Луньо Петро Євгенович

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (+38032) 240-36-23

Електронна пошта: Petro.Luno@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Основи наукових досліджень хореографічного мистецтва, методологічні засади хореології, термінознавство, синтезовані форми хореографічного мистецтва.

Курси

Публікації

 

 1. Повстанська боротьба у розповідях учасників та очевидців. Яворівщина / записав та упорядкував Євген Луньо; технічні упорядники Петро Луньо та Леся Дуда. Т. 3 : Бунів, Іваники, Калинівка, Поруденко, Наконечне Перше, Наконечне Друге, Львів ; Дрогобич : Коло, 2021. – 760 с.Повстанська боротьба
 2. Луньо П. Є. Візуалізація художньо-пластичного образу в контексті кольору енергетики чакр людини / Є. Я. Демченко, О. Б. Лань, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2020. – №10. – С. 90-93. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/19.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 3. Луньо П. Є.Особливості феномену «роздвоєня оcобиcтоcтi»: мистецька інтерпретація / Є. Я. Демченко, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2020. – №10. С. 94-97. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/10/20.pdf(ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 4. Луньо П. Є.Марина Абрамович: зв’язок митця та глядача [Текст] / Ю. Ю. Скиба, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №10 (74). – С. 96–99 URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/22.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 5. Луньо П. Є.Українські ознаки у танцювальній виставі «Енеїда» та в однойменній поемі І. Котляревського / І. С. Яковлєв, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С. 890–893 URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/188.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 6. Луньо П. Є.Концептуальні підходи до проблем добра і зла в хореографічному мистецтві античності / М. Я. Федорів, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С. 285–289. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/62.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 7. Луньо П. Є.Мистецтво перформансу як спосіб життя / Ю. Ю. Скиба, П. Є. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С.  281 – 284. URL:http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/61.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 8. Луньо П. Є.Інтерпретація античних міфологічних образів в поемі Івана Котляревського «Енеїда» та в однойменній танцювальній виставі / Ю. І. Кульчицький, П. Є. Луньо, Я. О. Бас // Молодий вчений. – 2019. – №11 (75). – С. 844–849. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/179.pdf(ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 9. Луньо П. Є.Патріотичний ліризм творчості Квітки Цісик як джерело образності хореографічних номерів / П. Є. Луньо, С. О. Домазар // Молодий вчений. –  2018. – № 11 (63). – С. 189-192. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/11/47.pdf (ISSN 2304-5809, збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Scholar Google, OAJI, Cite Factor, Research Bible, Index Copernicus).
 10. Луньо П. Є.Антонімічні відношення в термінології конституційного права України / П. Луньо // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць / уклад. І. Ковальчук, Л. Коцюк, С. Новоселецька. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 30–32. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2014_45_11
 11. Луньо П.Термінологія конституційного права в курсі української мови як іноземної / П. Луньо // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – № 8. – С. 136–143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2013_8_19
 12. Луньо П.Синонімічні зв’язки у термінолексиці конституційного права України / П. Луньо // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск : Редакция журнала научных публикаций аспирантов и докторантов, 2013. – № 12 (90). – С. 161–164. URL: http://jurnal.org/articles/2013/fill42.html
 13. Луньо П.Терміни конституційного права у сучасній юридичній лексикографії / П. Луньо // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 36. – С.46–49. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_16
 14. Луньо П.Структурне моделювання двокомпонентних термінів конституційного права України / П. Луньо // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 39. – 2013 – С. 61–64.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_39_20
 15. Луньо П.Запозичення в українській термінології конституційного права / П. Луньо // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 211. – Т. 223. Філологія. Мовознавство. – С. 55–59. URL: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/naukpraci/movoznavtvo/2013/223-211-12.pdf
 16. Луньо П.Афіксальне словотворення в терміносистемі конституційного права / П. Луньо // Вісник Нац. ун.-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2013. –  № 765. – С. 102–105.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2013_765_25
 17. Луньо П.Структурне моделювання трикомпонентних термінів конституційного права України / П. Луньо // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. праць / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2013. – Вип. 14. – С. 79–86.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dlgum_2013_14_11
 18. Луньо П.Фонетичний матеріал української мови в підручниках для іноземців / П.Луньо // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – № 7. – С. 84–92.URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Timvum_2012_7_14
 19. Луньо П.Зміст поняття «державна мова» в «Конституції Пилипа Орлика» 1710 р., конституціях УРСР та конституції України 1996 р. / П. Луньо // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ-ої Міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 334–336. URL: http://194.44.152.155/elib/local/323.pdf
 20. Луньо П.Проект Закону Про мови в Україні й дискурс українських ЗМІ / П. Луньо // Мова і суспільство. Львів. – 2010. – Вип. 1. – С 104-110. http://prima.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/mova_i_suspilstvo/01_2010/13_Lunio.pdf
 21. Луньо П.Порушення мовної норми в сучасній лексикографії конституційного права / П.Луньо // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2012–2013 : тези наукових доповідей та повідомлень на конференції 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року. – К. : Національний університет „Києво-Могилянська академія”, 2013. – С. 99–104.
 22. Луньо П. Терміни конституційного права з огляду на лексикографічну практику / П. Луньо // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. праць / відп. ред. Т. Космеда. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. ІІІ. – С. 153–160.
 23. Luno P. Der Bericht der Ukraine über die Erfüllung der aus der «Сharta» resultierender Verpflichtungen / P. Luno // Europäische Sprachen-und Minderheitenpolitik : Ein Blick auf die Ukraine und Deutschland (Mai/Juni 2010). – P. 27-28. Europäische Sprachen-

Біографія

Освіта:
Львівський національний університет імені Івана Франка 2011 р., кваліфікація – магістр

Місце праці:
доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!