Грим

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
54Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516Магденко К. Є.КМА-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516КМА-31Магденко К. Є.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб мати уявлення про грим у професійній діяльності актора. Тому у курсі представлено як огляд ретроперспективи гримерського мистецтва, так і процесів та інструментів, які потрібні для підготовки і гримування.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Грим» є ознайомлення студентів із технікою гримування і особливостями гриму в акторів, а також із основами композиції гриму. Навчити студентів на практиці використовувати здобуті знання.

Після завершення цього курсу студент буде :
– Знати
• теоретичні основи предмету;
• анатомічні основи гриму;
• сучасні прийоми гримування.
– Вміти
• використовувати теоретичні прийоми гриму;
• застосовувати знання з гриму в практичній і професійній діяльності.

Рекомендована література

Основна література:
1. Раугул Р.Д. Грим. – Л.,М.: Искуство, 1947. – 248 с.
2. Поллукс. Ономастикон. Пер.С.О.Ц ыбульского.Греческий театр. СПБ, 1904.
3. Воскресенский А. Сценический грим. 2-ге узд. СПБ, 1910
4. Клепиков А. Первые уроки грима. РТО, М., 1923
5. Лившиц П.Б. Сценический грим. Изд. «Искусство», 1939
6. Лебединский П. Грим. 2-ге узд. СПБ, 1912
7. Раугул Р.Д. Грим.ГИХЛ, 1935
8. Рославлев В. Общедоступное руководство грима. Омск, 1919
9. Шиловский-Лошивский К. Курс театральной гримировки. «Артист», 1890
10. Новлянский Н. Искусство грима. Теакинопечать, 1930
11. Епихин Дм. Самодельнье театральне парики и наклейки. ГИХЛ, 1931.

Додаткова література:
1. Боборыкин. Театральное искусство, СПБ, 1872 (глави о гриме).
2. Гуськов С. Искусство грима. Гизлегпром, 1932
3. Завадский Ю.А. О внешнем оформлении образа. М., 1934
4. Заскальный С. Грим. Большая советская энциклопедия.
5. Заскальный С. Грим. Изд. Им. Поленова, М., 1925.
6. Рославлев. В. Ощедоступное руководство грима. Омск, 1919

Силабус

Завантажити силабус