Історія образотворчого мистецтва (024 Хореографія)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116Дем'янчук А. Л.КМХ-11
216Дем'янчук А. Л.КМХ-11

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116КМХ-11Дем'янчук А. Л.
216КМХ-11Дем'янчук А. Л.

Опис курсу

Анотація  навчальної   дисципліни:

Мета: Навчальний курс «Історія образотворчого мистецтва» присвячений академічному ознайомленню з історією розвитку зарубіжного та українського образотворчого мистецтва від найдавніших часів до початку XXІ ст. Навчальна дисципліна складається з 4 модулів та 14 лекційних тем. Метод викладання: нормативний (лекції та семінари) з урахуванням методично-навчальних вимог Болонського процесу. Додаткові методи: інтерактивні мультимедійні презентації, дискусія. Навчальна дисципліна взаємопов’язана з дисциплінами «Історія та синтез мистецтв», «Народний костюм та сценічне оформлення танцю», «Сценографія хореографічних номерів», «Культурологія» та ін.

Здобуті знання під час вивчення цієї навчальної дисципліни збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів, розширять їхній світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями зі суміжних дисциплін вивчення історії зарубіжного та українського мистецтва сприятиме формуванню цілісного уявлення про культурну спадщину народів світу, глибшому розумінню характеру та закономірностей розвитку образотворчого мистецтва.

До основних завдань курсу належить:

  • визначення ключових мистецтвознавчих термінів та категорій;
  • знання процесів стилістичного та іконографічного розвитку;
  • дослідження шедеврів зарубіжного та українського мистецтва;
  • вивчення життєписів визначних митців та їхніх праць-трактатів;
  • оволодіння методологією аналізу творів образотворчого мистецтва та архітектури.

Результати навчання:

  • знати:

–     ключові поняття історії мистецтва;

–     основні факти про визначні пам’ятки;

–     особливості розвитку мистецтва на історичних етапах;

–     творчі життєписи найвизначніших митців;

–     основні стилі та течії.

  • вміти:
  • описувати та інтерпретувати твори мистецтва;
  • залучати пам’ятки мистецтва як джерела для власних творчих пошуків.

Здобуті знання збагатять інтелектуальне підґрунтя студентів-акторів, розширять їхній світогляд і творчий потенціал. У взаємодії зі знаннями з суміжних дисциплін вивчення історії образотворчого мистецтва сприятиме формуванню цілісного уявлення про культуру минулих епох, глибшому розумінню характеру взаємодії різних видів мистецтва, закономірностей його розвитку.