Луньо Петро Євгенович

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (+38032) 240-36-23

Електронна пошта: Petro.Luno@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Наукові інтереси

Основи наукових досліджень хореографічного мистецтва

Курси

Публікації

 1. Луньо П. Термінологія конституційного права в курсі української мови як іноземної / П. Луньо // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2013. – № 8. – С. 136–143.
 2. Луньо П. Терміни конституційного права у сучасній юридичній лексикографії / П. Луньо // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2013. – Вип. 36. – С. 46–49.
 3. Луньо П. Терміни конституційного права з огляду на лексикографічну практику / П. Луньо // Мова. Культура. Взаєморозуміння : зб. наук. праць / відп. ред. Т. Космеда. – Дрогобич : Коло, 2013. – Вип. ІІІ. – С. 153–160.
 4. Луньо П. Структурне моделювання двокомпонентних термінів конституційного права України / П. Луньо // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія». – Вип. 39. – 2013 – С. 61–64.
 5. Луньо П. Афіксальне словотворення в терміносистемі конституційного права / П. Луньо // Вісник Нац. ун.-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів, 2013. –

№ 765. – С. 102–105.

 1. Луньо П. Запозичення в українській термінології конституційного права / П. Луньо // Наукові праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 211. – Т. 223. Філологія. Мовознавство. – С. 55–59.
 2. Луньо П. Структурне моделювання трикомпонентних термінів конституційного права України / П. Луньо // Дослідження з лексикології і граматики української мови : зб. наук. праць / за ред. проф. І. С. Попової. – Дніпропетровськ : Видавець Біла К. О., 2013. – Вип. 14. – С. 79–86.
 3. Луньо П. Є. Антонімічні відношення в термінології конституційного права України / П. Луньо // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць / уклад. І. Ковальчук, Л. Коцюк, С. Новоселецька. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 45. – С. 30–32.
 4. Луньо П. Зміст поняття «державна мова» в «Конституції Пилипа Орлика» 1710 р., конституціях УРСР та конституції України 1996 р. /

П. Луньо // Семантика мови і тексту : матеріали ХІ-ої Міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ,                    2012. – С. 334–336.

 1. Луньо П. Порушення мовної норми в сучасній лексикографії конституційного права / П.Луньо // Дні науки Національного університету «Києво-Могилянська академія» на факультеті правничих наук 2012–2013 : тези наукових доповідей та повідомлень на конференції 5 грудня 2012 року та круглих столах 24 та 29 січня 2013 року. – К. : Національний університет „Києво-Могилянська академія”, 2013. – С. 99–104.
 2. Луньо П. Фонетичний матеріал української мови в підручниках для іноземців / П.Луньо // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : зб. наук. праць. – Львів, 2012. – № 7. – С. 84–92.

12. Луньо П. Синонімічні зв’язки у термінолексиці конституційного права України / П. Луньо // Журнал           научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск : Редакция журнала научных публикаций             аспирантов и докторантов, 2013. – № 12 (90). – С. 161–164.

Біографія

Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011 р., спеціальність – українська мова та література, кваліфікація – магістр філології

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!