Навчальна практика (Навчально-ознайомча) ОП-024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
26Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
2180КМХ-11Петрик А. І.

Опис курсу

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою навчально-ознайомчої практики (з відривом від навчання) є ознайомити студентів з діяльністю театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів, спеціалізованих хореографічних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів, та змістом роботи вчителя хореографічних дисциплін, керівника хореографічного колективу, артиста балету, з основними видами діяльності хореографа.

Завданнями цієї практики є здобути знання щодо організації діяльності театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів, спеціалізованих хореографічних навчальних закладів специфіки роботи хореографа в різних закладах; ознайомитись з правилами, обов’язками, Ознайомитись і вивчити репертуар театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів.

Студенти-практиканти вивчають репертуар діючих культурно-мистецьких установ, набувають уміння організувати робоче місце хореографа (хореографічний клас); асистувати професійному хореографу під час проведення репетицій, та профорієнтаційної роботи; вести щоденник спостережень; складати план роботи. Практиканти виробляють навички виступу перед аудиторією з бесідами на хореографічну тематику та спілкування з адміністрацією бази практики.

 ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинен вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.

Індивідуальні завдання

Під час цієї практики студенти повинні виконати наступні індивідуальні завдання (розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи практиканта на базі практики):

 1. Пройти інструктаж з правил поведінки і техніки безпеки (1 год).
 2. Взяти участь у настановній конференції щодо проходження практики (1 год.).
 3. Скласти календарний план роботи (1 год.).
 4. Скласти графік відвідування місця проходження практики (1 год.).
 5. Заповнити щоденник спостережень (12 год.).
 6. За необхідності вести робочий зошит спостережень практиканта (після кожного заходу) (орієнтовно 50 год.):
 7. Ознайомитися з діяльністю театральних, культурно-мистецьких закладів, професійних та аматорських хореографічних колективів, спеціалізованих хореографічних навчальних, навчально-виховної установи за місцем проходження практики (орієнтовно 72 год.):
  • репертуаром театральних установ;
  • розподілом часу на різні види діяльності;
  • організації репетиційного процесу;
  • організації концертної діяльності;
  • вимогами щодо оформлення хореографічного класу (залу).
 8. Бути присутнім під час проведення хореографічних занять, репетицій бесід (24 год.).
 9. Виконати індивідуальне завдання (24 год.)
 10. Оформити документи практики (3 год.).

Рекомендована література

Навчальні посібники

Для ефективного проведення навчально-ознайомчої практики студенти можуть користуватися наступною навчальною літературою:

 1. «Пролісок» народний хореографічний ансамбль. До 40 річчя. – Кіровоград, 2010. – 20 с.
 2. «Черемошу» грають хвилі… / [за редакцією О.І. Масляника]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013 р. – 218 с.
 3. … И был Театр. / ред. Л. Ілюхіна. – Львів : Видавничий Дім «Ініціатива», 2007. – 312 с.
 4. Schröder Artur. Tajemnice Teatru / Artur Schröder. – Lowow : Nowa Era, 1922. – 100 s.
 5. Teatra w Polsce przzez estreichere. Tom I. – Krakow : Drukarni Leona Pazrjwskitgo, 1873. – 426 s.
 6. Teatra w Polsce przzez estreichere. Tom III. – Krakow : Czcionkami drukarni “Czasu”, 1879. – 741 s.
 7. Бальме К. Вступ до театрознавства. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2008. – 269 с.
 8. Барба Е. Паперове каное / пер. з англ. Миколи Шкарабан / Е. Барба. – Львів : Літопис, 2001. – 288 с.
 9. Боньковська О. Львівський театр товариства «Українська Бесіда». 1915–1924 / О. Беньковська. – Львів : Літопис, 2003. – 342 с.
 10. Боньковська О. На маргінесі театральних ювілеїв / О. Боньковська. – Львів : ТеРус, 2010. – 132 с.
 11. Бродавка Р. «Вольний ветер» / Р. Бродавко – Одесса : Типография «ВМФ», 2012. – 148 с.
 12. Вартовник В. Досвід роботи школи народного танцю (1993-1998), Львів : ЦТДЮГ, 1998. – 18 с.
 13. Васеловська Г. Український театральний авангард / Г. Васеловська. – Київ :Фенікс, 2010. – 368 с.
 14. Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю / фото С. Орача, Б. Колногузенка. – Харків : Харківська обласна державна адміністрація, 2011. – 12 с.
 15. Веселовська Г. більше ніж театр. Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка / Г. Веселовська. – Київ : ВД, «Антиквар», 2019. – 328 с.
 16. Веселовська Г. Театр Миколи Садовського (1907–1920) / Г. Веселовська. – Київ : Темпора, 2018. – 412 с.
 17. Гайдабура В. «Заграва» Український театр Канади / В. Гайдабура, Й. Терлецький (1953 – 2013). – Торонто : MPI Group, Concord, 2013. – 440 с.
 18. Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним: Україна. 1941-1944. доля митців / В. Гайдабура. – Київ : Факт, 2004. – 320 с.
 19. Гайдабура В. Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діяспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австрія) / В. Гайдабура. – К. : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2013. – 324 с.
 20. Гайдабура В. Театральні автографи часу / В. Гайдабура. – Київ : Факт, 2007. – 292 с.
 21. Гайдабура В.М. ГУЛАГ і світло театру : Листи зі зошита Сергія та Анни Радлових (1946 – 1953) / В.М. Гайдабура В.М. – Київ : Факт, 2009. – 240 с.
 22. Галицька брама / Часопис. Листопад 1995, № 8.
 23. Галяс А. Сегодня и навсегда… Очерки истории одесского академического театра музыкальной комедии им. В. Водяного / А. Галяс. – Одесса : Бондаренко М. А., 2017. – 400с.
 24. Гарбузюк М. Образи України у польському театральному дискурсі ХІХ століття: стратегії та форми репрезентації: монографія / М. Гарбузюк. – Львів : Простір-М, 2018. – 470с.
 25. Годер Д. Художники, визиорены, циркачи. Очерки визуального театра. – Москва : Новое литературное обозрение, 2012. – 240 с.
 26. Голдрич О. С. Ансамбль танцю «Підгір’я» на Атлантиці: Сторінки щоденника. – Львів, СПОЛОМ, 2007. – 48 с.
 27. Голота В. В. Театральна Одесса. – Київ : Мистецтво, 1990. – 245 с.
 28. Горак Р. Втеча у прірву. Есеї про Леся Курбаса / Роман Горак. – Львів : Апріорі, 2014. – 600 с.
 29. Государственный ансамбль песни и танца Казахской ССР. Заслужений коллектив. – Рига: Советская Латвия.
 30. Государственный Заслуженый академический ансамбль танца УССР / Сост. А. Л. Каминский [фотоальбом]. – Киев: Внешторгиздат, 1974. – 20 с.
 31. Государственный Заслуженый академический ансамбль танца УССР имени Павла Вирского / Сост. А. Л. Каминский [фотоальбом]. – Киев: Реклама, 1980. – 24 с.
 32. Государственный украинский народный хор / Ред. М. Зирко. – Киев: Государственное издательство изобразительного искусства и музыкальной литератури УССР, 1960. – 44 с.
 33. Грабовський В. Житейське море. Федір Стригун, Таїсія Литвиненко. Художньо-документальна повість. – Львів : Леополь, 2015. – 264 с.
 34. Григор Лужинський : Український театр. Наукові праці, статті, рецензії : Збірник праць. – Львів : 2004. – Т. 1. Наукові праці. – 344 с.
 35. Григор Лужинський : Український театр. Наукові праці, статті, рецензії : Збірник праць. – Львів : 2004. – Т. 2. Статті, рецензії. – 360 с.
 36. Гринишин М., Кубик М. Співає гуцульський ансамбль. – Ужгород: Карпати, 1966. – 96 с.
 37. Деревянко Б. Ф. Одеський театр оперы и балета: Фотоочерк. – 2-е изд., с зим. – Одесса: Маяк, 1990. – 64 с.
 38. Державний Заслужений академічний український народний хор імені Г. Г. Вірьовки / фото буклет // автор тексту М. І. Головащенко. – Київ : Мистецтво, 1983. – 36 с.
 39. Другий міжнародний юнацький конкурс класичної хореографії „Галицька Терпсихора – 2008” / Буклет. – Львів, 2008. – 20 с.
 40. Єврейська культура в Україні (друга пол.. ХІХ – перша половина ХХ ст.) музейні колекції та театральне мистецтво – Львів : б.в., 2019. – 258 с.
 41. Закарпатський театр драми та комедії над Латорицею. Віват, Театре! Браво, Актори! Вічність мистецтву! /гол. ред. О. Головчук. – Мукачево : Видавнича студія «ZORIANa», 2015. – 80 с.
 42. Заслужений академічний Закарпатський народний хор / упоряд. Н. Петій-Потапчук. – Ужгород : Гражда, 2012. -182 с.
 43. Заслужений вокально-хореографічний ансамбль УРСР “Галичина” Палацу культури виробничо-технічного об’єднання “Електрон” [фотоальбом]. – Львів : Каменяр, 1974. – 32 с.
 44. Ігнатович Г. Від Гасниці до рампи. Книга перша: Нариси з історії українського театру на Закарпатті. – Ужгород : Поліграфцент «Ліра», 2008. – 344 с.
 45. Казимиров О. Український аматорський театр (дожовтневий період). / О. Казимиров. – Київ : Мистецтво, 1965. – 134 с.
 46. Каліберда С. Органи Львова і Галичини, історія та сучасність / С. Каліберда. – Львів : Апріорі, 2013. – 448 с.
 47. Кафедрі хореографії РДГУ 25-років: творчий портрет у просторі сьогодення / [за ред. Л.М. Савчин]. – Рівне: Овід. 2012. – 28 с.
 48. Квятковська П. Соматография. Тело в кинообразе / П. Квятковская. – Харьков : Гуманитарный центр, 2014. -274 с.
 49. Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря. – Київ : 14 с.
 50. Київський академічний театр оперети. 75 років. – Київ – 200 с.
 51. Київський державний ордена Леніна та Ордена трудового червоного прапора академічний театр опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченко. Фотонарис / ред. І. Єнгстрем. – Київ : Мистецтво, 1977. – 84 с.
 52. Клековкін О. Ю. Блазні господні: Нарис історії Біблійного театру. – Київ: Артeк, 2006. – 352 с.
 53. Код театру. Національний академічний драматичний театр ім. Івана Франка. 95 років з дня заснування – Київ :Дарсенс, 2015. – 112 с.
 54. Коломієць Р. Г. Театр Саксаганського і Карпенко-Карого. – Київ: Мистецтво, 1984. – 100 с.
 55. Коломієць Р. Г. Феномен Коломийського театру. Практика неймовірностей / Р. Г. Коломієць. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2010. – 144 с.
 56. Колянкевич Л. Дзяди. Театр свята померлих. – Київ : Дух і літера, 2018. – 456 с.
 57. Кордіані Б. Театр імені М. Заньковецької / Б. Кордіані, Л. Мельничук-Лучко. – Київ : Мистецтво, 1965. – 100 с.
 58. Кулик О.О. Львівський театр імені М. К. Заньковецької. – Київ: Мистецтво, 1989. – 166 с.
 59. Курбасівські читання: наук. вісник / Нац. центр театр. мистецт. ім. Леся курбаса; редкол.: Н. Корнієнко (голова) [та ін.]. – Київ : НЦТМ ім. Леся курбаса, 2015. – 287 с.
 60. Лужницький Г. Історія українського театру / Г. Лужницький. – Нью-Йорк : «Logos», 1961. – 58 с.
 61. Лунина А. Ярмарка в пространстве музыкальной культуры / А. Лунина. – Ужгород : Карпати, 2011. – 502 с.
 62. Лупов Н. Народний ансамбль / Н. Лупов – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1976. – 20 с.
 63. Лягущенко А. Український театр. Видатні діячі та менеджмент. – Київ : Мистецтво, 2021. – 495 с.
 64. Львівська опера / Путівник. Текст: Ю. Бірльов, Ю. Смірнов. – Львів: Центр Європи, 2004. – 36 с.
 65. Львівська опера / Фотоальбом. Оксана Паламарчук, Василь Пилип’юк. – Львів: Світло і Тінь, 2000. – 156 с.
 66. Львівська опера. – Львів : ТзОВ «Видавнича фірма «Афіша».
 67. Львівський академічний театр ім. Леся Курбаса. 1988 – 2013. дорога від гри до молитви. / упорядники Марта Швець, Юлія-Анна Франко. – Львів : Львівський академічний театр імені Леся Курбаса, 2013. – 18 с.
 68. Львівський державний академічний театр опери та балету ім. І. Франка / Редак. О. Паламарчук, фото М. Курдуса, В. Піскарьова, Р. Савчука. – Львів: Вільна Україна, 1983. – 31 с.
 69. Макс Райнгардт: Я лише театроман. Листи. Промови. Статті. Інтерв’ю. Розмови. Уривки з режисерських книг / ред. Б. Козак. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 184 с.
 70. Максименко С. Український театр у Львові в період німецької окупації (1941 – 1944). / С. Максименко. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2015. – 328 с.
 71. Мар’яненко І. Минуле українського театру. Зустрічі, творча праця / І. Мар’яненко. – Київ : Мистецтво, 1953 р. – 182 с.
 72. Марущенко В. Франківці. Миттєвості / фотоальбом Віктора Марущенко – Київ : ВД, «Антиквар», 2019. – 112 с.
 73. Мелешкіна І. Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії єврейського театру / І. Мелешкіна. – Київ : Дух і літера, 2019. – 304 с.
 74. Нам 20 років!Муніципальний театр естрадних мініатюр «Люди і Ляльки». – Львів, 2008. – 18 с.
 75. Народний ансамбль танцю «Підгір’я». Львівської національної академії ветеринарної медицини ім. С. Гжицького. / ред. Олег Голдрич. – Львів, 2006. – 8 с.
 76. Народний фольклорно-етнографычний ансамбль «Ужгород». Альбом. / упоряд. В. Шостак. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркушы, 2015. – 64 с.
 77. Національна опера України імені Тараса Шевченка. Історичний фотонарис / текст і упор. В. Туркевич. – Київ : Національна опера України імені Тараса Шевченка, 2001. – 128 с.
 78. Нога О. Хроніка міста театрів. Театральне життя Львова впродовж 1920 – 1944 років. – Львів: Українські технології, 2006. – 263 с.
 79. Нога О. Хроніка міста театрів. Театральне життя Львова впродовж 1900 – 1920 років. – Дрогобич: ПП “Коло”, 2007. – 711 с.
 80. Одесский государственный академический театр оперы и балета / Сост. Клик В. С. – Одесса: Одесское отделение Украинского театрального общества, 1966. – 64 с.
 81. Одесский оперный театр / Автор текста А. Артемов, И. Игнаткин. Фото Г. Угриновича. – Киев: Мистецтво, 1970. – 24 с.
 82. Одесский театр оперы и балета: Фотоочерк / Авт.- сост. А. Г. Довгонос. – Одесса: Маяк, 1977. – 48 с.
 83. Одесский театр оперы и балета: Фотоочерк / Авт.- сост. А. Г. Довгонос. 2-е изд. – Одесса: Маяк, 1980. – 48 с.
 84. Оскар Г. Брокетт, Франклін Г. Гілді. Історія театру / пер. з англійської. – Львів : Літопис, 2014. – 730 с.
 85. Падовська О. 50 років Народному ансамблю тісні і танцю «Лемковина». – Львів : Растр-7, 2019 . – 228 с.
 86. Падяк В. Історія Карпаторусинського національного театра и драматургії / В. Падаляк. – Пряшів : Выдавательство Пряшівського універзітета, 2018. – 340 с.
 87. Паламарчук О. Р., Едер Т.О. Львівський театр опери та балету імені Івана Франка: Фотонарис / Худож. Л. В. Прийма. – 2-ге вид., допов. – Львів: Каменяр. 1989. – 80 с.
 88. Паламарчук О. Р., Пилипок В. В. Львовський государственный Академический театр оперы  и балета им. Ивана Франка: Фотопутеводитель. – Киев: Мистецтво, 1988. – 227 с.
 89. Перший Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії імені Павла Вірського. / уклад. Валерій Томазов, ред. М.М. Вантух. – Київ : ТОВ «Поліграфічний центр «Фоліант», 2003. – 44 с.
 90. Пилип’юк В. Львівська опера / В. Пилип’юк, В. Пилип’юк. – Львів : Світло і Тінь. 2010. – 156 с.
 91. Пилипчук Р. Український професіональний театр Галичини (60-ті роки ХІХ ст.) / Р. Пилипчук. – Київ : Криниця, 2015. – 512 с.
 92. Потьомкіна О. М. Луганський державний театр опери і балету. Вісім балетних сезонів (1932 – 1940) / О. М. Потьомкіна. – Луганськ : Планета, 2013. – 160 с.
 93. Припутень Л. І. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини. Крізь роки (історія: події, факти, імена) / Л. І. Припутень. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 24 с.
 94. Проскуряков В. І. Архітектура українського театру. Простір і дія: Монографія. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, Видавництво “Срібне слово”, 2004. – 584 с.
 95. Проскуряков В. І., Гой Б. В. Культурологія єврейського театру України в контексті часу, дії та архітектури. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 108 с.
 96. Проскуряков В. І., Ярмаш Ю. В. Львівські театри. Час і архітектура. – Львів: Центр Європи, 1997. – 132 с.
 97. Ревуцький В. В обрії світового театру / В. Ревуцький. – Київ – Харків – Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 1995. – 246 с.
 98. Рівненський обласний український музично-драматичний театр / Упор. М. І. Савчук. – Рівне: Облдрук, 1992. – 32 с.
 99. Романницький Б. Український театр у минулому і тепер / Б. Романицький. – Київ : Державне видавництво політичної літератури УРСР, 1950. – 64 с.
 100. Сизокрилі. Танцювальний ансамбль. Рома Прийма-Богачевська, хореограф та мистецький керівник. – Нью-Йорк : ЗСА, 1992. – 8 с.
 101. Спогади про Миколу Садовського : Збірник / упорд. Р. Я. Пилипчука. – Київ : Мистецтво, 1961. – 182 с.
 102. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 1. Реалізм і натуралізм / Modern drama in theory and practice. Volume Realism and Naturalism // Дж. Стайн. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 256.
 103. Стайн Д. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці. Книга 2. Реалізм і натуралізм / Modern drama in theory and practice. Volume Symbolism, Surrealism and Absurd // Дж. Стайн. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2003. – 272.
 104. Степанчикова Т. Історія єврейського театру у Львові «Крізь терни – до зірок». – Львів: Ліга-Прес, 2005. – 376 с.
 105. Стефанович М. Що таке театр. – К. : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 44 с.
 106. Супонкіна-Лагнюк В. Едельвейс. Життя вирує! / Валерія Супонкіна-Лагнюк, Святослава Мельничук, Олена Гаврилюк. – Рівне : Видавець Харват Олександр Миколайович, ПП «Поліграфінтер», 2012. – 68 с. : іл.
 107. Театр: історія, теорія, практика. Збірник статей / перекл. польс. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 204 с.
 108. Терещенко А. К. Львівський театр опери та балету імені Івана Франка. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 109. Тобілевич С. Корифеї українського театру / С. Тобілевич. – Київ : Мистецтво, 1947. – 116 с.
 110. Тороповський М. Білий танець із мельпоменою / М. Тороповський. – Львів : Проман, 2011. – 408 с.
 111. Українська сцена у полікультурному просторі Австро-Угорщини (друга пол. ХІХІ – поч. ХХ ст.). Хрестоматія. За матеріалами австрійської немецької преси / упор. Р. Ларентій; перекл. В. Кам’яниця. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 174 с.
 112. Харьковская областная ассоциация современного эстрадного танца. – Харьков, 2003. – 16 с.
 113. ХІV міжнародний фестиваль Зірки світового балету. Жовтень – листопад 2007 – Львів.
 114. Хлавта І. Пісня над Карпатами. Державний Закарпатський хор. – Ужгород : Карпати, 1994. – 85 с.; іл.: 52 л.
 115. Чапалов А. И. Театральная бессонница в летнюю ночь / Александр Иванович Чапалов. – Харьков : Золотые страницы, 2015. – 408 с.
 116. Чернецький С. Історія українського театру в Галичині. Нариси, статті, матеріали, світлини. – Львів : Літопис, 2014. – 584 с.
 117. Шумакова Л. Н. Одеський театр опери і балету / Л. Н. Шумакова, Л. А. Черлениовский. – Одеса : Маяк, 1968. – 84 с.
 118. Ярмаш Ю. В. Архітектура театрів Львова (кінець ХVІІІ ст. – перша пол. ХІХ ст.). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2004. – 192 с.
 119. Ярмаш Ю. В. Театр графа С. Скарбека в контексті європейської архітектури / Ю. В. Ярмаш. – Львів : ПП Сорока Т. Б., 20012. – 192 с.
 120. Яцковский А. Государственный ансамбль песни и танца “Мазовше”. – Krakow, ul. Wadowicka 8: Drykarnia Wydawnicza. Interpress, 1974. – 160 с.

Інтернет ресурси

 1. «І люди, і ляльки» – ULR : http://www.puppet.lviv.ua/
 2. Folk dance UBT Premiera ЛНУ ім. І. Франка – ULR : https://www.facebook.com/watch/?v=1363055984077200м
 3. Lwowski Teatr – ULR : http://voskresinnia.eu/index.php/uk/
 4. Вільний театр “ОКО” – ULR : https://okoteatr.lviv.ua/
 5. Культурно мистецькі заклади Львова  – ULR : https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
 6. Львівська національна опера – ULR : https://opera.lviv.ua/
 7. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – ULR : https://teatrlesi.lviv.ua/
 8. Львівський академічний духовний театр “Воскресіння” – ULR : http://voskresinnia.eu/index.php/uk/
 9. Львівський академічний обласний театр ляльок – ULR : https://lvivpuppet.com/
 10. Львівський академічний театр імені Леся Курбаса – ULR : https://kurbas.lviv.ua/uk/
 11. Львівський державний цирк – ULR : http://www.lvivcirk.com/
 12. Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької – ULR : https://www.zankovetska.com.ua/
 13. Палац залізничників – ULR : https://roks-lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
 14. Палац ім. Г. Хоткевича – ULR : https://khpc.com.ua/
 15. Перша сцена сучасної драматургії – ULR : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=AOaemvKegmLPCX-JmI
 16. Перший академічний український театр для дітей та юнацтва – ULR : http://nashteatr.lviv.ua/
 17. Польський народний театр у Львові – ULR : http://www.teatr.pl.ua/
 18. Театральний центр “Слово і голоС” – ULR : https://slovoigolos.com/uk/
 19. Театри Львова. – ULR : https://lviv.kontramarka.ua/uk/theatre
 20. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини: ЦТДЮГ … – ULR : https://ctdug.lviv.ua/

 

Матеріали

Щоденник навчально ознайомчої практики 1 курс

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ 1 курс навчально-ознайомча практика

Культурно мистецькі заклади Львова Статистичний збірник

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму