Соціальний танець

Тип: На вибір студента

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Немає
42Залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
332Шіт Т. Р.
432Шіт Т. Р.

Опис курсу

Мета: Метою вивчення нормативної дисципліни «Соціальний танець» є засвоєння студентами основ соціальних танців, оволодіння навиками використання танцю, координацією рухів, правильне поєднання фігур, фізично підготувати танцівника – виховання пластичної культури тіла, органічності, вільності руху. Цілі вивчення дисципліни сформувати у студентів чітке розуміння основних соціальних танців; добитися розуміння відмінностей між ними; навчити шукати потрібну інформацію у Інтернет ресурсах.

Завдання: весь навчальний процес спрямований на те, щоб найповніше виявити і розкрити творчу індивідуальність кожного студента, виховати почуття творчої відповідальності, наполегливості, точності при виконанні хореографічного завдання, а також прищепити кожному здатність до самостійної роботи. Формування таланту молодого митця, його багатогранне і повне розкриття можливе лише при умові послідовного і повсякчасного переборювання усе нових і нових, усе складніших завдань. Невід’ємною складовою навчального процесу є обов’язковий перегляд театральних вистав з використанням у них хореографічних дивертисментів, мистецьких виставок, музичних та літературних концертів з подальшим їх обговоренням на курсі.
В результаті вивчення даного курсу студент повинен
– знати: Знати методику виконання лексики соціальних танців.
– вміти: на практиці застосовувати лексику соціальних танців. Розрізняти та класифікувати соціальні танці

Рекомендована література

Базова
1. The ballroom Technique ISTD
2. Technique of ballroom dancing Guy Hovard IDTA
3. The revisd technique of latin dancing ISTD (1998, 1999, 2002)
4. The technique of latin dancing Walter Laird
Допоміжна
5. Азбука танцев / Авт.-сост. Е.В. Динниц, Д. А. Єрмаков, О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2004. – 286 с.
6. Бальна хореографія: історія, теорія, практика / М. Бевз, О. Вакуленко, Н. Горбатова, С. Єфанова, М. Кеба, А. Крись, Т. Павлюк, А. Підлипська, О. Просьолков, Л. Шепопал. – Київ : НАКККіМ, 2017. – 226 с.
7. Ги Дени, Люк Дассвиль. Все танцы. – Киев: Музична Україна, 1983. – 340 с.
8. Годовський В. М., Горбунко О. А. Композиція латиноамериканських танців. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів першого-другого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
9. Годовський В. М., Горбунко О. А. Теорія та методика викладання латиноамериканських танців. Лекційний курс та методичні рекомендації студентів першого курсів кафедри хореографії. – Рівне: РДГУ, 2005. – 35 с.
10. Джазове танцы / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 61 с.
11. Классический танцы. Танго и медленый вальс / Авт.- сост. О. В. Иванников. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 74 с.
12. Латиноамериканские танцы: Румба и ча-ча-ча / Авт.- сост. О. В. Иванникова. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Донецк: Стакер, 2003. – 61 с.
13. Лисенко А. Спортивні бальні танці. Латиноамериканська програма . Навчальний посібник / А. Лисенко О. Горбенко. – Харків :ФОП Бровін О. В., 2021 – 442 с.
14. Мищенко В. А., Тимошенко О. А Спортивные бальные танцы для начинающих. – Харьков: Синтес, 2003 – 192 с.
15. Cichopek K., Hakiel M. Szkola tańca. / Katarzyna Cichopek, Marcin Hakiel. – Poznań : Publicat. – 128 s.
16. Wieczysty M. Tanczyc moze kazdy : wydanie drugie. Red. Andrzej Żmuda / Marian Wieczysty. – Warszawa – Rzezów : AD Oculos, 2009. – 408 c.

Матеріали

Робоча програма Соціальний танець

Силабус: Соціальний танець

Завантажити силабус