Історія хореографічного мистецтва ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Немає
33Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216професор Берест  Р. Я.КМХ-11
316професор Берест  Р. Я.КМХ-21
416професор Берест  Р. Я.КМХ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216КМХ-11професор Берест  Р. Я.
316КМХ-21професор Берест  Р. Я.
416КМХ-21професор Берест  Р. Я.
36КМХ-21здоцент Плахотнюк О. А.
46КМХ-21здоцент Плахотнюк О. А.

Опис курсу

Опис курсу

Мета: Ознайомити студентів з основними етапами розвитку європейського хореографічного мистецтва від витоків до сьогодення. Орієнтуватись джерела творення українського народного танцю, шляхи формування та еволюцію української танцювальної культури.

Завдання: Розглянути і вивчити основні фактори формування і розвитку європейського балетного мистецтва від витоків до ХХ ст. включно, а також різних видів і жанрів танцювального мистецтва ХХ ст. Вивчити історично-етнографічне і сучасне районування України. Класифікувати українські народні танці за жанрами. Вивчити етапи розвитку українського народно-сценічного танцю, українського балетного театру.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • Етапи розвитку танцювального мистецтва в контексті суспільно-історичних епох. Розуміти стильові відмінності тієї чи іншої епохи. Як вони втілилися у танцювальних формах.
 • Танцювальна лексика яких країн була покладена основу європейського балетного мистецтва.
 • Характерні особливості процесу становлення національної школи балету.
 • Розуміти зв’язок хореографії з іншими видами мистецтв, їх вплив та еволюцію.
 • Етапні балетні вистави, які характеризують конкретний стиль мистецької епохи.
 • Видатних балетмейстерів різних епох, їх творче кредо.
 • Славетних виконавців різних епох.
 • Етапи розвитку українського народного танцю в контексті розвитку суспільно-історичних епох.
 • Звичаї та обряди календарно-обрядового циклу українського народу.
 • Хореографію побутових танців та їхні характеристики.
 • Етапи розвитку українського балетного театру від витоків до сьогодення.
 • Видатних балетмейстерів і виконавців українського балетного театру.
 • Славетних балетмейстерів української народно-сценічної хореографії, їх творчі доробки.

Рекомендована література

 1. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdf
 2. Plahotnyuk A. Pedagogical methods of dance art therapy practice jazz dance / A. Plahotnyuk // Vzdelávanie a spoločnost / Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. – Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2016. – S. 487–494. (ISBN 978-80-555-17112-4).Vzdelávanie a spoločnost Medzinârodnÿ nekonferencnÿ zborrnk. pdf.
 3. Plakhotnyuk O. Cosmopolitan processes in the theater of classical ballet / O. Plakhotnyuk // Knowledge. Education. Law. Management Nauka. Oświata. Pravo. Zarządzanie. – Lublin : Fundacja Instytut Spraw Administracji Publicznej w Lublinie, 2021 – № 5 (33) –vol. 3 – Р. 38–43. (Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library). org.uazhurnalikelm_5_3_2020. pdf. http://kelmczasopisma.com/ua/jornal/24
 4. Плахотнюк О. Белетмейстери державного українського театру музичної комедії у Львова (1946–1953 років) / О. Плахотнюк – Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство  – Випуск 20 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – С. 203–211 http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/10625
 5. Плахотнюк О. Василина Степанівна Щурат-Глуха (схиігуменія Вероніка) – забута постать львівської сцени / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету. Серія Мистецтвознавство – Випуск 17. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2016. – Вип. 17 – C. 255–261. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/index
 6. Плахотнюк О. Джаз танець на академічній балетній сцені: генезис та персоналії / О. Плахотнюк // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич, 2014. – Вип. 8. – С. 164–169.
 7. Плахотнюк О. Квінтесенція соціальних танців / О. Плахотнюк // Танцювальні студії. – 2018. – Вип. 1. – С. 28–36. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_1_5
 8. Плахотнюк О. Культурно-мистецький вплив джаз-танцю на формування модних тенденцій ХХ століття / О. Плахотнюк // Вісник Львівської національної академії мистецтв. – Вип. № 27.– Львів : ЛНАМ, 2015. – С. 252–261.
 9. Плахотнюк О. Проблематика розуміння природи афро-джаз-танцю / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. № 7 (59). – С. 40–44.
 10. Плахотнюк О. Сторінки творчої біографії Едуарда Бутинця [Електронний ресурс] / О. Плахотнюк // Танцювальні студії. – 2018. – Вип. 2. – С. 27 – 34.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ds_2018_2_5
 11. Плахотнюк О. Сценічні та побутові форми джаз-танцю / О. Плахотнюк // Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка: зб. наук. Праць. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка – Серія педагогічні науки, вип. № 10 (269), частина ІІ). – 2013 – С. 130–139. http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(2)__23
 12. Плахотнюк О. Творчість Тараса Григоровича Шевченка на балетній сцені / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць: серія мистецтвознавство – вип. № 15 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 171–176. http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/artstudies/article/view/3171
 13. Плахотнюк О. Театральний заклад на вулиці Оссолінських (м. Львів) / О. Плахотнюк // Молодий вчений : науковий журнал. – Херсон, 2017. – № 1 (41), ч. І – С.143–147.
 14. Плахотнюк О. Фольк-джаз-танець у контексті розвитку сучасного хореографічного мистецтва України / Плахотнюк О. // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць. – Серія мистецтвознавство; вип. № 12 – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 242–247.
 15. Плахотнюк О. Хореографічне мистецтво України у роздумах Олега Семеновича Голдрича / О. Плахотнюк // Вісник Львівського університету : зб. наук. праць: Серія мистецтвознавство – вип. № 14. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – C. 52–57.
 16. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України PDF
 17. Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва / О. Плахотнюк // Вісник Міжнародного Слов’янського університету : зб. наук. праць. – Харків : 2007. – С. 32–36. – (Серія мистецтвознавство; вип. № 1, Т. Х.). Плахотнюк О. Стилі і напрямки сучасного хореографічного мистецтва.pdf.
 18. Плахотнюк О. Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України / О. Плахотнюк // Музичне мистецтво ХХІ століття – історія, теорія, практика : науковий журнал. Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмата : Посвіт, 2017. – Вип. 2 – С. 122–128. ( Хореографічні конкурси – функціонування у віддзеркаленні сучасної танцювальної культури України
 19. Плахотнюк О.А. Поліхудожні та міжмистецькі зв’язки танцювальної культури у прояві її інтермадіальності / О.А. Плахотнюк, Д.А. Топорков // Актуальні питання гуманітарних наук : Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка – Дрогобич : Гельваника, 2021. – Вип. 43. – Т. 2. – С. 81–87. http://www.aphn-journal.in.ua/43-2-2021 DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/43-2-13
 20. Plakhotniuk O. Influence of the current processes of education formation on the choreographic art thesaurus formation / Plakhotniuk // Теоретичні та методичні засади розвитку мистецької освіти в контексті європейської інтеграції : зб. матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції, Суми, 11–12 грудня 2017 р. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – 66–67 с.матеріали конференції Суми тези21.12.2017 (1)
 21. Балабко О. В. «Київ, Іринінська, Лифарям…» Повість за листами / О.В. Балабко. – Чернівці : Букрек, 2011. – 236 с.
 22. Баттерворт Д. Танец. Теория и практика. – Харьков. : Гуманитарный Центр, 2016. – 244 с.
 23. Береза Р. Сергій Лифарь. Біографія. – Львів : Апріорі. 2021. – 152 с.
 24. Білошкурський В. С. Танцювальне мереживо Полтавського краю : збірник хореографічних матеріалів / В. С. Білошкурський, С. В. Шалапа., Перепілківна В. В. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 268 с.
 25. Бойчук Б. Навіщо про це говорю: Вибрані статті. Театр, Балет, Література / Б. Бойчук. – Львів : ЛА «Піраміда», 2017. – 430 с.
 26. Борсук Н. Танці в сучасних ритмах: нариси. / Навчально-методичний посібник // Н. Бурсук, А. Тараканова. – Вінниця : Нова книга, 2014 – 52 с.
 27. Бурковський О. Завжди в дорозі/ Мирослав Вантух / О. Бурковський. – Київ : Преса Плюс, 2013. – 128 с.
 28. Габорець В. Жива легенда нашої культури Клара Балог . – Ужгород : Ражда, 2010. – 232 с.
 29. Герц І., Мова Л., Кебас О., Бойко О., Журавльова А. Сучасний танець: шляхи творчого вдосконалення: навчальний посібник. Київ : Видавничий центр КНУКіМ, 2021. – 241.
 30. Годовський В. М., Горбачу Р. Л. Модерн танець (хронологічна таблиця історії розвитку): Навчально-методичний посібник з дисципліни “Методика викладання модерн танцю для студентів І курсу спеціалізації “Хореографії”. – Рівне: РДГУ, 2005. – 20 с.
 31. Голдрич О. С. “Черемош” на Американському континенті: Сторінки щоденника. – Львів: Логос, 2000. – 114 с.
 32. Голдрич О.С. Муза мого життя. Автобіографічний нарис / Упорядник Олег Кузик. – Львів: Сполом, 2008. – 280 с.
 33. Дем’яненко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця / Н. Дем’яненко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. – 268 с.
 34. Дункан А. Моя жизнь; Щнейдер И. Встречи с Есениным: Воспоминания. – Киев: Мистецтво, 1989. – 349 с.
 35. Кокуленко Б. Актуальні проблеми теорії та історії танцювального мистецтва на Кіровоградщині «Там де «Ятрань…» / Збірник наукових праць Бориса Кокуленка. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 440 с.
 36. Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХНАК, 2014. – 319 с.
 37. Колногузенко Б. М. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж) / Б. М. Колногузенко. – Харьков : Харбковский обласной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 38. Колногузенко Б. М. Сучасний танець та методика його викладання : конспект лекцій для студентів хореограф. від-нь мистец. / Б. М. Колногузенко, І. І. Макарова. – Харків : Слово, 2015. – 137 с.
 39. Королева Э. А. Петр Леонарди. Жизнь и судьба / Э. А. Королева. – Кишинев : Инесса., 2002. – 128 с.
 40. Королева Э. А. Театр. Классика. Стиль / Э. А. Королева. – Кишинев : б. и., 2011. – 228 с.
 41. Кривохижа А. М. Роздуми про мистецтво танцю. Записки балетмейстера. А. М. Кривохижа – Кіровоград : Центрально-Українське видавництво, 2012. – 172 с. іл.
 42. Кухта С. Маестро гуцульського танцю Ярослав Чуперчук. – Львів: Край, 2011. – 128 с.
 43. Лифар С. Роки жнив. – Київ : Сидоренко В. Б., 2020. – 240 с.
 44. Лифар Серж. Спогади Ікара. – Київ: Унів. вид-во ПУЛЬСАРИ, 2007. – 192 с.
 45. Масяк Н. Мистический лабирит Сержа Лифаря / Н. Масяк, Е. Гураль. – К. : Саммит-Книга, 2015. – 208 с.
 46. Мистецько-педагогічна школа видатного діяча української культури Мирослава Вантуха : наукове видання / Наталія Вадясова, Василь Чернець, Валерія Шульгіна. – Київ : НАКККіМ, 2012. – 152 с.
 47. Наталія Слободян 90: фотоальбом / літ. ред. Наталія Труш, фото Олена Храмова / Львів : ПП «Колвес», 2013. – 20 с.
 48. Неофіта М. Хореографічне мистецтво України / М. Неофіта. – Дрогобич : Коло, 2020. – 108 с.
 49. Остапенко С. Введение в степологию. Воспоминание об одесских степистах / С. Остапенко. – Одесса : Астропринт, 2019. – 144 с.
 50. Павло Вірський: науково-популярне видання / упорядики: Ю.В. Вернигор, Є. І. Досенко. – Вінниця: Нова Книга, 2012. – 320 с. ; іл.
 51. Павлюк Т. С. Українське балетмейстерське мистецтво (ІІ пол. ХХ ст.) / Т.С. Павлюк. – Київ : Видав. Центр КНУКім, 2017. – 214 с.
 52. Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1779 – 2001). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – 448 с.
 53. Підлиська А.М. Концепуально-смилове поле балетної критики в радянській Україні 1920-1930-х років. – Київ : Ліра-К, 2021. – 382 с.
 54. Плахотнюк О. А. Стилі та напрямки сучасного хореографічного мистецтва – Львів. ЦТДЮГ, 2009. – 80 с.
 55. Плисецкая Майя / Подг. текста А. А. Даняк. – Минск: Література, 1998. –Погребняк М. М. Нові напрями театрального танцю ХХ – поч.. ХХІ століття : історико-культурні передумови, крос-культурні звязки, стильова типологія : монографія / М. М. Погребняк. – Київ : ПП «Астрая». 2020. – 327 с.
 56. Погребняк М. М. Танець «модерн» ХХ ст. : витоки, стильова типологія, панорама історичної ходи, еволюція : монографія / М. М. Погребняк. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка. 2015. – 312 с.
 57. Похиленко В. Танець між Небом і Землею / В. Похиленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. – 352 с.
 58. Похиленко В. Школа гуманізму, любові та краси / В. Похиленко. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 240 с.
 59. Слободян Наталія. До 90 річчя. Мистецьке видання. / літер. ред. Надія Труш. – Львів : ПП «Колвес», 2013. – 23 с.
 60. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії. – Київ: Музична Україна, 2003. – 440 с.
 61. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: Історія і сучасність. – Київ: Музична Україна, 2002. – 736 с.
 62. Станішевський Ю.О. Національна опера України 2001‑2011. / Юрій Олександрович Станішевський. – Київ : Муз. Україна. 2012. – 304 с.
 63. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку : навчально-методичний посібник / упор. О. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 240 с.
 64. Сучасне хореографічне мистецтво: підґрунтя, тенденції, перспективи розвитку. ІІ частина : навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : СПОЛОМ, 2018. – 222 с.
 65. Сучасне хореографічне мистецтво: тенденції та перспективи розвитку.: навчально-методичний посібник / упоряд. О. А. Плахотнюк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка кафедра режисури та хореографії, 2020. – Ч. ІІІ – 134 с.
 66. Чепалов О. Хореологія. Статті та лекції / О. Чапалов. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 228 с.
 67. Чапкис Г. Н. Танец и любов: секрет долголетия. Автобиографическая повесть. – Киев: “Ательє 16” ЗАО “Випол”, 2007. – 240 с.
 68. Чепалов О. І. Хореографічний театр. Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепелов; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2011 – 344 с.
 69. Шабаліна О.М. Модерний танець жінок-балетмейстерів заходу ХХ століття: культурологічний аспект. Автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата мистецтвознавства. – Харків, 2010. – 20 с.
 70. Шабаліна О.М. Пластичність. Мова. Тіло : монографія / О. М. Шабаліна. – Київ : ФО-П Поліщук О. В., 2017. – 194 с.
 71. Шалапа С. Володимир Білошкурський. Життєвий і творчий шлях / С. Шалапа. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2019. – 246 с.
 72. Шариков Д. І. “Contemporary dance” у балетмейстерському мистецтві: Навчальний посібник. – Київ: КиМУ, 2010. – 173 с.
 73. Шариков Д. І. Неокласицизм у хореографічній культурі: ґенеза і концепція балетного театру / Д. І. Шариков. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 304 с.
 74. Юрій Станішевський у спогадах сучасників / авт.-упоряд. Т. Швачкл. – Київ : Музична Україна, 2016. – 224 с.
 75. Яців Р. Оленка Гердан-Заклинська. Життя і творчість : біографічний нарис / Роман Яців – Львів : Інститут народознавства НАН України ; Львівська національна академія мистецтв, 2013. – 60 с. : іл..
 76. Яців Р. Оленка Ґердан-Заклинська (1916–1999): життя у мистецтві: Матеріали до історії українського мистецтва ХХ століття / Р. Яців. – Львів : Растр–7, 2015. –152 с.
 77. Chojnowski G/ Alain Bernard Polski Rozdział. – Warszawa : Iskry, 2010. – 176 s.
 78. Moore L. Niźyński Bog tańca / L. Moore. – Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2014. – 360 s.
 79. Parnell F. Moje życie w sztuce tańca / F. Parnell. – Łódź : GRAKO, 2003. – 382 s.
 80. Witkiewicz J.S. Vladimir Malakhov. Rozmowa z tancerzem stulecia. / Jan Stanisław Witkiewicz. – Łódź :ISKRY, 2008. – 178 s.
 81. Alwin Nikolais, Murray – Dance technique: A Philosophy and Method of Modern Dance. – New York, London: Routiedqe, 2005. – 259 c.
 82. Au S. Ballet and Modern Dance. Third edition. Revised and extended. – London : Thames & Hudson world of art, 2012. – 232 p.
 83. Bak J. Taniec nowoczesny / Jolanta Bak. – Bielsko-Biała : Dragon, 2016. – 32 st.
 84. Banes S. Terpsychora w tenisówkah. Taniec post-modern / S. Banes. – Krakow : Instytut muzyki i tańca, 2017. – 280 s.
 85. Bausch Pina. Tanztheater. – K. Kieser Verlag. Dr. Klaus, Munchen, 2008. – 300 c.
 86. Czechlewska Z. Historia tańca / Z. Czechlewska. – Warszawa : SBM, 2018. – 128 s.
 87. Kluz-Chałanda W. Historia marzeń i pasji/ monografia Zespołu Ekrol w 40-lecsa istnienia. – Łańcut, 2016 – 292 s.
 88. Nowy taniec / red. Witold Mrozek. – Warszawa : Wydawnictwo krynyri politycznej, 2012. – 178 s.
 89. Pastuszak K-J. Ankoku Butōhijikaty tatsumiego teatr Ciała-w-kryzysie / K-J.Pastuszak – Kraków : Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2014. – 682 s.
 90. Przyjdźcie, pokażWam, co robimy O improwizacji tańca. – Łódź : Muzeum Stuki, 2013. – 354 s.
 91. Rembowska A. Piny Bauch. Sny i rzeczywistość / Aleksandra Rembowska. – Warszawa : Wydawnactwo Trio, 2009. – 248 s. : il.
 92. Strategie choreograficzne nowe perspektywy / red. T. Ciesielskiego, M. Bartosiaka. – Łódź-Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódźliego, 2017. – 182 s.
 93. Turska Irena. Spokanie ze sztura tanca. – Kraków : Polske Wydawnictwo Myzyczne SA, 2000. – 152 s.
 94. Ballet the Definitive Illustrate Story / Consultant Viviana Durante. – London : DK, 2018. – 359 p.
 95. Mamontowicz-Łojer B. Tancerze Króla Stanisława Augusta 1774–1789. Pozątki Polskieģo Baletu. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 2005. – 168 s.
 96. Stachniak E. Bogini tańca / E. Stachniak. – Kraków : Znak, 2017. – 528 s.
 97. Tokarczyk J. Balen. Kryształowy Łabędź Carskiego Petersburga. – Łódź : Ksieźy Młyn Dom Wydawniczy Michał Koliński, 2013 – 132 s.

Матеріали

Вимоги до контрольних модульних робіт Історія хореографічного мистецтва

Екзаменаційні питання «Історія хореографічного мистецтва» ІІ курс 4 семестр 024 Хореографія,

 

Силабус: Історія хореографічного мистецва 024 Хореографія І-ІІ курс 2-4 сем. Р. Берест, О. Плахотнюк,

Завантажити силабус