Танець (026 ОП Сценічне мистецтво)

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12Іспит
22Немає
31.5Немає
41.5Іспит
51.5Немає
61.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМА-11Чмир В. Я., Шепель А. Є.
232КМА-11Чмир В. Я., Шепель А. Є.
332КМА-21Чмир В. Я., Шепель А. Є.
432КМА-21Чмир В. Я., Шепель А. Є.
532КМА-31Шіт Т. Р.
КМА-32Шіт Т. Р.
632КМА-31Шіт Т. Р.
КМА-32Шіт Т. Р.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент засвоїв основи класичного та народного танцю.
Класичний танець дає правильну постановка корпусу, голови, рук та ніг, розвиває силу м’язів, еластичність зв’язок, рухливість суглобів, виробляє закінченість і точність форм руху.
У розділ народний танець входять оберти, повороти, присядки, стрибки, а також нескладні різноманітні підтримки. Вивчення окремих рухів народного танцю завершується невеликим, але закінченим за формою танцювальним етюдом.

Метою вивчення нормативної дисципліни «Танець» є засвоєння студентами основ класичного та народного танцю, оволодіння навиками використання танцю, координацією рухів, правильне поєднання фігур, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху.

Після завершення цього курсу студент буде :

– Знати методику виконання лексики народного та класичного танців.
– Вміти на практиці застосовувати лексику народного та класичного танців.
– Розрізняти та класифікувати народні танці.

Рекомендована література

Основна література:
1. Цвєткова Л. методика класичного танцю: Підручник. – К.: Альтерпрес. 2005.
2. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца. – Л.: Искусство, 1983.
3. Ваганова А. Основы классического танца. – Л.: Искусство, 1980.
4. Василенко К. – Лексика українського народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1996 С.25-100.
5. Гуменюк А. Український народний танець – К.: Наук.Думка, 1963. С.52-95.

6. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – К.:Академія наук України, 1963 С.47-52
7. Голдрич О. Хореографія. – Л.:М СПОЛОМ, 2006 С.52-55
8. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Фр-щини. – Львів, 2009. С.9-40
9. Чуперчук Я., Сидоренко Г. Голубка. – К.,1972 С.51-57, 110-117
10. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво,
1975. С.19-125 .
11. Колногузенко Б. М. Хореографічне мистецтво : зб. ст. / Б. М.
Колногузенко ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008., ст. 222

12. Єфанова С.О. Салонні танці у контексті дозвілевої культури середньої верстви українського суспільства другої половини XIX століття / С.О. Єфанова // Вісник КНУКіМ. Сер.: Мистецтвознавство. – 2006. – Вип. 11. – С. 68-74.
13. Штейнберг М. Танго: Новейший салонный танец для ф.-п. с объяснением / сост. танца Н.Н.Яковлев. – СПб.: Давингоф, б.г. – 3 с

Додаткова література:
1.Боримська Г. Самоцвіти українського танцю. – К.: Мистецтво, 1974.
2. Вірський П. У вихорі танцю. Випуск І. – К.: Мистецтво, 1977. Випуск ІІ, 1977; вип. ІІІ, 1979; вип. ІV, 1980;вип. V ,1981.
3. Голдрич О. Барви Карпат. – Львів: СПОЛОМ, 1999.
4. Збірник танців Поділля. – К.: Наук. Думка, 1971.
5. Зубатов С. Рекомендации по организации урока на основе украинского народного танца. – К.: Респ. науч. – метод. центр нар. творчества и культпросветработы М –ва культури УССР, 1986.
6. Колосок О.П. Побудова екзерсису біля станка на основі української народно-сценічної лексики: Навч.-метод. пос.: Друге вид., перероб. – К. : ДАКККіМ, 2001.
7. Марущак В., Марко Ю. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. – Чернівці, 2005.
8. Репертуарний збірник Танці Полтавщини. – К.: Мистецтво, 1969.
9. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Львів.: СПОЛОМ 2009
10. Чміль В.А. Танці Запорізького краю в обробці З. Сизоненка. –
Мелітополь: ООО «Видавничий будинок ММД», 2005.
11. Чуперчук Я., Сидоренко Г. Голубка. – К.: Мистецтво, 1972.

Інтернет-джерела.
1. http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/UkrainianDance/01.htm
2.http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Українські_народні_танці
3.http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=39977
4.http://ukrainian-dancing.com/biblioteka.html
5.http://piruet.info/publ/kharakterni_osoblivosti_tanciv_polissja_ta_volini/11-0-326
6. http://allref.com.ua/skachaty/Klasifikaciya_ukrayins-kih_narodnih_tanciv

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус ТАНЕЦЬ 026 Сценінче мистецтво 21-22 рр Щіт Т. Р.

Завантажити силабус