Вступ до театрознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
15Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132Коваль О. Л.КМТ-11
1доцент Гарбузюк  М. В.КМТ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМТ-11Коваль О. Л.

Опис курсу

Мета: розкрити студентам загальні основи та принципи діяльності науки про театр, а також висвітлити найважливіші поняття об’єкту її дослідження – театрального мистецтва.

Завдання: зорієнтувати студента початкового курсу у складній структурі театрознавчої науки, навчити його відповідному науковому термінологічному апарату, познайомити із основними методами театрознавчої науки та сферами їхнього застосування.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: історію становлення театрознавства як науки, основну теоретичну базу, принципи діяльності та центральні наукові праці в галузі театрознавства; найважливіші загальні ділянки дослідження – історія і теорія театру, аналіз постав і текстів; набутки у вивченні театрознавчої науки у вивченні таких елементів як актор, глядач і простір театру, а також різноманітні методи їх дослідження; сучасні міждисциплінарні дослідницькі ділянки науки театрознавства (медієзнавство, мистецтвознавство, етнологія).

вміти: володіти основами театрознавства, а також базовими теоретичними знаннями про об’єкти її дослідження, послуговуватись основним термінологічним апаратом в цілях подальшого застосування у теоретичному або практичному виді діяльності.

Рекомендована література

 1. Бальме, Крістофер. Вступ до театрознавства. – Львів: “ВНТЛ-Класика, 2008. – 269с.;
 2. Барро Ж.-Л. Размышления о театре. – М., 1959
 3. Барба Е. Паперова каное/Пер. з англ.. Микола Шкарабан. – Львів: Літопис, 2001. – 288с
 4. Бічуя Н. Тріада професій. Поважні висновки з короткого досвіду//Proscaenium. – 2002. – №2(3) – С. 78-80;
 5. Бояджиев, Григорий Нерсесович. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров [Текст] : научное издание / Григорий Нерсесович Бояджиев. – М. : Просвещение, 1969. – 350, [2] с.
 6. Брук, Пітер. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр. Переклад з англ.. – Львів: 2005. – 136 с.
 7. Брук П. Пустое пространство. – М., 1976
 8. Ґротовський Єжи. Театр, ритуал, перформер/ Переклад з польської. – Львів: Літопис, 2008. – 186с.
 9. Евреинов Н.Н. Введение в монодраму. – М.: Изданіе Н.И. Бутковской, 1909 – 35с.
 10. Евреинов Н.Н. Театральные инвенции. – М.: Кооперативное изд. “Время”, 1922 – 19с.
 11. Клековкін, О. Theatrica. Старовинний театр у Європі від початків до кінця XVIII століття : лексикон. – К. : АртЕк, 2009. – 568 с.
 12. Міхалік Я. Як писати історію театру?// Proscaenium. – 2002. – №3(4). – С.27-33;
 13. Паві, Патріс: Словник театру. – Львів, 2006. – 640с.;
 14. Юрковський Г. Мімезис – між монізмом і дуалізмом//Proscaenium. – №3(12), 1(14), 23(15-16)

Допоміжна

 1. Антонович Д. Триста років українському театру. – Прага, 1925
 2. Арто, А. Театр и его двойник – М., 1993
 3. Клековкін О. До окреслення лексеми “театр”// Вісник львівського ун-ту. – 2003. – Вип.3. – С.3-14;
 4. Курбас Л. Лекції з практики сцени. Питання простору, часу й ритму в мистецтві. Про сучаний темп і ритм// Курбас Л. Березіль: із творчої спадщини. – К., 1988
 5. Лужницький Григор: Український театр. Наукові праці, статті, рецензії: Збірник праць у 2 томах. — Львів: 2004
 6. Макаренко, Герман. Музика і філософія: Шопенгауер, Вагнер, Ніцше. – К.: Факт, 2004. – 152с.
 1. Паламарчук Оксана: Музичні вистави Львівських театрів (1776-2001). – Львів, 2007. – 448с.
 2. Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков / Пер. с англ. В. В. Кирющенко, М. В. Колопотина, послесл. Сухачева В. Ю. — СПб.: Лаборатория Метафизических Исследований философского факультета СПбГУ; Алетейя, 2000. — 352 c.
 3. Станиславский К. С. Робота актера над собой. – М., 2006
 4. Театр парадокса (Ионеско, Беккет и другие): Сб./Сост. И автор предисл. И. Дюшес. – М.: Искусство, 1991. – 300с.
 1. Alter, John. A sociosemiotic theory of theatre/University of Pennsylvania Press. – 1990. – 296 p.
 2. Festivalising!: Theatrical Events, Politics and Culture//The Johns Hopkins University Press. – NY, 2007. – 431p.
 3. Grotowski Jerzy. Teksty z lat 1965-1969.- Wroclaw, 1999. – 228s.
 4. Gunter Gebauer, Christoph Wulf. Mimesis, culture, art, society /University of California Press. – 1996. – 400 p.
 5. Helbo Andre. Theory of Performing Arts (Critical Theory)// John Benjamins Publishing Co. – 1987. – 153p.
 6. Leach, Robert. Theatre studies: the basics// NY: Routledge, 2008. – 208p.
 7. Pfister, Manfred. The theory and analysis of drama (European Studies in English Literature)/ Cambridge University Press. – 1991. – 360 p

Інформаційні ресурси

http://uk.wikipedia.org

http://scit.boom.ru/music/teatr/Zarybegnui_teatr30.htm

http://teatre.com.ua/

http://www.ktm.ukma.kiev.ua/

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму