Навчальна практика (Керівника хореографічного колективу) 024 Хореографія

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
490КМХ-21Петрик А. І.

Опис курсу

Метою навчальної практики керівника хореографічного колективу (з відривом від навчання) є надати можливість студенту-практиканту вивчити діяльність керівника хореографічного колективу; вивчити планування роботи хореографічного колективу; вивчити документацію хореографічного колективу; на практиці освоїти організаційно-репетиційні дії керівника хореографічного колективу; опрацювати цей матеріал; дати теоретичну інтерпретацію отриманим даним.

 

Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з вивчених фахових дисциплін сформувати уміння роботи з хореографічними колективом навички формулювати теоретичні та практичні завдання роботи керівника хореографічного колективу та розв’язувати їх.

 

Практика є тим узагальнюючим джерелом, з якого студент-практикант повинен черпати свої знання, отримані зі всіх предметів в процесі навчання: методика роботи з хореографічним колективом, методика викладання хореографії, теорія та методика викладання класичного танцю, теорія та методика викладання українського танцю, теорія та методика викладання народного танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю, теорія та методика викладання бального танцю, мистецтво балетмейстера, психологія, педагогіка, майстерність педагогічної діяльності, педагогічна діяльність — всі ці предмети в кінцевому результаті повинні бути спрямовані на підготовку майбутнього фахівця керівника хореографічним колективом, викладача хореографічних дисциплін для роботи аматорськими та професійними хореографічними колективами.

 

Навчальна практика керівника хореографічного колективу (з відривом від навчання) студентів є основною ланкою, яка з’єднує факультет і мистецький колектив в якому вдосконалюється навчання практиканта. Визначений для проведення виробничої практики танцювальний ансамбль, чи хореографічний навчальний заклад набуває статусу пріоритетних і стають тою «аудиторією» де формується професійні якості майбутнього керівника хореографічного колективу, викладача хореографічних дисциплін.

Рекомендована література

 1. Антонова В. В. Музичні ігри, танці та вправи у дитячому садку. – Київ: Музична Україна, 1969. – 172 с.
 2. Березова Г. О. Хореографічна робота з дошкільнятами. – 2. вид. – Київ: Музична Україна, 1989. – 208 с.
 3. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі і позашкільних закладах. Видання друге. – Київ: Музична Україна, 1968. – 196 с.
 4. Бондаренко Л. Методика хореографічної роботи в школі. – Київ: Музична Україна, 1974. – 240 с.
 5. Бондаренко Л. А. Методика хореографической работы в школе и внешкольных заведениях. – К.: Музична Україна, 1985. – 221 с.
 6. Горшкова Е.В. От жеста к танцу. Методика и конспекты занятий по развитию у детей 5 – 7 лет творчества в танце. Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – М.: Издательство “Гном иД”, 2004. – 120 с.
 7. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
 8. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 9. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 10. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 11. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 12. Зубатов С. Л. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчальний посібник. – Київ: ІПК ПК, 1997. – 100 с.
 13. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів: Край, 2009. – 168 с.
 14. Основы подготовки специалистов-хореографов. Хореографическая педагогика: Учебное пособие. / Научный ред. В. А. Звездочкин. – Санкт-Петербург: СПбГУП, 2006. – 632 с.
 15. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 16. Кутасова Т. Самодеятельный танцевальный коллектив. – М.: Издательство ВЦСПС Профиздат, 1953. – 88 с.
 17. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. Львів: Край, 2008. – 192 с.
 18. Рогозин И. В. Танец в коллективе художественной самодеятельности. Советы руководителю танцювального коллектива. – М.: Советская Розсип, 1960. – 160 с.
 19. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень0 загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 20. Ткаченко Т. Работа с танцевальным колективом. М.: Искусство, 1958. – 148 с.
 21. Томилин Д. Особенности пластической подготовки артиста мюзикла (На правах рукописи) – М.: Век информации, 2009. – 52 с.
 22. Холл Д. Уроки танца. Лутшая методика обучения танцев /Джим Холл; пер. с англ. Т. В. Сидоровой. – М.: АСТ: Астраель, 2009 – 409 с.
 23. Хореографическая работа со школьниками / Автор. В. П. Ивинг, В. В. Окунева, В. Н. Светниская. – М.: Государственное учебно-педагогическое издательство министерства просвещения РСФСР, 1956. – 344 с.

 

Матеріали

Робоча програма

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Керівника хореографічного колективу

(з відривом від навчання )

 напряму підготовки      _____________024Хореографія__________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності                                  024 Хореографія___________________________

                                                                                               шифр і назва спеціальності (тей)

факультету, кафедри   Факультет культури і мистецтв. Кафедра режисури та хореографії                                                                                                                          

                                                                                 

Кредитно-модульна система організації навчального процесу

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри режисури та хореографії

 Навчальна практика. Керівника хореографічного колективу (з відривом від навчання). Силабус для студентів за спеціальності 024 Хореографія. Львів 2019.

Розробник: доцент кафедри режисури та хореографії Плахотнюк Олександр Анатолійович

 Робоча програма затверджена на засіданні кафедри режисури та хореографії

 

 

Схвалено методичною комісією за спеціальністю 024Хореографія

 

 

 

 ВСТУП

Процес підготовки фахівців в галузі хореографія завершується здачею державних іспитів. З метою створення умов для її здачі студенти проходять навчальну практику з відривом від навчання (керівника хореографічного колективу).

Навчальна  практика (керівника хореографічного колективу) відбувається з відривом від навчання для студентів стаціонару у ІІ курсі 4 семестрі на протязі 2 тижнів, 3 кредитів ECTS, 90 годин.

Обов’язковою умовою проведення практики є наявність на базі практики досвідченого хореографа-методиста, керівника хореографічного колективу, аматорський колектив повинен має звання Заслуженого, Народного або Зразкового ансамблю танцю, діяльність танцювального колективу здійснюється на професійній основі, що надає можливість для вивчення діяльності керівництва колективом.

Можливими базами для проведення навчальної практики (керівника хореографічного колективу) з відривом від навчання є найрізноманітніші заклади, установи та організації, де існують аматорська та професійні хореографічні колективи (школи, гімназії, ліцеї, коледжі, дошкільні дитячі установи, позашкільні навчально-виховні заклади, театри, студії та інші установи) державні та приватні підприємства.

Перед початком практики на кафедрі режисури та хореографії проводиться настановна конференція, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від університету та бази практики. На ній відповідальний за проведення практики від кафедри режисури та хореографії знайомить студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження практики, обов’язками студентів-практикантів та їх керівників. Для кожної бази практики з числа студентів призначається староста.

Основними обов’язками студентів-практикантів є:

 1. Дотримуватись техніки безпеки і правил безпеки життєдіяльності.
 2. Розпочати і завершити виробничу практику у зазначений термін.
 3. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою виробничої практики (керівника хореографічним колективом). Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для не атестації студента-практиканта.
 4. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики.
 5. Виконувати розпорядження адміністрації бази практики та керівників практики.
 6. Дотримуватися норм поведінки.
 7. Вчасно оформити документацію.
 8. Захистити звіт по практиці на підсумковій конференції.

Основними обов’язками керівника практики від університету є:

 1. Забезпечити практикантів скеруванням на виробничу практику.
 2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.
 3. Ознайомити студентів з метою та завданнями виробничої практики.
 4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації.
 5. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів, затвердити його та контролювати виконання.
 6. Проводити індивідуальні та групові консультації.
 7. Спостерігати за проведенням постановчої роботи над створення хореографічного твору.
 8. Контролювати хід виробничої практики.
 9. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.
 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань виробничої практики.
 11. Подати письмовий звіт про керівництво виробничою практикою.

Основними обов’язками керівника від бази практики є:

 1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити зустріч практикантів з керівництвом бази практики.
 2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики.
 3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та протипожежної безпеки на робочому місці.
 4. Допомогти укласти індивідуальний план практикантів та контролювати його виконання.
 5. Проводити індивідуальні та групові консультації.
 6. Допомогти в організації проведення організаційно-репетиційної роботи хореографічного колективу.
 7. Контролювати хід практики.
 8. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до професійної діяльності.
 9. Підготовити характеристику на студента-практиканта.
 10. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань практики.

На бази навчальної практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видають керівники від університету на кафедрі режисури та хореографії. Щоби допустити до роботи, практиканти повинні заздалегідь пройти в університеті медичний огляд (лише для студентів стаціонарної форми навчання) та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки (для студентів стаціонарної та заочної форм навчання).

Після завершення практики на кафедрі режисури та хореографії проводиться підсумкова конференція (див. «Підведення підсумків виробничої практики»).

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

 Під час проходження навчальної практики керівника хореографічного колективу (з відривом від навчання) студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.

Завдання на час проходження практики

Під час навчальної практики керівника хореографічними колективом з відривом від навчання студенти повинні виконати наступні і завдання:

 1. Скласти календарний план роботи.
 2. Вести щоденник практики.
 3. Ознайомитись з статутною документацію бази практики.
 4. Вивчити документацію керівника хореографічного колективу.
 5. Вивчити ведення облікової документації хореографічного колетиву.
 6. Вивчити планування роботи хореографічного колективу.
 7. Вивчити репертуар хореографічного колективу.
 8. Приймати участь в організації концертної діяльності хореографічного колективу.
 9. Вивчити діяльність керівника хореографічного колективу.
 10. Провести дослідження учасників колективу.
 11. Провести аналіз отриманих даних.
 12. Ознайомитись і зібрати матеріали методичної роботи керівника хореографічного колективу.
 13. Провести профорієнтаційну роботу про набір абітурієнтів до Львівського національного університету імені Івана Франка.
 14. Описати діяльність керівника хореографічного колективу на базі якого проходить виробнича практика.
 15. Розробити та оформити звітні документи практиканта
 16. Провести демонстраційну презентацію зібраних матеріалів на підсумковій (заліковій) конференції.

 Методичні рекомендаці

Після настановної конференції студенти від університетського керівника практики отримують скерування. У перший день практики разом з університетським керівником вони прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник від бази практики. Упродовж перших двох днів кожного практиканта закріплюють за своїм підрозділом, класом, академічною групою тощо. Керівник організації видає наказ про проходження практики студентами.

У перший день студенти знайомляться з базою практики. Упродовж наступних 1 – 2 днів студенти складають календарний план роботи, у якому повинно бути детально (по датах та годинах) описані всі види роботи студента під час проходження виробничої практики.

При проходження виробничої практики керівника хореографічного колективу студенту слід звернути увагу на вивчення таких аспектів.

Планування роботи. Види планів: перспективний, поточні (річний, квартальний, місячний). Структура планів: організаційно-управлінська робота, учбово-методична та концертно-творча діяльність хореографічного колективу.

Документація керівника хореографічного колективу. Журнал обліку відвідування занять. Начальні плани організації навчального процесу. Методичні розробки. Облік проведеної роботи; форми обліку: журнал обліку занять, плани навчання та виховання, план-конспекти уроку.

При вивченні передового досвіду керівника хореографічного колективу слід пам’ятати що, методична робота — це робота заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду система аналітичної, організаційної, діагностичної, науково-практичної, інформаційної діяльності з підвищення наукового та загальнокультурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їхньої професійної компетентності та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Типи спеціалізованих приміщень, їх цільове призначення та обладнання. Гігієна учасників хореографічного колективу.

Організація роботи з учнівським та батьківським активом колективу.

Планування виховної роботи в хореографічному колективі.

Методика проведення хореографічних занять з різними віковими категоріями.

Репертуар, як основа навчально-виховної та творчої роботи в хореографічному колективі. Направленість репертуару за змістом, тематикою, формами та жанром танців. Принципи добору репертуару: зацікавленість, доступність, художній рівень. Джерела репертуару: література, живопис, скульптура, фольклор, сучасність. Принципи побудови хореографічної програми колективу: пропорційність і контрастність, динаміка та емоційність.

Значення концертно-творчої діяльності хореографічного колективу. Принципи проведення та підготовки концертних виступів, оглядів хореографічного колективу. Види концертних виступів (тематичні концерти, творчі звіти та огляди, фестивалі, конкурси). Специфіка концертної діяльності хореографічного колективу. Систематичність виступів з метою удосконалення виконавської майстерності. Організаційна та репетиційна підготовка до концертного виступу. Якість музичного матеріалу, репетиція з оркестром. Сценографія та костюми виконавців. Оформлення програм, афіш, буклетів, запрошень на концерт. Прогін номерів на сцені.

Гастрольна діяльність хореографічного колективу та її організація. Конкурси, фестивалі, огляди з хореографічного мистецтва.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики та виконувати свою роботу згідно плану. Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на базах практики, дотримання ними плану роботи, наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов’язків та дисциплінованість.

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, контролюється  завідувачем практики та навчальною частиною університету

ВИМОГИ ДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Загальні вимоги до оформлення звітної документації наступні.

Документи оформляються акуратно (матеріали подаються на паперовому носії. Шрифт “Times New Roman”, кегль 14; міжрядковий інтервал – 1,5; поля: зліва, зверху, знизу, справа – 2 см; абзацний відступ – 1,25 см.) мають наскрізну нумерацію сторінок. Всі аркуші повинні бути зшиті. Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на якій зазначаються прізвище та ім’я студента-практиканта, факультет та група; прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін проходження; назва бази практики.

Кожен окремий документ повинен також починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім’я студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація обов’язково повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.

У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики роботу. У випадку, коли студент проходить практику за угодою з підприємством чи навчальним закладом, звіт практики може складатися індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.

Оформлення звітних документів входить в час проходження практики. Їх перевіряють і затверджують керівники практики від бази та навчального закладу.

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає письмову характеристику про його роботу, ставлення до обов’язків, дисциплінованість тощо. В характеристиці обов’язково повинно бути зазначена рекомендація щодо зарахування роботи практиканта. Характеристику підписують керівник практики від бази (психолог) та керівник організації і завіряють печаткою.

Перелік звітних документів практиканта  

 1. Звіт про виконану роботу у довільній формі (2 – 3 стор) (Додаток 2).
 2. Заліковий листок (Додаток 1)
 3. Календарний план роботи на час навчальної практики (Додаток 3) .
 4. Щоденник проходження навчальної практики.
 5. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником практики за місцем проходження.
 6. Індивідуальне завдання:
 • Аналіз репертуару хореографічного колективу (Додаток 4).
 • Опис діяльності керівника хореографічного колективу на базі якого проходить виробнича практика (Додаток 5).
 • Творчу характеристику хореографічного колективу (Додаток 6).
 1. Зібрати матеріали методичної роботи керівника хореографічного колективу.
 2. Наглядно-демонстраційний матеріал про пророблену роботу.

 Кожен документ повинен мати окрему титульну сторінку.

Керівник від кафедри режисури та хореографії про свою роботу звітується на засіданні кафедри режисури та хореографії

Підсумки практики керівники подають письмовий звіт про результати практики (додаток).

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

 Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають керівникам від університету всі звітні документи для попередньої їх оцінки. Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі режисури та хореографії відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед керівником захищають матеріали практики. На конференції присутні всі студенти-практиканти та їх керівники від університету та баз практики (при можливості).

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію.

 Формою звітності навчальної практики (керівника хореографічного колективу) є диференційований залік.

При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують позитивну оцінку. Студенти, що не виконали програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляються на практику вдруге в період канікул або відраховуються з навчального закладу. Оцінка з практики враховується наряду з іншими оцінками, які характеризують успішність студентів.

Загальна оцінка за практику – 100 балів.

Результати складання заліків з практики викладачі заносять в екзаменаційну відомість і проставляють в заліковій книжці.

 Критерії оцінювання студентів-практикантів

Оцінку “відмінно” ставлять, коли:

 • коли повністю досягнуто навчальної мети проходження практики;
 • бездоганно володіє знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має високий технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів;
 • виявив уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань; студент проявив під час виробничої практики високий рівень знань і умінь, самостійно вирішувати поставлені завдання;
 • проявив ініціативність творчий підхід до вирішення постановочних питань;
 • виконав усі завдання на високому фахово-науковому рівні, поряд з практичними завданнями відмінно розв’язував освітні, виховні завдання;
 • протягом проходження практики правильно і вчасно виконував план проходження практики;
 • розвивав навички самостійної роботи;
 • бездоганно оформив всю звітну документацію, а саме:
 • Звіт про виконану роботу у довільній формі.
 • Наглядно-демонстраційний матеріал про пророблену роботу.
 • Творчу характеристику хореографічного колективу.
 • Репертуарний план хореографічного колективу.
 • Описав діяльність керівника хореографічного колективу на базі якого проходить виробнича практика.
 • Матеріали методичної роботи керівника хореографічного колективу на базі якого проходила практика.

Оцінку “дуже добре” ставлять за:

 • коли повністю досягнуто навчальної мети проходження практики;
 • володіє знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має відповідний технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів;
 • виявив уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань; студент проявив під час виробничої практики високий рівень знань і умінь, самостійно вирішувати поставлені завдання;
 • виконав усі завдання на відповідному фахово-науковому рівні, поряд з практичними завданнями відмінно розв’язував освітні, виховні завдання;
 • протягом проходження практики правильно і вчасно виконував план проходження практики;
 • розвивав навички самостійної роботи;
 • оформив всю звітну документацію з незначними технічними помилками, а саме:
 • Звіт про виконану роботу у довільній формі.
 • Наглядно-демонстраційний матеріал про пророблену роботу.
 • Творчу характеристику хореографічного колективу.
 • Репертуарний план хореографічного колективу.
 • Описав діяльність керівника хореографічного колективу на базі якого проходить виробнича практика.
 • Матеріали методичної роботи керівника хореографічного колективу на базі якого проходила практика.

Оцінку “добре” ставлять, коли:

 • коли досягнуто навчальної мети проходження практики;
 • володіє знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має достатній технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів;
 • виявив уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань;
 • виконав усі завдання, поряд з практичними завданнями добре розв’язував освітні, виховні завдання;
 • протягом проходження практики правильно і вчасно виконував план проходження практики, але допустив незначні помилки;
 • оформив всю звітну документацію з незначними технічними, методичними помилками, а саме:
 • Звіт про виконану роботу у довільній формі.
 • Наглядно-демонстраційний матеріал про пророблену роботу.
 • Творчу характеристику хореографічного колективу.
 • План діяльності хореографічного колективу на навчальний рік.
 • Описав діяльність керівника хореографічного колективу на базі якого проходить виробнича практика.
 • Матеріали методичної роботи керівника хореографічного колективу на базі якого проходила практика.

Оцінку “задовільно” ставлять, коли:

 • коли частково досягнуто навчальної мети проходження практики;
 • володіє знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має задовільний технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів;
 • частково виявив уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань;
 • виконав усі завдання, поряд з практичними завданнями задовільно розв’язував освітні, виховні завдання;
 • протягом проходження практики правильно і вчасно виконував план проходження практики;
 • розвивав навички самостійної роботи; оформив всю звітну документацію з незначними технічними, методичними помилками, а саме:
 • Звіт про виконану роботу у довільній формі.
 • Наглядно-демонстраційний матеріал про пророблену роботу.
 • Творчу характеристику хореографічного колективу.
 • Репертуарний план хореографічного колективу.
 • Описав діяльність керівника хореографічного колективу на базі якого проходить виробнича практика.
 • Матеріали методичної роботи керівника хореографічного колективу на базі якого проходила практика.

Оцінку “достатньо” ставлять, коли:

 • коли частково досягнуто навчальної мети проходження практики;
 • володіє слабкими знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має достатній технічний рівень хореографічної підготовки, частково володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів;
 • не виявив уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань, всі завдання виконував за допомогою викладача;
 • частково виконав усі завдання, поряд з практичними завданнями задовільно розв’язував освітні, виховні завдання;
 • протягом проходження практики вчасно виконував план проходження практики, але допустив помилки;
 • частково розвивав навички самостійної роботи;
 • оформив всю звітну документацію з технічними, методичними помилками, а саме:
 • Звіт про виконану роботу у довільній формі.
 • Наглядно-демонстраційний матеріал про пророблену роботу.
 • Творчу характеристику хореографічного колективу.
 • Репертуарний план хореографічного колективу.
 • Описав діяльність керівника хореографічного колективу на базі якого проходить виробнича практика.
 • Матеріали методичної роботи керівника хореографічного колективу на базі якого проходила практика.

Оцінку “незадовільно” ставлять, якщо;

 • коли не досягнуто навчальної мети проходження практики;
 • не володіє знаннями теорії та методики хореографічних дисциплін, має достатній технічний рівень хореографічної підготовки, володіє прийомами розвитку хореографічних здібностей учасників аматорських та професійних колективів;
 • не виявив уміння самостійно і творчо підгодити до виконання поставлених завдань;
 • не виконав усі завдання, поряд з практичними завданнями не розв’язував освітні, виховні завдання;
 • протягом проходження практики не виконував план проходження практики;
 • не розвивав навички самостійної роботи;

В разі відсутності одного або двох видів роботи у практиканта, або їх надзвичайно низької результативності, студент не може отримати позитивної або відмінної оцінки.

Шкала переведення сумарної модульної оцінки з диференційованого заліку

 

 

Оцінка  ECTS Оцінка в балах За національною шкалою
оцінка з диференційованого заліку Диференційований залік
А 90 – 100 5

Відмінно

 

 

Зараховано

В 81-89 4 Дуже добре
С 71-80 Добре
D 61-70 3 Задовільно
Е 51-60 Достатньо
РХ 26-50 2 Незадовільно

Незараховано

Р 0-26

 

 КЕРІВНИКАМ ПРАКТИК ОБОВ’ЯЗКОВО ПРОВЕСТИ ІНСТРУКТАЖ З ПРАВИЛ ПОВЕДІНКИ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК

 

 1. Під час навчальних виробничих, педагогічних та асистентських практик, перебуваючи на вулиці й ставши учасником дорожньо-транспортного руху, чітко необхідно виконувати правила дорожнього руху:

– рухатися по тротуарам і пішохідним доріжках, тримаючись правого боку;

– за межами населених пунктів, рухаючись узбіччям або краєм проїзної частини, йти на зустріч руху транспортних засобів;

– переходити проїзну частину тільки по пішохідних переходах, у тому числі підземних і наземних, а в разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч;

– категорично забороняється вибігати на проїзну частину, влаштовувати ігри на проїзній частині або поблизу неї, переходити проїзну частину не на пішохідному переході або не в усталених місцях;

– студенти навчального закладу повинні виконувати зазначені правила, а  також інші Правила дорожнього руху України, знання про які були отримані на заняттях ОБЖ;

 

 1. Під час навчальних виробничих, педагогічних та асистентських практик перебуваючи в польових умовах, на вулиці, в спеціалізованих установах, приміщеннях, транспорті, студенти повинні чітко виконувати правила пожежної безпеки:

– забороняється брати з собою вогненебезпечні предмети, які можуть спричинити пожежу;

– забороняється застосовувати горючі матеріали; зберігати бензин, газ та інші легкозаймисті горючі рідини;

– застосовувати відкритий вогонь (факели, свічки, феєрверки, бенгальські вогні тощо), які можуть викликати загоряння;

– у  разі пожежної небезпеки: наявності вогню, іскріння, диму, негайно вийти на повітря і  викликати допомогу. Викликати службу пожежної охорони.

 

 1. Під час практик перебуваючи на вулиці, в навчальному закладі, спеціалізованих установ, громадських місцях, приміщеннях , транспорті тощо, студенти повинні чітко виконувати правила з попередження нещасних випадків, травмування, отруєння тощо:

–  категорично забороняється наближатися й перебувати біля будівельних майданчиків, кар’єрів, залишених напівзруйнованих будівлях для запобігання обрушень будівельних матеріалів й попередження травм  і загибелі;

– категорично забороняється вживати алкоголь, наркотичні засоби, тютюнові вироби, стимулятори;

 • категорично забороняється брати в руки, нюхати, їсти незнайомі дикі рослини, невідомого походження пігулки, тощо, що може призвести до отруєння.

 

 1. У разі, якщо ситуація вийшла з-під контролю, зателефонуйте в службу екстреної допомоги за телефонами:

«101» – пожежна охорона;

«102» – міліція;

«103» – швидка медична допомога;

«104» – газова служба.

Коротко опишіть ситуацію, назвіть адресу де відбулася надзвичайна ситуація, назвіть своє прізвище, ім’я, номер свого телефону.

 

 1. У разі можливості покиньте територію аварійної небезпеки.

 

 

 

 

Додаток 1

(заліковий листок)

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

керівника хореографічного колективу (з відривом від навчання)

Студента ІІ курсу, групи КМХ-21, кафедри режисури та хореографії, факультету культури та мистецтв

____________________________________________________________________

                                                                                                (прізвище, ім’я. по-батькові)

 1. ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ(50 балів )

 

з/п

Назва заходу Шкала оцінювання

 

Кількість балів отримано Хто оцінював (прізвище) Підпис
1 Участь в настановній конференції

 

0-10 балів      
2 Складання плану проходження практики

 

0-10 балів      
3 Виконання плану проходження практики

 

0-10 балів      
4 Звіт про проходження практики (2-3 сторінки) 0-10 балів      
5 Оформлення звітної документації

 

0-10 балів      
  Всього отримано балів      

 

 1. ЗАХИСТ ПРАКТИКИ (50 балів )

 

з/п

Назва заходу Шкала оцінювання

 

Кількість балів отримано Хто оцінював (прізвище) Підпис
1 Аналіз репертуару колективу

 

0-10 балів      
2 Опис діяльності керівника хореографічного колективу   0-10 балів      
3 Творча характеристика колективу

 

0-10 балів      
4 Захист практики на підсумковій конференції

 

0-10 балів      
5. Зібрані матеріали про проходження практики. Захист на підсумковій конференції 0-10 балів      
  Всього отримано балів      

 

Загальна сума балів ____________________

Виробнича практика оцінена керівником-методистом від факультету культури і мистецтв на: ______________

                                                                                   (оцінка)                                     

 

«___»________20   р.______________ __________________________________.

                       (дата)                                                                                                            (підпис, посада, прізвище та ініціали)

 

Додаток 2

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА РЕЖИСУРИ ТА ХОРЕОГРАФІЇ

 

 

Звіт

 з НАВЧАЛЬНОЇ практики

керівника хореографічного колективу

(з відривом від навчання)

 

 

Студента(ки) ________________________________________________________

Курсу __________ІІ__________________ групи _______КМХ- 21___________

Спеціальності _______________024 Хореографія________________________

Період практики: з ______________________ до ____________________ 20__ р.

Місце практики: _____________________________________________________

Керівник практики

від установи (бази) __________________________________________________

(посада,прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики

від навчального закладу______________________________________________

(посада, науковий ступінь, вчене звання, посада,прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

До захисту допущено

______________________

звіт захищено з оцінкою

«___» __________ 20 __ р.

_______________________

_______________________

(підпис)                       (прізвище, ініціали)

 

 

Львів 201__

 

 

Додаток 3.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник практики від кафедри режисури та хореографії

_____________________________

                            (прізвище, ініціали)

_____________________________

                                          (підпис)

«___» _________ 20 __ р.

Керівник практики від бази практики

_____________________________

                            (повна назва установи)

_____________________________

                            (прізвище, ініціали)

_____________________________

                                          (підпис)

«___» _________ 20 __ р.

М. П.

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної практики керівника хореографічного колективу

(з відривом від навчання)

зі спеціальності 024 Хореографія

студента ІІ курсу ________________________

                                 (прізвище та ініціали)

№ з/п Назва теми Кількість днів (годин) Терміни виконання
За планом Фактично
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  РАЗОМ      

Примітка: календарно-тематичний план складається для кожного студента окремо в залежності від специфіки базового підприємства

 

 

Додаток 4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

Кафедра режисури та хореографії

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

Навчальної практики керівника хореографічного колективу

 (з відривом від навчання)

Аналіз репертуару хореографічного колективу

(повна назва колективу

 

 

 

 

Виконав:

студент ІІ курсу, група КМХ-21

____________________________

Перевірив:

керівник практики від кафедри режисури та хореографії::

_____________________________

Робота оцінена на______________

 

 

Львів – 201_

 

Додаток 5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

Кафедра режисури та хореографії

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

навчальної практики керівника хореографічного колективу

 (з відривом від навчання)

 

Опис діяльності керівника хореографічного колективу

(зазначити ім’я керівника)

 

 

 

 

Виконав:

студент ІІ курсу, група КМХ-21

____________________________

Перевірив:

керівник практики від кафедри режисури та хореографії:

_____________________________

Робота оцінена на______________

 

 

Львів – 201_

 

Додаток 6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Факультет культури і мистецтв

Кафедра режисури та хореографії

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ

навчальної практики керівника хореографічного колективу

 (з відривом від навчання)

ТВОРЧА ХАРАКТЕРИСТИКА

хореографічного колективу

(повна назва колективу)

 

 

 

 

 

Виконав:

студент ІІ курсу, група КМХ-21

____________________________

Перевірив:

керівник практики від кафедри режисури та хореографії :

_____________________________

Робота оцінена на______________

 

 

Львів – 201_

 

 

 

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ керівника хореографічного колективу