Сценічна мова

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
11.5Іспит
21.5Іспит
31Іспит
41.5Немає
51.5Іспит
61Іспит
71Залік
81Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Солук М. Й.КМА-11
116Бонковська О. Б.КМА-12
216Солук М. Й.КМА-11
216Бонковська О. Б.КМА-12
38Люта-Бойко О. В.КМА-21
416Бартков Д. В.КМА-21
516доцент Баша О. П.КМА-31
68доцент Баша О. П.КМА-31
78Чеков Ю. П.КМА-41
88Чеков Ю. П.КМА-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМА-11Солук М. Й.
КМА-12Бонковська О. Б.
216КМА-11Солук М. Й.
КМА-12Бонковська О. Б.
38КМА-21Люта-Бойко О. В.
416КМА-21Бартков Д. В.
516КМА-31доцент Баша О. П.
68КМА-31доцент Баша О. П.
78КМА-41Чеков Ю. П.
87КМА-41Чеков Ю. П.

Опис курсу

Мета викладання дисципліни – оволодіння теоретичними та
практичними навиками пов’язаними з роботою над сценічним словом, аналізом художнього твору та опануванням органічною словесною дією в творчому процесі акторської майстерності.

Завдання вивчення дисципліни – полягає у комплексному оволодінні елементами словесної дії, як однієї з найважливіших складових акторської майстерності, техніки мовлення та вироблення навиків художнього виконання творів зі сцени.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • закони художньо-логічного аналізу творів,
 • норми техніки мови (орфоепія, фонетика, дикція, артикуляція),
 • особливості роботи актора над різними жанрами літератури та драматургії;

вміти:

• виконувати аналіз художнього твору;
• володіти всіма компонентами техніки мови: правильною
літературною вимовою, чіткою дикцією, фонаційним диханням,
звучним і сильним голосом;
• виконувати систему тренувальних вправ: орфоепічних, дикційних,
дихальних та голосових

Рекомендована література

 1. Ангоненко-Давидович Б. Як ми говоримо.– К.: Либідь, 1991.
  2. Блік О. В. Практикум з української мови. – К.: Освіта, 1969.
  3. Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. –Л.: Світ, 1990.
  4. Запорожець Т. И. Лодка сценичной речи. – М.: Просвещение, 1974.
  5. Закушняк А. Я. Вечера рассказа.- М.: Искусство, 1984.
  6. Журавлев Д. И. Беседы об искусстве чтеца. –М.: Сов. Россия, 1979.
  7. Карасьов М. М. К.С.Станіславський і сценічна мова.–К.: Мистецтво, 1965.
  8. Карасьов М.М,, Художні чигання. – К; Мистецтво, 1965.
  9. Катышева Д. Н. Литературный монтаж.– М.:Сов.Россия, 1973.
  10. Лесь Курбас. Статьи и воспоминания о Л. Курбасе. –М.: Искусство, 1988.
  11. Калачеева С. В. Стих и ритм – М.: Знание, 1978.
  12. Карська А. И. Виразне читання. Практичні і лабораторні заняття. – К.: Вища школа, 1990.
  13. Коваленков А. Практика современного стихосложения.– М., 1967.
  14. Ковалевський А. П. Рима. – К., 1965.
  15. Мар’яненко І. О. Сцена. Актори. Ролі. – К.: Мистецтво, 1964.
  16. Культура української мови. Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1980.
  17. Саксаганський П.К. Про театр. – К.: Мистецтво, 1953.
  18. Саксаганський П.K. Моя праця над роллю. – К.: Мистецтво, 1937.
  19. Словник української мови (під ред. І.К.Білодіда). –К.: Наукова думка, 1980.

20. Сокирко Л.Г. Слово актора. Поради з орфоепії української мови. – К.: Мистецтво, 1971.
21. Савкова З. В. Как сделать голос сценическим. – М.: Искусство, 1975.
22. 23. Черкашин P.O. Художнє слово на сцені. – К.: Вища школа, 1989.
23. Яхонтов В. Н. Театр одного актора. – М.: Искусство, 1958.

Допоміжна
Гротовський Є. Театр, ритуал, перформер. – Львів, 1999.
Сценическая речь / Под ред. Кодляниповой. – М.: Искусство, 1976.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму