Виробнича хореографічно-постановочна практика (024 Хореографія бакалавр)

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
83Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
890КМХ-41Луньо П. Є.
КМХ-41зЛуньо П. Є.

Опис курсу

Метою Виробничої (переддипломна) хореографічно-постановочної практики (з відривом від навчання) є дати можливість студенту-практиканту здійснити постановочну роботу над створенням хореографічного твору; опрацювати цей матеріал; дати теоретичну інтерпретацію отриманим даним.

Завданням цього виду практики є продемонструвати знання з вивчених фахових дисциплін (мистецтво балетмейстера, теорія та методика викладання класичного танцю, теорія та методика викладання народно-сценічного танцю, теорія та методика викладання українського танцю, теорія та методика викладання сучасного танцю, теорія та методика викладання бального танцю, теорія та методика викладання історико-побутового танцю, соціальні танці, теп танець, та інші) сформувати уміння на практиці здійснити хореографічну постановку навички формулювати теоретичні та практичні завдання постановочної роботи та розв’язувати їх.
Завдання на час проходження практики
Під час виробничої практики студенти повинні виконати наступні завдання:
1. Скласти календарний план роботи.
2. Підібрати тему для здійснення хореографічної постановки.
3. Підібрати музичний матеріал для здійснення хореографічної постановки.
4. Підготовити композиційний план постановочної роботи.
5. Підібрати репрезентативну вибірку матеріалів для проведення постановки хореографічного твору.
6. Провести дослідження учасників колективу, на який буде проведена постановочна робота.
7. Здійснити постановку хореографічного твору.
8. Провести аналіз отриманих даних постановочної роботи.
9. Провести демонстраційну-презентацію хореографічного твору перед комісією до складу якої входять керівники виробничої практики від університету і бази практики.
10. Опрацювати задуманий і отриманий матеріал.
11. Провести якісний аналіз отриманого результату.
12. Дати культурно-мистецьку оцінку результатам створення хореографічного твору.
13. Оформити документи виробничої практики.

Рекомендована література

 1. Загайкевич М. П. Драматургія балету. – Київ: Наукова думка, 1978. – 257 с.
 2. Колногузенко Б. Хореографічна композиція : Методичний посібник з курсу «Мистецтво балетмейстера» / Б. Колногузенко – Харків : ЗДАК, 2018. – 208 с.
 3. Кривохижа А. М. Гармонія танцю: Навчально-методичний посібник з викладання курсу. – Кіровоград, 2006. – 88 с.
 4. Кривохижа А.М. Роздуми про мистецтво танцю. Записки балетмейстера. – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012 . – 172 с.
 5. Лань О. Мистецтво балетмейстера. Хореографія великої форми / О.Лань. – Львів Львівський національний університеті імені Івана Франка, 2019. – 198 с.
 6. Маркевич Л. Мистецтво балетмейстера : навч.-метод. посіб. / Л. Маркевич. – Рівне : О. Зень, 2019. – 164 с.
 7. Мартиненко О.В. Хороводи : [навч.-метод. посіб. з дисципліни «Мистецтво балетмейстера» для студентів напряму підготовки 6.020202 Хореографія*] / Олена Володимирівна Мартиненко. – Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2013. – 116 с.
 8. Мистецтво балетмейстера . курс лекцій для студентів-хореографів 1 курсу вищих навчальних закладів / упоряди В. Годовський, Л. Маркевич. – Рівне : РДГУ, 2004. – 20 с.
 9. Рахвіашвілі А. Мистецтво балетмейстера / А. Рахівіашвілі, О. Білаш. – Київ : КНУКіМ, 2017. – 152 с.
 10. Самохвалова А. В. Форми постановки танців: Методичні рекомендації до теоретичного курсу «Мистецтво балетмейстера» для студентів 1 – 5 курсів. – Рівне: РДГУ, 2008. – 32 с.
 11. Самохвалова А. В., Маркевич Л.А. Мистецтво балетмейстера: Навчально-методичний посібник (за вимогами кредитно-трансферної системи) для студентів І курсу галузі знань 0202 «Мистецтво», напрямку підготовки: 6.020202 «Хореографія». – Рівне: видавець О. Зень, 2012. – 100 с.
 12. Чмиль В. А. Композиция и постановка танца (на базе основной обще-образовательной школы). – Киев, 1991 – 37 с.
 13. Шевченко В. Т. Мистецтво балетмейстера в народно-сценічній хореографії / В. Т. Шевченко. – Київ : ДАКККіМ, 2006. – 184 с.

Інтернет ресурси

 1. Культурно мистецькі заклади Львова – ULR : https://list.in.ua/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8
 2. Львівська національна опера – ULR : https://opera.lviv.ua/
 3. Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки – ULR : https://teatrlesi.lviv.ua/
 4. Львівський державний цирк – ULR : http://www.lvivcirk.com/
 5. Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької – ULR : https://www.zankovetska.com.ua/
 6. Палац залізничників – ULR : https://roks-lviv.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
 7. Палац ім. Г. Хоткевича – ULR : https://khpc.com.ua/
 8. Танцювальні студії, ансамблі Львів – ULR : https://infomisto.com/uk/lviv/catalog/tancyuvalni-studii-ansambli/
 9. Театри Львова. – ULR : https://lviv.kontramarka.ua/uk/theatre
 10. Центр творчості дітей та юнацтва Галичини: ЦТДЮГ … – ULR : https://ctdug.lviv.ua/
 11. Folk dance UBT Premiera ЛНУ ім. І. Франка – ULR : https://www.facebook.com/watch/?v=1363055984077200м

Матеріали

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ Хореографічно постановчої ПРАКТИКИ

Щоденник виробничої хореографічно-постановочної практики 4 курс

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму