Вуличні популярні форми танцю

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
63.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМХ-31Дубінін  В. І., Кузик О. Є.
КМХ-31зДубінін  В. І., Кузик О. Є.
632КМХ-31Дубінін  В. І., Кузик О. Є.
КМХ-31зДубінін  В. І., Кузик О. Є.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам потрібні знання з предмету Вуличні популярні форми танцю стріт-денс, hip-hop, брейк-данс, поппінг, локінг, нью-cтайл, хауз, крампінг.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво. Теоретичні та методичні питання виконання, процесів навчання та організації, вивчення хореографії.

Вивчення предмету підсилюючим фактором формування виконавських та фахових питань підготовку бакалавра хореографії так як Вуличні популярні форми танцю в хореографії є одним із вибіркових предметів ОП Хореографія

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних основ хореографічних дисциплін в частості основ вуличних популярних форм танцю в хореографічному мистецтві, правил, характеру виконання рухів, послідовність їх вивчення, загальних зауважень.

Завдання: оволодіння практичними навичками виконання, підготовки та проведення уроку з вуличні популярні форми танцю, що підсилюють компетенції необхідні для становлення спеціаліста – бакалавра хореографії, вчителя хореографічних дисциплін, керівника танцювального колективу, артиста балету.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • Танцювальну лексику, передавати стиль та манеру виконання хореографічних номерів.
 • Методику виконання віртуозних вправ.
 • термінологію популярних вуличних форм танцю;
 • систему розвитку гнучкості людського тіла;
 • знати витоки вуличних форм танцю;
 • знати провідних діячів мистецтва популярних вуличних форм танцю.

уміти:

 • практично використовувати танцювальну лексику, практично виконувати віртуозні вправи, самостійно визначити стилі та напрямки сучасної хореографії.;
 • на практиці застосовувати отримані теоретичні знання;
 • володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
 • уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
 • уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
 • застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку;
 • організовувати вибудовувати заняття з елементів танцювальної йоги в хореографічному мистецтві;
 • складати комплекс вправ з елементів популярних вуличних форм танцю;
 • методично рекомендувати дозування вправ.

Рекомендована література

 1. CID International Congress of Dance Reserch (Lviv, Ukraine, August 25-27, 2017) / Coll. of Congr. papers / comp. by O. A. Plakhotnyuk. – Lviv, 2019. – 172 p. (Міжнародний Конгрес з досліджень у сфері танцю від Львівської секції Міжнародної Ради Танцю при ЮНЕСКО (Львів, Україна, 25-27 серпня 2017) / Наук. зб. матер. конгресу / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів, 2019. (б.в.). – 172 с.)
 2. Turska Irena. Spokanie ze sztura tanca. – Krakow: Polske Wydawnictwo Myzyczne SA, 2000. – 152 c.
 3. Wiszniewski W. Uzdzawiajacy taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu I tanca. – Bialystok: Studio astropsychologii, 2003. – 120 с.
 4. Дейнека Кароліс. Рух. Дихання, психофізичне тренування. – Київ: Здоров’я, 1984. – 168 с.
 5. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с.
 6. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навч.-метод. посібник / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : б.в., 2019. – Ч. ІІІ. – 184 с.
 7. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ). Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії
 8. Плахотнюк О. Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. № 7 (59). – С. 40–44.
 9. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23
 10. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія [за заг. ред. О. А. Плахотнюка] // Холов Т. Особливості та рецензії афро-джаз-танцю / Т. Холов. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 108-113. Холов Т. Особливості та рецензії aфро-джаз-танцю. PDF.
 11. Холов Т. Афро-джаз танець, його національні особливості та рецепції / Т. Холов // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч. ІІ. – С. 24–29. Холов Т. Афро-джаз танець, його національні особливості та рецепції. PDF.
 12. Холов Т.І. Аматорське хореографічне мистецтво як джерело збереження національної традиції / Т.І. Холов // Cучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя тенденції перспективи розвитку: навч.-методич., посіб. / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. III – С. 131–133.  Холов Т.І. Аматорське хореографічне мистецтво як джерело збереження національної традиції

Інформаційні ресурси

http://dance-stile.blogspot.com/

Силабус: Вуличні популярні форми танцю

Завантажити силабус