Теорія та методика викладання contemporary dance

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Немає
82Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
732КМХ-41Шкутяк Т. М., Вишнякова  А. О.
824КМХ-41Шкутяк Т. М., Вишнякова  А. О.

Опис курсу

Метою вивчення нормативної дисципліни  «Теорія та методика викладання contemporary dance» є академічне заглиблення в практичне значення сучасного танцювального мистецтва в Україні та світі. Танець посідає значне місце серед культурних та мистецьких надбань та відкриттів людства. Саме контемпорарі танець, його теорія та методика збагачують індивідуальне виконання, техніку танцівника мистецького твору, імпровізації, стилю митця; надання студентам поглиблених знань про основні аспекти теоретичних та пратичних технік у контемпорарі танці в Україні та світі; подання полірівневості хореографічного танцювального мистецтва; уміння творчого підходу організації та створення перформативно-хореографічної постановки у відповідному просторі; розвиток у студентів навичок застосування отриманих на заняттях знань у практичній діяльності.

До основних завдань курсу належить:

–           відчути через історію руху в сучасних хореографічних техніках етапи розвитку контемпорарі танцю;

–           особливості розвитку сучасної хореографії в історичному контексті;

–           розвивати професійні навички виконавського мистецтва;

–           визначити взаємовплив аматорських та професійних хореографічних виконавських технік.

–           допомогти студентам усвідомити необхідність професійного підходу до входження в необхідний емоційний стан, як частини виразного засобу контемпорарі танцю;

–           освоїти значення стилістичних особливостей контемпорарі танцю;

–           сформувати вміння вибрати і використовувати в роботі над пластичним вираженням образні рішення простору та часу, композиції вцілому.

 

знати:

 • основи техніки контемпорарі танцю для удосконалення авторської виконавсько – хореографічної техніки;
 • застосування якісних пластично – хореографічних контемпорарі технік у виконавських творах;
 • особливості роботи з музичним оформленням а також опцію не використання канонічної музичної складової, а звернення до широкого спектру ритмічних, аритмічних можливостей;
 • основні танцювальні принципи та виразні засоби імпровізації;
 • теоретичні та практичні аспекти контактної імпровізації;
 • методологію опрацювання практичного значення техніки – партнерінг ;
 • наукову термінологію предмету;

вміти:

 • використовувати знання контемпорарі танцю для творчого, професійного самовираження;
 • вирішувати проблеми пов’язані з вивченням стилів сучасної хореографії;
 • користуватися спеціальними джерелами для пізнання оновлень контемпорарі танцю сьогодення;
 • володіти спеціальною технічною термінологією контемпорарі танцю;

застосовувати знання з даної дисципліни в педагогічній, творчій діяльності

Рекомендована література

Базова
1. Оскар. Г. Брокетт, Франклін Г. Гілді Історія театру. Літопис. 2014.
2. Бремсер Марта. П’ядесят сучасних хореографів/ 2011 (друге видання)
3. Добротвірська К. А. Айседора Дункан і театральна культура епохи модерну. – Л .: ЛГІТМ і К, 1992.
4. Доріс Хамфі. Мистецтво створення танцю. Нью Джерсі. 1997.
5. Естетика перформативності Еріка Фішер -Ліхте., 2016.
6. Скиба Ю. Марина Абрамович: зв’язок митця та глядача / Ю. Скиба, П. Луньо // Молодий вчений. – 2019. – №10. – С. 96‒ 99. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/10/22.pdf
7. Скиба Ю., Луньо П. Мистецтво перформансу – як спосіб життя / Ю. Скиба, П. Луньо // Молодий вчений. – № 11. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/11/61.pdf
8. Скиба Ю. Руслан Баранов – майстер контактної імпровізації / Ю. Скиба // зб. наук. студ. наук. праць «Культурно-мистецькі ескізи». – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2019. – С. 95–99.Скиба Ю.Ю. Руслан Баранов -майстер контактної імпровізації PDF
9. Скиба Ю. Світогляд балетмейстера в прояві його хореографічного твору. Науковий керівник – доц. О. Плахотнюк / Ю. Скиба // Хореографічна культура – мистецькі виміри : зб. ст. / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2019. ‒ Вип. 7. ‒ С. 186–191.
10. Скиба Ю. Ю. Фізичний театр DV8 у контексті розвитку сучасного танцю/ Ю. Скиба // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич. Вип. 35 ‒ C. 57‒ 63
11. Скиба Ю. Ю. Шлях ексклюзивності танцювальної компанії «Батшева» у культурі сучасного танцю XXI століття / Ю. Ю. Скиба // Cучасне хореографічне мистецтво: підгрунтя тенденції перспективи розвитку: навч. Метод., посіб. / упоряд. О. Плахотнюк. – Львів : 2020. – Ч. III ‒ C.125‒131
12. Cкиба Ю.Ю. Перформативно – хореографічне мистецтво як модус розвитку сучасного танцю/ Ю. Ю. Скиба // Мистецтво та мистецька освіта в соціокультурному просторі: матеріали першої всеукраїнської науково – практичної конференції, упор. М. Погребняк. – Бердянськ: 2021. ‒ С. 97‒101
13. Скиба Ю. Ю. Каузальність хореографічно – режисерської творчості Віма Вандекейбуса/ Ю. Ю. Скиба // Хореографічна культура – мистецькі виміри : зб. ст. / [упоряд. О. Плахотнюк]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, кафедра режисури та хореографії, 2021. ‒ Вип. 11. ‒ С. 5–9.
Додаткова
14. Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури (сучасний поліжанровий дискурс) : колективна монографія / за заг. ред. О. А. Плахотнюка. – Львів : СПОЛОМ, 2020. – 316 с. Плахотнюк О.А. статті з монографії Українське хореографічне мистецтво в контексті світової художньої культури pdfПлахотнюк А. Формирование контемпорари джаз-танца (contemporary jazz-dance) / А. Плахотнюк // Сб. науч. статей. Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2014. – № 5 (43), часть ІІ. – С. 144–147.
15. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України / A. Plahotnyuk // Lwowsko-Rzeszowskie Zeszyty Naukowe (Львівсько-Ряшівські наукові зошити) : зб. наук. праць. – Rzeszów – Львів : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. – W. № 1, – – 2013.–S. 261–268. Plahotnyuk A. Contemporary jazz-dance та його практики в системі хореографічної освіти України PDF8. BenbMaletic V. Body – Space – Expression. The development of Rudolf Laban’s Movement and Dance Concepts. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton De Gruyter, 1987.
16. 9. Mannings S. A. Ecstasy and the demon: feminism and nationalism in the dances of Mary Wigman. London: University of California Press, 1993.
17. 10. McDonagh D. Preface. Intarnational Dictionary of Modern Dance. Ed.: Taryn Benbow Pfalzgraf with a pref. by Don Mcdonagh. – Detroit ect.: St. James press, cop. 1998. P. VІІ–IX.

Інформаційні ресурси в інтернеті
18. Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://dnpb.gov.ua/ua/
19. Львівський національний університет імені Івана Франка- [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/
20. Національна бібліотека імені В. І. Вернадського – [Електронний ресурс]. –– Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/
21. Піна Бауш « Ein film von Anne Linsel» https://www.youtube.com/watch?v=hh8cUsdz1fU
22. Рудольф Лабан «Documentary raite» https://www.youtube.com/watch?v=iQUq94KJDYM
23. Cтів Пекстон «Tallking dance» https://www.youtube.com/watch?v=_82Od5NM4LI
24. Фільм «Містер Гага» https://www.youtube.com/watch?v=BK9AjyxNlJc

Матеріали

Робоча програма Теорія та методика викладання contemporary dance

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму

Силабус: Теорія та методика викладання contemporary dance

Завантажити силабус