Майстерність актора

Тип: Нормативний

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
17Іспит
26Іспит
56Залік
66Іспит
76.5Залік
86.5Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
132КМА-11
132КМА-11
248КМА-11
248КМА-11
348Кравчук О. А.КМА-21
448Кравчук О. А.КМА-21
548Воловецька Г. С.КМА-32
548ArrayКМА-31
680ArrayКМА-31
680Воловецька Г. С.КМА-32

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
148КМА-11
248КМА-11
348КМА-21Кравчук О. А.
448КМА-21Кравчук О. А.
548КМА-31
КМА-31Воловецька Г. С.
680КМА-31
КМА-32Воловецька Г. С.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для того, щоб виявити і розкрити творчу індивідуальність актора, виховати почуття творчої відповідальності, наполегливості, точності при виконанні сценічного завдання, а також прищепити здатність до самостійної роботи. Тому в курсі представлені процеси та інструменти, які потрібні для набуття високого кваліфікаційного рівня професійності актора.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати:

Основи системи Костянтина Станіславського.

Методи акторського виховання, розроблені реформатором українського театру Лесем Курбасом.

Творчість В. Мейєрхольда, Є. Вахтангова, А. Арто, Б. Брехта, О. Товстоногова, М. Мельтініса, П. Брука, В. Ґротовського, Є. Барби та інших видатних митців ХХ століття.

Вміти:

Використовувати у своїй роботі відкриті ними методологічні підходи і закони при розв’язанні творчих проблем.

Використовувати матеріал життєвих і мистецьких спостережень у роботі над етюдами та ролями.

Вивчати власну психофізичну природу відкривати у ній не опановані сторони і оволодівати ними.

Розвивати творчу уяву і фантазію, самостійну роботу думки.

Проводити самостійний розбір п’єси та ролі

Рекомендована література

Основна література:

 1. Варпаховський Л. В. Наблюдения. Анализ. Опыт. – М., 1978
 2. Василько В.С. Про перевтілення в мистецтво актора. – К., 1962
 3. Василько В.С. Фрагменти режисури. – К., 1976
 4. Вахтангов Е. Б. Материалы и статьи. – М., 1984
 5. Гиппиус. С.В. Гимнастика чуств. – М., 1967
 6. Голубовский Б. Г. Наблюдения. Этюд. Образ. – М., 1990
 7. Горчаков Н.М. Режиссерские уроки К.С. Станиславского., М., 1952
 8. Захава Б. Е. Мастерство актера и режиссера. – М., 1978
 9. Кнебель М. О. О действенном анализе пьесы и роли. – М., 1959
 10. Корогодский З. Я. Этюд и школа., М., 1975
 11. Корогодский З. Э. Первый год. Начало. – М., 1973
 12. Кропивницький М. Л. Збірник статей, спогадів, матеріалів., К., 1966
 13. Курбас Л. Спогади сучасників. Збірник статей. – К., 1969
 14. Курбас Л. “Березіль”: із творчої спадщини//Упорядкування і примітки М. Лабінського. – К., 1988
 15. Курбас Л. У театральній діяльності, в оцінках сучасників, документах// Упоряд. І примітки О. Зінкевич.: “Смолоскип”. – Балтімор-Торонто, 1989
 16. Мар’яненко І. О. Минуле українського театру. – К., 1953
 17. Мейерхольд В. Э. Творческое наследие. – М., 1978
 18. “Молодий театр”. Генеза, завдання. Шляхи. Статті, спогади, матеріали//Упорядкув. Вступна стаття М. Лабінського. – К., 1991
 19. Немирович-Данченко В. И. О творчестве актера. – М., 1984
 20. Паламишев А. М. Мастерство режиссера. Действенный анализ пиесы. – М., 1982
 21. Пилипчик Р. Я. Микола Садовський у спогадах сучасників. – К., 1984
 22. Ревуцький Дм. Живе слово. Теорія виразного читання для школи / Вступне слово В. Ревуцький, передмова Б. Козак, ред. Н. Бічуя – Львів: Вид-во ЛНУ, 2001. – 200 с
 23. Садовський І. К. Мої театральні згадки. – К., 1956
 24. Саксаганський П.К. Думи про театр. – К., 1956
 25. Станиславский К.С. Собрание сочинений в 8-и томах. – М, 1954-1967
 26. Таиров А.Я. Записка режиссера. Статьи. Беседы. Речи. Письма. – М., 1970
 27. Товстоногов Г. А. Зеркало сцены. В 2-х томах. – Л., 1984
 28. Туманишвили М. И. Режиссер уходит из театра. – М., 1983
 29. Чехов М. А. Литературное наследие. В двух томах. – М., 1986
 30. Щепкин М.С. Записки в 2-х томах. – М., 1986
 31. Эфрос А.В. Репетиция – любовь моя. – М., 1975
 32. Эфрос А. В. Продолжение театрального рассказа. – М., 1985

Додаткова література:

 1. Акимов Н. П. Театральное наследие. В 2-х томах. – Л.-М., 1978
 2. Барро Ж. Воспоминание для будущего., М., 1979
 3. Бобошко Ю. М. Гнат Юра. – К., 1979
 4. Бобошко Ю. М. Режисер Лесь Курбас. – К., 1987
 5. Бояджиев Г.Н. От Софокла до Брехта за сорок театральных вечеров. – М., 1967
 6. Ґротовський Є. Театр. Ритуал. Перформер / Переднє слово та упор. Б.Козак. – Львів: “Літопис”, 1999. – 185 с.
 7. Брук Пітер. Жодних секретів. Думки про акторську майстерність і театр / Перекл. з англ. Я. Винницької та О. Матвієнко, післямова Б. Козака. – Львів, 2005
 8. Стайн Дж. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. У трьох томах. – Львів, 2003

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму