Теп-танець

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
63.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМХ-31Рихальська  О. В.
632КМХ-31Рихальська  О. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам необхідні знання, обов’язкові для виконання теп танцю ,вміти розрізняти напрямки теп танцю та застосувати знання та вміння на практиці.
Метою вивчення вибіркової дисципліни є більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних основ хореографічних дисциплін, оволодіння навиками теп танцю, вдосконалення координації рухів, виховання органічності, пластичної культури тіла , підготовка студентів до самостійного проведення уроків теп танцю в дитячих та дорослих хореографічних колективах з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального мистецтва.
Завдання:. є вивчення основ та опанування практичних навичок з теп танцю. Навчити правильно виконувати танцювальні комбінації у різних стилях теп танцю ,розрізняючи їх, вміти імпровізувати та застосовувати отримані знання на практиці. Оволодіння практичними навичками виконання, підготовки та проведення уроку теп танцю, необхідному для становлення спеціаліста – бакалавра хореографії, вчителя хореографічних дисциплін, керівника танцювального колективу, тощо.,

Рекомендована література

  1. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139.
  2. Агнес де Милль.Танец в Америке / Ред. Уэсли Педерсен. Художн. ред. Клиффорд Прайн. – 118 с.
  3. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с.
  4. Остапенко С. Введение в степологию.  Воспоминание об одесских степистах / С. Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 144 с
  5. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
  6. Подберезкин В. Секреты степа / Василий Подберезкин. – К. : Созвучие, 1995. – 88 с.
  7. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.

 

Інформаційні ресурси

1.Степ-танець в системі сучасного хореографічного виховання –  URL:

http://4ua.co.ua/culture/vb2bd78b5c53a89421216c37_0.html

2.Історія степу. Енциклопедія танцю: Степ (чечітка) Курси чечітки –  URL:

https://yogagorod.ru/uk/istoriya-stepa-enciklopediya-tanca-step-chechetka-kursy-chechetki/

3.Майстер Джуба | Американський танцюрист і актор –  URL:

https://delphipages.live/uk/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5/master-juba

Матеріали

Робоча програма Теп тан. 2021

Силабус: Теп-танець

Завантажити силабус