Майстерність актора ОП 024

Тип: Нормативний

Кафедра: режисури та хореографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
12.5Залік
21.5Іспит

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
132КМХ-11Магденко К. Є.
232КМХ-11Магденко К. Є.

Опис курсу

Метою вивчення дисципліни «Майстерність актора» є ознайомлення студентів з основами акторської майстерності і особливостями творчого процесу створення хореографічного образу.
Завданнями курсу є:
1. Засвоєння елементів акторської майстерності, законів внутрішньої і зовнішньої техніки актора.
2. Оволодіння методом дієвого аналізу ролі для створення сценічного образу з його наскрізним дією, провідним до надзавдання.

Рекомендована література

 1. Ґротовський Єжи. Театр, ритуал, перформер/ Переклад з польської. – Львів: Літопис, 2008.
 1. Курбас Л. Березіль/ З творчої спадщини. – К., 1988
 2. Корифеї українського театру: Збірник – К., 1982
 3. Пансо В. Праця актора над собою. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014
 4. Чепалов О.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія – ХДАК, 2007.
 5. Семенова Н.М. Феномен української національної балетної вистави. Аналіз досліджень. – «Культура України» – Випуск 35. 2011 р.
 6. Паві П. Словник театру. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.
 7. Stanislavski Constantin. Creating a role. – Routledge, 2012
 8. Stanislavski Constantin. Building a character. – Routledge, 2013
 9. Stanislavski Constantin. An actors prepares. Aristophanes press, 2013
 10. Peter Brook. The Empty Space: A Book About the Theatre: Deadly, Holy, Rough, Immediate. – Scribner, 1995
 11. William Esper. The actors guide to creating a character. – Anchor, 2014
 12. Frank Hauser, Russel Reich. Notes on Directing: 130 Lessons in Leadership from the Director’s Chair. – RCR Creative Press, 2018
 13. Michael Chekhov. To the Actor: On the Technique of Acting. – ‎Martino Fine Books; Illustrated edition, 2014

Матеріали

Засоби діагностики Питання до заліку та іспиту з курсу Майстерність актора

Силабус:

Завантажити силабус