Кузик Олег Євгенович

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук

Телефон (робочий): (+38032) 240-36-23

Електронна пошта: Oleg.Kuzyk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Педагогіка хореографічної освіти; хореологія; історія, теорія, практика та розвиток педагогічної освіти у хореографічному мистецтві в Україні та світі. Менеджмент у галузі культури і мистецтва. Соціальна педагогіка та позашкільна освіта.

Курси

Публікації

 1. Кузик О.Є.Трансформація традиційної обрядовості та її використання в сучасній педагогічній, культурно-дозвіллєвій діяльності установ культури [Текст] : дис… канд. пед. наук: 13.00.05 / Кузик Олег Євгенович; Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 205 с. http://www.disslib.org/transformatsia-tradytsiynoyi-obrjadovosti-ta-yiyi-vykorystannja-v-suchasniy-pedahohichniy.html
 2. Кузик О.Є. Трансформація традиційної обрядовості та використання в сучасній педагогічній, культурно-дозвіллєвій діяльності установ культури [Текст] : автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.05 / Кузик Олег Євгенович; Київський держ. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 1998. – 17 с. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis
 3. Методичні рекомендації з організації позашкільної освіти. Методичний збірник. / Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2009. – 320 с.
 4. Улюблені пісні Олега Голдрича / Упор. О. Кузик. – Львів : Край, 2010. – 304 с.
 5. Церковні діячі та просвітителі України ХХ століття (матеріали навчальних семінарів: Збірник 1) / Упор. О. Кузик. – Львів : ЦТДЮГ, 2012. – 124 с.Церковні діячі та просвітителі України ХХ століття_Збірн.1
 6. Кузик О. Організація дозвілля в навчальних установах позашкілля, шляхом залучення дітей та юнацтва до аматорських колективів / О. Кузик // зб. матер. Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії. 19–21 жовтня 2012 р. / Упор. О. Плахотнюк. – Львів : ЦТДЮГ, 2012. – с. 8– 13
 7. Герої України та події національно-визвольної боротьби ХХ століття (матеріали навчальних семінарів: Збірник 2) / Упор. О. Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2013. – 176 с. Герої України та події національно-визвольної боротьби ХХ століття _Збірн.2
 8. Кузик О. Організаційно-методичний супровід навчально-виховного процесу у ПНЗ: порадник ч.1. / О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2013. – 35 с.
 9. Кузик О. Рекомендації до підготовки та оформлення методичних матеріалів, досвіду роботи педагогічних працівників ПНЗ: порадник ч.2. / О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2013. – 58 с.
 10. Слобожан В.П., Кузик О.Є. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних занять./ Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2013. – 76 с., іл..
 11. Кузик О. З танцем крізь життя / О. Кузик // «Черемошу» грають хвилі… за ред. О. Масляника. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С.126–137. http://library.lgaki.info:З танцем крізь життя pdf
 12. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурно-оздоровчої роботи. Методичний посібник. / Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2014. –320 с.
 13. Видатні митці України (матеріали навчальних семінарів: Збірник 4) / Упор. О. Кузик. – Львів : ЦТДЮГ, 2015. – 104 с. Видатні митці України_Збірн.4
 14. Скарбниця української літератури (матеріали навчальних семінарів: Збірник 3) / Упор. О. Кузик. – Львів : ЦТДЮГ, 2015. – 216 с. Скарби укр.літератури_Збірн.3
 15. Великі педагоги та мислителі українського народу (матеріали навчальних семінарів: Збірник 5 / Упор. О. Кузик. – Львів : ЦТДЮГ, 2016. – 164 с.Великі педагоги та мислителі українського народу_Збірн.5
 16. Методика виховання дитини засобами технічної творчості та мистецтва орігамі (матеріали навчальних семінарів): Збірник 9 / Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2016. – 168 с..іл.
 17. Теорія і методика позашкільної роботи на основі творчого доробку педагогів ЦТДЮГ за 2014-2015н.р. (матеріали навчальних семінарів): Збірник 6 / Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2016. – 72 с.
 18. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з образотворчого і ужиткового мистецтва. Методичний посібник. / Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2016. – 190 с.Навчальні програми (образотв.м-во)_Посібн.2016
 19. Теорія і методика позашкільної роботи на основі творчого доробку педагогів ЦТДЮГ за 2015-2016н.р. (матеріали навчальних семінарів): Збірник 8 / Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2016. – 268 с.
 20. Теорія і методика позашкільної роботи на основі творчого доробку педагогів ЦТДЮГ за 2016-2017н.р. (матеріали навчальних семінарів): Збірник 10 / Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2017. – 188 с., іл..
 21. Теорія і методика позашкільної роботи на основі творчого доробку педагогів ЦТДЮГ за 2017-2018н.р. (матеріали навчальних семінарів): Збірник 12 / Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2018. – 136 с.
 22. Теорія і методика позашкільної роботи на основі творчого доробку педагогів ЦТДЮГ за 2018-2019н.р. (матеріали навчальних семінарів): Збірник 13 / Упор. О.Кузик. – Львів: ЦТДЮГ, 2019. – 90 с.
 23. Стратегія розвитку позашкільної освіти / за ред. проф. О.Биковської, атори: О.Биковська, О. Кузик,С. Лихота, І.Первушевська, Н.Кардаш та ін. – Київ : ІВЦ АЛКОН, 2018. – 96 с. http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23320/Stratehiia%20Rozvytku%20Pozashkilnoi%20Osvity.pdf;jsessionid=00641249BA70FAD3A08E8573C19289C5?sequence=1
 24. Стратегія розвитку позашкільної освіти Львівщини на 2018-2025р.р. / за заг. ред. О. Кузика. – Львів : ЦТДЮГ, 2018. – 46 с.
 25. Кузик О.Є. Хореограф Олег Голдрич (за досвідом педагогічної і творчої діяльності) / Укр. хореограф. м-во в контексті світової культури (сучасний поліжанровий дискурс): колективна монографія // за заг.ред.О.А.Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – с. 240–255. https://kultart.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/Plakhotniuk-OA.-statti-z-monohrafii-Ukrainske-khoreohrafichne-mystetstvo-v-konteksti-svitovoi-khudozhnoi-kultury-pdf.pdf
 26. Кузик О. Тенденції реформ соціокультурної діяльності в Україні: оновлення змісту роботи закладів і формування сучасних менеджерів культури. / О.Кузик // Традиції та інновації в підготовці фахового молодшого бакалавра сфери культури і мистецтва: матеріали ІІ Всеукр. очно-заочної наук.практ.конф. (Гадяч 9-10.12.2021р.). – Гадяч: КФККіМ ім.І.П.Котляревського. – 198 с. ГАДЯЧ-ТЕЗИ КОНФЕРЕНЦІЯ
 27. Кузик О.Формування особистості людини засобами позашкільної освітньо-дозвіллєвої діяльності / О. Кузик // Система навчального процесу в освітній галузі: тенденції розвитку хореографічного мистецтва на сучасному етапі : матеріали Всеукраїнського семінару-практикуму та науково-практичної конференції, (Львів 27–28 квітня 2017 року). – Львів : ЦТДЮГ, 2017. – С. 74–80.
 28. Кузик О.Хореографічний колектив як осередок творчого натхнення та формування фахової зрілості молоді: традиції минулого і поступ сучасного діяльність студентських творчих колективів у розвитку / О. Кузик // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. Серія мистецтвознавство; вип. № 14 – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – C. 239–248.
 29. Кузик О.Є. Методичні рекомендації для студентів з навчальної дисципліни «Менеджмент соціокультурної діяльності: менеджмент шоу-бізнесу»: ч.1,2. / О. Кузик. – Львів : ЦТДЮГ, 2021.
 30. Навчальні програми з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів / Наук. консул. О.Кузик. – Львів: СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
 31. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з театрального мистецтва та хореографії педагогів ЦТДЮГ: методичний посібник. / Упор. О. Кузик. – Львів : «Край», 2008. – 191 с.
 32. Кузик О.Технології виховних заходів: теорія і практика (методичні рекомендації на допомогу педагогічним працівникам загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів). / О. Кузик. – Львів : ЛОІППО, 2008. – 68 с.

 

Біографія

Львівське культурно-освітнє училище, 1987р., спеціальність – культурно-освітня робота, кваліфікація – організатор культурно-освітньої роботи.

Львівський кооперативний технікум економіки і права, 1998р., спеціальність – правознавство, кваліфікація – юрист

Київський державний інститут культури, 1993р., спеціальність – культурно-освітня робота і організація самодіяльної творчості, кваліфікація – організатор самодіяльної творчості.

Аспірантура при КДІК 1993-1997р.р., спеціальність – соціальна педагогіка. Захист дисертації 1998р. і присвоєння наукового ступеня – кандидат педагогічних наук

Проекти

 • Член правління Міжнародної асоціації позашкільної освіти, заступник голови Львівського відділення МАПО з питань культури
 • Співзасновник Львівської міської громадської організації “ДРУЗІ ЧЕРЕМОШУ”
 • Зареєстрований лектором Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на курсах предметів: http://194.44.202.254/user/profile.php?id=25126

o Професійний розвиток керівника мистецького гуртка в умовах упровадження НУШ

o Розвиток ключових компетентностей при викладанні предмета “Хореографія”

o Сучасні підходи до організації методичної роботи в закладах позашкільної освіти.

Нагороди

– Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2009р.

– Відзнака Голови Львівської обласної ради – «Іменний наручний годинник», 2019р.

– Почесна відзнака МОН України – Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2019р.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!