Грим

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Магденко К. Є.КМА-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМА-31Магденко К. Є.
КМА-32Магденко К. Є.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб мати уявлення про грим у професійній діяльності актора. Тому у курсі представлено як огляд ретроперспективи гримерського мистецтва, так і процесів та інструментів, які потрібні для підготовки і гримування.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Грим» є ознайомлення студентів із технікою гримування і особливостями гриму в акторів, а також із основами композиції гриму. Навчити студентів на практиці використовувати здобуті знання.

Після завершення цього курсу студент буде :
– Знати
• теоретичні основи предмету;
• анатомічні основи гриму;
• сучасні прийоми гримування.
– Вміти
• використовувати теоретичні прийоми гриму;
• застосовувати знання з гриму в практичній і професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна література:
1. Раугул Р.Д. Грим. – Л.,М.: Искуство, 1947. – 248 с.
2. Поллукс. Ономастикон. Пер.С.О.Ц ыбульского.Греческий театр. СПБ, 1904.
3. Воскресенский А. Сценический грим. 2-ге узд. СПБ, 1910
4. Клепиков А. Первые уроки грима. РТО, М., 1923
5. Лившиц П.Б. Сценический грим. Изд. «Искусство», 1939
6. Лебединский П. Грим. 2-ге узд. СПБ, 1912
7. Раугул Р.Д. Грим.ГИХЛ, 1935
8. Рославлев В. Общедоступное руководство грима. Омск, 1919
9. Шиловский-Лошивский К. Курс театральной гримировки. «Артист», 1890
10. Новлянский Н. Искусство грима. Теакинопечать, 1930
11. Епихин Дм. Самодельнье театральне парики и наклейки. ГИХЛ, 1931.

Додаткова література:
1. Боборыкин. Театральное искусство, СПБ, 1872 (глави о гриме).
2. Гуськов С. Искусство грима. Гизлегпром, 1932
3. Завадский Ю.А. О внешнем оформлении образа. М., 1934
4. Заскальный С. Грим. Большая советская энциклопедия.
5. Заскальный С. Грим. Изд. Им. Поленова, М., 1925.
6. Рославлев. В. Ощедоступное руководство грима. Омск, 1919

Силабус:

Завантажити силабус