Партерний тренаж

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Опис курсу

Мета: Ознайомити студентів з основами партерного тренажу, різноманіттям тренажу в спортивних закладах, фітнес клубах, використання партерного тренажу в хореографії.

Завдання: Оволодіння практичними навичками виконання, підготовки та проведення уроків з партерного тренажу в обсязі, необхідному для становлення спеціаліста – бакалавра хореографії, вчителя хореографічних дисциплін, керівника танцювального колективу, артиста балету.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

знати:

 • теоретично-практичний матеріал з теорії та методики партерного тренажу;
 • понятійно-категоріальний знання з партерного тренажу;
 • термінологію партерного тренажу;
 • систему укріплення м’язів тіла за допомогою партерного тренажу;
 • систему розвитку гнучкості людського тіла;
 • методику організації і проведення змагань з партерного тренажу;
 • знати витоки партерного тренажу;

уміти:

 • самостійно аналізувати методику викладання партерного тренажу;
 • застосовувати методику виконання партерного тренажу;
 • на практиці застосовувати отримані теоретичні знання з партерного тренажу;
 • володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
 • уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
 • уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
 • застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку;
 • організовувати заняття з партерного тренажу;
 • підбирати музичний супровід на заняттях партерного тренажу;
 • проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ партерного тренажу;
 • складати комплекс вправ з партерного тренажу.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Артамонов В.Н. “Кардіогемодинаміки у дівчат, що займаються шейпінгом” М., 1998р.
 2. Аэробика. Теория и методика проведения занятий 2006г, изд ТВТ Дивизион, 304стр.: Ивлев М.П., Котов П.И., Левченкова Т.В., Мякинченко Е.Б., Ростовцева М.Ю., Ушакова Н.А., Шестаков М.
 3. Билли Блэнкс Фитнес обучение. – Тай бо: Похудей.
 4. Біохімія: Підручник для інститутів фізичної культури. / Под ред. В.В. Меньшикова, Н.І. Волкова. – М.: Фізкультура і спорт, 1986. – 384с.
 5. Бірюк Є.Б. Гімнастика для жінок. – Київ, 1983.
 6. Вейдер Дж. Будівництво тіла за системою Дж. Вейдера. – М.: ФиС, 1991. – 112 с.
 7. Вейдер Синтия Боди-балет. 15 минут в день, Изд.: Феникс, Ростов н/Д, 2006г.
 8. Вейдер Синтия Пилатес от А до Я. 2007 г.
 9. Великолепная фигура за 15 минут в день/Грир Чайлдерс;пер. с анг. Е.А.Мартинкевич.-Мн.: «Попурри»,2006.-208с.:ил.
 10. Власова Т.А.,Певзнер М.С. Про дітей з відхиленнями в розвитку.М.,73с.
 11. Гайко А.В. Чи існує філософія бодібілдингу?// Питання підготовки та діяльності фахівців фізичної культури. Тез. докл. – Набережні Човни: Кампо, 1998, с.79-81.
 12. Глядя С. А., Старов М. А., Батыгин Ю. В. Стань сильным!- Учебно-методическое пособие по основам пауэрлифтинга, книга 1,2,3
 13. Горців Г.Н. “Аеробіка, Фітнес, Шейпінг” М., 1999р.
 14. Едвард Т. Хоули, Б. Дон Френкс. Оздоровчий фітнес. Київ, 2000.
 15. Зайцева Г.А., Медведева О.А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях. Метод. пос. 2007г, изд Физкультура и спорт, 104стр.
 16. Звіт НДР «Розробка раціонів харчування для училищ олімпійського резерву Санкт-Петербурга». 1997.
 17. Звіт СПбНІІФК «Структура харчування і генетичний статус осіб займаються фізичними вправами з оздоровчою спрямованістю, в нових соціально-економічних умовах» .1997 № 01.96.0 008748.
 18. Іноземцева Е.С. Вплив занять фізичною культурою на рівень психоемоційного напруження: Матер. IV міжнар. науково-практ. конф. Томськ, 2001, с. 165 – 167.
 19. Кокарєв Б. В. Основи побудови та проведення занять з оздоровчої аеробіки: навч.-метод, посібник / Б. В. Кокарєв, О. Є. Черненко, О. А. Гордейченко. – Запоріжжя-: ЗНУ, 2006.-67 с.
 20. Коршевер Н.Тай-бо – новое имя идеальной фигуры. Программа стройности и здоровья. Модный боевой фитнес для женщин. Изд: Рипол Классик 192 стр.
 21. Круцевич Т. Ю. Теория и методика физического воспитания : учеб. для студентов высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта / Круцевич Т. Ю. -К. : Олимпийская литература, 2003. – Т.2.-390 с.
 22. Купер К. Аэробика для хорошего самочувствия / Купер К. – М. : Физкультура и спорт, 1987.-191 с.
 23. Ладодо К.С., Отт В.Д., Фатєєва Е.М. Основи раціонального харчування дітей. – Київ: Здоров’я, 1987, с. 6-8.
 24. МакРоберт С. Думай! Бодібілдінг без стероїдів. – М.: СП Уайдер спорт, 1997. – 223 с.
 25. Маркс К., Енгельс Ф. Німецька ідеологія./Соч., Т.3. Изд. 2-е. – М.: Госполитиздат, 1966. – 630 с.
 26. Ментцер М. Реалізуй свій м’язовий потенціал за рік// Ronman magazine. Залізна людина, 2000, № 8, с. 54-59.
 27. Ментцер М. Супертренінг. – М.: Медіа-спорт, 1998. – 103 с.
 28. Новая энциклопедия бодибилдинга. –М.:Єксмо,2006.-824с.:ил
 29. Норми фізіологічних потреб харчових речовин і енергії для різних груп населення СРСР. Затверджено МОЗ СРСР 28.05.1991, № 5786.
 30. Пилатес. Авторская программа физических упражнений для будущих мам 2005г, изд АСТ, Сова, 32стр. Автор: Казанцева А.Ю.
 31. Пилатес для вас. 3-недельная программа оздоровления (Здоровье в любом возрасте) 2004г, изд Попурри, 320стр. Автор: Дениз Остин
 32. Пилатес: путь вперёд 2008г, изд Попурри, 192стр. Автор: Линн Робинсон, Гордон Томсон
 33. Пилатес – управление телом. Практическое пособие по пилатесу: фитнес и здоровье 2007г, изд Попурри, 272стр. Автор: Линн Робинсон, Хельга Фишер, Жаклин Нокс, Гордон Томсон
 34. Подгорный Г. П. Методические рекомендации к организации занятий и составлению комплексов по ритмической гимнастике / Г. П. Подгорный, В. Н. Подгорная. – Донецк : 1989.-47 с.
 35. Прохорцев І.В., А.І. Пшендін, Є.В. Сергєєва “Шейпінг-харчування” М., 2001р.
 36. Прохорцев І.В. “Сучасна шейпінг-парадигма” М., 2000р.
 37. Пшендін А.І. Харчування спортсменів. ГІОРД. СПб. 2002, с. 160.
 38. Рогозкін В.А., Пшендін А.І., Шишина М.М. Харчування спортсменів. М., 1989.
 39. Рогозкін В.А.,Шишина М.М. Харчування юних спортсменів. У кн.: Дитяча спортивна медицина. – М.: Медицина, 1991, с. 395-407.
 40. Сатишева С.Н. Компенсація відхилень і деформацій у психічному розвитку вихованців дитячого будинку: Метод, керівництво для вихователів дитячих будинків. Томськ, 1999.
 41. Сайкина Е. Г. Фитбол-аэробика и классификация её упражнений // Теория и практика физической культуры. – 2004. – № 7. 35 с.
 42. Сермеев, Б.В. Спортсменам о воспитании гибкости Учебное пособие Б.В. Сермеев М. Просвещение 1970 24с.
 43. Смоленский, В.А, Гимнастика в трех измерениях Учебное пособие В.А. Смоленский, Ю.А. Менхин, В.А. Силин М – 1979 123 с.
 44. Томпсон Ванесса: Калланетика для красоты и здоровья, Феникс, 2006 г.,206с.
 45. Холодов, Ж. К Теория и методика физического воспитания и спорта. Учебник Ж.К. Холодов, В. С. Кузнецова М. Издательский центр Академия , 2003 480 с.
 46. Черник Е.С. Фізична культура в допоміжній школі. М, 1997.
 47. Чудинова, П.Р. Воспитание гибкости у детей. Физическая культура в школе 1994 5 3 с. 51.
 48. Шемуратов Ф.А., Гайко А.В. Від найменування – до сенсу// Питання підготовки і діяльності фахівців фізичної культури: Тез. докл. – Набережні Човни.: Кампо, 1999, с. 40-41.
 49. 10000 советов. Пилатес, Составитель Николай Белов, 128 с.
 50. Isacowitz, Rael. Pilates — United States: Human Kinetics, 2006.

Силабус:

Завантажити силабус