Навчальна практика (Керівника хореографічного колективу) ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
43Диференційований залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
4180КМХ-21доцент Петрик О. О., Луньо П. Є.

Опис курсу

Метою навчальної практики керівника хореографічного колективу (з відривом від навчання) є надати можливість студенту-практиканту вивчити діяльність керівника хореографічного колективу; вивчити планування роботи хореографічного колективу; вивчити документацію хореографічного колективу; на практиці освоїти організаційно-репетиційні дії керівника хореографічного колективу; опрацювати цей матеріал; дати теоретичну інтерпретацію отриманим даним.
Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з вивчених фахових дисциплін, сформувати уміння роботи з хореографічними колективом навички формулювати теоретичні та практичні завдання роботи керівника хореографічного колективу та розв’язувати їх.
Практика є тим узагальнюючим джерелом, з якого студент-практикант повинен черпати свої знання, отримані зі всіх предметів в процесі навчання: Історія хореографічного мистецтва, теорія та методика викладання класичного танцю, теорія та методика викладання українського танцю, теорія та методика викладання народного танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю, теорія та методика викладання бального танцю, мистецтво балетмейстера, всі ці предмети в кінцевому результаті повинні бути спрямовані на підготовку майбутнього фахівця керівника хореографічним колективом, викладача хореографічних дисциплін для роботи аматорськими та професійними хореографічними колективами.
Навчальна практика керівника хореографічного колективу (з відривом від навчання) студентів є основною ланкою, яка з’єднує факультет і мистецький колектив в якому вдосконалюється навчання практиканта. Визначений для проведення навчальної практики танцювальний ансамбль, чи хореографічний навчальний заклад набуває статусу пріоритетних і стають тою «аудиторією» де формується професійні якості майбутнього керівника хореографічного колективу, викладача хореографічних дисциплін.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Під час проходження навчальної практики керівника хореографічного колективу (з відривом від навчання) студенти-практиканти повинні суворо дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент отримує індивідуальні завдання, які повинні вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до вимог.

Завдання на час проходження практики
Під час навчальної практики керівника хореографічними колективом без відриву від навчання студенти повинні виконати наступні і завдання:
1. Скласти календарний план роботи.
2. Вести щоденник практики.
3. Ознайомитись з статутною документацію бази практики.
4. Вивчити документацію керівника хореографічного колективу.
5. Вивчити ведення облікової документації хореографічного колективу.
6. Вивчити планування роботи хореографічного колективу.
7. Вивчити репертуар хореографічного колективу.
8. Приймати участь в організації концертної діяльності хореографічного колективу.
9. Вивчити діяльність керівника хореографічного колективу.
10. Провести дослідження учасників колективу.
11. Провести аналіз отриманих даних.
12. Ознайомитись і зібрати матеріали методичної роботи керівника хореографічного колективу.
13. Провести профорієнтаційну роботу про набір абітурієнтів до Львівського національного університету імені Івана Франка.
14. Описати діяльність керівника хореографічного колективу на базі якого проходить виробнича практика.
15. Розробити та оформити звітні документи практиканта
16. Провести демонстраційну презентацію зібраних матеріалів на підсумковій (заліковій) конференції.

Рекомендована література

 

 1. «Пролісок» народний хореографічний ансамбль. До 40 річчя. – Кіровоград, 2010. – 20 с.
 2. «Черемошу» грають хвилі… [за редакцією О.І. Масляника]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013 р. – 218 с.
 3. Вартовник В. Досвід роботи школи народного танцю (1993-1998). – Львів : ЦТДЮГ, 1998. – 18 с.
 4. Великий Слобожанський ансамбль пісні і танцю / фото С. Орача, Б. Колногузенка. – Харків : Харківська обласна державна адміністрація, 2011. – 12 с.
 5. Глушко М. С. Методика польового етнографічного дослідження : навч. посібник. / М.С. Глушко. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 288 с., іл.
 6. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2000. – 76 с.
 7. Годовський В. М., Арабська В. І. Теорія і методика роботи з дитячим хореографічним колективом: Методичні рекомендації, лекції, навчальна програма. – Рівне: РДГУ, 2006. – 76 с.
 8. Голдрич О. C. Методика викладання хореографії. – Львів: Сполом, 2006. – 84 с.
 9. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом. – Львів: Каменяр, 2002. – 64 с.
 10. Голдрич О. C. Методика роботи з хореографічним колективом: Посібник для студентів-хореографів навчальних закладів України І-ІІ рівнів акредитації (видання друге, виправлене та доповнене). – Львів: Сполом, 2007. – 72 с.
 11. Голдрич О. С. Ансамбль танцю «Підгір’я» на Атлантиці: Сторінки щоденника. – Львів, СПОЛОМ, 2007. – 48 с.
 12. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Львів: Край, 2003. – 160 с.
 13. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – вид. друге, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – 172 с.
 14. Государственный ансамбль народного танца «Жок» / Ред. Е. Кримерман. – Кишенев.: 1970. – 84 с.
 15. Государственный Заслуженый академический ансамбль танца УССР / Сост. А. Л. Каминский [фотоальбом]. – Киев: Внешторгиздат, 1974. – 20 с.
 16. Государственный Заслуженый академический ансамбль танца УССР имени Павла Вирского / Сост. А. Л. Каминский [фотоальбом]. – Киев: Реклама, 1980. – 24 с.
 17. Государственный украинский народный хор / Ред. М. Зирко. – Киев: Государственное издательство изобразительного искусства и музыкальной литератури УССР, 1960. – 44 с.
 18. Гринишин М., Кубик М. Співає гуцульський ансамбль. – Ужгород: Карпати, 1966. – 96 с.
 19. Дереворіз О. Танцювальний гурток. – Тернопіль-Харків: Вид-во «Ранок», 2009. – 80 с.
 20. Державний Заслужений академічний український народний хор імені Г. Г. Вірьовки / фото буклет // автор тексту М. І. Головащенко. – Київ : Мистецтво, 1983. – 36 с.
 21. Другий міжнародний юнацький конкурс класичної хореографії „Галицька Терпсихора – 2008” / Буклет. – Львів, 2008. – 20 с.
 22. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2011. – 188 с.
 23. Забредовський С. Г. Методика роботи з хореографічним колективом : навч. посіб. – Київ : НАКККіМ, 2010. – 135 с.
 24. Заслужений академічний Закарпатський народний хор / упоряд. Н. Петій-Потапчук. – Ужгород : Гражда, 2012. -182 с.
 25. Заслужений вокально-хореографічний ансамбль УРСР “Галичина” Палацу культури виробничо-технічного об’єднання “Електрон” [фотоальбом]. – Львів : Каменяр, 1974. – 32 с.
 26. Зубатов С. Л. Стилі викладання в хореографії. навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 92 с.
 27. Кафедрі хореографії РДГУ 25-років: творчий портрет у просторі сьогодення. – Рівне: Овід. 2012. – 28 с.
 28. Київська муніципальна українська академія танцю імені Сержа Лифаря. – Київ : 14 с.
 29. Колногузенко Б. Н. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж). – Харьков: Харьковский областной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 30. Лупов Н. Народний ансамбль / Н. Лупов – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1976. – 20 с.
 31. Мартиненко О. В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом (дошкільний вік). – Бердянськ : БДПУ, 2014. – 301 с.
 32. Мартиненко О.В. Методика роботи з дітьми старшого дошкільного віку. / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Трачук О.В., 2010. – 156 с.
 33. Мартиненко О.В. Теорія та методика роботи з дитячим хореографічним колективом : навчальний посібник. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2012. – 232 с.
 34. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 1. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 220 с.
 35. Методика роботи з хореографічним колективом : підручник / С. В. Шалапа, Н. М. Корисько. – Ч. 2. – Київ : НАКККІМ, 2015. – 252 с.
 36. Методичний порадник з позашкільної освіти та виховання творчої молоді. – Львів: Край, 2009. – 304 с.
 37. Методичний путівник керівника гуртка сучасної школи та позашкілля (Частина 1) / уклад. С. Б. Пітко – Львів : ЛОІППО, 2019. – 35 с.
 38. Навчальні програм з хореографічного мистецтва для позашкільних навчальних закладів зб. програм / уклад. Вартовник В.О. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 140 с.
 39. Навчальні програми для позашкільних навчальних закладів / упоряд. О. А. Артеменко, О. О. Колонькова, А. П. Тараканова. – Київ : Шкільний світ, 2012. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу).
 40. Народний ансамбль танцю «Підгір’я». Львівської національної академії ветеринарної медицини ім.. С. Гжицького. / ред. Олег Голдрич. [буклет] – Львів, 2006. – 8 с.
 41. Народний фольклорно-етнографычний ансамбль «Ужгород». Альбом. / упоряд. В. Шостак. – Ужгород : Видавництво Олександра Гаркушы, 2015. – 64 с.
 42. Орієнтовний навчальні програми та методичні рекомендації з хореографії (з досвіду роботи школи народного танцю „Серпанок” Центру творчості дітей та юнацтва Галичини) / Автори В. Вартовник, Л Архангельськая, Н. Бондарчук, О. Копильчаки, О. Тузяк. – Львів: Край, 2008. – 172 с.
 43. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації з класичних та естрадних видів мистецтва / Методичний посібник. – Львів : Край, 2009. – 168 с.
 44. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації зі спортивно-туристичної та фізкультурної роботи. Методичний посібник / В. Волков, О. Артеменко, Т. Білошицький, А. Таранова, Л. Демченко, О. Дуднікова, О. Плахотнюк, О. Єсіпова, О. Колб, Р. Гоголь, Л. Осадців, Ю. Борейко. – Львів : ЦТДЮГ, 2014. – 320 с.
 45. Орієнтовні навчальні програми та методичні рекомендації педагогів та методистів відділу театрального мистецтва та хореографії ЦТДЮГ / методичний посібник. Автори: В. Собецький, Г. Капраль, М. Романів, Л. Бабенкова, В. Соломіна, Н. Парфенюк, М. Семьонова, Л. Бардачевська. – Львів: Край, 2008. – 192 с.
 46. Падовська О. 50 років Народному ансамблю тісні і танцю «Лемковина». – Львів : Растр-7, 2019 . – 228 с.
 47. Перший Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної хореографії імені Павла Вірського. / уклад. Валерій Томазов, ред. М.М. Вантух. – Київ : ТОВ «Поліграфічний центр «Фоліант», 2003. – 44 с.
 48. Пилип’юк В. Львівська опера / В. Пилип’юк, В. Пилип’юк. – Львів Світло і Тінь. 2010. – 156 с.
 49. Пісня над Карпатами. Державний Закарпатський хор. – Ужгород : Карпати, 1994. – 85 с.; іл.: 52 л.
 50. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народне пісенне мистецтво”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 51. Плахотнюк О. А. Основи хореографії / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Видовищно-тетральні заходи”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 24 с.
 52. Позашкілля. Комплекс програмам мистецького спрямування / упоряд. О. А. Комаровська, О. О. Колонькова, О. В. Калюжна. – Київ : Шк. світ, 2013. – 64 с.
 53. Позашкільна освіта (збірник матеріалів). – Львів, 2006. – 143 с.
 54. Програми факультативних курсів та курсів за вибором для спеціальних загальноосвітніх шкіл музичного профілю / Упоряд. О. В. Корнілова, О. В. Гайдамака. – Харків: Видавництво «Ранок», 2009. – 192 с.
 55. Програми школи народного танцю Рівненського міського Палацу дітей та молоді / Укладачі Баюн О. Ю., Бунь Б. С., Віюк Н. В., Груньова Л. П., Матушок І. В., Полякова Ю. І., Ризванюк О. О. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 68 с.
 56. Розвиток художньо-естетичного світогляду майбутніх учителів хореографії та основі інтегративного підходу : колективна монографія / Н.С. Кривунь, К. О. Ірдинєнко, О. В. Мартиненко, О. А. Плахотнюк, Л. М. Савчин, [та ін.] / за заг. ред. О. В. Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О. В., 2016. – 256 с.
 57. Роль сприйняття мистецтва у формуванні особистості та суспільного етосу = Rola obdioru sztuki w formacji osoby a etos spoleczny – Львів , Rzeszow, 2014. – 208 с.
 58. Ростовська Ю. Методика викладання хореографії шкільних та позашкільних закладах: навч. посіб. / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 230 с.
 59. Ростовська Ю. Формування педагогічних переконань майбутніх учителів хореографії : монографія / Ю. Ростовська. – Нижин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 106 с.
 60. Русул І.В. Русул М. І. За кулісами театру танцю «В гостях у казки». – Кіровоград : Центрально-Укр. видавництво, 2007. – 232 с.
 61. Савчин Л.М., Годовський В.М. Методика роботи з хореографічним колективом: Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Хореографія» / [Савчин Л.М., Годовськиий В.М.]. – Рівне: Овід, 2012. – 352 с.
 62. Сердюк Т.І. Художньо-естетична школа майбутніх учителів хореографії – формування досвіду / Т. І. Сердюк. – Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2014. – 273 с.
 63. Сизокрилі. Танцювальний ансамбль. Рома Прийма-Богачевська, хореограф та мистецький керівник. – Нью-Йорк : ЗСА, 1992. – 8 с.
 64. Слобожан В. П. Хореографія дошкільнят: методика організації навчально-тренувальних знань. – Львів : ЦТДЮГ, 2013 – 76 с. ; іл.
 65. Солощенко В. М. Розвиток хореографічної освіти в німецькомовних країнах (ХХ – початку ХХІ ст.) / В. М. Солощенко, І. О. Ткаченко. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 192 с.
 66. Супонкіна-Лагнюк В. Едельвейс. Життя вирує! / Валерія Супонкіна-Лагнюк, Святослава Мельничук, Олена Гаврилюк. – Рівне : Видавець Харват Олександр Миколайович, ПП «Поліграфінтер», 2012. – 68 с. : іл.
 67. Тараканова А. П. Танцюйте з нами. Навчально-методичний посібник для вчителів хореографії (1 – 4 кл) і керівників хореографічних гуртків (початковий рівень) загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 160 с.
 68. Теорія і практика викладання фахових дисциплін : Збірник науково-методичних праць кафедри народної хореографії КНУКіМ. – Київ : ТОВ «Видавничий будинок «Аванпост-Прим», 2014 . – 216 с.
 69. У вихорі танцю : методичний посібник / А. Коротков, В. Похиленко, В. Короткова, та ін. – Кіровоград, 2014. – 192 с.
 70. Удовіченко В. Хореографія в дошкільному навчальному закладі. Парціальна програма / В. Удовіченко, Т. Сиротенко, Н. Кугаєнко. – Харків : Ранок, 2014. – 80 с.
 71. Харьковская областная ассоциация современного эстрадного танца. – Харьков, 2003. – 16 с.
 72. Хореографічно-педагогічна освіта: теорія і практика : монографія / Г. Ніколаї, Д. Бермудес, Ю. Горських та ін. [за заг. ред. д-ра пед. наук Г. Ніколаї]. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 592 с.
 73. Шевчук А. С. Дитяча хореографія : навч.-метод. посібник / А. С. Шевчук. – 3-те вид. зі змін. та доповн. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 288 с.

 

Інтернет ресурси

 1. Folk dance UBT Premiera ЛНУ ім. І. Франка – ULR : https://www.facebook.com/watch/?v=1363055984077200м
 2. Культурно мистецькі заклади Львова – ULR : https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
 3. Львівська національна опера – ULR : https://opera.lviv.ua/
 4. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – ULR : https://teatrlesi.lviv.ua/
 5. Львівський державний цирк – ULR : http://www.lvivcirk.com/
 6. Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької – ULR : https://www.zankovetska.com.ua/
 7. Палац залізничників – ULR : https://roks-lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
 8. Палац ім. Г. Хоткевича – ULR : https://khpc.com.ua/
 9. Танцювальні студії, ансамблі Львів – ULR : https://infomisto.com/uk/lviv/catalog/tancyuvalni-studii-ansambli/
 10. Театри Львова. – ULR : https://lviv.kontramarka.ua/uk/theatre

Центр творчості дітей та юнацтва Галичини: ЦТДЮГ … – ULR : https://ctdug.lviv.ua/

Матеріали

Щоденник навчальної (керівника хореографічного колективу) практики 2 курс

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ керівника хореографічного колективу

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму