Комплексний державний екзамен (практична та теоретична частина) бакалаври 024 Хореографія

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
816

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
890КМХ-41Безпаленко Ю. В., доцент Петрик О. О.
КМА-41Лань О. Б., Кіптілова Н. В.
КМХ-41зЛань О. Б., доцент Петрик О. О.
Кіптілова Н. В.

Опис курсу

Комплексний державний екзамен

1. Теорія та методика викладання фахових дисциплін (практичний показ).

2. Історія хореографії, Методика викладання хореографії, Методика роботи з хореографічним колективом (усно)

3. Мистецтво балетмейстера (Теоретична і практична робота)

СТРУКТУРА КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Комплексний державний екзамен поділяється на три частини: теоретичну, практичну та творчу, що  передбачає такі завдання:

І. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Письмова відповідь на тести.

Загальна кількість тестів 50, з таких дисциплін: «Історія хореографічного мистецтва», «Методика викладання хореографії», «Методика роботи з хореографічним колективом»

1.2. Розгорнута усна відповідь на запитання з дисциплін: «Історія хореографічного мистецтва» «Методика викладання хореографії», «Методика роботи з хореографічним колективом», яка свідчить про достатній рівень фахової підготовки студента.

1.3. Розгорнута усна відповідь на запитання з фахових дисциплін: «Теорія та методика викладання класичного танцю», «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю», «Теорія та методика викладання українського танцю», «Теорія та методика викладання сучасного танцю», «Теорія та методика викладання історико-побутового танцю»,

1.2. Розгорнута усна відповідь на запитання з дисципліни: «Мистецтво балетмейстера».

На виконання тестів виділяється 1-на академічна година.

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Практична частина передбачає практичний показ тренажу з «Теорії та методики викладання народно-сценічного танцю», «Теорії та методики українського академічного танцю», «Теорії та методики викладання класичного танцю», «Теорії та методики викладання сучасного танцю» якій дає можливість виявити ступінь сформованості практичних знань, умінь та навичок з фахових дисциплін, а також рівень виконавської, сценічної, акторської майстерності.

Програма практичної частини державного екзамену обговорюється і затверджується на засіданні кафедри не пізніше як один місяць до завершення практичних занять з перерахованих дисциплін.

ІІІ. ТВОРЧА ЧАСТИНА

 • Студенти представляють творчу роботу (показ хореографічного твору) та характеризують сценарно-композиційний план своєї постановки.

 

Рекомендована література

Література

Історії хореографічного мистецтва

 

 1. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [монографія] / Л.  Андрощук, В.  Балагур, Т.   Благова, О.Мартиненко, О.Плахотнюк  // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с.
 2. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L. Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [Колективна монографія] / Л. М. Андрощук, В. В. Балагур, Т. О. Благова, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк  // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с.
 3. Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborni – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – 512 p.
 4. Балабко О. В. «Київ, Іринінська, Лифарям…» Повість за листами / О.В. Балабко. – Чернівці : Букрек, 2011. – 236 с.
 5. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 269 с.
 6. Барба Е. Паперове каное / пер. з англ. Миколи Шкарабан / Е. Барба. – Львів : Літопис, 2001. – 288 с.
 7. Баттерворт Д. Танец. Теория и практика. – Харьков. : Гуманитарный Центр, 2016. – 244 с.
 8. Береза Р. Сергій Лифарь. Біографія. – Львів : Апріорі. 2021. – 152 с.
 9. Білошкурський В. С. Танцювальне мереживо Полтавського краю : збірник хореографічних матеріалів / В. С. Білошкурський, С. В. Шалапа., Перепілківна В. В. – К. : НАКККіМ, 2014. – 268 с.
 10. Бойчук Б. Навіщо про це говорю: Вибрані статті. Театр, Балет, Література / Б. Бойчук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2017. – 430 с.
 11. Боньковська О. Львівський театр товариства «Українська Бесіда». 1915–1924 / О. Беньковська. – Львів : Літопис, 2003. – 342 с.
 12. Боньковська О. На маргінесі театральних ювілеїв / О. Боньковська. – Львів : ТеРус, 2010. – 132 с.
 13. Борсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2014 – 52 с.
 14. Бродавка Р. «Вольний ветер» / Р. Бродавко – Одесса : Типография «ВМФ», 2012. – 148 с.
 15. Бурковський О. Завжди в дорозі/ Мирослав Вантух / О. Бурковський. – К. : Преса Плюс, 2013. – 128 с.
 16. Васеловська Г. Український театральний авангард / Г. Васеловська. – Київ :Фенікс, 2010. – 368 с.
 17. Веселовська Г. більше ніж театр. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка / Г. Веселовська. – Київ : ВД, «Антиквар», 2019. – 328 с.
 18. Веселовська Г. Театр Миколи Садовського (1907–1920) / Г. Веселовська. – К. : Темпора, 2018. – 412 с.
 19. Габорець В. Жива легенда нашої культури Клара Балог . – Ужгород : Ражда, 2010. – 232 с.
 20. Гайдабура В. «Заграва» Український театр Канади / В. Гайдабура, Й. Терлецький (1953 – 2013). – Торонто : MPI Group, Concord, 2013. – 440 с.
 21. Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. доля митців / В. Гайдабура. – К. : Факт, 2004. – 320 с.
 22. Гайдабура В. Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діяспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австрія) / В. Гайдабура. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 324 с.
 23. Гайдабура В. Театральні автографи часу / В. Гайдабура. – К. : Факт, 2007. – 292 с.
 24. Гайдабура В.М. ГУЛАГ і світло театру : Листи зі зошита Сергія та Анни Радлових (1946 – 1953) / В.М. Гайдабура В.М. – К. : Факт, 2009. – 240 с.
 25. Галяс А. Сегодня и навсегда… Очерки истории одесского академического театра музыкальной комедии им. В. Водяного / А. Галяс. – Одесса : Бондаренко М. А., 2017. – 400с.
 26. Гарбузюк М. Образи України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми репрезентації: монографія / М. Гарбузюк. – Львів: Простір-М, 2018. – 470с.
 27. Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець: шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. – К.: Видавничий центр КНУКіМ, 2021.–241.
 28. Годовський В. М., Горбачу Р. Л. Модерн танець (хронологічна таблиця історії розвитку): Навчально-методичний посібник з дисципліни “Методика викладання модерн танцю для студентів І курсу спеціалізації “Хореографії”. – Рівне: РДГУ, 2005. – 20 с.
 29. Голдрич О. С. “Черемош” на Американському континенті: Сторінки щоденника. – Львів: Логос, 2000. – 114 с.
 30. Голдрич О.С. Муза мого життя. Автобіографічний нарис / Упорядник Олег Кузик. – Львів: Сполом, 2008. – 280 с.
 31. Голота В. В. Театральна Одесса. – К. : Мистецтво, 1990. – 245 с.
 32. Горак Р. Втеча у прірву. Есеї про Леся Курбаса / Роман Горак. – Львів : Апріорі, 2014. – 600 с.
 33. Горбачук Р. Л., Лобан Т. Й., Скоцький А. В. Історія розвитку, основні принципи та методика викладання модерн-джаз танцю. – Рівне: РДГУ, 2004. – 28 с.
 34. Грабовський В. Житейське море. Федір Стригун, Таїсія Литвиненко. Художньо-документальна повість. – Львів : Леополь, 2015. – 264 с.
 35. Григор Лужинський : Український театр. Наукові праці, статті, рецензії : Збірник праць. – Львів : 2004. – Т. 1. Наукові праці. – 344 с.
 36. Григор Лужинський : Український театр. Наукові праці, статті, рецензії : Збірник праць. – Львів : 2004. – Т. 2. Статті, рецензії. – 360 с.
 37. Дальсарт Франсуа, Система виразності людини / Пер. з англ. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 28 с. (Сер. «Підручний порадник для актора»).
 38. Дем’яненко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця / Н. Дем’яненко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. – 268 с.
 39. Єврейська культура в Україні (друга пол..ХІХ – перша половина ХХ ст.) музейні колекції та театральне мистецтво – Львів : б.в., 2019. – 258 с.
 40. Жак-Далькроз Еміль. Евритмія / Пер. з англ. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 44 с. (Сер. «Підручний порадник для актора»).
 41. Закарпатський театр драми та комедії над Латорицею. Віват, Театре! Браво, Актори! Вічність мистецтву! /гол. ред. О. Головчук. – Мукачево : Видавнича студія «ZORIANa», 2015. – 80 с.
 42. Ігнатович Г. Від Гасниці до рампи. Книга перша: Нариси з історії українського театру на Закарпатті. – Ужгород : Поліграфцент «Ліра», 2008. – 344 с.
 43. Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – Київ: Махаон – Україна, 1992 р. – 32 с.
 44. Історія української іміграції в Америці. Збереження культурної спадщини / текст М. Куропась. – Ньо-Йорк : Український музей, 1984. – 99 с.
 45. Казимиров О. Український аматорський театр (дожовтневий період). / О. Казимиров. – К. : Мистецтво, 1965. – 134 с.
 46. Каліберда С. Органи Львова і Галичини, історія та сучасність / С. Каліберда. – Львів : Апріорі, 2013. – 448 с.
 47. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с.
 48. Кінезіологія танцю [Колективна монографія] / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. URL:
 49. Клековкін О. Ю. Блазні господні: Нарис історії Біблійного театру. – К.: Артeк, 2006. – 352 с.
 50. Коваленко Є. І «Балетне мистецтво національної опери України 1991 – 2015 рр. : виконавські традиції, творчі постаті, вистави» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.02. – Театральне мистецтво / Коваленко Єва Ігорівна – Київ, 2017. – 23 с.
 51. Код театру. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. 95 років з дня заснування – К. :Дарсенс, 2015. – 112 с.
 52. Кокуленко Б. Актуальні проблеми теорії та історії танцювального мистецтва на Кіровоградщині «Там де «Ятрань…» / Збірник наукових праць Бориса Кокуленка. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 440 с.
 53. Кокуленко Б. Степова терпсихора / Б. Кокуленко. – Кіровоград : Степ, 1999. – 213с.
 54. Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХНАК, 2014. – 319 с.
 55. Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії : методичний посібник для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом «Хореографія» / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХДАК, 2014. – 140 с.
 56. Колногузенко Б. М. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж) / Б. М. Колногузенко. – Харьков : Харбковский обласной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 57. Колногузенко Б. М. Сучасний танець та методика його викладання : конспект лекцій для студентів хореограф. від-нь мистец. / Б. М. Колногузенко, І. І. Макарова. – Харків : Слово, 2015. – 137 с.
 58. Коломієць Р. Г. Театр Саксаганського і Карпенко-Карого. – Київ: Мистецтво, 1984. – 100 с.
 59. Коломієць Р. Г. Феномен Коломийського театру. Практика неймовірностей / Р. Г. Коломієць. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 144 с.
 60. Колянкевич Л. Дзяди. Театр свята померлих. – К. : Дух і літера, 2018. – 456 с.
 61. Кордіані Б. Театр імені М. Заньковецької / Б. Кордіані, Л. Мельничук-Лучко. – К. : Мистецтво, 1965. – 100 с.
 62. Король А. М. Жіночі образи в українських балетах : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Анастасія Миколаївна – К., 2019. – 17 с.
 63. Кривохижа А. М. Роздуми про мистецтво танцю. Записки балетмейстера / А. М. Кривохижа – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012. – 172 с. іл.
 64. Курбасівські читання: наук. вісник / Нац. центр театр. мистецтв. ім. Леся курбаса; редкол.: Н. Корнієнко (голова) [та ін.]. – К. : НЦТМ ім. Леся курбаса, 2015. – 287 с.
 65. Кухта С. Маестро гуцульського танцю Ярослав Чуперчук. – Львів: Край, 2011. – 128 с.
 66. Лепша І.Д. 100 облич української естради. – Чернівці: Молодий буковинець, 2010. – 408 с.
 67. Лифар С. Роки жнив. – К. : Сидоренко В. Б., 2020. – 240 с.
 68. Лифар Серж. Спогади Ікара. – К.: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 192 с.
 69. Лягущенко А. Український театр. Видатні діячі та менеджмент. – К. : Мистецтво, 2021. – 495 с.
 70. Львівська опера / Путівник. Текст: Ю. Бірльов, Ю. Смірнов. – Львів: Центр Європи, 2004. – 36 с.
 71. Львівська опера / Фотоальбом. Оксана Паламарчук, Василь Пилип’юк. – Львів: Світло і Тінь, 2000. – 156 с.
 72. Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса. 1988 – 2013. дорога від гри до молитви. / упорядники Марта Швець, Юлія-Анна Франко. – Львів : Львівський академічний театр імені Леся Курбаса, 2013. – 18 с.
 73. Макс Райнгардт: Я лише театроман. Листи. Промови. Статті. Інтерв’ю. Розмови. Уривки з режисерських книг / ред. Б. Козак. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с.
 74. Максименко С. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941 – 1944). / С. Максименко. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 328 с.
 75. Маркевич Л.А. «Трансформація системи художньої мови української національної балетної вистави» : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01. – теорія і історія культури (мистецтвознавство) / Маркевич Лариса Анатолівна – Івано-франківськ, 2019. – 21 с.
 76. Марущенко В. Франківці. Миттєвості / фотоальбом Віктора Марущенко – К. : ВД, «Антиквар», 2019. – 112 с.
 77. Мелешкіна І. Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії єврейського театру / І. Мелешкіна. – Київ : Дух і літера, 2019. – 304 с.
 78. Менеджмент соціокультурної діяльності / Колективна монографія // О. Козаренко, В. Пасічник, Ю. Чекан, О. Плахотнюк, Г. Карсь та ін. – Львів : Растер-7, 2018. – 208 с.
 79. Менеджмент соціокультурної діяльності [Колективна монографія] // О. Козаренко, В. Пасічник, Ю. Чекан, О. Плахотнюк, Г. Карсь та ін. – Львів : Растер-7, 2018. – 208 с.
 80. Мистецько-педагогічна школа видатного діяча української культури Мирослава Вантуха : наукове видання / Наталія Вадясова, Василь Чернець, Валерія Шульгіна. – К. : НАКККіМ, 2012. – 152 с.
 81. Нам 20 років! Муніципальний театр естрадних мініатюр «Люди і Ляльки». – Львів, 2008. – 18 с.
 82. Наталія Слободян 90: фотоальбом / літ. ред. Наталія Труш, фото Олена Храмова / Львів : ПП «Колвес», 2013. – 20 с.
 83. Національна опера України імені Тараса Шевченка. Історичний фотонарис / текст і упор. В. Туркевич. – К. : Національна опера України імені Тараса Шевченка, 2001. – 128 с.
 84. Неофіта М. Хореографічне мистецтво України / М. Неофіта. – Дрогобич : Коло, 2020. – 108 с.
 85. Нога О. Хроніка міста театрів. Театральне життя Львова впродовж 1920 – 1944 років. – Львів: Українські технології, 2006. – 263 с.
 86. Нога О. Хроніка міста театрів. Театральне життя Львова впродовж 1900 – 1920 років. – Дрогобич: ПП “Коло”, 2007. – 711 с.
 87. Оскар Г. Брокетт, Франклін Г. Гілді. Історія театру / пер. з англійської. – Львів : Літопис, 2014. – 730 с.
 88. Павло Вірський: науково-популярне видання / упорядики: Ю.В. Вернигор, Є. І. Досенко. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 320 с. ; іл.
 89. Павлюк Т. С. Українське балетмейстерське мистецтво (ІІ пол. ХХ ст.) / Т.С. Павлюк. – К. : Видав. Центр КНУКім, 2017. – 214 с.
 90. Падяк В. Історія Карпаторусинського національного театра и драматургії / В. Падаляк. – Пряшів : Выдавательство Пряшівського універзітета, 2018. – 340 с.
 91. Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1779–2001). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – 448 с.
 92. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. – 216 с.
 93. Пилипчук Р. Український професіональний театр Галичини (60-ті роки ХІХ ст.) / Р. Пилипчук. – Київ : Криниця, 2015. – 512 с.
 94. Підлиська А.М. Концепуально-смилове поле балетної критики в радянській Україні 1920-1930-х років. – К. : Ліра-К, 2021. – 382 с.
 95. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович Плахотнюк – Івано-Франківськ, 2016. – 22 с.
 96. Плахотнюк О. А. Джаз-танець як феномен художньої культури : дис. … канд. мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Олександр Анатолійович Плахотнюк – Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 295 с.
 97. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 98. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
 99. Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю ХХ – поч.. ХХІ століття : історико-культурні передумови, крос-культурні звязки, стильова типологія : монографія / М. М. Погребняк. – К. : ПП «Астрая». 2020. – 327 с.
 100. Погребняк М. М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2015. – 312 с.
 101. Полянська Г. Жанровий пошук у балетній музиці Віталія Губаренка / Г. Полянська. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М. , 2017. – 328 с.
 102. Потьомкіна О. М. Луганський державний театр опери і балету. Вісім балетних сезонів (1932 – 1940) / О. М. Потьомкіна. – Луганськ : Планета, 2013. – 160 с.
 103. Похиленко В. Танець між Небом і Землею / В. Похиленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 352 с.
 104. Похиленко В. Школа гуманізму, любові та краси / В. Похиленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 240 с.
 105. Припутень Л. І. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини. Крізь роки (історія: події, факти, імена) / Л. І. Припутень. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 24 с.
 106. Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, Видавництво “Срібне слово”, 2004. – 584 с.
 107. Проскуряков В. І., Гой Б. В. Культурологія єврейського театру України в контексті часу, дії та архітектури. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 108 с.
 108. Проскуряков В. І., Ярмаш Ю. В. Львівські театри. Час і архітектура. – Львів: Центр Європи, 1997. – 132 с.
 1. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу [Колективна монографія] / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 2. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н. Кривунь, К. Ірдинєнко, О. Мартиненко, О. Плахотнюк, Л. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 3. Сергей Лифарь: Сборник / Сост. Снежко С.П., Шлеев В. В. – Киев: “Муза” Лтд, 1994. – 375 с.
 4. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 1. Реалізм і натуралізм / Modern drama in theory and practice. Volume 1. Realism and Naturalism // Дж. Стайн. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 256.
 5. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Реалізм і натуралізм / Modern drama in theory and practice. Volume 2. Symbolism, Surrealism and Absurd // Дж. Стайн. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 272.
 6. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії. – К.: Музична Україна, 2003. – 440 с.
 7. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: Історія і сучасність. – К.: Музична Україна, 2002. – 736 с.
 8. Станішевський Ю.О. Національна опера України 2001‑2011. / Юрій Олександрович Станішевський. – К. : Муз. Україна. 2012. – 304 с.
 9. Станішевський Ю.О. Оперний театр Радянської України / Юрій Олександрович Станішевський. – К. : Музична Україна, 1988. – 248 с.
 10. Степанчикова Т. Історія єврейського театру у Львові «Крізь терни – до зірок». – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 376 с.
 11. Стефанович М. Київський Держаний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка: Історичний нарис. – К.: Мистецтво, 1968. – 274 с.
 12. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
 13. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. ІІ частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.
 14. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – 134 с.
 15. Сучасні проблеми світового та вітчизняного мистецтва: прогр. і навч.-метод. матеріали для студентів магістратури денної та заочної форми навчання / Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чапалов. – Харків, 2010 – 22 с.
 16. Танець “Модерн”. І курс: Методичні рекомендації, лекції, навчальні програми, словник для спеціалізації “Сучасна хореографія” денної і заочної форми навчання / Упоряд. В.М. Годовський, Р. Л. Горбачу, Т. Й. Літвін. – Рівне: РДГУ, 2001. – 24 с.
 17. Тарнович Ю. Ілюстрована історія Лемківщини (3 карти і 100 ілюстрацій). – Львів: Товариство «Лемківщина», Інститут народознавства НАН України, 1998. – 287 с.
 18. Тарчинець В. Ф. Дарувати людям радість. Мистецьке кредо хореографа Володимира Саболти. – Львів: ТзВО „Колір ПРО”, 2007. – 200 с.
 19. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / перекл. польс. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 204 с.
 20. Терещенко А. К. Львівський театр опери та балету імені Івана Франка. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 21. Тороповський М. Білий танець із мельпоменою / М. Тороповський. – Львів : Проман, 2011. – 408 с.
 22. Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХІ – поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами австрійської немецької преси / упор. Р. Ларентій; перекл. В. Кам’яниця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 174 с.
 23. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) [Колективна монографія] / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с.
 24. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с.
 25. Хореографія в системі заходів фізичної та психічної реабілітації дітей з розладами розвитку / З. А. Чорнак, О. А. Плахотнюк, Л. М. Ціж. – Львів : Растр-7, 2022. – 219 с.
 26. Хореологія: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів магістратури денної та заочної форми навчання / Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чепалов. – Харків, 2010 – 27 с.
 27. Чапалов О. Хореологія. Статті та лекції / О. Чапалов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 228 с.
 28. Чапкис Г. Н. Танец и любов: секрет долголетия. Автобиографическая повесть. – Киев: “Ательє 16” ЗАО “Випол”, 2007. – 240 с.
 29. Чепалов О. І. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепелов; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2077 – 344 с.
 30. Чернецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини. – Львів : Літопис, 2014. – 584 с.
 31. Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів заходу ХХ століття: культурологічний аспект. Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства. – Харків, 2010. – 20 с.
 32. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – К. : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с.
 33. Шалапа С. Володимир Білошкурський. Життєвий і творчий шлях / С. Шалапа. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – 246 с.
 34. Шариков Д. І. “Contemporary dance” у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник. – К.: КиМУ, 2010. – 173 с.
 35. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.
 36. Шариков Д. І. Неокласицизм у хореографічній культурі: ґенеза і концепція балетного театру / Д. І. Шариков. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 304 с.
 37. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.
 38. Шариков Д. І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д. І. – К. : КиМУ, 2011. – 184 с.
 39. Шариков Д.І, Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Історія та художня практика хореографічної культури : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина ІІ. – 204 с. : іл.
 40. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Філософія балету та онтологія танцю : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина І. – 204 с. : іл.
 41. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Типологія хореографії : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина ІІІ. – 90 с.
 42. Шляхи становлення джазового танцю: Методичні рекомендації для студентів І-ІІІ курсів спеціалізації “Сучасна хореографія” денної і заочної форми навчання / Упоряд. Годовський В.М., Горбачу Р. Л., Нестерук О.І. – Рівне: РДГУ, 2000. – 16 с.
 43. Юрій Станішевський у спогадах сучасників / авт.-упоряд. Т. Швачкл. – Київ : Музична Україна, 2016. – 224 с.
 44. Ярмаш Ю. В. Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ ст. – перша пол. ХІХ ст.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 192 с.
 45. Ярмаш Ю. В. Театр графа С. Скарбека в контексті європейської архітектури / Ю. В. Ярмаш. – Львів : ПП Сорока Т. Б., 20012. – 192 с.
 46. Яців Р. Оленка Гердан-Заклинська. Життя і творчість : біографічний нарис / Роман Яців – Львів : Інститут народознавства НАН України ; Львівська національна академія мистецтв, 2013. – 60 с. : іл.
 47. Яців Р. Оленка Ґердан-Заклинська (1916–1999): життя у мистецтві: Матеріали до історії українського мистецтва ХХ століття / Р. Яців. – Львів : Растр–7, 2015. –152 с.

  

Методика викладання хореографії та Методика роботи з хореографічним колективом

 1. Акімова С. В. Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «хореографія» / С. А. Акімова. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 22 с.
 2. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – К.: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 3. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – К.: Музична Україна, 1982. – 88 с.
 4. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. / Ч.1. – К.: Музична Україна, 1982. – 120 с.
 5. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : навч.-метод. посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 129 с.
 6. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. / М.С. Глушко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
 7. Годовський В. М. Взаимосвязь художественного и педагогического воздействия в детском хореографическом коллективе: Автореферат. – Ленинград, 1990. – 21 с.
 8. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с.
 9. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
 10. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 11. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
 12. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 13. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
 14. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 15. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 16. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
 17. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. / С. Г. Забредовський. – К. : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
 18. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
 19. Зубатов С. Л. Стилі викладання в хореографії. навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 92 с.
 20. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навч.-метод. посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч. ІІ. – 304 с.
 21. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навч.-метод. посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 220 с.
 22. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навч.-метод. посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : б.в., 2019. – Ч. ІІІ. – 184 с.
 23. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту. ІV частина : навч.-метод. посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – 183 с.
 24. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту: навч.-метод. посіб. / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2021. – Ч. V. – 193 с.
 25. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 26. Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік) : навчальний посібник для студентів напряму підготовки Хореографія* / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
 27. Мартиненко О.В. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. / О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
 28. Мартиненко О.В. Методика роботи з хореографічним колективом: теорія і практика / О. В. Мартиненко. – Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2020. – 390 с.
 29. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. / О.В.Мартиненко. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
 30. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 31. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля (Частина 1) / уклад. С. Б. Пітко – Львів : ЛОІППО, 2019. – 35 с.
 32. Навчальні програм з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів [Текст] зб. програм / уклад. Вартовник В.О. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
 33. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128 с. –
 34. Наскрізна програма практики студентів напрямку підготовки 6.020202 Хореографія*, спеціальності 7.02020201 Хореографія*(за видами) / за аг. Ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2014 – 252 с.
 35. Орієнтовний навчальні програми та методичні рекомендації з хореографії (з досвіду роботи школи народного танцю „Серпанок” Центру творчості дітей та юнацтва Галичини) / Автори В. Вартовник, Л. Архангельськая, Н. Бондарчук, О. Копильчаки, О. Тузяк. – Львів: Край, 2008. – 172 с.
 36. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
 37. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 38. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. Львів: Край, 2008. – 192 с.
 39. Пикард А. Балет. Нарративы балетного тела. Боль, удовольствие, совершенство в воплощении идеала / А. Пикард. – Харков : Гуманитарный Центр, 2018. – 212 с.
 40. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народне пісенне мистецтво”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 41. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Видовищно-тетральні заходи”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 24 с.
 42. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – К. : Шк. світ, 2013. – 64 с.
 43. Позашкільна освіта (збірник матеріалів). – Львів, 2006. – 143 с.
 44. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 192 с.
 45. Програми школи народного танцю Рівненського міського Палацу дітей та молоді / Укладачі Баюн О. Ю., Бунь Б. С., Віюк Н. В., Груньова Л. П., Матушок І. В., Полякова Ю. І., Ризванюк О. О. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 68 с.
 46. Програмне забезпечення фахової підготовки з дисциплін хореографічного циклу для професійної підготовки майбутніх вчителів хореографії за спеціальність. 014 Середня освіта Хореографія у вищих педагогічних навчальних закладах / уклад. Л. Андрощук, О. Балдинюк, О. Бикова – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 142 с.
 47. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 48. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola obdioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny – Львів , Rzeszow, 2014. -208 с.
 49. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії шкільних та позашкільних закладах: навч. посіб. / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с.
 50. Ростовська Ю. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії : монографія / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 106 с.
 51. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.
 52. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія» / [Савчин Л.М., Годовськиий В.М.]. – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
 53. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 54. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. / Віктор Петрович Слобожан. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
 55. Солощенко В. М. Розвиток хореографічної освіти в німецькомовних країнах (ХХ – початку ХХІ ст.) / В. М. Солощенко, І. О. Ткаченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 192 с.
 56. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 57. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – К. : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
 58. Терещенко Н. В. Естетичне виховання старшокласників засобами бальної хореографії.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.07 – Теорія і методика викладання / Н. В. Терещенко – К., 2019. – 23 с.
 59. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с.
 60. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 2014. – 80 с.
 61. Хореографічні нариси ХХІ століття: полі аспектний навчально-методичний абрис : навч.-метод. посіб. / Л. Маркевич, Л. Волошина, р. Горбачук, О. Гордеєєва, Л. Зань, В. Пуйова, С. Рябченко, А. Самохвалова, В. Ширгер. – Рівне : О. Зень, 2021. – 639 с.
 62. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук Г. Ніколаї]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с.
 63. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – К. : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
 64. Шалапа С. В., Корисько Н. М. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – К. : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
 65. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.

Класичний танець

 1. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – К. : Музична Україна, 1977. – 272 с.
 2. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – К.: Музична Україна, 1990. – 256 с.
 3. Березова Г. О. Классический танец в детских хореографических коллективах. – К.: Музична Україна, 1979. – 260 с.
 4. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.
 5. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – К.: Альтерпрес, 2007. – 324 с.
 6. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник / 4-е вид. // Лариса Юріївна Цвєткова. – К. : Альтерпрес, 2011. – 324 с.; іл.
 7. Barbier Rina. ABC Van net Ballet. – Antwerpen / Amsterdam: Standaard Uitgeverij, 1978 – 205 c.

 з українського, народно-сценічного танцю

 1. Аксьонова І.Ю. Основи українського народно-сценічного танцю: історичні аспекти: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія». – Рівне РДГУ, 2009. – 26 с.
 2. Аксьонова І.Ю. Танцювальна лексика Поліського краю: навчальний посібник / І.Ю. Аксьонова. – Рівне: видавець О.Зень, 2012. – 254 с.
 3. Антипова І. М. Танці Волині. З репертуару самодіяльного народного ансамблю танцю «Волмнянка»: серія – Бібліотека художньої самодіяльності № 5. – К.: Мистецтво, 1973. – 172 с.
 4. Бігус О.О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону : монографія / О. О. Бігус. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 182 с.
 5. Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці : монографія / О. С. Бойко. – К. : Видавництво Ліра-К, 2015. – 204 с.
 6. Василенко К. Українські народні танці для дітей. – К.: музична Україна, 1985.– 80с.
 7. Василенко К. Червона калини. Хореографічна композиція. – К.: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1962. – 28 с.
 8. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1971. – 564 с.
 9. Василенко. К. Ю. Український танець [підручник] / К. Ю. Василенко – К. :ІПК ПК, 1997. – 282 с.
 10. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.
 11. Вірський П. У вихорі танцю /запис. П. Сидоренка // Репертуарний збірник. Випуск IV. Бібліотека художньої самодіяльності №7. – К. : Мистецтво. 1980. – 124 с.
 12. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю : підручник / В. Ф. Володько. – К. : НАКККіМ, 2014. – 332 с.
 13. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю. – Частина друга. Навчально-методичний посібник. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 123 с.
 14. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 15. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 318 с.
 16. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Випуск 2. – Рівне: РДГУ, 2002. – 71 с.
 17. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Випуск 3. – Рівне: РДГУ, 2006. – 72 с.
 18. Голдрич О. С. Барви Карпат: Танці з репертуару народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” та народного ансамблю танцю “Полонина”. Творчий збірник для керівників танцювальних колективів. – Львів, 1999. – 130 с.
 19. Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: “Черемош”, “Полонина”, “Підгір’я”. – Львів: Сполом, 2006. – 288 с
 20. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів: Край, 2003. – 232 с.
 21. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – К.: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
 22. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
 23. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Наукова думка, 1969. – 616 с.
 24. Гурєєв Ю. Танцює “Подолянчик”. – К.: Музична Україна, 1981. – 196 с.
 25. Забредовський С. Г. Витоки українського танцю : навчально-методичний посібник / С. Г. Забредовський. – К. : Центр національних культур, 2008. –191 с.
 26. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 27. Збірник “Буковинський танець” у записах Поморянського М. А., Мураховського Я. П. / Упор. Сулятинський Т. В. Пупчекно М. Г. – Чернівці, Видавничий дім “Букрек”, 2007. – 232 с.
 28. Зубатов С. Методика викладання українського народного танцю : підручник / С. Зубатов. – К. : Видавництво Ліра-К, 2017. – 376 с.
 29. Зубатов С. Методика викладання українського народного танцю. Другий рік навчання : підручник / С. Зубатов. – К. : Видавництво Ліра-К, 2018. – 416 с.
 30. Зубатов С.Л. Танцювальні композиції та етюди українських народних танців / С.Л. Зубатов. – К. : Видавництво Ліра-К, 2021. – 376 с.
 31. Колесниченко Ю. В. Українське намисто: десять українських танців (хореографічні твори з музичним додатком) : методичний посібник / Юрій Колесниченко, Євген Досенко. – Винниця : Нова Книга, 2014. – 272 с.
 32. Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
 33. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – К.: Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 34. Локацька вуйна: Вокально-хореографічні, ігри, обрядові дійства, танцювальні мелодій, українські народні пісні у записах Миколи Полятикіна і Ярослава Матулька. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. – 196 с.
 35. Луців Є. М. Бойове мистецтво гуцулів / Є. М. Луців. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 232 с.
 36. Макарчук С. А. Історико-етнографічні райони України : навч. посін / С.А.Макарчук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 352 с., 53 іл.
 37. Марущак В.С., Марко Ю. М. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. Буковинські чоловічі народні танці “Гопак”, “Козак”: Методичні рекомендації. – Чернівці, 2005. – 36 с.
 38. Марценюк В. П. Викладання українського народно-сценічного танцю в мистецьких школах / Марценюк В. П. – Винниця : Нова Книга, 2017. – 96 с.
 39. Методика викладання українського народного-сценічного танцю. Вправи біля станка для студентів ІІІ курсу вищих навчальних закладів спеціальності хореографія / Упор.: Годовський В. М., Гордєєв В. А., Піддубник В. М., Шевчук О. І. – Рівне: РДГУ, 2004. – 35 с.
 40. Нагачевский А. Побутові танці канадських українців. – К.: Родовід, 2001. – 190 с.
 41. Народна хореографія Тернопільщини: Посібник для керівників хореографічних гуртків / Упор. Козловський І. В. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 40 с.
 42. Народні танці Волині і Волинського Полісся у записах Миколи Полятика. Мистецьке видання / Ред. В. Гребенюк, М. Богуш, С. Цариць. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. – 108 с.
 43. Погребняк М. М. Фольклорний танець Полтавщини у авторській сценічній обробці балетмейстерів країни: конспект лекцій / М. Погребняк, А. Серов. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – 92 с.
 44. Полятикін М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 102 с.
 45. Польки. Народні танцювальні мелодії та танці. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Навчально-методичного центру культури Волині, Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011. – 148 с.
 46. Собелев В. Танцює «Дружба». – К.. Музична Україна, 1985. – 102 с.
 47. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2004. – 312 с.
 48. Танці Волині: З репертуару самодіяльного народного ансамблю танцю “Волинянка” / Упорядник І. М. Антипова. – Київ: Мистецтво, 1973. – 172 с.
 49. Танці Полтавщини / Репертуарний збірник. Серія: “Народні танці областей України” / Ред. В. І. Пасс. – К.: Мистецтво, 1969. – 102 с.
 50. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю: Методична розробка / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 26 с.
 51. Традиційні танці України : хрестоматія. – Рівне : Волин. Обереги, 2019. – 280 с.
 52. Український танець та зразки танцювального фольклору: Методична розробка практичних уроків для студентів ІІ курсу відділення хореографія / Упор.: В. М. Годовський, Горбачу Р. Л., Нестерук О. І. – Рівне: РДГУ, 2001. – 32 с.
 53. Чуперчук Я. М., Сидоренко П. В. Голубка: Бібліотека художньої самодіяльності №24. – К.: Мистецтво, 1972. – 216 с.

 

Сучасний танець

 1. Борсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2014 – 52 с.
 2. Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець:шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. К. : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – 241.
 3. Годовський В. М., Горбачу Р. Л. Модерн танець (хронологічна таблиця історії розвитку): Навчально-методичний посібник з дисципліни “Методика викладання модерн танцю для студентів І курсу спеціалізації “Хореографії”. – Рівне: РДГУ, 2005. – 20 с.
 4. Горбачук Р. Л., Лобан Т. Й., Скоцький А. В. Історія розвитку, основні принципи та методика викладання модерн-джаз танцю. – Рівне: РДГУ, 2004. – 28 с.
 5. Дальсарт Франсуа, Система виразності людини / Пер. з англ. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 28 с.
 6. Жак-Далькроз Еміль. Евритмія / Пер. з англ.. М. Шкарабана. – К. : Театр-лабораторія «Nesctntes», 1998. – 44 с.
 7. Ідом Г., Катрак Н. Вчимося танцювати. – К.: Махаон – Україна, 1992 р. – 32 с.
 8. Історія естради. Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І – ІІ рівня акредитації. – Вінниця: Нова книга, 2005. – 44 с.
 9. Колногузенко Б. М. Сучасний танець та методика його викладання : конспект лекцій для студентів хореограф. від-нь мистец. / Б. М. Колногузенко, І. І. Макарова. – Харків : Слово, 2015. – 137 с.
 10. Лепша І.Д. 100 облич української естради. – Чернівці: Молодий буковинець, 2010. – 408 с.
 11. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. Макарова. – К., КНУКіМ, 2017. – 116 с.
 12. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів Край, 2009. – 168 с.
 13. Остапенко С. Введение в степологию. Воспоминание об одесских степистах / С. Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 144 с.
 14. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. – 216 с.
 15. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз-модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – К.: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 16. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
 17. Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю ХХ – поч.. ХХІ століття : історико-культурні передумови, крос-культурні звязки, стильова типологія : монографія / М. М. Погребняк. – К.: ПП «Астрая». 2020. – 327 с.
 18. Погребняк М. М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2015. – 312 с.
 19. Подберезкин В. Секреты степа / Василий Подберезкин. – К. : Созвучие, 1995. –88 с.
 20. Програми школи сучасної хореографії Рівненського міського Палацу дітей та молоді. / Укладачі: Алексіюк Р. В., Горбачу І. М., Дончук О. Й., Зозуля Н. П., Котова С. В., Самохвалова А. В. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 128 с.
 21. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
 22. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. ІІ частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.
 23. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – 134 с.
 24. Сучасний танець. Основні теорії і практики : навч. посіб. / О. О. Бігус, О. О. Маншиліна, Д. О. Кондратюк. Л. В. Мова, А. В. Журавльова, І. І. Герц, Н. П. Донченко, Н. В. Батєєва. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 264 с.
 25. Сучасні проблеми світового та вітчизняного мистецтва: прогр. і навч.-метод. матеріали для студентів магістратури денної та заочної форми навчання / Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чапалов. – Харків, 2010 – 22 с.
 26. Танець “Модерн”. І курс: Методичні рекомендації, лекції, навчальні програми, словник для спеціалізації “Сучасна хореографія” денної і заочної форми навчання / Упоряд. В.М. Годовський, Р. Л. Горбачу, Т. Й. Літвін. – Рівне: РДГУ, 2001. – 24 с.
 27. Техника релаксации. / Авт.- состав. Д. И. Дудинский. – Минск : Харвест, 2004.–96с.
 28. Хореологія: прогр. та навч.-метод. матеріали до курсу для студентів магістратури денної та заочної форми навчання / Харківська державна академія культури; уклад. О. І. Чепалов. – Харків, 2010 – 27 с.
 29. Чепалов О. І. Жанрово-стильова модифікація вистав Західноєвропейського хореографічного театру ХХ ст. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора мистецтвознавства : 26.00.01 – Теорія й історія культури / Чапалов Олександр Іванович. – Харків, 2008. – 32 с.
 30. Чепалов О. І. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепелов; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2077 – 344 с.
 31. Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів заходу ХХ століття: культурологічний аспект. Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства. – Харків, 2010. – 20 с.
 32. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с.
 33. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. В. Шалапа. – К. : НАКККіМ, 2015. – 396 с.
 34. Шалапа С. В. Теорія і методика викладання спортивного танцю / С. В. Шалаба, В. В, Демещенко. – Київ : СІК Груп, 2017. – 332 с.
 35. Шариков Д. І. “Contemporary dance” у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник. – Київ: КиМУ, 2010. – 173 с.
 36. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.
 37. Шариков Д. І. Неокласицизм у хореографічній культурі: ґенеза і концепція балетного театру / Д. І. Шариков. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 304 с.
 38. Шариков Д. І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття. / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства. – К.: Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2008. – 20 с.
 39. Шариков Д. І. Хореографія: навчальний посібник для студентів ВНЗ «Театральне мистецтво» / Шариков Д. І. – Київ : КиМУ, 2011. – 184 с.
 40. Шляхи становлення джазового танцю: Методичні рекомендації для студентів І-ІІІ курсів спеціалізації “Сучасна хореографія” денної і заочної форми навчання / Упоряд. Годовський В.М., Горбачу Р. Л., Нестерук О.І. – Рівне: РДГУ, 2000. – 16 с.
 41. Яців Р. Оленка Гердан-Заклинська. Життя і творчість : біографічний нарис / Роман Яців – Львів : Інститут народознавства НАН України ; Львівська національна академія мистецтв, 2013. – 60 с. : іл..
 42. Alwin Nikolais, Murray – Dance technique: A Philosophy and Method of Modern Dance. – New York, London: Routiedqe, 2005. – 259 c.
 43. Au S. Ballet and Modern Dance. Third edition. Revised and extended. – London : Thames & Hudson world of art, 2012. – 232 p.
 44. Bak J. Taniec nowoczesny / Jolanta Bak. – Bielsko-Biała : Dragon, 2016. – 32 st.
 45. Banes S. Terpsychora w tenisówkah. Taniec post-modern / S. Banes. – Krakow : Instytut muzyki i tańca, 2017. – 280 s.
 46. Bausch Pina. Tanztheater. – K. Kieser Verlag. Dr. Klaus, Munchen, 2008. – 300 c.
 47. Bernad A., Wessel-Therhron B. Taneiec jazzjwy. – Warszawa: ISKRY, – 184 с.
 48. Czechlewska Z. Historia tańca / Z. Czechlewska. – Warszawa : SBM, 2018. – 128 s.
 49. Kluz-Chałanda W. Historia marzeń i pasji/ monografia Zespołu Ekrol w 40-lecsa istnienia. – Łańcut, 2016 – 292 s.
 50. Nowy taniec / red. Witold Mrozek. – Warszawa : Wydawnictwo krynyri politycznej, 2012. – 178 s.
 51. Pastuszak K-J. Ankoku Butōhijikaty tatsumiego teatr Ciała-w-kryzysie / K-J.Pastuszak – Kraków : Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014. – 682 s.
 52. Przyjdźcie, pokażWam, co robimy O improwizacji tańca. – Łódź : Muzeum Stuki, 2013. – 354 s.
 53. Rembowska A. Piny Bauch. Sny i rzeczywistość / Aleksandra Rembowska. – Warszawa : Wydawnactwo Trio, 2009. – 248 s. : il.
 54. Sier-Jnik Barbara. Post modern dan Zarys problematyki – tworcy i techniki. – Warszawa : Centrym edukacji artystyczntj. Centrym animacji kyltury: 1995. – 204 s.
 55. Šmolik P. Soubor Nămĕtů ke Cvičeni v Základni Tĕlesné a Pohybové Prúpravĕ / P. Šmolik. – Praha : ÚV SSM, 1980. – 126 s.
 56. Stearns M., Stearns J. Jazz Dance. The Story of American Vernacular Dance / Marshall Stearns, Jean Stearns. – New York : Da Capo Press, 1994. – 476 p.
 57. Strategie choreograficzne nowe perspektywy / red. T. Ciesielskiego, M. Bartosiaka. – Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźliego, 2017. – 182 s.
 58. Turska Irena. Spokanie ze sztura tanca. – Kraków : Polske Wydawnictwo Myzyczne SA, 2000. – 152 s.
 59. Wiszniewski W. Uzdzawiajacy taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu I tanca. – Bialystok : Studio astropsychologii, – 120 s.

 

Мистецтво балетмейстера

 1. Годовський В. М. Постановка танцю у драматичній виставі: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2002. – 24 с.
 2. Горбов А.С. Режисура видовищно-театралізованих заходів. Посібник. – Фастів : Поліфаст, 2004. – 264 с.
 3. Житницький А. З. Драматургія Масових театралізованих заходів. Навч. посіб.3-ге видання, перероблене і виправлене. – Харків; Тимченко, 2007. – 128 с.
 4. Загайкевич М. П. Драматургія балету. – К.: Наукова думка, 1978. – 257 с.
 5. Зайцев В. П. Режисура естради та масових видовищ. – К.: Дніпро, 2003. – 304 с.
 6. Зайцев О. Режисери Закарпатського театру ХХ століття / О. Зайцев. – Ужгород : Видавництво « Аутдор-Шарк», 2014. – 244 с.
 7. Колногузенко Б. Хореографічна композиція : Методичний посібник з курсу «Мистецтво балетмейстера» / Б. Колногузенко – Харків : ЗДАК, 2018. – 208 с.
 8. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Тернопіль : ТзОВ “Терно-граф», 2006. – 2015 с.
 9. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: Навчально-методичний посібник з викладання курсу. – Кіровоград, 2006. – 88 с.
 10. Кривохижа А.М. Роздуми про мистецтво танцю. Записки балетмейстера. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012 . – 172 с.
 11. Лань О. Методи режисури видовищно-театралізованих заходів у хореографії // О. Лань : Методична розробка. З досвіду роботи народного художнього колективу «Модерн-балет та школа-студія сучасного танцю «АКВЕРФАС». – Львів : Камула, 2019. – 52 с.
 12. Лань О. Мистецтво балетмейстера . Хореографія великої форми / О. Лань. – Львів Львівський національний університеті імені Івана Франка, 2019. – 198 с.
 13. Маркевич Л. Мистецтво балетмейстера : навч.-метод. посіб. / Л. Маркевич. – Рівне : О. Зень, 2019. – 164 с.
 14. Мартиненко О.В. Хороводи : [навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 116 с.
 15. Методичні рекомендації та програма курсу з предмету “Постановка танцю у драматичній виставі” / Уклад. Годовський В. М. – Рівне, 1992. – 18 с.
 16. Мусієнко Н. Б., Мусієнко О. С., Слободян В. Р. Світло далеких зірок. – Київ: Мистецтво, 1995. – 192 с.
 17. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Видовищно-театралізовані заходи”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 24 с.
 18. Рахвіашвілі А. Мистецтво балетмейстера / А. Рахівіашвілі, О. Білаш. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 152 с.
 19. Самохвалова А. В. Форми постановки танців: Методичні рекомендації до теоретичного курсу «Мистецтво балетмейстера» для студентів 1 – 5 курсів. – Рівне: РДГУ, 2008. – 32 с.
 20. Самохвалова А. В., Маркевич Л.А. Мистецтво балетмейстера: Навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи) для студентів І курсу галузі знань 0202 «Мистецтво», напрямку підготовки: «Хореографія». – Рівне: Видавець О. Зень, 2012. – 100 с.
 21. Софронова Л. А. Стародавній український театр / Л. А. Софронова. – Львів. : ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 326 с.
 22. Станішевський Ю. О. Режисура в українському радянському оперному театрі. – К.: Наукова думка, 1973. – 278 с.
 23. Сценічний рух: Методика виконання міжсесійної контрольної роботи для студентів-заочників / Упоряд. В. А. Опанасюк. – Рівне, 1993. – 26 с.
 24. Танець. Робота режисера драми з балетмейстером / Програма для навчальних закладів мистецтв і культури із спеціальності “Режисура драми” / Уклад. А. С. Згурський, В. П. Ковтун. – К., 1997. – 18 с.
 25. Театральна етика. Формування особистості актора : хрестоматія / упоряд. Б. Козак. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 172 с.
 26. Цвєтков В. І. Основи класичної режисури. Конспект лекцій / В. І. Цвеєтков. – Харків : Бурун і К, 2008. – 160 с.
 27. Чепалов А. И. Записки «Призрака оперы» / А. И. Чепалов. – Харьков : Золотые страницы. 2012. – 256 с.
 28. Шевченко В. Т. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії / В. Т. Шевченко. – К. : ДАКККіМ, 2006. – 184 с.

Матеріали

Метою державної атестації студента є визначення фактичної відповідності його підготовки вимогам освітньої професійної програми. Державна атестація здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) після завершення навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. ЕК оцінює рівень науково-теоретичної і практичної підготовки випускників, вирішує питання про здобуття певного освітнього рівня, присвоєння відповідної кваліфікації та видачу документа про вищу освіту.

До складу ЕК входять голова комісії та щонайменше три члени. Голови комісій з атестації і магістрів затверджуються МОН за пропозицією ректора з числа провідних фахівців виробництва або вчених наукових установ, науково-педагогічних працівників інших ЗВО.

Персональний склад членів державної комісії і екзаменаторів затверджується ректором не пізніше, ніж за місяць до початку роботи державної комісії.

До державної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану зі спеціальності (напряму) відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня (не мають академічної заборгованості).

Питання, що виносяться на державну атестацію з курсу Історія хореографічного мистецтва

Питання, що виносяться на державну атестацію з курсу Методики викладання хореографії

Питання, що виносяться на державну атестацію з курсу Методики роботи з хореографічним колективом

Питання, що виносяться на державну атестацію з Мистецтво балетмейстера

Силабус: Кваліфікаційний комплексний іспит з спеціальності (практична і теоретична чатина) (оновлений 20.03.2023р)

Завантажити силабус