Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (європейська та латиноамериканська програма).

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Немає
43Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332КМХ-21Муха В. О.
432КМХ-21Муха В. О.
58КМХ-31зНастюк О. І.
68КМХ-31зНастюк О. І.

Опис курсу

Мета: Метою вивчення нормативної дисципліни «Теорія та методика викладання сучасного бального танцю(європейська та латиноамериканська програма)» є засвоєння студентами основ сучасного бального танцю, оволодіння навиками використання танцю, координацією рухів, правильне поєднання фігур, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху. Цілі вивчення дисципліни сформувати у студентів чітке розуміння основних європейських та латиноамериканських танців; добитися розуміння відмінностей між європейськими і латиноамериканськими танцями; навчити шукати потрібну інформацію у Інтернет ресурсах.

Завдання: весь навчальний процес спрямований на те, щоб найповніше виявити і розкрити творчу індивідуальність кожного студента, виховати почуття творчої відповідальності, наполегливості, точності при виконанні хореографічного завдання, а також прищепити кожному здатність до самостійної роботи. Формування таланту молодого митця, його багатогранне і повне розкриття можливе лише при умові послідовного і повсякчасного переборювання усе нових і нових, усе складніших завдань. Невід’ємною складовою навчального процесу є обов’язковий перегляд театральних вистав з використанням у них хореографічних дивертисментів, мистецьких виставок, музичних та літературних концертів з подальшим їх обговоренням на курсі.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
-знати:
-знати методику виконання лексики європейських та латиноамериканських-бальних танців.
-вміти: на практиці застосовувати лексику європейських та латиноамериканських танців. Розрізняти та класифікувати сучасні бальні танці.

Рекомендована література

Базова
1. The ballroom Technique ISTD
2. Technique of ballroom dancing Guy Hovard IDTA
3. The revisd technique of latin dancing ISTD (1998, 1999, 2002)
4. The technique of latin dancing Walter Laird
Допоміжна
5. Азбука танцев / Авт.-сост. Е.В. Динниц, Д. А. Єрмаков, О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2004. – 286 с.
6. Бальна хореографія: історія, теорія, практика / М. Бевз, О. Вакуленко, Н. Горбатова, С. Єфанова, М. Кеба, А. Крись, Т. Павлюк, А. Підлипська, О. Просьолков, Л. Шепопал. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 226 с.
7. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 340 с.
8. Годовський В. М., Горбунко О. А. Композиція латиноамериканських танців. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого-другого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
9. Годовський В. М., Горбунко О. А. Теорія та методика викладання латиноамериканських танців. Лекційний курс та методичні рекомендації студентів першого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
10. Джазове танцы / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 61 с.
11. Классический танцы. Танго и медленый вальс / Авт.- сост. О. В. Иванников. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 74 с.
12. Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 61 с.
13. Лисенко А. Спортивні бальні танці. Латиноамериканська програма . Навчальний посібник / А. Лисенко О. Горбенко. – Харків :ФОП Бровін О. В., 2021 – 442 с.
14. Мищенко В. А., Тимошенко О. А Спортивные бальные танцы для начинающих. – Харьков: Синтес, 2003 – 192 с.
15. Cichopek K., Hakiel M. Szkola tańca. / Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel. – Poznań : Publicat. – 128 s.
16. Wieczysty M. Tanczyc moze kazdy : wydanie drugie. Red. Andrzej Żmuda / Marian Wieczysty. – Warszawa – Rzezów : AD Oculos, 2009. – 408 c.

Матеріали

Робоча програма Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (європейська, латиноамериканська програма).

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Силабус Теорія та методика викладання сучасного бального танцю (європейська, латиноамериканська програма)

Завантажити силабус