Історія хореографічного мистецтва

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
23Залік
32Немає
43Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
216доцент Плахотнюк О. А.КМХ-11,
316доцент Плахотнюк О. А.КМХ-21
416доцент Плахотнюк О. А.КМХ-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
216КМХ-11доцент Плахотнюк О. А.
316КМХ-11доцент Плахотнюк О. А.
416доцент Плахотнюк О. А.

Опис курсу

Опис курсу

Мета: Ознайомити студентів з основними етапами розвитку європейського хореографічного мистецтва від витоків до сьогодення. Орієнтуватись джерела творення українського народного танцю, шляхи формування та еволюцію української танцювальної культури.

Завдання: Розглянути і вивчити основні фактори формування і розвитку європейського балетного мистецтва від витоків до ХХ ст. включно, а також різних видів і жанрів танцювального мистецтва ХХ ст. Вивчити історично-етнографічне і сучасне районування України. Класифікувати українські народні танці за жанрами. Вивчити етапи розвитку українського народно-сценічного танцю, українського балетного театру.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • Етапи розвитку танцювального мистецтва в контексті суспільно-історичних епох. Розуміти стильові відмінності тієї чи іншої епохи. Як вони втілилися у танцювальних формах.
 • Танцювальна лексика яких країн була покладена основу європейського балетного мистецтва.
 • Характерні особливості процесу становлення національної школи балету.
 • Розуміти зв’язок хореографії з іншими видами мистецтв, їх вплив та еволюцію.
 • Етапні балетні вистави, які характеризують конкретний стиль мистецької епохи.
 • Видатних балетмейстерів різних епох, їх творче кредо.
 • Славетних виконавців різних епох.
 • Етапи розвитку українського народного танцю в контексті розвитку суспільно-історичних епох.
 • Звичаї та обряди календарно-обрядового циклу українського народу.
 • Хореографію побутових танців та їхні характеристики.
 • Етапи розвитку українського балетного театру від витоків до сьогодення.
 • Видатних балетмейстерів і виконавців українського балетного театру.
 • Славетних балетмейстерів української народно-сценічної хореографії, їх творчі доробки.

Рекомендована література

Рекомендована література

 1. Абызова Л. И. История хореогрического искусства : Отечественный балет ХХ – начала ХХІ века : учебное пособие / Л. И. Абизова. – СПб. : Композитор-Санкт-Петербург, 2012. – 304 с.
 2. Аркина Н. Е. Артисти балета (Время, роли, стиль). – М. : Знание, 1984. – 56 с.
 3. Аркина Н. Е. Язиком танца. – М. : Знание, 1975. – 56 с.
 4. Асафьев Б. О балете. Статьи. Рецензии. Воспоминания. – М. : Музика, 1974. – 296 с.
 5. Баланчин Дж. Сто один рас сказ о большом балете / Дж. Баланчин, Ф. Мэйсон. – М. : Крон-Пресс, 2000. – 494 с.
 6. Баттерворт Д. Танец. Теория и практика. – Харьков. : Гуманитарный Центр, 2016. – 244 с.
 7. Бахрушин Ю. А. История руского балета. Учебное пособие для ин-тов культуры, театр., хореогр., и культ.-просвет. Училищ. Узд. 3-е. – М. : Просвещение, 1977. – 287 с.
 8. Белинський А. Старое танго: Заметки телевизионная практика. – М. : Искусство, 1988. – 175 с.
 9. Белова Е. П. Ракурсы танца: телевизионный балет. – М. : Искусство, 1991. – 127 с.
 10. Білошкурський В. С. Танцювальне мереживо Полтавського краю : збірник хореографічних матеріалів / В. С. Білошкурський, С. В. Шалапа., Перепілківна В. В. – К. : НАКККіМ, 2014. – 268 с.
 11. Блок Л. Д. Классический танец: История и современность. – М. : Искусство, 1987. – 556 с.
 12. Боримська Г. Самоцвіти українського танцю. – Київ : Мистецтво, 1974. – 136 с.
 13. Бороздина Т. Н. Древне-египетский танец / Т. Н. Бороздина. – М. : Издателсьтво Д.Я. Маковский и Сын, 1919. – 40 с.
 14. Бочарникова Э. В. Страна волшебная – балет. Очерки. – М. : Детская литература, 1974. – 190 с.
 15. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. – М. : Искусство, 1968. – 224 с.
 16. Ванслов В. Балеты Григоровича и проблемы хореографии. Узд. второе дополненное. – М. : Искусство, 1971. – 304 с.
 17. Ванслов В. Статьи о балете. Музыкально-эстетические проблемы. – Ленинград.: Музыка, 1980. – 192 с.
 18. Вершинина И.Я. Ранние балети Стравинского / Ирина Яковлевна Вершинина. – М. : Издателсьтво «Наука», 1967. – 224 с.
 19. Гаевский В. М. Дивертисмент. – М. : Искусство, 1981. – 383 с.
 20. Гаевский В.М. Хореографические портреты / Гаевский В. – М. : Артист. Режиссер. Театр, 2008. – 608 с., ил.
 21. Дем’яненко Н. Формування національної культури молоді в педагогічній спадщині В. М. Верховинця / Н. Дем’яненко. – Полтава : ТОВ «АСМІ», 2012. – 268 с.
 22. Демидов А.П. “Лебединое озеро”. – М. : Искусство, 1985. – 366 с.
 23. Демків Д. Ярослав Чуперчук: феномен гуцульської хореографії: Нарис, Спогади, Фотоматеріали. – Коломия : Вік, 2001. – 168 с.
 24. Демкова И. П. Загадки Терписохоры / Худож. В. Косоруков. – М. : Детская литература, 1989. – 54 с.
 25. Дубкова С. И. Блистательный мир балета / Светлана Ивановна Дубкова. – М. : Белый город, 2007. – 480 с. : ил.
 26. Житомирський Д. Балети Чайковського. – М. : Государственное музыкальное издательство, 1957. – 120 с.
 27. Захаров Р. В. Слово о танце. – М. : Молодая гвардия, 1979. – 159 с.
 28. История русского театра / Комплект открыток / Худож. В. Семенов, автор текста О. А. Туркестанова. – М. : Изобразительное искусство, 1989. – 32 шт.
 29. История русского театра. – Москва : Єксмо, 2011. – 480 с.
 30. Калинин Н. И. Когда происходит чудо. – М. : Искусство, 1964. – 144 с.
 31. Кокуленко Б. Актуальні проблеми теорії та історії танцювального мистецтва на Кіровоградщині «Там де «Ятрань…» / Збірник наукових праць Бориса Кокуленка. – Кіровоград : КНТУ, 2013. – 440 с.
 32. Кокуленко Б. Степова терпсихора / Б. Кокуленко. – Кіровоград : Степ, 1999. – 213 с.
 33. Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії : методичний посібник для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом «Хореографія» / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХДАК, 2014. – 140 с.
 34. Колногузенко Б. М. Види мистецтв та хореографії / Б. М. Колногузенко. – Харків : ХНАК, 2014. – 319 с.
 35. Колногузенко Б. М. Гастроли – путь к познанию (Мой Париж) / Б. М. Колногузенко. – Харьков : Харбковский обласной центр народного творчества, 2007. – 100 с.
 36. Константинова М. Спящая красавица. – М. : Искусство, 1990. – 239 с.
 37. Королева Э. А. Ранние формы танцы / Э. А. Королева. – Кишенев : Штиинца, 1977. 216 с.
 38. Красовская В. История русского балета: Учебное пособие. – Ленинград. : Искусство, 1978. – 231 с.
 39. Красовская В. М. Статьи о балете. – Ленинград : Искусство, 1967. – 340 с.
 40. Красовская В. Русский балетный театр начала ХХ века. 2. Танцовщики. – Ленинград : Искусство, 1972. – 456 с.
 41. Красовская В. Русский балетный театр от возникновения до середины ХІХ века. – М. : Искусство, 1958. – 309 с.
 42. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр. Очерки истории. Романтизм. 2-е изд. испр. – СПб. : Издательство «Лань»; «Издательство Планета музыки», 2008. – 512 с.
 43. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: от истоков до середины ХVІІІ века. – М. : Искусство, 1979. – 295 с.
 44. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Очерки истории: Эпоха Новерра. – Ленинград : Искусство, 1981. – 286 с.
 45. Красовская В.М. Западноевропейский балетный театр: Преромантизм. – Ленинград : Искусство, 1983. – 431 с.
 46. Кузнецова Т. А. Хроники Большого балета. – М. : Наталис. 2010. – 320 с.
 47. Кузьмин А. И. У истоков русского театра: Кн. для учащихся. – М. : Просвящение, 1984. – 160 с.
 48. Лифарь С. Танец: Основные течения академического танца / С. Лифарь. – М. : Российский университет театрального искусства – ГИТТИС, 2014. – 323 с.
 49. Львов-Анохин Б. А. Балетные спектакли последних лет / Знание. Серия «Искусство», 3. Новое в жизни, науке, технике. – М. : Знание, 1972. – 72 с.
 50. Максимова А. Русский балетный театр Екатерининских времен. Россия – Запад. / А. Максимова . М. : ООО Издательство «Композитор», 2010. – 420 с.
 51. Маринелла Гваттерини. Азбука балета. Перевод с ит. – М.: БММ АО, 2001. – 316 с.
 52. Мастера балета – самодеятельности, Вып. 2: Метод. Пособие / Сост. А. Соколов. – М. : Искусство, 1978. – 88 с.
 53. Меркель М.Вариации в зекале / М. Меркель. – Москава : Искуство, 1980. – 108 с.
 54. Мистецько-педагогічна школа видатного діяча української культури Мирослава Вантуха : наукове видання / Наталія Вадясова, Василь Чернець, Валерія Шульгіна. – К. : НАКККіМ, 2012. – 152 с.
 55. Михайлов М. М. Жизнь в балете. – Ленинград, Москва : Искусство, 1966. – 151 с.
 56. Михайлов М. М. Молодые годы ленинградского балета / Под ред. Д. И. Золотницкого. – Ленинград : Искусство, 1978. – 151 с.
 57. Паламарчук О. Музичні вистави Львівських театрів (1779 – 2001). – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – 448 с.
 58. Панорама. Ежегодник по искусству для молодежи / Состав. Аксенов В. – М. : Молодая гвардия, 1985. – 196 с.
 59. Пасютинськая В. М. Волшебный мир танца: Книга для учащихся. – М. : Просвещение, 1985. – 223 с.
 60. Пасютинськая В. М. Путешествие в мир танца / В. М. Пасютинская – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 368 с.
 61. Пожидаев Г. “Спартак” Белеет А. Хачатуряна. – М. : Музыка, 1978. – 48 с.
 62. Проблеми наследия в хореографическом искусстве. Сборник статей / состав. В. И. Уральськая, О. Г. Тарасова, Е. Н. Жемчужина. – М. : Издателсьтво ГИТИС, 1992. – 168 с.
 63. Роман с Танцем. / Составитель М. Ю. Еремина. – Санк-Петербург : ООО ТФ «Созвездие», 1998. – 252 с.
 64. Рославлева Н. Английский балет. – М. : Государственное музикальное издательство, 1959. – 170 с.
 65. Рост Владар. Наш Большой. Один день из жизни театра. – М. : Молодая гвардия, 1977. – 64 с.
 66. Слонимский Ю. В честь танца. – М. : Искусство, 1968. – 380 с.
 67. Слонимский Ю. Жижель. – Ленинград: Музыка, 1969. – 160 с.
 68. Слонимский Ю. Петербургские мастера балете ХІХ столетия. К. Дидло, Ж. Перро, А. Сен-Леон, Л. Иванов, М. Петипа. – Ленинград : Искусство, 1937. – 288 с., ил.
 69. Слонимский Ю. Семь балетных историй. – Ленинград. : Искусство, 1967. – 258 с.
 70. Слонимский Ю. Советский балет. Материалы к историии советского балетного театра. – М. : Искусство, 1950. – 368 с.
 71. Слонимский Ю. Чудесное было рядом з нами: Заметки о петрогралском балете 20-х годов. – Л. : Советский композитор, 1984. – 264 с.
 72. Советский балетный театр. 1917 – 1967 / Ред. В. М. Красовская. – М.: Искусство, 1976. – 376 с.
 73. Соколов-Каминский А. А. Советский балет сегодня. – М. : Знание, 1984. – 112 с.
 74. Соллертинский И. Статьи о балете. – Ленинград : Музыка, 1973. – 208 с.
 75. Станішевський Ю. Балетний театр Радянської України, 1925 – 1985: Шляхи і проблеми розвитку. – Київ : Музична Україна, 1986. – 240 с.
 76. Станішевський Ю. Балетний театр України, 1925 – 1975. – Київ : Музична Україна, 1975. – 224 с.
 77. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії. – Київ : Музична Україна, 2003. – 440 с.
 78. Станішевський Ю. Лебеді чарівного озера. – Київ : Молодь, 1966. – 92 с.
 79. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка: Історія і сучасність. – Київ : Музична Україна, 2002. – 736 с.
 80. Станішевський Ю. Хореографічне мистецтво. – Київ : Радянська школа, 1969. – 100 с.
 81. Станішевський Ю.О. Національна опера України 2001‑2011. / Юрій Олександрович Станішевський. – К. : Муз. Україна. 2012. – 304 с.
 82. Стелин Я. Музика и балет в России ХVIII века. – Ленинград : Тритон, 1935. –190 с.
 83. Стефанович М. П. Київський державний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР імені Т. Г. Шевченка. Історичний нарис. – Київ : Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1960. – 210 с.
 84. Стефанович М. Київський Держаний ордена Леніна академічний театр опери та балету УРСР ім. Т. Г. Шевченка: Історичний нарис. – Київ : Мистецтво, 1968. – 274 с.
 85. Суриц Е. Я. Хореогрфическое искустство двадцатых годов. – М. : Искусство, 1979. – 360 с.
 86. Там, где рождается танец / Ред. Ю. Александров. – М. : Московський рабочий, 1977. – 128 с.
 87. Тарнович Ю. Ілюстрована історія Лемківщини (3 карти і 100 ілюстрацій). – Львів: Товариство «Лемківщина», Інститут народознавства НАН України, 1998. – 287 с.
 88. Театр оперы и балета имени С. М. Кирова / состав. Т. С. Крунтяева. – Ленинград : Музыка, 1983. – 240 с.
 89. Тимофеева Н. В. Мир балета: история, творчество, воспоминания. – М. : ТЕРРА, 1993. – 368 с.
 90. Трускиновская Д. М. 100 великих мастеров балета / Д. М. Трускиновская. – М. : Вече, 2010. – 432 с.
 91. Файер Ю. О себе, о музыке, о балете. – М. : Всесоюзное издательство советский композитор, 1974. – 576 с.
 92. Худеков С. Н. Иллюстрированная история танца. – М. : Эксмо, 2009. – 288 с.
 93. Худеков С. Н. Всеобщая история танца. – М. : Эксмо, 2009. – 608 с.
 94. Худеков С. Н. Искусство танца: История. Культура. Ритуал / Худаков С. Н. – М. : Эксм0, 2010. – 544 с.
 95. Чистякова В. В мире танца. Беседы о балете. – М. : Искусство, 1964. – 132 с.
 96. Шариков Д.І, Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Історія та художня практика хореографічної культури : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина ІІ. – 204 с. : іл.
 97. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Філософія балету та онтологія танцю : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина І. – 204 с. : іл.
 98. Шариков Д.І. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Типологія хореографії : монографія / Шариков Д.І. – К. : КиМУ, 2013. – Частина ІІІ. – 90 с. : іл.
 99. Шереметьевская Н. Е. Длинные тени (О времени, о танце, о себе). Записки историка балета и балетного критика. – М. : Редакция журнала “Балет”, 2007. – 448 с.
 100. Шумилова Э. И. Национальное своеобразие балета. / Новое в жизни, науке, технике. Серия «Искусство», 1. – М. : Знание, 1976. – 48 с.
 101. Эльш Н. Й. Зрителю о балете. – М. : Знание, 1963. – 48 с.
 102. Эльш Н. Й. Пушкин и балетный театр. – М. : Искусство, 1970. – 345 с.
 103. Эльяш Н. И. Балет народов СССР. – М. : Знание, 1977. – 168 с.

Матеріали

Залікові питання «Історія хореографічного мистецтва» І курс ІІ семестр 024 Хореографія,

Екзаменаційні питання «Історія хореографічного мистецтва» ІІ курс 4 семестр 024 Хореографія,