Кафедра театрознавства та акторської майстерності

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Новини

Кафедра театрознавства та акторської майстерності заснована 9 квітня 1999 р. з ініціативи ректора Університету, доктора фізико-математичних наук, професора Івана Олександровича Вакарчука та за активної підтримки декана філологічного факультету проф. Т. Салиги. У низці інтерв’ю ректор обґрунтував доцільність відкриття творчої кафедри в класичному університеті. Розглядаючи це питання в контексті проблеми „двох культур”, ректор уважав за можливе об’єднати в єдиному просторі Університету людей мистецтва та науки, „щоб кожен нурт, кожна течія, живучи окремо, збагачувалась від взаємних спостережень творчої та інтелектуальної дійсності”.

Відповідно до програми розвитку Університету з метою підвищення ефективності підготовки фахівців з напрямів „Культура” та „Мистецтво” і подальшого стимулювання розвитку мистецтвознавчих та культурологічних досліджень в Університеті наказом ректора № 632 від 26.03. 2004 р. створено факультет культури і мистецтв.  Кафедра театрознавства та акторської майстерності, відкрита в структурі філологічного факультету, разом із кафедрою бібліографії і бібліотекознавства (1999), кафедрою режисури (2002)  та кафедрою музичного мистецтва (2004) увійшла до новоствореного факультету.

Кафедру театрознавства та акторської майстерності очолив народний артист України, академік Національної академії мистецтв України, професор Богдан Козак. 1999 р. розпочато підготовку студентів напряму «Мистецтво» за спеціальністю «Театральне мистецтво» за спеціалізаціями “Акторське мистецтво” та “Театрознавство”. Львівська українська акторська школа має майже столітні традиції. Її започаткував у 1922-1924 рр. М. Вороний у стінах Музичного інституту ім. М. Лисенка. Продовжили у 1942 –1943 рр. Йосип Гірняк та Володимир Блавацький у Львівському оперному театрі. Від 1945 р. до 1986 р. при Львівському театрі ім. М. Заньковецької періодично працювала театральна студія, випускники якої сьогодні є провідними майстрами театрів України. Протягом 1990 – 1998 рр. у Львівській консерваторії ім. М. Лисенка на вокальному факультеті діяло відділення підготовки драматичних акторів. Від 1999 р. традицію виховання молодих акторів продовжив Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кафедра театрознавства та акторської майстерності співпрацює з навчальними закладами відповідного профілю, налагоджує тісні зв’язки з мистецькими, науковими, творчими центрами та установами як в Україні, так і за її межами. Зокрема, укладено угоду про співпрацю з Київським державним університетом театру, кіно та телебачення ім. І.Карпенка-Карого (обмін студентами, викладачами, навчально-методичною і науковою літературою). Угода Університету з Міжнародною школою гуманітарних наук Східної і Центральної Європи (Польща) та Університетом у м. Вроцлаві дає змогу студентам-театрознавцям щороку навчатися у Варшаві та Вроцлаві. Тісна співпраця налагоджена з Британською радою у Львові, Українсько-австрійським бюро кооперації в науці, освіті та культурі у Львові. Кафедра підтримує якнайтісніші зв’язки з митцями та театрознавцями діаспори, зокрема з почесним академіком Академії мистецтв України Валеріяном Ревуцьким (Канада) та головою НТШ у США проф. Ларисою Онишкевич.

    Кафедра активно використовує навчальні можливості, надані Університетом. Студенти працюють в університетській теле-радіостудії і на сцені студентського театру. До послуг викладачів та студентів бібліотека кафедри, яка налічує близько 1500 позицій спеціальної літератури, відеотека з записами вистав та тренінгів майстрів світового театрального мистецтва – Т. Кантора, Є Ґротовського, П. Брука, Е. Барби.

Випускники напряму „Театральне мистецтво (акторське мистецтво)” отримують фах актора драматичного театру і кіно. Майбутніх фахівців-акторів кафедра готує за принципом творчих майстерень, згідно з яким кожний акторський курс веде провідний майстер котрогось із львівських театрів. Між Університетом та театрами Львова: Національним академічним українським драматичним театром ім. Марії Заньковецької, Львівським академічним театром імені Леся Курбаса, Львівським духовним театром “Воскресіння”, Першим українським театром для дітей та юнацтва, Львівським обласним театром ляльок утворено навчально-виробничі комплекси. На базі вищезгаданих театрів проводиться викладання основних фахових дисциплін, як “Майстерність актора” та „Сценічна мова”, відбувається виробнича практика, готуються курсові та дипломні вистави. Існує також практика уже з першого року навчання залучати студентів до участі у виставах діючих репертуарів театрів: майбутні актори беруть участь у масових сценах, особливо здібним та старанним  доручають окремі ролі. Це дає студентам можливість професійно зростати у театрі, пізнавати його зсередини, психологічно готуватись до майбутньої роботи, перебуваючи у колі акторів театру, переймати професійні навички.

До циклу фахових належать передовсім дисципліни, викладання яких має практичний характер: „Майстерність актора”, „Фізичне виховання (тренінг)”, „Сценічна мова”, „Танець”, „Сольфеджіо”, „Вокал”, „Хор”, „Музичний інструмент”, „Сценічний рух”, „Сценічний бій (фехтування)”, „Грим”, а також низка теоретичних дисциплін: „Історія зарубіжного театру”, „Історія українського театру”, „Історія української літератури”, „Історія світової літератури”, „Орфоепія української мови”, „Історія  музики”, „Історія образотворчого мистецтва та архітектури”, „Теорія драми”, „Історія і теорія кіномистецтва”, „Східний театр”,  „Історія театрального костюма”, „Сучасний європейський театр”,  „Психологія творчості” та ін.

За напрямом „Театральне мистецтво (театрознавство)” кафедра готує істориків, теоретиків та критиків театру. Вперше в Україні фахову театрознавчу (як, до речі, й акторську) освіту вписано в університетський стандарт, що знайшло свій вияв у високому рівні освоєння загальноосвітніх дисциплін, а також у підвищеній увазі до наукових студій, зокрема історичних. У фокусі студентських досліджень – великий за обсягом  і водночас малодосліджений пласт театральної спадщини Львова та Західної України, що надає студентським роботам актуальності й наукової ваги. Студенти вивчають фахові дисципліни: „Вступ до театрознавства”, „Історія українського театру”, „Історія зарубіжного театру”, „Історія театральної критики”, „Театрознавство”, „Теорія драми”, „Історія світової літератури”, „Історія української літератури”, „Основи режисури та акторської майстерності”, „Сценографія”, „Історія театрального костюма”,  „Музика в театрі” , „Історія музичного театру”, „Історія музики”, „Театр ляльок”, „Історія і теорія кіномистецтва”, „Історія  образотворчого мистецтва та архітектури”, „Культура мови”,  „Основи бібліографії”, „Психологія творчості”, „Наукові методи дослідження”, „Східний театр”, „Сучасний український театр: постаті і проблеми”, „Антична культура і сучасність”, „Сценарне мистецтво”, „Робота на радіо і телебаченні”, ін.

Перший випуск кафедра здійснила 2003 р. Більшість із випускників стали акторами вищезгаданого Театру ім. Марії Заньковецької, на базі якого проходили навчання. За період 2004–2009 рр. диплом спеціаліста отримали ще шість груп студентів-акторів, мистецькими керівниками курсів були: народна артистка України, актриса Національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької, доц. кафедри Т. Литвиненко (випуски 2004 та 2008 р.); заслужений діяч мистецтв України, художній керівник Львівського академічного театру імені Леся Курбаса, доц. кафедри В. Кучинський (випуски 2005 та 2009 р.); заслужений діяч мистецтв України, директор та художній керівник Львівського духовного театру „Воскресіння”, ст. викл. Я. Федоришин (випуск 2006 р.); народний артист України, актор Національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької проф. Б. Козак (випуск 2007 р.); заслужений діяч мистецтв України та Росії, режисер Першого українського театру для дітей та юнацтва доц. М. Лукавецький (випуск 2008 р.).

Чимало випускників акторського відділення кафедри були працевлаштовані у львівських театрах. Акторами Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької стали Н. Боймук, А. Войтюк, М. Вишкварок, Ю. Волинський, Р. Гавриш Г. Далявська, Д. Каршневич, М. Кулай, А. Матійченко, С. Мелеш, Ю. Михайлюк, Н. Поліщук К. Ткаченко та М. Шумейко. У Львівському академічному театрі імені Леся Курбаса працюють М. Береза, Г. Галась, О. Горбач, Т. Горгішеллі, М. Копитчак, О. Онещак, А. Селецький, Ю. Цвях та О. Шарак. У складі акторів акторів Першого українського театру для дітей та юнацтва випускники кафедри –Д. Бартков, М. Данилюк та І. Кулак, Львівського муніципального театру – І. Кіт, Р. Кривдик, Г. Стричак та Г. Харків, Львівського духовного театру „Воскресіння” – А. Душний. Акторами навчально-професійного театру „Просценіум” ЛНУ ім. Івана Франка стали Н. Алексеєнко, Т. Алексеєнко, Д. Бартков, О. Козакевич та О. Гринько. Чимало випускників отримали місце праці в театрах інших міст України, зокрема, у Київському академічному Молодому театрі (К. Бортнічук, В. Вавринів, І. Поточняк), Донецькому академічному українському музично-драматичному театрі  (З. Гуска, М. Гусейнов) та Волинському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Т.Г.Шевченка (О. Гайова).

За спеціалізацією „Театрознавство” відбулося п’ять випусків студентів, яким присвоєно кваліфікацію „Бакалавр мистецтва” (до 2008 р. “Бакалавр мистецтва. Вчитель української мови і літератури”). Більшість із них продовжили навчання і отримали диплом спеціаліста та кваліфікацію  „Театрознавець. Викладач української мови та літератури”. Після закінчення навчання група випускників–театрознавців розпочала свою викладацьку та наукову кар’єру на факультеті культури і мистецтв асистентами кафедри театрознавства та акторської майстерності (Р. Лаврентій, С. Роса, У. Рой, М. Кошелінська, Н.Тимків)). Перші групи бакалаврів культурологів та етномузикологів випущено 2008 р. Випускникам присвоєно відповідно кваліфікації „Бакалавр культури” та „Бакалавр філології. Етномузиколог. Вчитель української мови і літератури”. Перший випуск фахівців театрознавців, культурологів та етномузикологів освітнього рівня магістра відбувся 2009 р..

 Кафедра театрознавства провадить фундаментальні системні дослідження з історії театру Галичини першої половини ХХ ст., формуючи у цих територіальних і хронологічних рамках поточні наукові теми, проблеми, завдання. Завершено роботу над науковою темою “Український театр у Галичині в контексті взаємовпливів національних культур”, робота над якою тривала у 2003-2005 роках. Під науковим керівництвом зав. кафедри Б. Козака викладачі кафедри працювали у 2005-2007 роках над держбюджетною темою “Культурно-мистецькі процеси в Галичині першої половини ХХ ст. (джерела, еволюція, інкультурація)”. До виконання цієї теми, окрім театрознавців, було залучено також фахівців з культурології, музикознавства, історії мистецтва,  бібліотекознавства та бібліографії. Результати наукової роботи викладачів кафедри були належно апробовані, зокрема, на щорічних звітних наукових конференціях ЛНУ ім. Івана Франка (секція культури і мистецтв), сесіях Наукового товариства ім. Тараса Шевченка та ін. і опубліковані в авторських монографіях та статтях. Підсумком роботи над держбюджетною темою “Культурно-мистецькі процеси в Галичині першої половини ХХ ст. (джерела, еволюція, інкультурація)” стала підготовка до друку однойменного видання, а також публікація книжки „Культурно-мистецькі процеси на сторінках української періодики Галичини першої половини ХХ століття. Матеріали до бібліографії”. Викладачі кафедри 2008 р. розпочали роботу над науковою темою „Український професійний театр в Галичині першої пол. XX ст.: мистецькі колективи, репертуар, постаті” (завершення заплановано на 2011 р.).

Утвердженню кафедри як наукового осередку сприяє підвищення наукового рівня працівників. Відбулися два успішні захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства: Гарбузюк М. „Сценічні прочитання “Гамлета” В. Шекспіра у львівських театрах (1796 – 1997)” (квітень 2007 р.) та  Максименко С. „Творча діяльність „Українського театру міста Львова – Львівського оперного театру  (1941-1944 рр.)” в контексті історії національного сценічного мистецтва”  (вересень 2008 р.). Ще 5 викладачів працюють над кандидатськими дисертаціями при аспірантурі Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. До наукової роботи кафедри активно долучаються студенти, що провадять власні наукові дослідження, результати яких презентують на щорічних студентських конференціях. Найкращі роботи студентів-театрознавців публікуються у рубриці „Перші студії” журналу „Просценіум”.

Одним із пріоритетних напрямів роботи кафедри є видавнича діяльність (автор концепції проф. Б. Козак). Упродовж 2004–2009 рр. кафедра оприлюднила 18 видань, з них 15 – монографій Левову частку становлять перекладні видання та перевидання книг театрознавчої тематики, що зумовлено потребою у забезпеченні студентів театрознавчого відділення спеціалізованою навчальною літературою українською мовою. Серед них слід, зокрема, відзначити україномовні видання „Словника театру” професора Сорбонського  університету П. Паві та підручника „Вступ до театрознавства” професора Мюнхенського університету К. Бальме. Видано у двох томах  праці видатного українського вченого, драматурга, театрального критика та історика театру Г. Лужницького, що повернуло у науковий обіг його численну творчу спадщину. Опубліковано також нещодавно віднайдений переклад трагедії „Гамлет” В. Шекспіра. Переклад здійснив професор Львівського університету ім. Івана Франка М. Рудницький для першої в історії українського театру постави цього твору, котра відбулася у Львові 1943 р.  Друком вийшли наукові монографії викладачів кафедри: канд. іст. наук., доц. Л. Качмар, канд. мист., доц. Н. Козака, асист. Т. Степанчикової († 2005), ст. викл. Ю. Ямаша. Театрознавча праця Т. Степанчикової, присвячена історії єврейського театру Львова та Галичини, стала першою в Україні спробою наукового опрацювання цієї теми.

Кафедра продовжує випуск двох періодичних видань, заснованих 2001 р. („Вісник Львівського університету. Серії мистецтвознавство” та театрознавчий журнал „Просценіум”). Дотепер вийшли друком девять випусків „Вісника” та двадцять шість номерів „Просценіуму”. Укладено бібліографічні покажчики обох видань за перші п’ять років (2001–2006).

Творча робота. Викладачі кафедри творчих професій – актори і режисери, співаки і музиканти, артисти танцю –  беруть безпосередню участь у мистецькому житті міста і країни, а також долучаються до мистецьких проектів Університету, як наприклад, святкування Дня Університету, Шевченківських вечорів, вшанування визначних дат української історії та роковин визначних діячів минулого тощо. До творчої роботи кафедри  належить також організація виставок у залі Музею Університету. У квітні 2004 р. з нагоди Міжнародного дня театру, а також 5-ліття кафедри відбулася виставка „Барви сценічного простору” заслуженого діяча мистецтв України, художника Національного академічного українського драматичного театру імені М. Заньковецької Людмили Боярської; у жовтні 2004 р. – виставка „EXLIBRIS” художника Івана Крислача, у вересні 2006 р. до 150-річчя від Дня народження Івана Франка – виставка живопису “Край натхнення” ст. викладача кафедри Юрія Ямаша.

Творчу роботу студентів кафедри репрезентує передовсім діяльність студентів акторського відділення. Уже під час навчання багато студентів брало участь у виставах львівських театрів, до репертуарів яких було також включено найкращі студентські курсові та дипломні роботи. Свої вистави студенти показували на всеукраїнських фестивалях. Так, на VII Всеукраїнському фестивалі “Тернопільські театральні вечори. Дебют – 2006” (5 – 11 листопада 2006 р.) студенти  третього курсу (керівник – доц. кафедри Т. Литвиненко) виступили з виставою “Кінець діло хвалить” В. Шекспіра та здобули диплом у номінації “Театральна перспектива”. На IV Всеукраїнському театральному фестивалі жіночої творчості ім. Марії Заньковецької (31.10. – 02.11.2007 р.,  м. Ніжин) студенти четвертого курсу (керівник – доц. кафедри Т. Литвиненко) показали вистави „Сестри Річинські” за романом І. Вільде та „Дзвінка і Довбуш” Б.-І. Антонича, а на VI Міжнародному фестивалі театрів ляльок “Золотий Телесик” (8-11 травня 2007 р., Львів ) студенти першого курсу (керівник – доц. О.Куцик) представили публіці  виставу “Два Леви” А. Сіренко та стали лауреатами фестивалю.

Студенти-актори брали участь у конкурсах професійних читців, здобувши ряд нагород: З. Гуска на ІХ Всеукраїнському конкурсі професійних читців ім. Лесі Українки здобула гран-прі (Ялта, 2004), О. Мосієнко отримала І премію та диплом лауреата на мистецькому конкурсі “Львову – 750” у номінації “Поезія”  (Львів, 2006); І. Поточняк зайняла ІІ місце на Всеукраїнському конкурсі професійних читців ім. Р. Черкашина (Харків, 2006), а також І. Калинюк, М. Вишкварок та І. Поточняк стали лауреатами (відповідно І та два ІІІ місця) на Всеукраїнському студентському конкурсі читців на найкраще виконання творів Івана Франка (Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2006).

Співробітники

завідувачКОЗАК Богдан Миколайовичзавідувач
доцентБАША Олена Петрівнадоцент
доцентГАРБУЗЮК Майя Володимирівнадоцент
доцентГАРДА Орест Павловичдоцент
доцентКОГУТ Галина Володимирівнадоцент
доцентЦИГАНИК Мирослава Іванівнадоцент
старший викладачРОЙ Уляна Володимирівнастарший викладач
асистентКОШЕЛІНСЬКА-МАРТИНЮК Марія Йосипівнаасистент
асистентПАВЛИК Марія-Галина Євгенівнаасистент
асистентПАТРОН Ірина Василівнаасистент
асистентРОСА-ЛАВРЕНТІЙ Софія Ігорівнаасистент
асистентХУДЗИК Євген Дмитровичасистент
старший лаборантНОВОСАД Христина Назарівнастарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

Викладацький розкладV Студентська інтернет-конференція “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна”:  погляд крізь століття

16.05.2019 | 20:49

Фестиваль науки 2019 року факультет культури і мистецтв розпочав 15 травня 2019 року ювілейною – п’ятою – студентською інтернет-конференцією “Інформація. Наука. Бібліотека. Весна”. Традиційно захід відбувся за участю провідних ЗВО України та Польщі. Конференцію організували факультет культури і мистецтв (кафедра бібліотекознавства і бібліографії) Львівського національного університету імені Івана Франка,  факультет соціальних комунікацій (кафедра бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності) Харківської державної академії культури, Інститут журналістики (кафедра бібліотекознавства та інформології) Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут наукової інформації і бібліотекознавства Вроцлавського університету.
Оргкомітет конференції:...

Читати »

Засідання Вченої ради факультету культури і мистецтв

16.05.2019 | 16:46

ЗАСІДАННЯ
Вченої ради факультету культури і мистецтв
понеділок 20 травня 2019 року
Початок о 14:50
ауд. ім.В.Труша
Порядок денний:
1.Про скликання Конференції трудового колективу факультету.
2.Про результати ректорських контрольних замірів знань.
3.Різне.

Читати »

Відкриті лекції викладачів кафедри бібліотекознавства і бібліографії

16.05.2019 | 16:29

середа  22 травня 2019 року
доц.Біловус Г.Г.   о 10.10  в ауд.39.
на тему “Специфіка бібліографічного опису різних типів документів”
четвер 23 травня 2019 року
асист.Сирота Л.Б. о 13.30  в ауд.39
на тему “Бібліотечна справа в Україні у 1920-1930 рр.”

Читати »

«Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у ХVIII-XIX ст.»

16.05.2019 | 16:21

Шановні викладачі та студенти !
 21 травня 2019 року о 1200 в ауд. 1 (факультет культури і мистецтв, вул. Валова, 18) в рамках Всеукраїнського фестивалю науки – 2019 (18-26 травня 2019 р.) відбудеться презентація книги доцента кафедри філософії мистецтв   Дядюх-Богатько Наталії Йосипівни «Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у ХVIII–XIX ст.»
 Запрошуємо усіх охочих !

Читати »

Графік показових лекційних та практичних занять претендентів на заміщення вакантних посад кафедри режисури та хореографії

15.05.2019 | 18:18

ПІБ
Посада
Дата/пара
Група
Предмет
Тема заняття

Плахотнюк Олександр Анатолійович
доцент
21.05
ІІІ пара
КМХ-11
Історія хореографічного мистецтва
Семінарське заняття «Балети епохи Романтизму»

Плахотнюк Олександр Анатолійович
доцент
22.05
ІІ пара
КМХ-21
Історія хореографічного мистецтва
Представники модерного танцю Галичини поч. ХХ ст..

Шіт
Тарас Романович
доцент
27.05
ІІІ пара
КМХ-21
Теорія та методика викладання латиноамериканських танців
ТМВ танцювальних фігур американський спін, стоп і йти, іспанські руки

Кундис Руслан Юрійович
доцент
23.05
ІІІ пара
КМХ-41, 42
Теорія та методика викладання
народно-сценічних танців
Підбір музичного матеріалу до теми «Відпрацювання виконавської майстерності у студентів 4 курсу»

Кіптілова
Надія Володимирівна
Асистент
23.05
ІІІ пара
КМХ-41,42
Теорія та методика викладання
народно-сценічних танців
Відпрацювання виконавської майстерності в студентів 4 курсу

Безпаленко
Юлія
Василівна
Асистент
22.05
ІІІ пара
КМХ-31
Теорія та методика викладання
класичного танцю
Техніка на пуантах

Настюк
Ольга
Іванівна
Асистент
27.05
ІІ пара
КМХ-11
Теорія та методика викладання
класичного...

Читати »