Тренаж за фахом ОП 024

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
31.5Немає
41.5Залік
51.5Залік
61.5Немає
71.5Немає
81.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332КМХ-21Кузик О. Є.
КМХ-21Маркевич С. Л., Борхес-Самко О. М.
432КМХ-31Кузик О. Є., Лущенко Г. Б.
КМХ-31зМаркевич С. Л., професор Стригун Ф. М.

Опис курсу

Метою викладання вибіркової дисципліни «Тренаж за фахом» є підготовка студентів до професійного виконання класичного, народно-сценічного, українського академічного, контемпорарі танців та самостійної роботи над собою для підвищення технічних вмінь. Розуміння принципів виконання вправ, комбінацій та технік. Підготовка кваліфікованих виконавців та викладачів хореографічних дисциплін в дитячих та дорослих хореографічних колективах з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або ансамбль класичного танцю, народного танцю, естрадного і джаз-танцю тощо; балетного театру), підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.

Цілі курсу: вивчення основ класичного, народно-сценічного, українського академічного, контемпорарі танців та опанування практичних навичок з цих танців від молодших до випускних класів балетного училища. Навчити правильно проводити тренаж класичного, народно-сценічного, українського академічного, контемпорарі танців, виконувати танцювальні комбінації, на практиці застосовувати отримані знання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

–           вправи, що зміцнюють та розтягують тіло танцівника;

–           вправи, комбінації та рухи класичного танцю, що допомагають удосконалювати техніку народно-сценічного, українського академічного, contemporary танців;

–           вправи, комбінації та рухи, що допомагають удосконалювати тренаж класичного танцю;

–           можливості удосконалення виконавської майстерності на уроках класичного, народно-сценічного, українського академічного, contemporary танців;

вміти:

–           відчувати та розуміти, якими м’язами досягається основне положення тіла (aplomb);

–           відчувати та розуміти, якими м’язами робляться основні рухи хореографії, та які частини тіла при цих рухах залучені;

–           технічно і методично вірно виконувати основні рухи класичного, народно-сценічного, українського академічного, contemporary танців;

–           раціонально використовувати методи та прийоми викладання хореографії;

–           застосовувати придбані в процесі навчання знання на практиці.

Рекомендована література

1. Цвєткова Л. Методика викладання класичного танцю / Л. Цвєткова. – Київ : Альтерпрес, 2007. – 324 с. – (2-е).
2. Ваганова А. Основы классического танца / А. Ваганова. – С.-Пб. : Лань, 2000. – 192 с. – (6-е).
3. Валукин Е. Система мужского классического танца / Е. Валукин. – М.: ГИТИС, 1999. – 104 с.
4. Базарова H.П., Мей В.П. Азбука классического танца. Первые три года обучение: учеб.-метод. пособие. 3-ие изд. С-Пб: Лань, 2006.
5. Хавлер Д. Тело танцора. Медицинский взгляд на тренировки. – М.: «Новое слово», 2004. 116 с. (http://www.al24.ru/wp-content/uploads/2013/05/джо_1.pdf)

Матеріали

Силабус: Тренаж за фахом ОП 2021

Завантажити силабус