Кундис Руслан Юрійович

Посада: доцент кафедри режисури та хореографії

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства

Телефон (робочий): +38(032) 240-36-23

Електронна пошта: ruslan.kundys@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Профіль ORCID: orcid.org

Профіль у Scopus: id.elsevier.com

Профіль у Web of Science (Publons): publons.com

Профіль у Academia.edu: independent.academia.edu

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Профіль у LinkedIn: www.linkedin.com

Наукові інтереси

Музичне оформлення хореографічних дисциплін (теорія та методика викладання народно-сценічного танцю, теорія та методика викладання українського академічного танцю, ансамбль), музичне мистецтво та педагогіка в контексті Львівської баянної школи.

Курси

Публікації

Відео-лекція

 1. Кундис Руслан. Тема лекції: «Музичне виховання фахівця хореографічного мистецтва, педагогічний аспект» / Р. Кундис // Всеукраїнський міждисциплінарні відкриті лекцій/практикуми «Мистецтво. Війна. Ми.», координатор О. А. Плахотнюк. (19 травня 2022 р.)  https://youtu.be/g9i40qInHuw

Публікації

 1. Kundys R., Nykorovych I. On the issue of improving the skills of the accordionist-accompaniator on the example of Lviv choreographic groups. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : наук. журнал. 2021. № 2. С. 234-237. URL: http://journals.uran.ua/visnyknakkkim/article/view/240072
 2. Кундис Р. Ю., Душний А. І. Основи формування Львівської баянної школи в контексті виконавської традиції (термінологія, типологія, особливості регіоналістики). Modern Ukrainian musicology: from musical artifacts to humanistic universals: Collective monograph. Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2021. pp. 294–316. (колективна монографія) DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-072-8-15 URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/126/3488/7347-1
 3. Kundys R. Folk authenticity and tradition in academic practice performing accordionist-accompanist International Scientific Conference Innovation in Science: Global Trends and Regional Aspect: Conference Proceedings, March 12-13, 2021. Riga, Latvia: «Baltija Publishing». pp. 237–240. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/117/3179/6709-1
 4. Никорович І., Кундис Р. Музична хрестоматія як основа початкового етапу роботи концертмейстера-баяніста на уроках українського академічного танцю. I Correspondence International Scientific and Practical Conference «Globalization of scientific knowledge: International cooperation and integration of sciences» May 7, 2021. Vinnytsia, Ukraine – Vienna, Austria: NGO «European Scientific Platform»». С. 663–664. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/07.05.2021/529
 5. Кундис Р. Репертуарні збірки як підстава творчої діяльності баяніста-концертмейстера на уроках народно-сценічного танцю. Естетика та мистецький вимір реальності: історія, сучасний етап та перспективні напрями розвитку: матеріали I міжнародної спеціалізованої наукової конференції, м. Хмельницький, 5 березня, 2021 р. / Міжнародний центр наукових досліджень. Вінниця: Європейська наукова платформа, 2021. С. 47–50. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/05.03.2021-4/465
 6. Kundys R. Scientific events of Lviv bayan school and their significance in mutual exchange by property and practical experience (2005–2012 years). Horizonty umenia 7: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej webovej konferencie. Banská Bystrica, 2020. – 143–152. URL: https://www.facebook.com/groups/772631876839763/permalink/819730762129874/
 7. Кундис Р. Хореографічне мистецтво в умовах глобалізації культури. International scentific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects»: coference proceedings, November 27–28, 2020. Venice, Italy: Izdevnieciba «Baltija Publishings», 2020. pp. 79–81. URL: http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/81/2135/4585-1?inline=1
 8. Дем’янчук А. Л., Кундис Р. Ю. Створення хореографічного образу засобами пластичних і часових мистецтв // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2019. – № 4. – С. 103–109. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_4_22
 9. Кундис Р. Діяльність львівської баянної школи у тематиці науково-практичних конференцій (2005-2012 рр.). Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 32. Рівне: РДГУ, 2019. С. 226–233. http://kulturologiya.rv.ua/збірники/item/401-українська-культура-минуле,-сучасне,-шляхи-розвитку-вип-32.html
 10. Кундис Р. До питання музикознавчої та науково-методичної діяльності Львівських педагогів-баяністів // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2013. – Вип. 6. – С. 99–111. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2013_6_13
 11. Кундис Р. Домінуючі вектори Львівської баянної школи в контексті академічного народно-інструментального мистецтва України //Актуальні питання гуманітарних наук. – 2013. – Вип. 7. – С. 119–127. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2013_7_14
 12. Кундис Р. Львівська баянна школа в контексті національної академічної школи гри на народних інструментах //Актуальні питання гуманітарних наук. – 2012. – Вип. 3. – С. 99–108. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_3_13
 13. Кундис Р. Розвиток творчих концепцій М. Оберюхтіна у формуванні професійного баянного мистецтва Дрогобиччини //Актуальні питання гуманітарних наук. – 2017. – Вип. 17. – С. 48–57. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2017_17_10
 14. Кундис Р. Творчість композиторів-баяністів як чинник пропаганди Львівської школи //Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2011. – Вип. 2. – С. 43–46. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2011_2_12
 15. Кундис Р. Теоретичний аспект баянно-акордеонного мистецтва Львівщини з позицій типологічних ознак регіональної виконавської школи //Збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2012. – Вип. 1. – С. 397–405. http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2012_1_57
 16. Кундис Р. Хореографічні колективи Львова як чинник вдосконалення акордеоніста-акомпаніатора // Херсон, Молодий вчений. – 2014. – № 10. – С. 123–128.http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2014_10_28
 17. Кундис Р. Ю., Душний А. І. Провідні авторські баянні школи України як визначальний складник регіональної інструментальної традиції. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 30. Том 1. С. 148–154. http://journals.uran.ua/index.php/2308-4855/article/view/212213
 18. Кундис Р. Ю., Замлинний О. В. Проблема вибору сюжетної основи для хореографічного твору // Херсон, Молодий вчений. – 2018. – № 5 (1). – С. 154–157. http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_5(1)_42
 19. Кундис Р. Ю., Кіптілова Н. В., Байдіна А. О. Естетика та ідеологія вільного танцю. Філософія руху тіла // Херсон, Молодий вчений. – 2018. –№ 10. – С. 168–172. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/40.pdf
 20. Кундис Р. Ю., Кіптілова Н. В., Домазар С. О. Квітка Цісик: хореографічна інтерпретація творчості // Херсон, Молодий вчений. – 2018. – № 10. – С. 172–176. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/41.pdf
 21. Кундис Р. Ю., Попович А. Б., Кіптілова Н. В. Вибір як основа створення та вирішення конфлікту у хореографічному творі. Молодий вчений. Херсон, 2020. № 9 (85). С. 19–21. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/9/5.pdf
 22. Кундис Р. Ю., Попович А. Б., Тарасюк О. В. Взаємозв’язок балетмейстера з художником та композитором під час створення хореографічного твору. Молодий вчений. Херсон, 2020. № 11 (87). С. 72–75. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2020/11/16.pdf
 23. Кундис Р. Ю., Цяпута М. Ф., Боровницький О. І. Різновиди арабського народного танцю Дабка // Молодий вчений. – Херсон, 2019. – № 10 (74). – С. 100–102. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/23.pdf
 24. Кундис Р. Ю., Черниш Д. О. Започаткування українського народного танцю у драматичних виставах кінця XIX – початку XX століття // Молодий вчений. – Херсон, 2019. – № 11 (75). – С. 887–889. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/187.pdf
 25. Кундис Р. Львівська школа баянної гри з позицій типологічних ознак регіональної виконавської школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – Науковий журнал. – №7 (9). – Суми : СумДПУ, 2010. – С. 283–290. https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/5374/1/Kundys.pdf
 26. Кундис Р. Хореографічне мистецтво в умовах глобалізації культури. International scentific and practical conference «Cultural studies and art criticism: things in common and development prospects»: coference proceedings, November 27–28, 2020. Venice, Italy: Izdevnieciba «Baltija Publishings», 2020. pp. 79–81. http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/81/2135/4585-1?inline=1
 27. Кундыс Р. Львовская баянная школа в контексте национального академического народно-инструментального искусства // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики (входит в перечень ВАК). – № 3 (29). – Тамбов: Грамота, 2013. – Ч. 1. – С. 94–97. https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2013_3-1_25.pdf
 28. Морушко О. О., Шіт Т. Р., Кундис Р. Ю. Історія розвитку аматорського та професійного артистичного руху в бальному танці (кінець ХІХ – 70-і роки ХХ ст.) // Херсон, Молодий вчений. – 2019. – № 7 (71). – С.200–204. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7/39.pdf
 29. Кундис Р. Ю., Никорович І. Ю., Кіптілова Н. В., Бугрин Ю. З. Особливості роботи з музичним матеріалом в постановочній діяльності студентів-хореографів. Молодий вчений. Херсон, 2021. № 9 (85). С. 140–144. збірник включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, Google ScholarOAJICite FactorResearch BibleIndex Copernicus). URL: https://molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/2484/2469
 30. Душний А., Кундис Р. Науково-методичне та навчально-репертуарне забезпечення Львівської баянної школи наприкінці ХХ-го – початку ХХІ-го століть // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть: Зб. мат. ІІ-ї міжн. наук.-практ. конф. (ДДМУ ім. В. Барвінського, 25.03.09, м. Дрогобич). – Дрогобич, Пóсвіт, 2009. – С. 56–63.
 31. Кундис Р. Дефініція Львівської баянної школи в контексті регіонального та національного значення // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть: Зб. мат. ІІІ-ї Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Дрогобич, ДДПУ ім. І. Франка, 19.03.10). – Дрогобич: Пóсвіт, 2010. – С. 56–60.
 32. Кундис Р. Деякі приклади баянних ансамблів львівської школи у жанрі конкурсних змагань // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті : Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 24–25 березня 2016 року) / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Пóсвіт, 2016. – С. 107–108.
 33. Кундис Р. До питання феномену Львівської баянної школи // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20-21 жовтня 2011р.). – Умань: ПП Жовтий О. О., 2011. – С. 91–94.
 34. Кундис Р. Етапи становлення Львівської баянної школи як чинника пропаганди українського академічного народно-інструментального мистецтва // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть : збірник матеріалів VI-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 07.12.12, м. Дрогобич). – Дрогобич: Пóсвіт, 2012. – С. 69–72.
 35. Кундис Р. Жанрове багатоманіття музики для баяна-акордеона композиторів Львівської школи // VІ-а Всеукраїнська «Музична освіта України: проблеми теорії, методики, практики» та IІІ-а міжнародна «Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя» науково-практичні конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 9–10 травня 2013 р., м. Дрогобич) : Збірник матеріалів та тез / [Ред.-упор. А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Пóсвіт, 2013. – С. 216–223.
 36. Кундис Р. Кадрове забезпечення мистецьких навчальних закладів області випускниками Львівської баянної школи на сучасному етапі // Актуальні питання баянно-акордеонного виконавства та педагогіки в мистецьких навчальних закладах / Ред.-упор. та відп. за вип. А.Я. Сташевський. – Луганськ: Поліграфресурс, 2010. – Вип. 4. – С. 83–88.
 37. Кундис Р. Львівська школа баянної гри з позицій типологічних ознак регіональної виконавської школи // Мистецька освіта в контексті європейської інтеграції: теоретичні та методичні засади розвитку: Мат. ІІ-ї міжн. наук. конф. (Суми, СДПУ ім. А. Макаренка, 28-30 вересня 2010 р.). – Суми: СумДПУ, 2010. – С. 96–97.
 38. Кундис Р. Науково-практичні конференції Львівщини та їх суть у взаємному обміні досвідом // Народно-інструментальне мистецтво на зламі ХХ–ХХІ століть: Зб. мат. ІІ-ї міжн. наук.-практ. конф. (м. Дрогобич, ДДМУ ім. В. Барвінського, 25.03.09). – Дрогобич: Пóсвіт, 2009. – С. 76–80.
 39. Кундис Р. Репертуарні рецепції представників Львівської баянної школи у науковому світлі сучасності // Творчість для народних інструментів композиторів України та зарубіжжя : збірник матеріалів та тез VІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (ДДПУ ім. І. Франка, 7 травня 2016 р., м. Дрогобич) / [редактори-упорядники А. Душний, Б. Пиц]. – Дрогобич : Пóсвіт, 2016. – С. 46–47.
 40. Кундис Р. Сучасний етап Львівської баянної школи в українському музикознавстві // Історія, теорія та практика музично-естетичного виховання: Зб. наук. мат. 4-го Всеукр. наук.-практ. семінару. – Дрогобич: Пóсвіт, 2010. – С. 238–241.
 41. Кундис Р. Феномен авторської школи Михайла Оберюхтіна: засади, традиції, спадковість // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Тези І-ї Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 21–22 листопада 2013 року) / [Редактори-упорядники В.Ільницький, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич : Пóсвіт, 2013. – С. 96–99.
 42. Кундис Р. До питання Львівської школи баянно-акордеонного мистецтва з позиції типологічних ознак регіональної виконавської школи // Українська культура: сучасне, шляхи розвитку: Зб. наук. зап. Рівненського державного гуманітарного університету. У 2-х т. – Вип. 17. – Рівне: РДГУ, 2011. – Т.1. – С. 220–225.
 43. Кундис Р. До питання співвідношення авторської та регіональної баянних шкіл // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 5 / [упор. О.Коменда]. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – С. 186–196.
 44. Кундис Р. Навчальні виконавські колективи Львівщини як чинник баянного виконавського професіоналізму // Музичне виконавство і педагогіка: історія, теорія, інтерпретаційні аспекти композиторської творчості (Науковий вісник НМАУ ім. П. І. Чайковського) Автори проекту, ред.-упор.: М. Давидов, В.Сумарокова. – К.: НМАУ, 2011. – Вип. 96. – С. 264–272.
 45. Кундис Р. Питання жанрових інспірацій у творчості представників Львівської баянної школи / Кундис Р.  // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : збірник наукових праць інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати : По́світ, 2018. – Вип. 4. – С. 262–270.
 46. Кундис Р. Представники Львівської баянної школи в контексті національного та міжнародного виконавства та педагогіки // Музикознавчі студії інституту мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки та Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського: зб. наук. пр. – Вип. 8 / [упор. О. Коменда]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – С. 58–68.
 47. Кундис Р., Душний А. Авторська школа Михайла Оберюхтіна в контексті баянного мистецтва Львівщини // Мистецька освіта: історія, теорія, практика (Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка). – Полтава: ЛНУ, 2016. – № 2 (299). – С. 201–210.
 48. Кундыс Р. Творчество аккордеониста-аккомпониатора на примере деятельности хореографических коллективов г. Львова // Перспективы работы образовательных учреждений искусства в условиях модернизации художественного образования. Материалы II Международной научно-практической педагогической конференции (Белгород, 28 ноября 2014 г.) – Белгород: Изд-во БГИИК, 2014. – С. 93–98.

 

Біографія

народився у с. Лисятичі, Стрийського району Львівської області, Україна

ОСВІТА
1992 – 2001 – навчався у Львівській СШ № 95.
1994 – 2001 – навчався у Львівській державній музичній школі № 2;
2001 – 2005 – навчався у Львівському державному музичному училищі імені С. Людкевича за спеціальністю «Народні інструменти. Акордеон»;
2005 – 2009 – навчався на кафедри народних інструментів і вокалу музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика»;
2009 – 2014 – здобувач кафедри народних інструментів і вокалу музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
2019 – захистив кандидатську дисертацію «Діяльність Львівської баянної школи в контексті українського народно-інструментального мистецтва» за спеціальністю 17.00.03 – музичне мистецтво (мистецтвознавство);

РОБОТА
2005 – 2010 – викладач по класу акордеона, керівника оркестру, ансамблю в Стрийській дитячій музичній школі імені О. Нижанківського.
2008 – 2009 – викладач по класу акордеона у Львівській державній школі № 6;
2009 – 2011 – концертмейстер кафедри культурології та українознавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
2011 – 2013 – асистент кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені І. Франка;
2013 – даний час – на посаді доцента кафедри режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені І. Франка;

Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Проекти

 • член Національної Всеукраїнської музичної спілки;
 • член Творчої спілки «Асоціації акордеоністів-баяністів України»;
 • член Творчої спілки «Асоціації діячів естрадного мистецтва України»;
 • Заслужений діяч естрадного мистецтва України;
 • член Центру українсько-європейського наукового спвробітництва.

Нагороди

Лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів.

Міжнародний конкурс у м. Перемишль (Польща, 2003 р.).

Лауреат всеукраїнських конкурсів
ІІ-го Всеукраїнського конкурсу виконавців на народних інструментах імені Анатолія Онуфрієнка (Дрогобич, 2009 р., 1-ша премія), «Вічний рух» (Дрогобич, 2009 р., 3-тя премія); у складі дуету з Ганною Книш «Вічний рух» (Дрогобич, 2008 р., 3-тя премія) і у складі тріо з Ганною Книш та Миколою Цюриком на ІІ-му Всеукраїнському конкурсі виконавців на народних інструментах імені Анатолія Онуфрієнка (Дрогобич, 2009 р., 1-ша премія)
Лауреат та дипломант обласних конкурсів ДМШ (Львів, 2000 р.), «Юні таланти Львова» (2001 р., 3-тя премія).

2019 році лауреат обласної премії за значні досягнення у галузі науки.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!