Петрик Олег Олегович

Посада: , професор кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (+38032) 240-36-23

Електронна пошта: Oleh.Petryk@lnu.edu.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Комплексний підхід до вивчення хореографічного мистецтва у закладах вищої освіти

Курси

Публікації

  1. Петрик О. Травматизм як мотивація для самовдосконалення у хореографії / О. Петрик // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : [зб. наук. праць]. – К.: Міленіум, 2012. – Вип. ХХІХ. – С. 400–408.
  2. Петрик О. Балетний театр України у соціокультурній ситуації сьогодення / О. Петрик // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство, 2012.– Вип. 11. – С. 267–275.
  3. Петрик О. Важливість професійного підходу в питаннях підготовки виконавців сучасної хореографії / О. Петрик // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії (Львів, 19–21 жовтня 2012 року) / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЦТДЮГ, 2012. – С. 78–84.
  4. Петрик О.Український балетний театр періоду Незалежності держави./Звітна наукова конференція кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка Підсекція Хореографія (Хореологія) (Львів, 6 лютого 2013 р.). – Львів, 2013.
  5. Петрик О. Апломб як один з основних засобів в класичному танці / Всеукраїнська науково-практична конференція «Хореографічна та театральна культура України педагогічні та мистецькі виміри» Міністерства освіти і науки України, Міністерство культури України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти, Київський національний університет культури і мистецтв, Інститут мистецтв, Факультет режисури і хореографії (м. Київ, 18 – 19 квітня 2013 р.).
  6. Петрик О. Значення технології класичного танцю у народній хореографії // Науково-практична конференція «Феномен «Черемошу»: Традиції Франкового університету в царині національного та культурно-освітнього виховання молоді» (Львів, 11 листопада 2013 року). – Львів : ЛНУ ім. і. Франка, факультет культури і мистецтв кафедра режисури та хореографії, 2014.
  7. Петрик О. Внесок народної артистки України Наталії Василівни Слободян у становлення художніх традицій та формування репертуару Львівського балету // Звітна наукова конференція кафедри режисури та хореографії Львівського національного університету імені Івана Франка Підсекція Хореографія (Хореологія) (Львів, 6 лютого 2014 р.).
  8. Петрик О. Балет «Лілея» як хореографічний вираз творчості Тараса Шевченка // Всеукраїнська наукова конференція «Тарас Шевченко і світова культура» (4 березня 2014 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Фрака, факультет культури і мистецтв, 2014 р.
  9. Петрик О. Системний підхід у викладанні класичного танцю // Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта в класичному Університеті: традиції, сучасність та перспективи (30 вересня – 2 жовтня 2014 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Фрака, 2014 р.
  10. Петрик О. Хореографія як один з арт-терапевтичних засобів / О. Петрик // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) Rultura – Sztuka – Edukacja – Terapia w perspektywie interdyscyplinarej. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 2, – 2014. – С. 189–196.

Творча робота:

Принц у балеті «Лускунчик», Ромео у балеті «Ромео і Джульєтта», Квазімодо у балеті «Есмеральда», Базіль у балеті «Дон Кіхот», Франц у балеті «Копелія», Колен у балеті «Даремна обережність», Кавалер у балеті «Пахіта» , Пульчінело у балеті «Пульчінело», Лорка у балеті «Остання ніч Фредеріко Гарсіа Лорки» Блазень у балеті «Лебедине озеро», Золотий божок у балеті «Баядерка», а також сольні варіації і па де де із балетів «Сільфіда», «Корсар», «Кармен», «Полум`я Парижу», «Жизель», «Лілея», «Тарас Бульба».

Біографія

Петрик Олег Олегович

Фундатор та ініціатор створення вищої школи хореографії у Львові, заступник завідувача кафедри режисури та хореографії, керівник напряму «Хореографія», доцент, провідний соліст балету Львівського національного театру імені Соломії Крушельницької, Народний артист України.

З 1987 по 1993 рр. навчався у Львівській хореографічній школі.

З 1994 р. працює у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької. Пройшов шлях від артиста кордебалету до провідного майстра сцени.

З 1997 по 1999 рр. навчався у Маріїнському театрі м. Санкт-Петербург (два місяці щорічно).

З 1998 по 2000 рр. – соліст балету у США (International Ballet Theater of America).

Здобув чотири вищі освіти:

У 1999 р. отримав кваліфікацію юриста у Львівському державному університеті імені Івана Франка.

У 2002 р. закінчив Київський факультету хореографії ПВНЗ «Міжнародний Слов’янський університет. Харків» та здобув кваліфікацію репетитор з балету.

У 2003 р. закінчив Київський факультету хореографії ПВНЗ «Міжнародний Слов’янський університет. Харків» та здобув кваліфікацію балетмейстер-постановник.

У 2005 р. отримав кваліфікацію спеціаліст фінансів Інституту післядипломної освіти Львівської комерційної академії за спеціальністю «Фінанси».

2004–2007 рр. аспірант Київського факультету хореографії ПВНЗ «Міжнародний Слов’янський університет. Харків», за спеціальністю 26.00.01 – Теорія та історія культури (мистецтвознавство).

У 2007 р. запрошений завідувачем відділу хореографії Львівського Державного училища культури і мистецтв. Виступив співорганізатором двох фестивалів «Відлуння», в яких взяло участь відповідно 600 і 900 виконавців, в результаті чого було суттєво збільшена кількість абітурієнтів і якість набору. Проводились численні семінари із запрошенням провідних спеціалістів України та закордону, таким чином стрімко зріс рівень класичної хореографії у Львові. Студенти-вихованці на міжнародних конкурсах отримали дві бронзові і одну золоту медаль.

Веде активну наукову роботу: має виданими ряд статей у наукових вісниках, виступає з доповідями на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, склав усі кандидатські іспити, готова до захисту дисертація на тему: «Розвиток Львівського балету в контексті соціокультурних процесів другої половини ХХ – початку ХХI століття».

У 2009 р. виступив ініціатором створення вищої школи хореографії і реалізував цей проект шляхом відкриття напряму підготовки 6.020202 «Хореографія» галузі знань 0202 «Мистецтво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» на факультеті культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, сформував викладацький склад, який складається з висококваліфікованих науково-педагогічних працівників, більшість з яких є народними та заслуженими артистами України, викладачами з вченими званнями та науковими ступенями, а у 2012 р. ліцензував, і 2013 р. успішно провів акредитацію спеціальності 7.02020201 «Хореографія» галузі знань 0202 «Мистецтво» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

У 2013 р. виступив ініціатором визнання «Хореології» – наукою про хореографію, з метою забезпечення можливості наукових досліджень та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук у галузі мистецтвознавства за спеціальністю «Хореографічне мистецтво», для чого розробив спільно з доцентом кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка Денисом Шариковим паспорт спеціальності «Хореографічне мистецтво» галузі наук «Мистецтвознавство».

З 2015 року Професор Львівського національного університету імені Івана Франка.

Велика танцювальна і артистична професійність Олега Петрика відзначена багатьма нагородами і преміями на міжнародних фестивалях. Так в 2002 р. він був нагороджений золотою медаллю Міжнародного фестивалю балету «Зірки світового балету»; в 2002 р. отримав диплом, премію та особливий приз Міжнародного балетного конкурсу імені Соломії Лифаря. Також Олег Петрик представляв урядову делегацію України в якості артиста балету з виступом у Большому театрі (м. Москва) на закритті р. України у Російській Федерації, в 2002 р. брав участь у Фестивалі імені р. Нурієва в м. Уфа від України.

У 2009 році присвоєно почесне звання «Заслужений артист України».

У 2015 році присвоєно почесне звання «Народний артист України».

Діапазон характерів і танцювальних партій, зіграних Олегом Петриком є широкий і різноманітний, про що свідчить перелік ролей: Принц у балеті «Лускунчик», Ромео у балеті «Ромео і Джульєтта», Квазімодо у балеті «Есмеральда», Базіль у балеті «Дон Кіхот», Франц у балеті «Копелія», Колен у балеті «Даремна обережність», Кавалер у балеті «Пахіта» , Пульчінело у балеті «Пульчінело», Лорка у балеті «Остання ніч Фредер.о Гарсіа Лорки» Блазень у балеті «Лебедине озеро», Золотий божок у балеті «Баядерка», а також сольні варіації і па де де із балетів «Сільфіда», «Корсар», «Кармен», «Полум`я Парижу», «Жизель», «Лілея», «Тарас Бульба» та інший класичний і сучасний репертуа р.

Неодноразово гастролював в якості соліста у США, Канаді, Данії, Великобританії, Бельгії, Португалії, Голландії, Німеччині, Франції, Росії, Болгарії, Норвегії, Угорщини, Польщі, Лівані, Швейцарії та ін.

Навчальні дисципліни: Теорія та методика викладання класичного танцю, дуетний танець, тренаж та партерний тренаж.

 

 

Нагороди

2002 р. — пам’ятна медаль Міжнародного фестивалю балету «Зірки світового балету».
2002 р. — диплом, премія Міжнародного конкурсу артистів балету ім. С. Лифаря.
У 2009 році присвоєно почесне звання «Заслужений артист України».
У 2015 році присвоєно почесне звання «Народний артист України».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!