Безпаленко Юлія Василівна

Посада: асистент кафедри режисури та хореографії

Телефон (робочий): +38 (032) 240-36-23

Електронна пошта: Yuliya.Bezpalenko@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

Сфера наукових зацікавлень: мистецтвознавство; хореологія; теорія, практика та розвиток хореографічного мистецтва в Україні та світі, психологія, педагогіка.

Курси

Публікації

Он-лайн лекція

 1. Безпаленко Юлії Василівна. Лекція «Здоровий танцівник, або чим хореограф може бути корисним, коли не має можливості творити та танцювати» / Ю.В. Безпаленко // Всеукраїнський міждисциплінарні відкриті лекцій/практикуми «Мистецтво. Війна. Ми.», координатор О. А. Плахотнюк. (11 квітня 2022 р.) – URL : https://www.youtube.com/watch?v=CsHs6jxUpK0
 2. Безпаленко Юлія Василівна «Allegro, 4 клас балетного училища (ІІ курс 2 семестр ЗВО)» / в рамках навчального процесу ЛНУ ім. Івана Франка, кафедра режисури та хореографії (29 квітня 2022 р.) – URL : https://youtu.be/TLO9wHQbmTk
 3. Безпаленко Юлія Василівна «Allegro, 2 клас балетного училища (ІІ курс 2 семестр ЗВО)» / в рамках навчального процесу ЛНУ ім. Івана Франка, кафедра режисури та хореографії (02 травня 2022 р.) – URL : https://www.youtube.com/watch?v=1xbuG2Tq1gA

Публікації

 1. Безпаленко Ю. Мистецтвознавчий аналіз російської балетної школи на межі ХІХ–ХХ століття / Ю. Безпаленко, С. Сидорук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничій дім «Гельветика», 2018. – Вип. 21. Том 2. С. 9–14. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/21_2018/part_2/4.pdf
 2. Безпаленко Ю. Виникнення та розвиток феномену класичної балетної школи в її історичному екскурсі (на прикладі Франції та Італії) / Ю. Безпаленко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 32–41. – (Серія педагогічні науки, вип. № 2 (307), частина І). http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3763/1/6.pdf
 3. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів В. А Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 107–112. http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/012-13.pdf
 4. Безпаленко Ю. Шляхи розвитку методики викладання класичного танцю балетних шкіл Санкт-Петербургу та Москви першої половини двадцятого століття (Ваганова А. Я., Тарасов М. І.) / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 69–76. http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-12.pdf
 5. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід Володимира Андрійовича Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 62–65. “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство”  Випуск 14.
 6. Безпаленко Ю. Психолого-педагогічні умови проведення занять по хореографії з віковою категорією – рання дорослість / Ю. Безпаленко // Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 106–115. Безпаленко Ю.В, _Рання дорослість…pdf
 7. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів Вичегжаніна В. А. у системі формування основ класичного танцю: голова (частина перша) / Ю. Безпаленко, А. Іващишин // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 104–110. (ISSN 2518-721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та Google Scholar) . Безпаленко Ю._Педагогічний досвід Вичегжаніна … pdf
 8. Безпаленко Ю. Особливості положення голови танцівника в просторі / Ю. Безпаленко // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 88–94.
 9. Безпаленко Ю. Фундаментальні поняття про тіло танцівника в хореографії при викладанні класичного танцю у ВНЗ / Ю. Безпаленко // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих учених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка [ред.-упорядн. В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Посвіт, 2021. – Вип. 43. – С. 41–48. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/43_2021/part_1/7.pdf

 

Монографії.

 1. Безпаленко Ю. Психолого-педагогічні умови проведення занять хореографії з віковою категорією – рання дорослість / Ю. Безпаленко // Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с. Кінезіологія танцю
 2. Безпаленко Ю. Феномен розвитку класичної балетної школи в її історичному екскурсі (на прикладі Франції та Італії) / Ю. Безпаленко // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний полі жанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. : рис. – Бібліогр. в кінці ст.

 

Тези доповідей на міжнародних та всеукраїнських конференціях

 1. Безпаленко Ю. Особливості положення голови танцівника в просторі / Ю. Безпаленко // Виховний та мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва на розвиток творчих здібностей молоді: тенденції та перспективи розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції та Всеукраїнського семінару з сучасної хореографії., 19–22 квітня 2018 р. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, ЦТДЮГ, 2018. – С. 88–94.

 

Біографія

Народилась у м. Львові. Освіта – вища.

2007 р. – Міжрегіональна Академія управління персоналом за напрямом «Психологія», кваліфікація: бакалавр психології;

2016 р. – Львівський національний університет імені Івана Франка за напрямом «Хореографія», кваліфікація: бакалавр хореографії. Вчитель хореографічних дисциплін. Керівник танцювального колективу. Артист балету.

2018 р. – Луганський національний університет імені Тараса Шевченко за напрямом «Хореографія», кваліфікація: балетмейстер, викладач закладів вищої освіти.

1995–2001 рр. – артистка балету Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької.

2011 р. керівник творчої лабораторії танцю Львівського національного університету імені Івана Франка за напрямом «Хореографія»; з 2014 р. репетитор, артистка балету в Українському Театрі Балету «Прем’єра». З лютого 2018 р. викладач класичного танцю в Львівській Академії танцю. З 1 травня 2018 р. асистент Львівського національного університету імені Івана Франка факультету культури та мистецтв, кафедри режисури та хореографії. Викладає курси: «Теорія та методика викладання класичного танцю», «Ансамбль», «Дуетний танець», «Партерний тренаж», «Віртуозна техніка»; науковий керівник курсових робіт.

Методичні матеріали

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!