Теорія та методика викладання класичного танцю ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13.5Іспит
22.5Немає
31.5Іспит
41.5Немає
41.5Немає
51.5Іспит
62Немає
72Немає
82.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
164КМХ-11Безпаленко Ю. В.
Маркевич С. Л., Сеньковська У. В.
Ліщиська  М. І., Гресько  І. М.
264КМХ-11Безпаленко Ю. В.
Маркевич С. Л., Сеньковська У. В.
Ліщиська  М. І., Гресько  І. М.
332КМХ-21Безпаленко Ю. В., Сеньковська У. В.
КМХ-21зБезпаленко Ю. В., Настюк О. І.
416КМХ-21Безпаленко Ю. В., Настюк О. І.
КМХ-21зСеньковська У. В.
532КМХ-31Маркевич С. Л., Настюк О. І.
Ушакова Є. О.
КМХ-31зБезпаленко Ю. В., Настюк О. І.
632КМХ-31Маркевич С. Л., Настюк О. І.
Ушакова Є. О.
КМХ-31зБезпаленко Ю. В., Настюк О. І.
732КМХ-41Маркевич С. Л., Настюк О. І.
832КМХ-41Маркевич С. Л., Настюк О. І.

Опис курсу

Дисципліна «Теорія та методика викладання класичного танцю» є завершальною нормативною дисципліною з спеціальності 024 Хореографія для освітньої програми Бакалавр Хореографія, яка викладається чотири роки (бакалавр), в обсязі 17 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія та методика викладання класичного танцю» є підготовка студентів до професійного виконання класичного танцю та самостійного проведення уроків класичного танцю в дитячих та дорослих хореографічних колективах з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або ансамбль класичного танцю, народного танцю, естрадного і джаз-танцю тощо; балетного театру), підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.

Рекомендована література

 1. Безпаленко Ю. Мистецтвознавчий аналіз російської балетної школи на межі ХІХ–ХХ століття / Ю. Безпаленко, С. Сидорук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники В. Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Видавничій дім «Гельветика», 2018. – Вип. 21. Том 2. С. 9–14. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/21_2018/part_2/4.pdf
 2. Безпаленко Ю. Виникнення та розвиток феномену класичної балетної школи в її історичному екскурсі (на прикладі Франції та Італії) / Ю. Безпаленко // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Старобільськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2017. – С. 32–41. – (Серія педагогічні науки, вип. № 2 (307), частина І). http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3763/1/6.pdf
 3. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів В. А Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю. Не природна виворотність / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2015. – Вип. 12. – С. 107–112. http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/012-13.pdf
 4. Безпаленко Ю. Шляхи розвитку методики викладання класичного танцю балетних шкіл Санкт-Петербургу та Москви першої половини двадцятого століття (Ваганова А. Я., Тарасов М. І.) / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 69–76. http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/008-12.pdf
 5. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід Володимира Андрійовича Вичегжаніна у системі формування основ класичного танцю / Ю. Безпаленко, Г. Горбачук // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 62–65. “Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство” Випуск 14.
 6. Безпаленко Ю. Психолого-педагогічні умови проведення занять по хореографії з віковою категорією – рання дорослість / Ю. Безпаленко // Кінезіологія танцю та складно-координованих видів спорту : навчально-методичний посібник / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : Кафедра режисури та хореографії ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – С. 106–115.
 7. Безпаленко Ю. Педагогічний досвід учнів Вичегжаніна В. А. у системі формування основ класичного танцю: голова (частина перша) / Ю. Безпаленко, А. Іващишин // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 104–110. (ISSN 2518-721Х, збірник включений до міжнародних науково-метричних баз РІНЦ та Google Scholar).
 8. Безпаленко Ю. Особливості положення голови танцівника в просторі / Ю. Безпаленко // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – С. 88–94.
 9. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – – Київ : Музична Україна, 1977. – 272 с.
 10. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
 11. Березова Г. О. Классический танец в детских хореографических коллективах. – Киев: Музична Україна, 1979. – 260 с.
 12. Ваганова А. Я. Основы классического танца. –Искусство, 1963. – 180 с.
 13. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.
 14. Зихлинская Л.Р. Вторая ступень / Л.Р. Зихлинская. – Київ : Ліра-К, 2020. – 380 с.
 15. Зихлинская Л. Р. Десять уроков классического танца / Л. Р. Зихлинская. – Київ : Сталь, 2008. – 115 с.
 16. Зихлинская Л.Р. Третья ступень / Л.Р. Зихлинская И. Л. Гончаренко. – Київ : Ліра-К, 2021. – 300 с.
 17. Зихлинская Л., Мей В. Первые шаги. Примеры уроков для молодых педагогов професиаональных хореорафических училищ: Прак. пособие по методике преподолвания классического танцы в младших класах (первуй год обучения). – Київ : ЛОГОС, 2003. – 360 с.
 18. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.
 19. Цвєткова Л.Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник / 4-е вид. // Лариса Юріївна Цвєткова. – К. : Альтерпрес, 2011. – 324 с.; іл.

 

*  *   *

 

 1. Barbier Rina. ABC Van net Ballet. – Antwerpen / Amsterdam: Standaard Uitgeverij, 1978 – 205 c.
 2. Oсновы классического танца by А. Я. Ваганова. First published in Japan 1996 by Shinshokan, Inc.

 

Інтернет ресурси

 1. Азбука класичного танцю Н. Базарова, В. Мей – Режим доступу до ресурсу : https://docs.google.com/document/d/13cUkmP-HW-LWBxqW2m6LHr_tEA_t5RAR/edit?rtpof=true
 2. Балетна база: позиції рук, ніг та положення тіла – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=zm8TKbILs8Y 08.21
 3. Екзаменаційний урок 6 клас, дівчата. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=vYSbENpJ-Hc&t=1083s 08.21
 4. Класичний танець Н. Базарова – Режим доступу до ресурсу : https://docs.google.com/document/d/1ol5T1z5ZtSemV9Atb63oxpWNF2Qh6fI7/edit?rtpof=true
 5. Класичний танець школа чоловічого виконавства М. Тарасов – Режим доступу до https://docs.google.com/document/d/1_Nz9aLnijoYFcMTYYju3h8thwrmVJWD/edit?rtpof=true
 6. Основи класичного танцю А. Ваганова – Режим доступу до ресурсу : https://docs.google.com/document/d/1nQCyBKw6ZcaNoY1PZPtZwxdq_WXyhyU/edit?rtpof=tru e
 7. Практичний словник класичного танцю Г. Грант – Режим доступу до ресурсу : https://docs.google.com/document/d/1Ri-i3vJu_U3wJxtD-M4M1sZq7m3LW08b/edit?rtpof=true
 8. Classical Dance Exam, Vagnova Ballet Academy (5/9), December 2015 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=ozyczQLCBVM&t=406s 08.21
 9. Male classical dance exam, 2-d year undergraduate course of The Vagnova Ballet Academy. 2015 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=uiRJbDJ59mc 08.21
 10. Vaganova Ballet Academy. 2015 Classical Dance Exam. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=nAW_Jgltrh0 08.21
 11. Франція та балет – Режим доступу до ресурсу : http://larevolution.u/books/franciya-i-balet.html  08.21
 12. Хореографія, мистецтво – Режим доступу до ресурсу : http://horeograf.at.ua/index/italjanec_gasparo_andzholini/0-10 08.21
 13. Ballerina to Teacher [1] – Elizaveta Gerdt – Режим доступу до ресурсу : http://musicseasons.org/elizaveta-gerdt/ 08.21
 14. Master Teacher Peter Pestov – Режим доступу до ресурсу : http://yagp.org/ 02.21
 15. Балетні педагоги – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=tBnxSPAz1n0 08.21
 16. Vaganova Ballet Academy – filmed in 2000 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=88e1cxKxhII 08.21
 17. Vaganova Ballet Academy. Classical dance. Girls, 3rd class – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=weZhhSY6jbU 08.21
 18. Vaganova ballet academy. Ballet grade 3, year 1994. Teacher: Olga Shihanova. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=xocLcBZOlJo 08.21
 19. Vaganova Ballet Academy. Classical dance 3th class (girls) – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=cLDvCH-3Yik 08.21
 20. Vaganova Academy 3rd Grade, Novitskaya/Gortchakova part 1 – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com /watch?v=rxnWMhj25ns 08.21
 21. 3 ефективні вправи для розвитку висоти стрибка – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com /watch?v=BmXupScVYfg 08.21
 22. (2/2) ББ о преподавателе Цискаридзе – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=Ed9zCYuD8us 08.21
 23. Королівський балет Великобританії. Класичний урок. частина 1. 2017 рік. – Режим доступу до ресурсу : https://www.youtube.com/watch?v=eLn8qacjTqk 08.21.
 24. Основи основ. Позиції рук та ніг в класичному танці – Режим доступу до ресурсу : http://plie.kiev.ua/blog/osnovy-osnov-pozitsii-ruk-i-nog-v-klassicheskom-tantse 15.08.21

 

Матеріали

Робоча програма Теорія та методика викладання класичного танцю 2021

Засоби діагностики Іспит_1 курс 1 сем.

Засоби діагностики Іспит_2 курс 3 сем.

Засоби діагностики Іспит_3 курс, 5 сем.

Засоби діагностики_Іспит_4 курс, 8 сем.

Методичні рекомендації Теор та метод виклад клас.тан.І курс 1 с Безпаленко Ю

Методичні рекомендації Теор та метод виклад клас.тан.ІV курс 8 с Безпаленко Ю Петрик О.

Методичні рекомендації Теор та метод виклад клас.тан.ІІ курс 3 с Безпаленко Ю Сидорук С.

Методичні рекомендації Теор та метод виклад клас.тан.ІІІ курс 5 с Безпаленко Ю Сидорук С.

Силабус: Теорія та методики викладання класичного танцю

Завантажити силабус