Лань Оксана Богданівна

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії, аспірант кафедри режисури та хореографії

Телефон (робочий): (+38032) 240-36-23

Електронна пошта: Oksana.Lan@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Режисура  балету, сучасне мистецтво, мистецтво хореографії, синтез мистецтв.

Курси

Публікації

Відео лекція

 1. Лань Оксана Богданівна «Танцювальна вистава як колективний творчо-мистецький продукт» / О. Б. Лань // Всеукраїнський міждисциплінарні відкриті лекцій/практикуми «Мистецтво. Війна. Ми.», координатор О. А. Плахотнюк. (19 квітня 2022 р.) – URL: https://youtu.be/VeWWWaEqmgo

Публікації

 1. Лань О.Мистецтво балетмейстера: хореографія великої форми: навчально-методичний посібник / О. Лань. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – 180 с. Лань О. Мистецтво балетмейстера. Хореографія великої форми. навч-метод. посібник
 2. Лань О. Б.Особливості досягнення консенсусу у виборі теми хореографічної вистави групою студентів-авторів / О. Б. Лань // Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні питання гуманітарних наук». – Дрогобич. –  Видавничий дім «Гельветика». –  2021. –  С. 4–10. http://www.aphn-journal.in.ua/35-3-2021
 3. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс). Колективна монографія / О. Плахотнюк, О. Лань,А. Дем’янчук, О. Кузик, Р. Кундис, П. Луньо та ін. / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ. 2020. – 316 с. О. Лань статті з Колективної монографія. PDF.
 4. Лань О.Методи режисури видовищно-театралізованих заходів у хореографії : методична розробка. З досвіду роботи народного художнього колективу «Модерн-балет та школа-студія сучасного танцю «АКВЕРІАС» / О. Лань. – Львів: «Камула», 2019. –  52 с.  Лань О. Методи режисури видовищно-театралізованих заходів у хореографії
 5. Лань О. Б. Аспекти створення колективного творчого продукту – хореографічної вистави. Тези. / О. Б. Лань. // Scientific and pedagogical internship «Europian educational values and ways to improve culture and arts education» : Internship proseedings, September 6 – October 17, 2021. Wloclawec, republic of Poland «Baltija Publishing», 2021. 80 pages. C. – 20-24
 6. Lan Oksana. Social Dances XXI century in Modem Psychological AspectTransformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph.(колективна монографія) Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2017; pp.288, illus., tabs., bibls. https://www.wszia.opole.pl/wpcontent/uploads/2020/09/2017_przemiany_w_nowoczesnym_spoleczenstwie_aspekty_humanitarne_duczmala_ostopoles.pdf
 7. Демченко Є Я., Лань О. Б. Візуалізація художньо-пластичного образу в контексті кольору енергетики чакр людини [Текст] / Є. Я. Демченко, О. Б. Лань,П. Є. Луньо // Молодий вчений. — 2020. — №10. – 275 с. – С. 90 – 93 http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/19.pdf
 8. Мосєсова К. І. Лань О. Б. Творча реалізація мистецьких задумів режисера-балетмейстера Оксани Лань часів розбудови української незалежності / К. І. Мосєсова, О. Б. Лань// Науковий журнал “Молодий вчений”. – 2019. –№ 11(75). – С. 271 – 275. http://molodyvcheny.in.ua/ua/archive/75/
 9. Лань О.Психологічні та педагогічні особливості створення танцювальної вистави у виконанні дітей (досвід Народної школи-студії сучасного танцю «Акверіас») / О. Лань // Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навчально-методичний посібник /  упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ. 2018. – Ч. ІІ. – с.243. Лань О. Психологічні та педагогічні особливості створення танцювальної вистави у виконанні дітей.PDF.
 10. Лань О. Стилістичні особливості хореографічної лексики балету-інсталяції «Дон Жуан з Коломиї» / O. Лань  // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку: навчально-методичний посібник / упоряд. О. Плахотнюк   – Львів : СПОЛОМ. 2018. – Ч. ІІ. – с. 101- 110. Лань О. Стилістичні особливості хореографічної лексики балету-інсталяції «Дон Жуан з Коломиї».pdf.
 11. Лань О. Актуальність втілення прийомів сучасного перформансу в практиці режисури одноактного балету / О. Лань // Сучасне хореографічне мистецтво : підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник : / упор. О. Плахотнюк – Львів: СПОЛОМ, 2016. С. 121–129. Лань О. Актуальність втілення прийомів сучасного перформансу в практиці режисури одноактного балету.pdf.
 12. Лань О. «Художнє кредо балетмейстера як наслідок його світогляду в контексті створення хореографічного образу»./ О. Б. Лань // Міжнародний збірник наукових праць, оприлюднений на сайті бібліотеки Прешовського університету (Словаччина)  http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bernatova8
 13. Лань О. Створення хореографічного образу балетмейстером з використанням надбання К. С. Станіславського та В. І. Немировича-Данченка [текст] / О. Лань. // Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ,19 травня 2015 р. – Київ : НАКККіМ, 2015. – С. 51 – 58
 14. Лань О. Втілення сучасних прийомів перформансу в практиці режисури одноактного балету / О. Лань // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Kultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – S. 232–240. http://publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/lviv-rzeszow/search/authors
 15. Лань О. Художнє кредо балетмейстера як наслідок світогляду в контексті створення художнього образу /О. Лань // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. – Серія мистецтвознавство. – 2014. – № 14. – С. 137–144. – (Серія: «Мистецтвознавство»). “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”  Випуск 14.
 16. Лань О.Образ Шевченка-лірика в одноактному балеті «Музи генія» / О. Лань // Вісник Львівського університету. Збірник наукових праць. – Серія мистецтвознавство. – 2014. – № 15. – С. 177. “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”  Випуск 15.
 17. Лань О.Практика режисури одноактного балету з використанням прийомів сучасного перформансу / О. Лань // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку/ Методичний посібник// Упоряд. О. Плахотнюк – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – С. 50–62. Лань О. Практика режисури одноактного балету з використанням прийомів сучасного перформансу.pdf.
 18. Лань О. Б.«Вплив світогляду та режисерських навичок хореографа на створення хореографічного твору». /Хореографічна та театральна культура України: педагогічні та мистецькі виміри. Матеріали Всеукраїнської науково – практичної конференції // О. Б. Лань. – Київ : КНУКіМ, 2013 р. – С. 203 – 208. Лань О. Б. Вплив світогляду та режисерських навичок хореографа на створення хореографічного твору
 19. Лань О. Синтез акторської та виконавської майстерності у роботі балетмейстера з виконавцем над створенням хореографічного образу текст / О.Лань. // Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв): збірник матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф. [упор. А.М. Підлипська, ред. Ю. В. Трач], м. Київ,17-18 квітня 2015 р. – Київ, КНУКіМ, 2015. – С.153 – 159. Лань О. Синтез актор. та виконав. майстерності в роботі балетмейстера з виконавцем при створенні хореографічного образу.
 20. Лань О.Соціальні танці початку ХХІ століття в сучасному психологічному аспекті / О. Лань // «Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку» : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  та всеукраїнського семінару з сучасної хореографії Львів, 19–21 жовтня 2012 року./ упор. О. А. Плахотнюк. Львів: ЦДТЮГ, 2012. –  С. 90 – 99. Лань О. Соціальні танці початку ХХІ століття в сучасному психологічному аспекті

 

Біографія

Лань Оксана Богданівна – провідний балетмейстер, режисер-постановник у галузі української сучасної хореографії. Народилась у Львові.

Закінчила Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова (1982) та Київський державний інститут культури ім. Корнійчука (1991). Трудову діяльність розпочала у 1979 році солісткою першого в Україні колективу сучасної хореографії «Рок – балет»  Палацу молоді «Романтик». У 1983 – 1984 рр. – керівник ансамблю сучасного танцю «Фантазія» Палацу молоді «Романтик». 1985 – 1991 рр. – засновник та керівник ансамблю естрадного танцю «Фестиваль» БК «ЛАЗ».

В 1986 р. – присвоєння звання «Народний художній колектив» ансамблю естрадного танцю «Фестиваль» БК « ЛАЗ».

У 1991 р. засновує Модерн-балет «Акверіас». Для свого колективу створила понад 60 композицій. Найвідоміші з них –  «Agreement» (1992), «Пастка» (1993), триптих «Танці на пагорбах» (1994), «Дзвін» (1995), «Безумство» (1996), «Хор» (1996), композиції «Ритми Карпат» (2000), жіночий танець з рушниками «Спогад» (2008), «Поклик кохання» (2009) та інші – стали «класикою» репертуару колективу. Свою неповторну оригінальну індивідуальність, характерну стилістику, фахову майстерність, що базується на ґрунті найсучасніших віянь і досягнень у мистецтві танцю закарбувала у створених танцювальних виставах: «Даруючий щастя» (1987); «Зодіак одної ночі», (1989); «Несказане… або дещо про кохання» (1997).

1995 р. – хореограф першою в Україні поєднує  джаз – модерн – танець з елементами  українського  фольклору. Отримує дипломом «За оригінальну хореографію» (єдиним в  історії Всеукраїнського фестивалю «Пісенний вернісаж») за композицію «Галицька сюїта – Львівські квітникарки». В цьому ж році створює одноактний балет –  інсталяцію «Дон Жуан з Коломиї» на     музику українського композитора О. Козаренка. Критика називає хореографічну постановку «першим авангардним балетом» в Україні.

1996 р.– Модерн – балет «Акверіас» відзначено  Подякою Міністерства культури і мистецтв України.

Балетмейстер – постановник  драматичних вистав:

 1. «Крайслер Імперіал» ( реж. С. Проскурня) 1988 р.
 2. «Історія кохання» (реж. Ю. Пахомов) 1989 р.
 3. «Кармен» (режисер з.д.м. В. Сікорський), 1990 р.
 4. «Аляска, сер», художній фільм, кіностудія «Рось», 1991 р.
 5. «Вірую», (муз. Ю. Саєнка) фрагменти Євангеліє для хору, балету та солістів, 1992 р.
 6. «Дон Жуан з Коломиї», (муз. О. Козаренка) за творами Л.фон Захер Мазоха, 1995 р.
 7. «Ісус – син бога живого», 1996 р. (реж.– н. а. України Ф. Стригун).
 8. «Благовіщення Марії», 1997 р.( реж. – н. а. України Я. Федоришин).
 9. «Мірандоліна» (реж. – н. а. України В. Щербаков), 1997 р.
 10. «Офіра», (реж. – з. а. України Т. Жирко), 2004 р.

Балетмейстер – постановник всеукраїнських творчих проектів та фестивалів:

 1. «Марія», м. Трускавець Львівської області, 1992 р, 1993 р.
 2. «Україна. Весна. Славутич», (реж.- з.д.м. України В. Вовкун), м. Славутич Чернігівської обл.,1995 р.
 3. «Пісенний вернісаж», м. Київ, 1996-1998 рр.
 4. «День молоді», Співоче поле, м. Київ, 1994 р.
 1. Всеукраїнський творчий проект «Зоряний вояж», міста України, 1998 р.
 1. Всеукраїнський творчий проект «Злагода заради майбутнього», міста України, 2000 р.
 2. Дні України в Польщі, 2001 р.
 3. «Людина року-97», м. Київ.
 4. «Галицький лицар», м. Львів, 2000 р.

Режисер-постановник та хореограф міжнародних фестивалів моди: «Леополіс – Цептер», м. Львів, 1997 р.; «Хейл-Бопп», м. Львів, 1998 – 2000 рр.; «АнтиСНІД», м. Львів, 2000 р.; «Сезони моди», м. Львів, 2009 р.;

Режисер-постановник хореографічних композицій до виступів провідних виконавців сучасної пісні: народних артистів України О.Білозір (1993-1995 рр.), Т. Петриненка, А. Матвійчука, Руслани, Н. Шестакової, І. Білик, Ані Лорак, М. Свидюка, І. Мацялка, Карини Плай, О.Юнакової, О. Мочерад, а також  груп  «Океан Ельзи», «Доктор Ватсон», «Брати Блюзу», «Ріка життя» та багато ін.

У творчому доробку за період 1996 – 2016 р р. чотири сольних програми (понад 80 композицій) для концертних проектів народної артистки України, Героя України Софії Ротару, співпраця із якою існує більше 20 років.

В 1996 році хореограф на базі модерн-балету «Акверіас» створює дитячо-юнацьку танцювальну школу-студію. Колектив стає лауреатом більше 40 міжнародних і всеукраїнських конкурсів-фестивалів, серед визначних (І премія або ГРАН-ПРІ): «Singing Planet – 2006» (Угорщина); «Балатон. Молодість. Краса.», 2007; «Gwiazdy Polskej Jeseni- 2004» (Польща), «Різдвяні канікули-2006», «Ритми часу – 2007», «Слънце. Радост. Красота» (Болгарія, 2008, 2009 рр.), «Відлуння», 2008 р.; «Super Dance – 2012, 2016”, «Квіти Європи» (Сан Ремо, 2013), «Сурми звитяги» (2015), «Яскрава країна» (2013, 2014, 2015),  «Львівська рапсодія – 2015, 2018», та ін..

В 2008 р – Модерн-балет та школа – студія сучасного танцю «Акверіас»  отримують звання «Зразковий колектив», а в 2011 році – присвоєно звання «Народний художній колектив».

2011 рік –присвоєно звання «Заслужений діяч естрадного мистецтва України».

2014 рік –та її колектив «Акверіас» – переможці конкурсу «Люди Львова – 2014»,  нагорода за  «Кращий мистецький проект року» – виставу «Хроніки міста Лева».

Виховала кілька поколінь молодих майстрів, які на високохудожньому рівні достойно репрезентують мистецтво сучасного балету.

2016 рік – переможець конкурсу Львівської міської адміністрації «Успішний педагог», лауреат премії.

З 2010 року працює на кафедрі режисури і хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка, з 2011 року – займає посаду  доцента кафедри режисури і хореографії.

Вперше в програмі підготовки та навчання хореографів у вищій школі України Лань О. Б. започатковує створення студентами одноактних балетних вистав як закінчений дипломний проект та обовяковим показом вистав  на великій сцені глядачеві. На період червня 2018 року під керівництвом Лань О. Б. (художнього керівника керівника та режисера студентського театру) студентами-дипломниками (бакалаврами, спеціалістами, магістрами) створено та показано вже 81 виставу.

В 2012 нагороджено грамотою ЛНУ ім.. Івана Франка.

2015-16 роки – режисер-хореограф та педагог плідно працює над створенням великих хореографічних форм у виконанні дітей: створює постановку дитячих  танцювальних вистав «Подорож Блакитної Стріли» та «Цибуліно» (за мотивами казок Джанні Родарі) за участю  студентів кафедри хореографії ЛНУ імені Івана Франка та учасників Народної школи-судії  сучасного танцю «Акверіас».

Голова журі мистецьких конкурсів: «Яскрава країна» Закарпаття – 2015», VІ Міжнародного фестиваля-конкурсу “Олімп збирає таланти”( Халкідікі, Греція 24.06. – 1.07. 2018). Член журі міжнародних, всеукраїнських, регіональних та відкритих конкурсів, фестивалів хореографічного мистецтва: «Яскрава Країна в м. Трускавець» ( 2014, 2016 рр. м. Трускавець), «Яскрава Країна в Ужгороді – 2014»; Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «Самоцвіти» (Львів, листопад, 2014); І Все-українського відкритого театрального фестивалю «ІМПРЕЗА над Латорицею», Міжнародний форум організації народної дипломатії (Мукачево, 2–5 листопада 2017 р.);  ІІ Відкритого фестиваля-конкурсу сучасної хореографії «Orange pelican» (м. Дніпро, 24 -25.02.2018); ІV та  V Міжнародного  конкурсу  сучасної хореографії «Super Dance – 2016, 2018», ЦТДЮГ “Погулянка”, м. Львів; ІІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу мистецтв «UKR WEST ART FEST» (м. Трускавець, 1-2 грудня 2018 р.).

По сьогоднішній день продовжує роботу і в позашкільній освіті:

– художній керівник Народного художнього колективу Модерн-балет та школа-студія сучасного танцю «Акверіас»;

– керівник гуртка-методист ЦДЮТ Залізничного району м. Львова (2017-18рр.);

– автор методичної розробки «Методи режисури видовищно-театралізованих заходів у хореографії». Львів, ЦДЮТ, (07.02.2018), організатор  обласного семінару для керівників хореографічних  колективів: «Методи режисури видовищно-театралізованих заходів у хореографії» (Львів, ЦДЮТ, 09.02.2018);

– режисер концерту на честь 40-річчя ЦДЮТ (20.05 2016);

– режисер Міжнародного дитячого фестивалю циркового мистецтва: Акція «Мій тато захищає Україну» під патронатом Львівської облдержадміністрації, Львів, (1червня, 2014, 2015, 2016 рр.);

– режисер флешмобу «Живи у ритмі безпечного руху», організатори – відділ забезпечення безпеки дорожнього руху, Школа-студія сучасного танцю «Акверіас» та кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв ЛНУ імені Івана Франка. (Львів, 30.03.17 р.).

Проекти

 1. Постановник мистецької акції – інсценізації  «Голодомор», присвяченої 80-й річниці Голодомору в Україні 1932-33 років.  Львів, 2013.
 1. Член журі Міжнародного фестивалю – конкурсу  «Яскрава Країна», Ужгород,  жовтень  2014.;
 1. Член журі Всеукраїнського фестивалю – конкурсу дитячої та юнацької творчості «Самоцвіти», Львів,   листопад, 2014.
 1. Прем’єра танцювальної вистави «Хроніки міста Лева»: Гранд – мистецький проект (5 грудня 2015, театр ім. Лесі Українки, Львів).
 2. «Люди Львова – 2014», нагорода за  «Кращий мистецький проект року»   за виставу «Хроніки міста Лева».
 3. Прем’єра одноактної танцювальної вистави «Подорож Блакитної стріли» за однойменною казкою Джанні Родарі, 29.12.15. та 11.02.16.
 4. Прем’єра одноактної танцювальної вистави «Цибуліно» за однойменною казкою Джанні Родарі, (13 червня 2016), театр імені Марії Заньковецької, Львів.
 5. Режисура та участь в ювілейному концерті на честь 40-річчя Центру дитячо-юнацької творчості Залізничного району м. Львова (20 травня 2016);
 6. Участь в концерті «У серці вдячність і любов» в підтримку поранених в АТО присвячений Дню захисника вітчизни (військовий госпіталь, грудень, .2015, м. Львів);
 7. Участь у флешмобі “Живи у ритмі безпечного руху” пл. Ринок, м. Львів. Організатори – відділ забезпечення безпеки дорожнього руху. 30.03.17
 8. ДИПЛОМИ ЛАУРЕАТІВ: –  ГРАН-ПРІ Всеукраїнського фестиваля-крнкурсу «Львівська рапсодія – 2015», «Супер-данс-2012», «Nika-Music 2015».; – І Премія Міжн.  фест сучасної хореографії «Super dance – 2014»;  – II Премія (2014); Всеукраїнського конкурсу «Самоцвіти»; – II та III Премія (2015); Всеукраїнськяй  фестиваль- конкурс «ПАДІЮН- Євро-Данс»;  – І Премія (м. Київ, 2015); ІІ Міжнародний  конкурс «Яскрава країна» Закарпаття» – 2015;  – ІІ Премія; ХVI Всеукраїнський фестиваль мистецтв «Сурми звитяги- 2015»;- ІІ Премія ; ІІІ міжнародний телевізійний фестиваль «Вогні Львова- 2015»,  та інші.

Нагороди

Нагороди та відзнаки:

 1. Подякою Міністерства культури і мистецтв України .2006..
 2. Грамота Національної ради дитячих організацій України., 2010.
 3. Подяка Головного управління освіти і науки Львівської  облдержадміністрації 2011р.,
 4. Подяка Управління культури Львівської  облдержадміністрації, 2011.
 5. Почесною грамотою Національної хореографічної спілки України, 2011.
 6. Грамота  ЛНУ ім.. Івана Франка, 2012.
 7. Подяка Департаменту з питань культури національностей та релігій облдержадміністрації, 2013.
 8. Грамота Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації , 2016.
 9. Грамота відділу освіти залізничного району Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, 2015 та 23. 12. 2016.
 10. Подяка управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, 23.12.2016
 11. Подяка Львівської організації профспілки працівників освіти і науки України, 07.10.2016;
 12. Подяка ректора ЛНУ імені Івана Франка, 2016;
 13. Грамота управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, 10.03.2017;
 14. Грамота Департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації, 2018.
 15. Грамотами Департаменту освіти і науки Львівскої облдержадміністрації; відділу освіти залізничного району Управління освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради; ЦДЮТ Залізничного р-ну м. Львова, 2017, 2018.

 

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!