Дуетно-сценічний танець

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732КМХ-41Шіт Т. Р., Каспрук Т. А.
КМХ-42Шіт Т. Р., Каспрук Т. А.
КМХ-41зШіт Т. Р., Каспрук Т. А.

Опис курсу

Мета: є підготовка студентів до самостійного  проведення уроків дуетного танцю в юнацьких та дорослих хореографічних колективах з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального мистецтва (студія або ансамбль класичного танцю, народного танцю, сучасного танцю, балету, театру), підготовка висококваліфікованих викладачів хореографічних дисциплін в новітніх мистецьких закладах освіти, середній та вищій школі.

 

Завдання: опанувати практичними навичками з дуетного танцю. Навчити правильно виконувати танцювальні комбінації, на практиці застосовувати отримані знання.

 • методичні: найважливішим завданням викладача дуетно-класичного танцю в процесі навчання технічним прийомам підтримки є виховання в студентів почуття пластичної краси, розуміння естетики хореографічного мистецтва.
 • пізнавальні: курс передбачає вивчення студентами методики виконання технічно-акробатичних парних рухів з класичного танцю.
 • практичні: оволодіння студентами технікою партерної та повітряної підтримки; здобування навичок сценічного спілкування з партнером або партнеркою, виробити почуття взаємного темпу.

У результаті вивчення курсу студенти повинні

знати:

 • як виникла та встановлювалась системи дуетного танцю, розвивалася та збагачувалась теорія та методика викладання дуетного танцю, його виразні засоби та термінологію;
 • основні вимоги дуетного танцю;
 • методику побудови уроку дуетного танцю, цілі та задачі курсу, послідовність виконання вправ;
 • частини уроку, їх тривалість в залежності від вікових особливостей, методику подачі нового матеріалу;
 • методику складання комбінацій екзерсису, allegro;
 • педагогічний досвід видатних викладачів дуетного танцю;
 • підготовчу роботу педагога дуетного танцю до уроку;
 • можливості розвитку виконавської майстерності на уроках дуетного танцю,
 • можливості використання акторської майстерності на уроках дуетного танцю.

уміти:

 • технічно і методично вірно виконувати рухи дуетного танцю;
 • раціонально використовувати методи та прийоми виконання класичного танцю;
 • застосовувати придбані в процесі навчання знання на практиці.
 • Вивчаючи матеріал студенти повинні знаходити положення стійкості (рівноваги) студенток в позах та різноманітних переходах.
 • Студенти в свою чергу повинні чітко будувати пози, методично вірно виконувати рухи класичного танцю.
 • Студентам забороняється виконувати підйоми за рахунок своїх фізичних сил. Їм необхідно навчитись піднімати партнерку, використовуючи їх стрибок.

Рекомендована література

Базова

 1. Серебреников Н. Н. Поддержка в дуэтном танце: Учебник. 3-е изд., испр., доп. – Лениниград: Искусство, 1985. – 144 с.
 2. Собинов Б., Суворов Н. Поддержка в танце. – М.: Искусство, 1964. – 84 с.
 3. Онищенко О. А. Акробатика. Посібник для викладачів середніх шкіл і громадських тренерів. – Київ: Здоров’я, 1966. – 92 с.
 4. Дуетно-сценічний танець. Методичні вказівки для викладачів та студентів спеціалізації хореографічне мистецтво. / Состав. В.В. Пуйова, В. М. Пуйов. – Рівне: РДІК, 1994. – 46 с.

 

 

Допоміжна

Класичний танець

 

 1. Базарова Н. П. Классический танец. Методика четвертом и пятом классах. – Ленинград: Искусство, 1975. – 184 с.
 2. Базарова Н. П. Классический танец. Методика четвертого и пятого года обучения. – 2-е узд., испр. – Ленинград: Искусство, 1984. – 199 с.
 3. Базарова Н., Мей В. Азбука классического танца: Учебно-методическое пособие, 2-е изд. – Ленинград: Искусство, 1983. – 207 с.
 4. Балет: Пер. с англ. – М.: ООО “Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 64 с.
 5. Балет. Уроки: Иллюстрированное руководство по официальной балетной програмне / Пер. с англ. С. Ю. Бардиной. – М.: ООО “Издательство Астрель”: ООО “Издательство АСТ”, 2003. – 144 с.
 6. Березова Г. О. Класичний танець у дитячих хореографічних колективах. – 2-ге вид. – Київ: Музична Україна, 1990. – 256 с.
 7. Березова Г. О. Классический танец в детских хореографических коллективах. – Киев: Музична Україна, 1979. – 260 с.
 8. Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Москва – Ленинград: Искусство, 1948. – 207 с.
 9. Ваганова А. Я. Основы классического танца. – Ленинград: Искусство, 1963. – 180 с.
 10. Волынський А. Л. Книга ликований. Азбука классического танца. – Санк-Петербург: Лань, Издательство Планета музыки, 2008. – 352 с.
 11. Головкина С. Н. Уроки классического танца в старших класах. – М.: Искусство, 1989. – 160 с.
 12. Звездочкин В. А. Классический танец. Учебное пособие для студентов высших и средних учебных заведений искусств и культуры. – Ростов-на-Дону: Феникс. Серия “Учебники и учебные пособия”, 2003. – 416 с.
 13. Классический танец. Краткое методическое пособие. Первуй год обучения. / Состав. Л. И. Ярмолович. – М.: Советская Розсип, 1959. – 32 с.
 14. Классический танец. Слитные движения. Методическое пособие для преподавателей хореографических училищ. / Состав. В. С. Костровичкая. – М.: Искусство, 1961. – 56 с.
 15. Классический танец. Методическая разработка практических уроков для студентов отделений хореографи института культуры. / Ред. Б. Я. Брегвадзе. – Ленинградский ордена дружбы народов государственный институт культуры им. Н. К. Крупской, 1984. – 62 с.
 16. Костровицкая В. С. 100 уроков классического танца (с 1 по 8 класс). – Ленинград: Искусство, 1972. – 240 с.
 17. Костровицкая В. С., Писарев А. А. Школа классического танца. – Ленинград: Искусство, 1968. – 262 с.
 18. Костровицкая В. С., Писарев А. А. Школа классического танца. 3-е узд., испр. / Науч. Ред.. И. А. Трофимова. – Ленинград: Искусство, 1986. – 261 с.
 19. Медова М.-Л. Классический танец. – М.: ООО Издательство АСТ. Издательство Астрель, 2004. – 47 с.
 20. Мессерер А. Уроки классического танца. – Санк-Петербург: Лань, 2004. – 400 с.
 21. Прибылов. Методическое пособие по классическому танцу для педагогов-хореографов младших и средних классов. – М.: АО “Галерия”, 1999. – 63 с.
 22. Словар терминов классического танца. / Состав. В. Дерпасян. – Єреван: Луйс, 1978. – 59 с.
 23. Тарасов Н. И. Классический танец. Школа мужского исполнительства. – 2-е., испр. и доп. – М.: Искусство, 1981. – 479 с.
 24. Цвєткова Л. Ю. Методика викладання класичного танцю. Підручник. – 2-е вид. – Київ: Альтерпрес, 2007. – 324 с.
 25. Чеккети Г. Полный ученик классического танца. / Грациозо Чеккетти; пер. с итал. Е. Лысовой. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 504 с.
 26. Ярмолович Л. Элементы классического танца и их связь с музыкой. Опыт музикального оформления урока классического танца. – Ленинград – Москва: Музгиз,1952. – 137 с.
 27. Ярмолович Л. Принципы музикального оформления урока классического танца – Ленинград: Музыка, 1968. – 144 с.

 

Словники. Енциклопедії. Довідники.

 1. Азбука кино / Состав. И. И. Чанышев. – М.: Киноцентр, 1990. – 65 с.
 2. Балет: Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Григорович. – М.: Советская энциклопедия, 1981. – 623 с.
 3. Балет. Танец. Хореография; Краткий словарь танцевальных терминов и понятий / Сост. Н. А. Александрова. – Санк-Петербург6 Лань; Планета музики, 2008. – 416 с.
 4. Васильева Е. Танец. – М.: Искусство, 1968. – 246 с.
 5. Все об балете: Словар – справочник / Сост. Е. Я Суриц, ред. Ю. И. Слонимський. – М.: Музика, 1966. – 454 с.
 6. Все об искусстве / Текст М. Барберри; Пер. с англ. Г. П. Смирнова. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2003. – 143 с.
 7. Грент Г. Практический словарь классического балета. – М.: МГАХ, РАТИ – ГИТИС, 2009. – 136 с.
 8. Деген А., Ступников И. Ленинградский балет. 1917 – 1987: Словарь-справочник. – Ленинград: Советский композитор, 1988. – 264 с.
 9. Деген А., Ступников И. Мастера танца. Материалы к истории Лениградского балета 1917 – 1973. Солистки. Солисти. Балетмейстеры. Педагоги. Дерижеры. – Ленинград: Музыка, 1974. – 248 с.
 10. Энциклопедический словарь юного зрителя / Гл. ред. Ю. Н. Минина, Г. В. Таттар. – М.: Педагогика, 1990. – 416 с.
 11. Энциклопедия фитнеса / Эллен Карпе. – Пер. с англ. М. Котельниковой. – М.: ФАИР_ПРЕСС, 2003. – 368 с.
 12. Каал Кейт. Балет / Пер. с англ. Е. Мамонтовой. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2001. – 64 с.
 13. Культура. Энциклопедия. Развлецения. Одежда. Спорт / Ред. А. Ю. Бирюкова. Пер с англ. – М.: РОСМЭН, 1999. – 158 с.
 14. Лібретто. М. А. Скорульський. Лісова пісня. Балет в трьох діях, семи картинах. В. Д. Кирейко Лісова пісня. Опера-феєрія в трьох діях п’яти картинах. – Київ. Музична Україна, 1982. – 120 с.
 15. Лібретто. П. І. Чайковський. Лебедине озеро. Спляча красуня. Лускунчик / Упорядник Д. Маковій. – Київ. Музична Україна, 1982. – 119 с.
 16. Мельничук Г., 1000 незабутніх імен України. – Київ: Школа, 2005. – 288 с.
 17. Мир профессий: Человек – художественный образ / Состав. А. Смирнов. – М.: Молодая Гвардия, 1987. – 383 с.
 18. Моррис Н. Музика и танец / Пер. с англ. Д. Н. Кротовой. – М.: ООО “Издательство АСТ”, ООО “Издательство Астрель”, 2002. – 32 с.
 19. Патрік Паві: Словник театру. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 640 с.
 20. Советские балеты. Краткое содержание / Сост. А. М. Гольцман; Общая ред. С. В. Аксюта. М.: Советский композитор, 1984. – 320 с.
 21. Современная энциклопедыя “Аванте +”. Музика наших дней / Вед. ред. Д. М. Володихин. – М.: Аванте+. 2002. – 432 с.
 22. Туркевич В. Д. Хореографічне мистецтво у персонах. Наукове видання. Довідник. – Київ: Біографічний інститут НАН України, 199. – 224 с.
 23. Цирк. Маленькая энциклопедия. – 2-е изд., перераб. и доп. / Состав. А. Я. Шнелер, Р. Е. Славський. Глав. ред.. Ю. А. Дмитриев. – М.: Советская энциклопедия, 1979. – 448 с.
 24. 100 балетных либретто / Состав. Л. А. Энтелис. – М.: Музика, 1966. – 304 с.
 25. 100 найвідоміших українців – Вид. третє, виправлене доповнене / Ред. Ю. Павленко. – Київ: ТОВ “Автограф”, ТОВ “КД “Орфей”, 2005. – 640 с.
 26. 100 опер / ред.-сост. М. Друскин. – 7-е изд., доп. – Ленинград: Музыка, 1981. – 488 с.