Педагогічна (асистентська) практика (ОП 024 магістр. денна та заочна форма навчання)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180КМХ-61мзЛуньо П. Є.
КМХ-61мдоцент Плахотнюк О. А., Луньо П. Є.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

 Мета практики: дати студентові можливість набути практичного професійного досвіду у викладанні фахових дисциплін, виробити у студента володіння основними формами навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання; навчити укладати необхідну педагогічну документацію.

Завдання практики: реалізувати на практиці набуті студентом теоретично знання з педагогіки та психології вищої школи, фахових дисциплін, виявити та розвинути його педагогічні здібності, розширити знайомство із методами викладанням фахових дисциплін у різних науковців кафедри театрознавства та акторської майстерності.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 Ознайомлення із програмою практики, робочим планом, графіком праці, правилами оформлення документів звітності, характером і змістом групових та індивідуальних завдань.

Щоденна робота студентів над виконанням групових та індивідуальних завдань, що включає:

 • відвідування лекцій, практичних та індивідуальних занять з фахових дисциплін різних викладачів хореографічних дисциплін;
 • відвідування занять, що їх проводять колеги-студенти;
 • підготовка до проведення власних занять: вибір теми (за узгодженням із викладачем дисципліни), написання плану, конспекту лекції, семінарського заняття, вибір необхідних інтерактивних форм та засобів навчання;
 • самостійне проведення одного заняття зі учнями спеціалізованих навчальних закладів, або студентами 1–4 курсів.

Індивідуальні завдання студента-практиканта:

 • знайомство з педагогічним колективом та студентами вищого навчального закладу;
 • ознайомлення з навчальними планами з хореографічних дисциплін та веденням документації;
 • відвідування занять з усіх хореографічних дисциплін;
 • розробити плани-конспекти занять (а саме: практичне заняття, лекція, семінар) з хореографічної тематики ;
 • провести відкриті залікові уроки відповідно до графіку;
 • провести аналіз відвіданого уроку який проводять студенти практиканти, або самоаналіз свого уроку (якщо студент на даній базі практиці сам) ;
 • провести оцінку професійної компетентності викладача-практиканта;
 • виконання індивідуального науково-дослідного завдання студента (опрацювання наукової теми, що обумовлюється з керівником від кафедри режисури та хореографії з кожним студентом-практикантом індивідуально);
 • складання календарно-тематичного плану;
 • ведення щоденника практики;
 • оформлення документації практиканта.

Рекомендована література

 1. Авраменко В. Українські національні танки, музика і стрій. – Голівуд – Ню-Йорк – Винніпег – Київ – Львів, 1947. – 80 с.
 2. Акімова С. В. Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «хореографія».– Львів : ЛДУФК, 2015. – 22 с.
 3. Аксьонова І.Ю. Основи українського народно-сценічного танцю: історичні аспекти. – Рівне РДГУ, 2009. – 26 с.
 4. Аксьонова І.Ю. Танцювальна лексика Поліського краю: навчальний посібник. – Рівне : видавець О.Зень, 2012. – 254 с.
 5. Антонова В. В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ : Музична Україна, 1969. – 172 с.
 6. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами / Ч.1. – Київ : Музична Україна, 1982. – 120 с.
 7. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – Київ : Музична Україна, 1989. – 208 с.
 8. Бігус О.О. Народно-сценічна хореографія Прикарпатського регіону. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 182 с.
 9. Бландин Кале-Жермен. Все о правильном дыхании и дыхательных техниках– М. : АСТ: Астрель, 2008.
 10. Бойко О.С. Художній образ в українському народно-сценічному танці. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2015. – 204 с.
 11. Бондаренко Л. А. Веселі чобітки. Зб. сюжетних танців для дітей дошкіл. та мол. шкіл. в. – Київ : Музична Україна, 1984, 94 с.
 12. Бондаренко Л. А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – Київ : Музична Україна, 1985. – 222 с.
 13. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ : Музична Україна, 1974. – 240 с.
 14. Бондаренко Л. Святковий хоровод. Українські народні танці для дітей. – Київ : Музична Україна, 1981. – 144 с.
 15. Василенко. К. Ю. Лексика українського народного-сценічного танцю. – 3-те вид. – Київ: Мистецтво, 1996. – 496 с.
 16. Василенко. К. Ю. Український танець. – Київ : ІПК ПК, 1997. – 282 с.
 17. Верховинець В. М. Весняночка: 4-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1979. – 340 с.
 18. Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю: 5-те видання, доповнене. – Київ: Музична Україна, 1990. – 150 с.
 19. Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку / Упорядник О. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2014.
 20. Власова О. Педагогічна психологія : навч. посібник / О.Власова. – К. : Либідь, 2005.
 21. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 332 с.
 22. Володько В. Ф. Методика викладання народно-сценічного танцю. – Частина друга. Навчально-методичний посібник. – Київ: ДАКККіМ, 2003. – 123 с.
 23. Галузинський В. Основи педагогіки та психології вищої школи / В. Галузинський, М. Євнух. – К. : Інтел, 1995.
 24. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 1. Гуцульські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 608 с.
 25. Герасимчук Р. Народні танці українських Карпат. Книга 2. Бойківські і лемківські танці. – Львів: Національна академія наук України. Інститут народознавства, 2008. – 318 с.
 26. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
 27. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне : РДГУ, 2000. – 76 с.
 28. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне : РДГУ, 2006. – 76 с.
 29. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Випуск 2. – Рівне: РДГУ, 2002. – 71 с.
 30. Годовський В. М., Гордеев В. А. Танці для дітей: репертуарний збірник та методичні поради для студентів вищих навчальних закладів та керівників хореографічних колективів. Випуск 3. – Рівне: РДГУ, 2006. – 72 с.
 31. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів : Сполом, 2006. – 84 с.
 32. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів : Каменяр, 2002. – 64 с.
 33. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів : Сполом, 2007. – 72 с.
 34. Голдрич О. С. Барви Карпат: Танці з репертуару народного ансамблю пісні і танцю “Черемош” та народного ансамблю танцю “Полонина”. Творчий збірник для керівників танцювальних колективів. – Львів, 1999. – 130 с.
 35. Голдрич О. С. Танцюймо разом: Танці з репертуару народних ансамблів вишів м. Львів: “Черемош”, “Полонина”, “Підгір’я”. – Львів : Сполом, 2006. – 288 с
 36. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів : Край, 2003. – 160 с.
 37. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів : СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 38. Голдрич О., Хитряк С. Музична хрестоматія. – Львів : Край, 2003. – 232 с.
 39. Головінський І. Педагогічна психологія. – К.: Аконіт, 2003.
 40. Гулик В.С. Білоруський народний танець у дитячому хореографічному колективі. – Київ : Видавництво “Сталь». 2016. – 76 с.
 41. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – Київ : Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
 42. Гуменюк А. Українські народні танці. – Київ : Академія наук Української РСР, 1962. – 360 с.
 43. Гуменюк А. Українські народні танці. – Київ : Наукова думка, 1969. – 616 с.
 44. Гурєєв Ю. Танцює “Подолянчик”. – Київ : Музична Україна, 1981. – 196 с.
 45. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків : Вид-во «Ранок», 2009. – 80с.
 46. Дубравська Д. Основи психології : навч. посібник / Д. Дубравська. – Львів : Світ, 2001.
 47. Забредовський С. Г. Витоки українського танцю : навчально-методичний посібник. – Київ : Центр національних культур, 2008. –191 с.
 48. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
 49. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
 50. Заброцький М. Основи вікової психології / М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2009.
 51. Загальна психологія. За ред. Ю. Трофімова. – К. : Либідь, 2003
 52. Зайцев Є., Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю. Навчальний посібник для вищих закладів культури і мистецтв І – ІV рівнів акредитації / Видання друге, доопрацьоване і доповнене – Вінниця: Нова книга, 2007. – 416 с.
 53. Зацепина К., Климов А., Рихтер К., Толста Н., Фарманянц Е. Народно-сценичесий танец. Часть первая. Учебно-методическое пособие для средних спеціальних в высших учених заведений искусств и культури. – М.: Искусство, 1976. – 224 с.
 54. Збірник “Буковинський танець” у записах Поморянського М. А., Мураховського Я. П. – Чернівці, Видавничий дім “Букрек”, 2007. – 232 с.
 55. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
 56. Зубатов С. Л. Стилі викладання в хореографії. навч. посіб. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – 92 с.
 57. Зубатов С. Методика викладання українського народного танцю. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. – 376 с.
 58. Зубатов С. Методика викладання українського народного танцю. Другий рік навчання : підручник. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2018. – 416 с.
 59. Каган М. Морфология искусства / М. Каган. – Ленинград : Искусство, 1972.
 60. Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / упорядник О. А. Плахотнюк. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2017.
 61. Колесниченко Ю. В. Українське намисто: десять українських танців (хореографічні твори з музичним додатком) : методичний посібник. – Винниця : Нова Книга, 2014. – 272 с.
 62. Копець Л. Психологія особистості. Навчальний посібник (2 вид.). – К.: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія”, 2008.
 63. Кривохижа А. М. Ятранські весняні ігри / Хореографічна композиція. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 48 с.
 64. Кулка И. Психология искусства / И. Кулка. – Харьков, Гуманитарный Центр, 2014.
 65. Кутішенко В. Вікова та педагогічна психологія / В. Кушніренко. – К. : Центр учбової літератури, 2010.
 66. Легка І.П. Польський народно-сценічний танець: Методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів спеціальності хореографія. – Рівне: РДГУ, 2006. – 43 с.
 67. Литвиненко В.А. Зразки народної хореографії: Підручник. 2-е вид. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 468 с.
 68. Локацька вуйна: Вокально-хореографічні, ігри, обрядові дійства, танцювальні мелодій, українські народні пісні у записах Миколи Полятикіна і Ярослава Матулька. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2006. – 196 с.
 69. Лопухов А.В., Ширяев А. В., Бочаров А. И. Основы характерного танца. 3-е изд., стер. – Санк-Петербург : Лань, Планета музыки, 2007. – 344 с.
 70. Луців Є. М. Бойове мистецтво гуцулів. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 232 с.
 71. М’ясоїд П. Загальна психологія : навч. посібник / П. М’ясоїд. – 2-е вид., доп. – К. : Вища школа, 2001.
 72. Макарчук С. А. Історико-етнографічні райони України : навч. посіб. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 352 с., 53 іл.
 73. Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік). – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
 74. Мартиненко О.В. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
 75. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
 76. Марущак В.С., Марко Ю. М. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. Буковинські чоловічі народні танці “Гопак”, “Козак”: Методичні рекомендації. – Чернівці, 2005. – 36 с.
 77. Марценюк В. П. Викладання українського народно-сценічного танцю в мистецьких школах. – Винниця : Нова Книга, 2017. – 96 с.
 78. Методика викладання українського народного-сценічного танцю. Вправи біля станка для студентів ІІІ курсу вищих навчальних закладів спеціальності хореографія / Упор.: Годовський В. М., Гордєєв В. А., Піддубник В. М., Шевчук О. І. – Рівне: РДГУ, 2004. – 35 с.
 79. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
 80. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
 81. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 82. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля (Частина 1) / уклад. С. Б. Пітко – Львів : ЛОІППО, 2019. – 35 с.
 83. Миловзорова М. Анатомия и физиология человека. – М. : Медицина, 1972. – 232 с.
 84. Навчальні програм з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів зб. програм / уклад. Вартовник В.О. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
 85. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – К. : Шкільний світ, 2012. – 128 с.
 86. Нагачевский А. Побутові танці канадських українців. – Київ: Родовід, 2001. – 190 с.
 87. Народна хореографія Тернопільщини: Посібник для керівників хореографічних гуртків / упоряд. І. В. Козловський – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 40 с.
 88. Народні танці Волині і Волинського Полісся у записах Миколи Полятика. Мистецьке видання / Ред. В. Гребенюк, М. Богуш, С. Цариць. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2005. – 108 с.
 89. Орієнтовний навчальні програми та методичні рекомендації з хореографії (з досвіду роботи школи народного танцю „Серпанок” Центру творчості дітей та юнацтва Галичини) / Автори В. Вартовник, Л. Архангельськая, Н. Бондарчук, О. Копильчаки, О. Тузяк. – Львів: Край, 2008. – 172 с.
 90. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів : Край, 2009. – 168 с.
 91. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 92. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / метод. посіб. В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. – Львів : Край, 2008. – 192 с.
 93. Панок В. Основи практичної психології : підручник / В. Панок, Т. Титаренко та ін. – К. : Либідь, 2003.
 94. Партико Т. Загальна психологія. Академічний курс / Т. Партико. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2008.
 95. Петров К. Български народни танци. От североизточна България (Добруджа). – Варна : Славена, 1993264. – 358 с.
 96. Петров К. Български народни танци. От Тракия. – Варна : Славена, 2009. – 256 с.
 97. Петров К. Български народни танци. От югозападна България (Пирин). – Варна : Славена, 2008. – 358 с.
 98. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Видовищно-тетральні заходи”. – Київ : Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 24 с.
 99. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народне пісенне мистецтво”. – Київ : Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 100. Погребняк М. М. Фольклорний танець Полтавщини у авторській сценічній обробці балетмейстерів країни: конспект лекцій / М. Погребняк, А. Серов. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2017. – 92 с.
 101. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – Київ : Шк. світ, 2013. – 64 с.
 102. Позашкільна освіта (збірник матеріалів). – Львів, 2006. – 143 с.
 103. Полятикін М. А. Народні танці Волині і Волинського Полісся. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2008. – 102 с.
 104. Польки. Народні танцювальні мелодії та танці. – Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Навчально-методичного центру культури Волині, Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2011. – 148 с.
 105. Практичний урок з дисципліни «Теорія та методика викладання народно-сценічного танцю» для студентів ІІ курсу спеціалізації «Народна хореографія» / Упоряд. І. П. Легка. – Рівне: РДГУ, 2008. – 32 с.
 106. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 192 с.
 107. Програми школи народного танцю Рівненського міського Палацу дітей та молоді / Укладачі Баюн О. Ю., Бунь Б. С., Віюк Н. В., Груньова Л. П., Матушок І. В., Полякова Ю. І., Ризванюк О. О. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 68 с.
 108. Психологія та педагогіка / Л.. Колеснінченко, М. Артюшина, О. Котикова та ін.; за аг. ред. Л. А. Колеснінченко. – К. : КНЕУ, 2008.
 109. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 110. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola obdioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny – Львів , Rzeszow, 2014. – 208 с.
 111. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії шкільних та позашкільних закладах: навч. посіб. / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с.
 112. Ростовська Ю. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії : монографія / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 106 с.
 113. Русинка І. Психологія : навч. посібник / І. Русинка. – К. : Знання, 2007.
 114. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.
 115. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія». – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
 116. Савчин М. Вікова психологія / М. Савчин, Л. Василенко. – К. : Академ-видав, 2011
 117. Семенова А. Основи психології і педагогіки : навч. посібник / А. Семенова, Р. Гурін, Т. Осипова. – К. : Знання, 2006.
 118. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 119. Сидоренко П. Анатомія та фізіологія людини / П. Сидоренко, Г. Бодаренко, С. Куц. – К. : Медицина, 2009.
 120. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
 121. Солощенко В. М. Розвиток хореографічної освіти в німецькомовних країнах (ХХ – початку ХХІ ст.) / В. М. Солощенко, І. О. Ткаченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 192 с.
 122. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2004. – 312 с.
 123. Стуколкина Н. Четыре экзерсиса. Уроки характерного танца. – М.: Всероссийское театральное общество, 1972. – 448 с.
 124. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1–4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 160 с.
 125. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – Київ : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
 126. Теорія та методика викладання українського народно-сценічного танцю: Методична розробка / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 26 с.
 127. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с.
 128. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 2014. – 80 с.
 129. Український танець та зразки танцювального фольклору: Методична розробка практичних уроків для студентів ІІ курсу відділення хореографія / Упор.: В. М. Годовський, Горбачу Р. Л., Нестерук О. І. – Рівне: РДГУ, 2001. – 32 с.
 130. Уроки народно-сценічного танцю (вправи біля станка): методичні рекомендації для студентів І курсу відділення сучасної та бальної хореографії / Авт. А. М. Годовський, І. Ю. Аксьонова, О. Б. Аксьонов. – Рівне: РДГУ, 2003. – 48 с.
 131. Фридман Л. М., Кулагина И. Ю. Психологический справочник учителя / Л. Фридман, И. Кулагина. – Москва : Просвещение,
 132. Хаас Ж. Анатомия танца / Ж. Хаас. – Минск : Попурри, 2011.
 133. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук Г. Ніколаї]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с.
 134. Хореографія народних свят та обрядів: Програма для училищ культури, спеціалізація “Хореографія” / Уклад. Н. Н Гордієнко. – Київ, 1993. – 8 с.
 135. Чуперчук Я. М., Сидоренко П. В. Голубка: Бібліотека художньої самодіяльності № 24. – Київ: Мистецтво, 1972. – 216 с.
 136. Чурко Ю.М. Белоруский хореографический фольклор. – Минск : Вышэйая школа, 1990. – 415 с.
 137. Швай Р. Психологія та педагогіка творчості / Р. Швай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014 р.
 138. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.
 139. Шевчук А. Українські музично-хореографічні традиції як засіб музично-рухового розвитку старших дошкільників / А. Шевчук. – Фастів : Поліфаст, 2005.

Матеріали

Індивідуальні завдання студента-практиканта:

 • знайомство з педагогічним колективом та студентами вищого навчального закладу;
 • ознайомлення з навчальними планами з хореографічних дисциплін та веденням документації;
 • відвідування занять з усіх хореографічних дисциплін;
 • розробити плани-конспекти занять (а саме: практичне заняття, лекція, семінар) з хореографічної тематики (додаток 4);
 • провести відкриті залікові уроки відповідно до графіку (додаток 3);
 • провести аналіз відвіданого уроку який проводять студенти практиканти, або самоаналіз свого уроку (якщо студент на даній базі практиці сам) (додаток 5);
 • провести оцінку професійної компетентності викладача-практиканта (додаток 6);
 • виконання індивідуального науково-дослідного завдання студента (опрацювання наукової теми, що обумовлюється з керівником від кафедри режисури та хореографії з кожним студентом-практикантом індивідуально);
 • складання календарно-тематичного плану (додаток 2);
 • ведення щоденника практики;
 • оформлення документації практиканта (див. додатки).

Індивідуально науково-дослідне завдання студента від кафедри режисури та хореографії з кожним студентом-практикантом індивідуально

Опрацювати і подати у письмовій формі питання: пов’язані з педагогічною складовою роботи над власною творчою постановкою; особливості подання нового хореографічного матеріалу при створенні хореографічних образів; вивчення хореографічного тексту виконавцями творчої роботи; методи та прийоми подачі нового матеріалу в умовах створення хореографічного твору.

Вимоги до виконання завдання. Об’єм від 5 до 10 сторінок тексту, оформленого відповідно до загальних вимог звітної документації практиканта.

Дані матеріали можуть бути складовою частиною третього розділу магістерської роботи.

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ (асистенкої) ПРАКТИКИ магістри

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму