Теп танець

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53.5Немає
63.5Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Рихальська  О. В.
632Рихальська  О. В.

Опис курсу

Метою вивчення вибіркової дисципліни є більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних основ хореографічних дисциплін, оволодіння навиками теп танцю, вдосконалення координації рухів, виховання органічності, пластичної культури тіла , підготовка студентів до самостійного проведення уроків теп танцю в дитячих та дорослих хореографічних колективах з врахуванням специфічних задач, умов і контингенту учасників хореографічних колективів різних типів і видів танцювального мистецтва.
Завдання:. є вивчення основ та опанування практичних навичок з теп танцю. Навчити правильно виконувати танцювальні комбінації у різних стилях теп танцю ,розрізняючи їх, вміти імпровізувати та застосовувати отримані знання на практиці. Оволодіння практичними навичками виконання, підготовки та проведення уроку теп танцю, необхідному для становлення спеціаліста – бакалавра хореографії, вчителя хореографічних дисциплін, керівника танцювального колективу, тощо.,

Рекомендована література

  1. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139.
  2. Агнес де Милль.Танец в Америке / Ред. Уэсли Педерсен. Художн. ред. Клиффорд Прайн. – 118 с.
  3. Макарова З. Методика виконання сучасних напрямків хореографічного мистецтва / З. Макарова. – Київ, КНУКіМ, 2017. – 116 с.
  4. Остапенко С. Введение в степологию. Воспоминание об одесских степистах / С. Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 144 с
  5. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
  6. Подберезкин В. Секреты степа / Василий Подберезкин. – К. : Созвучие, 1995. – 88 с.
  7. Шариков Д. І. Класифікація сучасної хореографії. – К. : Видавець Карпенко В. М., 2008. – 168 с.

Інформаційні ресурси

1.Степ-танець в системі сучасного хореографічного виховання –  URL:

http://4ua.co.ua/culture/vb2bd78b5c53a89421216c37_0.html

2.Історія степу. Енциклопедія танцю: Степ (чечітка) Курси чечітки –  URL:

https://yogagorod.ru/uk/istoriya-stepa-enciklopediya-tanca-step-chechetka-kursy-chechetki/

3.Майстер Джуба | Американський танцюрист і актор –  URL:

https://delphipages.live/uk/%D1%80%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5/master-juba

Силабус: Теп танець

Завантажити силабус