Танцювальна йога

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає
63Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532КМХ-31доцент Плахотнюк О. А.
634КМХ-31доцент Плахотнюк О. А.

Опис курсу

Мета: більш поглиблене засвоєння студентами теоретичних, практичних основ хореографічних дисциплін в частості елементів танцювальної йоги в хореографічному мистецтві, правил, характеру виконання рухів, послідовність їх вивчення, загальних зауважень.
Завдання: оволодіння практичними навичками виконання, підготовки та проведення уроку з танцювальної йоги в обсязі, що підсилюють компетенції необхідні для становлення спеціаліста – бакалавра хореографії,
У результаті вивчення курсу студенти повинні
знати:
– теоретично-практичний матеріал з танцювальної йоги в хореографічному мистецтві;
– понятійно-категоріальний апарат з йоги в хореографічному мистецтві;
– термінологію танцювальної йоги;
– методику виправлення фізичних вад тіла за допомогою танцювальної йоги;
– систему укріплення м’язів тіла за допомогою елементів танцювальної йоги;
– систему розвитку гнучкості людського тіла;
– знати витоки йоги;
– знати провідних діячів мистецтва танцювальної йоги.
уміти:
– самостійно аналізувати методику викладання асанів йоги в хореографічному мистецтві;
– застосовувати методику виконання елементів йоги в хореографічному мистецтві;
– на практиці застосовувати отримані теоретичні знання;
– володіти навчально-програмною та методичною документацією та уміти використовувати їх для формування змісту навчання;
– уміти робити відбір навчального матеріалу з рекомендованих програмою підручників та методичних посібників;
– уміти зробити правильний вибір змісту навчального матеріалу;
– застосовуючи теоретичні знання з методики побудови уроку та використовуючи методичну літературу, визначати співрозмірність тривалості частин уроку;
– організовувати вибудовувати заняття з елементів танцювальної йоги в хореографічному мистецтві;
– проводити контроль та самоконтроль під час виконання вправ елементів танцювальної йоги;
– складати комплекс вправ з елементів танцювальної йоги;
– методично рекомендувати дозування вправ з елементів танцювальної йоги.

Рекомендована література

 1. CID International Congress of Dance Reserch (Lviv, Ukraine, August 25-27, 2017) / Coll. of Congr. papers / comp. by O. A. Plakhotnyuk. – Lviv, 2019. – 172 p. (Міжнародний Конгрес з досліджень у сфері танцю від Львівської секції Міжнародної Ради Танцю при ЮНЕСКО (Львів, Україна, 25-27 серпня 2017) / Наук. зб. матер. конгресу / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів, 2019. (б.в.). – 172 с.)
 2. Kultura fizyczna, pedagogika, zdrowie i fizjoterapia [monografia] / L.Androshchuk, V. Balahur, T. Blahova, O. Martynenko, O. Plakhotnyuk // redak. O. Zabolotna. – Starogard Gdański : Pomorskiej Szkoły Wyższej, 2020 – 256 р. ISBN 978-83-89481-37-5 (Фізична культура, педагогіка, здоров’я та фізична терапія [монографія] / Л.  Андрощук, В.  Балагур, Т.   Благова, О. Мартиненко, О.  Плахотнюк  // ред. О. Заболотна – Старогард Гданьскі : Поморський університет, 2020 – 256 с.
 3. Moholivets N. Natya Yoga: methods of development through dance art / V. Moholivets // of Congr. papers CID International Congress of Dance Reserch (Lviv, Ukraine, August 25–27, 2017). Comp. by O. A. Plakhotnyuk. – Lviv, 2019. – P. 41–55. (Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк)/
 4. Дейнека Кароліс. Рух. Дихання, психофізичне тренування. – Київ: Здоров’я, 1984. – 168 с.
 5. Кашеваров В. Сценічно-технічна підготовка в циркових жанрах : техніка безпеки, манеж, реквізит: В. Кашеваров, Д. Орел. – Київ : КМАЕЦ, 2018. – 75 с.
 6. Кінезіологія танцю : колективна монографія / за заг. ред. О.Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 244 с.
 7. Кінезіологія танцю та техніко-естетичних видів спорту : навч.-метод. посібник / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : б.в., 2019. – Ч. ІІІ. – 184 с.
 8. Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2010. – С. 88–96. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 2, Т. ХІІІ). Плахотнюк О. Використання акробатичних елементів в сучасній хореографії
 9. Попова О.А. Лікувальна гімнастика – ваш сімейний лікар. / О. А. Попова. – Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2008. – 256 с.
 10. Робисон Л. Пилатес: Путь вперёд / Л. Робисон, Г. Томсон. – Минск : Попури, 2008. – 192 с.
 11. Сафронов А. Г. Йога: физиология, психоматика, биоэнергетика / Монография. – Харьков : ФЛП Коваленко А, В,, 2008. – 248 с.
 12. Франко П. І. Підручник шведської руханки / П. І. Франко. – Львів : Ліга-Прес, 2016 – 224 с.

Інформаційні ресурси

 1. Танцювальна йога – URL : https://bhub.com.ua/uk/novyj-trend-tantsyuvalna-joga-dlya-garmoniyi-rozumu-dushi-j-tila/
 2. Танцювальна його як мистецтво танцю –  URL : https://jak.waykun.com/articles/tancjuvalna-joga-jak-mistectvo-ruhu-blog-joga.html

Силабус: Танцювальна йога

Завантажити силабус