Настюк Ольга Іванівна

Посада: асистент кафедри режисури та хореографії

Телефон (робочий): (+38032) 240-36-23

Електронна пошта: Olha.Nastyuk@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

фортепіанне виконавство і педагогіка, камерно-ансамблеве музикування, балетна хореографія, актуальні питання і проблеми концертмейстерської роботи.

Курси

Публікації

  1. Настюк О. Орган та органна культура на теренах України. Історичний екскурс в минуле і сучасність. / О.Настюк // Музична освіта ХХІ століття: тенденції, проблеми та новації: збірник матеріалів Другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої п’ятиліттю створення кафедри музичного мистецтва, м. Львів, 19 травня 2010 р. – Львів, «Сполом», 2011. – С. 214–221. Настюк О. Орган та органна культура на теренах України. Історичний екскурс в минуле і сучасність
  2. Настюк О. Особливості роботи концертмейстера на уроках класичного танцю / О.Настюк // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченкa: [зб. наук. праць]. Серія: Педагогічні науки – Видавництво Державного закладу «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. – № 10 (269), Ч.ІІ. – С. 117–123. Настюк О. Особливості роботи концертмейстера на уроках класичного танцю
  3. Настюк О. Синкретизм музики і танцю в балетній хореографії / О. Настюк // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [ред.-упор. В.Ільницький, А.Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич, 2014. – Вип.8. – С. 152–157.
  4. Настюк О. Імпресіонізм у музичному та хореографічному мистецтві / О.Настюк // Динаміка розвитку вищої хореографічної освіти як складової художньої культури України (до 45-річчя заснування кафедри хореографії Київського національного університету культури і мистецтв): збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. [ упор. А.Підлипська, ред. Ю.Трач], м. Київ, 17-18 квітня 2015 р. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С.100–111.
  5. Настюк О. Музика і танець як елементи лікувальної терапії. / О. Настюк // Кінезіологія танцю та складно-координаційних видів спорту: навч.-метод. посібник / упор. О.Плахотнюк. – Львів, 2017. – С. 99–109. Музика і танець як елементи лікувальної арт-терапії
  6. Настюк О. Роль творчості українських композиторів у генезі національного балетного театру / Настюк О. І. // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально – методичний посібник / упорядник О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч ІІ. – С.111–123.
  7. Настюк О. Музика і танець як елементи лікувальної арт-терапії / Настюк О. // Кінезіологія танцю : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 195–207. Музика і танець як елементи лікувальної арт-терапії
  8. Настюк О. Творчість українських композиторів у генезі національного балетного театру / Настюк О. // Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : [колективна монографія] за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 174–187. Творчість українських композиторів у ґенезі національного балетного театру

Біографія

Асистент кафедри режисури та хореографії (концертмейстер).

Навчалася у спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені Соломії Крушельницької – клас викладача О. В. Шпот. 1989 р. – закінчила навчання у Львівській державній консерваторії клас фортепіано (клас викладача М. М. Попіля). Паралельно навчалася у класі органу С. А. Дайча (факультативно). Спеціалізація за дипломом – викладач фортепіано, концертмейстер, соліст камерного ансамблю.

З 1989 р. працювала концертмейстером у Львівському музично-педагогічному училищі імені Ф. Колесси, згодом (після реорганізації) – у Львівському педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана Франка на відділах диригування та постановки голосу.

З 2005 р. – асистент (концертмейстер) кафедри музичного мистецтва, а з 2011 р. – кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Проекти

Членькиня Львівського обласного відділення творчої спілки «Асоціації діячів естрадного мистецтва України»

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!