. Топорков В. Про техніку актора. – К., 1961.
 29. Гузик В. П., Кудрявцева Н. Б. – Комплексний психофізичний тренінг. – К., 2005
 30. Мейерхольд В. Мистецтво тетру. – Л. 1997.
 31. Курбас Лесь. Театральні закони і акценти / Вступ і впорядкування Б. Козака.— Львів, 1996.
 32. Топорков В. Станиславский на репетиции. Воспоминания. – М., 2002.
 33. Станіславський К.С. (Алєксєєв) Зібрання творів у 8 томах, том ІІІ, «Робота актора над собою», М., 1955.
 34. Попов А. Д. Творческое наследие. – М. 1979.
 35. Кнебель М. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 2005.
 36. Бояджиев Г. Душа театра. – М., 1974.
 37. Заболотна В. Жанри драматургії // Дніпро. – 2009. – № 2..
 38. Таиров А. Записки режиссера: Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970
 39. Ревуцький Д. Живе слово. – Львів, 2001. 41. Чехов М. А. Путь актера. – М., 2006.
 40. Чехов М. Про техніку актора // Просценіум. – Ч. 1 – 2 (11 – 12) / 2005 – Ч. 1–2 (20 – 21) / 2008.
 41. Чехов М. Литературное наследие. – В 2-х т. – Т. 2. – Об искусстве актера. – М., 1986.
 42. Бобошко Ю. М. Режисер Лесь Курбас.— К., 1987.
 43. Волицька І. В. Театральна юність Леся Курбаса. — Л., 1995.
 44. Волицька І. Курбас: погляд на тіло (на матеріалі теоретично-публіцистичних статей періоду Молодого театру // Курбасівські читання.— К.— 2006.— №1
 45. Волицька І. Курбасова дефініція творчості актора і категорія “тривання” // Курбасівські читання.—К.— 2007.
 46. Курбас Лесь. Спогади сучасників.— К., 1969.
 47. Чехов А. П. Собр. соч. в восемнадцати томах. – М., 1974 – 1982.
 48. Товстоногов Г. Зеркало сцены. –  Кн. 2. Статьи. Записи репетиций. – Ленинград, 1980.  Эфорос А. Репетиция – любовь моя. – М. 1993
 49. Эфрос А. Книга четвертая. – М. 1993.
 50. Эфрос А. Профессия: режиссер. – М. 1993.
 51. Мочалов Ю. Композиция сценического пространства. Поэтика мизансцены. – М. 1981.
 52. Українські видання “Просценіум”, “Кіно-Театр”,“Український театр”,“Коза”.
 53. Російські видання: “Культура”, “Театр”. 57. Польські видання: “Dydaskalie”, “Teatr lalek”, “Teatr”.
 54. zankovetska.com.ua
 55. n.kurbas.lviv.ua
 56. voskresinnia.lviv.ua
 57. mincult.kmu.gov.ua
 58. teatre.com.ua
 59. shakespeare.zp.ua
 60. ft.org.ua
 61. rusdram.com.ua
 62. drama-comedy.kiev.ua
 63. theatreonpodol.com
 64. tuz.kiev.ua
 65. theatre.te.ua
 66. atheatre.com.ua
 67. biblioteka.teatr-obraz.ru
 68. opera.lviv.ua

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму