Методика викладання популярних видів танцю

Тип: На вибір студента

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532Холов Т. І.
632Холов Т. І.

Опис курсу

• Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам потрібні знання з предмету Методика викладання популярних видів танцю.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є хореографічне мистецтво. Теоретичні та методичні питання виконання, процесів навчання та організації, вивчення хореографії.
Вивчення предмету підсилюючи фактором формування виконавських та фахових питань підготовку бакалавра хореографії так як Методика викладання популярних видів танцю є одним із вибіркових предметів ОП Хореографія

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних основ хореографічних дисциплін в частості основ вуличних популярних форм танцю в хореографічному мистецтві, правил, характеру виконання рухів, послідовність їх вивчення, загальних зауважень.
Завдання: Забезпечити майбутнього фахівця теоретичними та практичними знаннями розвитку сучасних напрямків танцювального мистецтва. Формування професійних навичок та вміння в освоєнні стилістичних особливостей, лексичного матеріалу і виконавської майстерності сучасної хореографії, розвиток творчого мислення і творчого потенціалу майбутніх педагогів хореографів через пізнання кращих зразків, методик і технік провідних сучасних направлень танцю, освоєння пластичної манери, стилю і техніки різних танцювальних систем, методику їх викладання і створення сучасних хореографічних творів, що підсилюють компетенції необхідні для становлення спеціаліста – бакалавра хореографії, вчителя хореографічних дисциплін, керівника танцювального колективу, артиста балету.

Рекомендована література

 1. Dance magazine (Нью-Йорк). Спеціальний випуск пам’яті Марти Грехем. // Балет. – 1992. – № 3. – С. 46.
 2. Андерсон Б., Андерсон Дж. Растяжка для поддержания гибкости мышц и суставов. / Пер. с англ. О. Г. Белошеева. Минск: Попурри, 2007. – 224 с.
 3. Вісник Міжнародного слов’янського університету. Харків. Серія “Мистецтвознавство” / Український науково-теоретичний журнал. – 2007, т. 10, № 1.
 4. Годовський В. М., Горбачу Р. Л. Модерн танець (хронологічна таблиця історії розвитку): Навчально-методичний посібник з дисципліни “Методика викладання модерн танцю для студентів І курсу спеціалізації “Хореографії”. – Рівне: РДГУ, 2005. – 20 с.
 5. Плахотнюк О. А. Основи сучасної хореографії (Джаз модерн танець, популярні масові танці) / Програма для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІІ рівня акредитації. Спеціалізація “Народна хореографія”. – Київ: Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2006 – 20 с.
 6. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ). Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії
 7. Програми школи сучасної хореографії Рівненського міського Палацу дітей та молоді / Укладачі: Алексінюк Р. В., Горбачук І. М., Дончук О. Й., Зозуля Н. П., Котова С. В., Самохвалова А. В. – Рівне: Волинські обереги, 2003. – 128 с.
 8. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с.
 9. Пастернакова М. Українська жінка в хореографії. – Вінніпег, Едмонтон: Накладом Союзу України Канади з фундації ім. Наталії Кобринської, 1963. – 216 с.
 10. Дейнека Кароліс. Рух. Дихання, психофізичне тренування. – Київ: Здоров’я, 1984. – 168 с.
 11. Turska Irena. Spokanie ze sztura tanca. – Krakow: Polske Wydawnictwo Myzyczne SA, 2000. – 152 c.
 12. Wiszniewski W. Uzdzawiajacy taniec. Terapeutyczne zastosowanie ruchu I tanca. – Bialystok: Studio astropsychologii, 2003. – 120 с.
 13. Dance magazine (Нью-Йорк). Спеціальний випуск пам’яті Марти Грехем. // Балет. – 1992. – № 3. – С. 46
 14. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія [заг. ред. О. А. Плахотнюка] // Холов Т. Особливості та рецензії афро-джаз-танцю / Т. Холов. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – С. 108-113.
 15. Холов Т. Афро-джаз танець, його національні особливості та рецепції / Т. Холов // Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – Ч. ІІ. – С. 24–29.
 16. Холов Т.І. Аматорське хореографічне мистецтво як джерело збереження національної традиції / Т.І. Холов // Cучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя тенденції перспективи розвитку: навч.-методич.,посіб. / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. III – С. 131–133.

Силабус:

Завантажити силабус