Сучасний танець 026 Сценічне мистецтво (Акторське мистецтво драматичного театру і кіно)

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
5Немає
6Немає
73Залік
83Немає

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМА-31
632КМА-31
732КМА-41Гриценко Я. В.
832КМА-41Рихальська  О. В.

Опис курсу

Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння мистецтвом сучасного танцю та практичне вивчення танцювальної лексики різних напрямків.
Міждисциплінарні зв’язки: «Класичний танець», «Народно-сценічний танець», «Український танець», «Бальний танець», «Історико-побутовий танець», «Дуетний танець».
До циклу вивчення предмету входить теоретичний, практичний курс,
самостійна робота студентів та індивідуальна робота викладача з студентами, що надає реальну можливість вивчити максимальний обсяг тем з історії виникнення, розвитку сучасної хореографії, практично оволодіти навичками, та вміннями виконавця, засвоїти методику викладання, що потрібно для майбутнього викладача.

Метою навчальної програми є формування ключових компетентностей засобами сучасного танцю різних стилів. Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:
пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями, що стосуються витоків сучасної хореографії як одного із видів хореографічного мистецтва; практичної – сприяє оволодінню навичками сучасного танцю, методикою виконання вправ та основних хореографічних стилів сучасної хореографії; творчої – забезпечує формування творчих здібностей учнів у процесі оволодіння хореографічним мистецтвом, розвиток естетичних почуттів, та смаків; соціальної – сприяє вихованню дбайливого ставлення до культури та духовних цінностей рідного краю, народних традицій, самореалізації особистості в соціумі, професійному самовизначенню.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасний танець» є
– Знайомство з кращими зразками сучасного хореографічного мистецтва;
– Практичне оволодіння лексикою, особливостями композиції, характером та манерою виконання всіх напрямків сучасного хореографічного мистецтва;
– Практичне засвоєння кращих зразків сучасної хореографії;
– Оволодіння характерними рисами виконання лексики в різних напрямках сучасного танцю;

– Засвоєння методики виконання предмету;
– Виховання культури виконання лексики в сучасному танцю;
– Вивчення та оволодіння віртуозними вправами;
– Сприяння самореалізації учня в соціумі засобами сучасного хореографічного мистецтва;
– Сприяння професійному самовизначенню;

Студенти повинні:
знати: танцювальну лексику, передавати стиль та манеру виконання
хореографічних номерів всіх напрямків сучасної хореографії, методику виконання віртуозних вправ.
вміти: практично використовувати танцювальну лексику,
практично виконувати віртуозні вправи, самостійно визначити стилі та напрямки сучасної хореографії.

Рекомендована література

1. Агнесс де Милль. Танец в Америке / Ред. Уэсли Педерсен. Художн. ред. Клиффорд Прайн. – 118 с.
2. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
3. Беликова А. Тренаж современной пластики. – журнал “Молодежная естрада” № 3
4. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків. Серія “Мистецтвознавство” / Український науково-теоретичний журнал. – 2007, т. 10, № 1.
6. Годовський В. М., Горбачу Р. Л. Модерн танець (хронологічна таблиця історії розвитку): Навчально-методичний посібник з дисципліни “Методика викладання модерн танцю для студентів І курсу спеціалізації “Хореографії”. – Рівне: РДГУ, 2005. – 20 с.
7. Джозеф С. Хавилер. Тело танцора. Медицинский взгляд на танцы и тренировки. – М.: Новое слово, 2004. – 112 с.
8.  Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – Київ: Махаон, –Україна, 1992 р. – 32 с.
9. Історія естради. Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І – ІІ рівня акредитації. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 44 с.
10.  Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
11. Шляхи становлення джазового танцю: Методичні рекомендації для студентів І-ІІІ курсів спеціалізації “Сучасна хореографія” денної і заочної форми навчання / Упоряд. Годовський В.М., Горбачук Р. Л., Нестерук О.І. – Рівне: РДГУ, 2000. – 16 с.

12. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
13. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.

14. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
15. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
16. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
17. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика: Учебное пособие / Научный ред. В. А. Звездочкин. – Санкт- Петербург: СПбГУП, 2006. – 632 с.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму