Безпаленко Юлія Василівна

Посада: асистент кафедри режисури та хореографії

Телефон (робочий): +38 (032) 240-36-23

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень: мистецтвознавство; хореологія; теорія, практика та розвиток хореографічного мистецтва в Україні та світі, психологія, педагогіка.

Курси

Публікації

Наукові статті:

  1. Безпаленко Ю. Психолого-педагогічні умови проведення занять по хореографії з віковою категорією – рання дорослість / Ю. Безпаленко // Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 106–115.
  2. Безпаленко Ю. Виникнення та розвиток феномену класичної балетної школи в її історичному екскурсі (на прикладі Франції та Італії) / Ю. Безпаленко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 32–41. – (Серія педагогічні науки, вип. № 2 (307), частина І).
  3. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів Вичегжаніна В. А. у системі формування основ класичного танцю: голова (частина перша) / Ю. Безпаленко, А. Іващишин // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 104–110. (ISSN 2518-721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та Google Scholar).
  4. Безпаленко Ю. Особливості положення голови танцівника в просторі / Ю. Безпаленко // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 88–94.
  5. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів В. А Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 107–112.
  6. Безпаленко Ю. Шляхи розвитку методики викладання класичного танцю балетних шкіл Санкт-Петербургу та Москви першої половини двадцятого століття (Ваганова А. Я., Тарасов М. І.) / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 69–76.
  7. Педагогічний досвід Володимира Андрійовича Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 62–65. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 12).

Тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях

  1. Безпаленко Ю. Психолого-педагогічні умови проведення занять з хореографії для студентів перших курсів ВНЗ / Ю. Безпаленко // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії., 19–22 квітня 2018 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, ЦТДЮГ, 2018.
  2. Безпаленко Ю. Особливості положення голови танцівника в просторі / Ю. Безпаленко // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії., 19–22 квітня 2018 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, ЦТДЮГ, 2018. – С. 88–94.

Біографія

Народилась у м. Львові. Освіта – вища.

2007 р. – Міжрегіональна Академія управління персоналом за напрямом «Психологія», кваліфікація: бакалавр психології;

2016 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка за напрямом «Хореографія», кваліфікація: бакалавр хореографії. Вчитель хореографічних дисциплін. Керівник танцювального колективу. Артист балету.

2018 р. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченко за напрямом «Хореографія», кваліфікація: балетмейстер, викладач закладів вищої освіти.

1995–2001 рр. – артистка балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

2011 р. керівник творчої лабораторії танцю Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом «Хореографія»; з 2014 р. репетитор, артистка балету в Українському Театрі Балету «Прем’єра». З лютого 2018 р. викладач класичного танцю в Львівській Академії танцю. З 1 травня 2018 р. асистент Львівського національного університету імені Івана Франка факультету культури та мистецтв, кафедри режисури та хореографії. Викладає курси: «Теорія та методика викладання класичного танцю», «Ансамбль», «Дуетний танець», «Партерний тренаж», «Віртуозна техніка»; науковий керівник курсових робіт.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!