Історія світового кіномистецтва

Тип: На вибір студента

Кафедра: театрознавства та акторської майстерності

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316Патрон І. В.

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316Патрон І. В.

Опис курсу

Курс розроблено таким чином, щоб студент ознайомився із  специфікою кіно як синтетичного виду мистецтва, розвитком теоретичної думки, яка впливала на збагачення і еволюцію художньої мови екрану. Тому у курсі представлено як огляд основних концепцій розвитку історії світового кіномистецтва, так і процесів та інструментів, які потрібні для фахового володіння оціночними критеріями і дають поштовх для самостійних досліджень і відкриттів етичних та естетичних істин. Програма охоплює період від 1895 року, появи кінематографа, до сьогодення, висвітлює основні етапи його розвитку на прикладі становлення кінематографічних шкіл Франції, Великобританії, Італії, Іспанії, Німеччини, Швеції, Росії, США, Японії.

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Історія світового кіномистецтва» є ознайомити студентів зі специфікою кіно як синтетичного виду мистецтва, визначити його функції у соціально-культурному просторі, прищепити навички аналітичного і теоретичного мислення, ввести в коло художніх проблем сучасного екрану у проекції на основні етапи розвитку світового кіномистецтва і українського зокрема.

Після завершення цього курсу студент буде :

Знати специфіку кіно як синтетичного виду мистецтва, передумови виникнення кінематографа, історію становлення та розвитку головних напрямів кіномистецтва та особливості його розвитку в різних країнах, функції кіно у соціально-культурному просторі, ключових кіномитців, кінофільми які вплинули на розвиток кіномистецтва ХХ ст.

Вміти аналізувати та теоретично осмислювати напрями світового кінематографа в контексті особливостей його розвитку в різних країнах, описувати мистецькі кінозасоби: монтаж, ракурс, ритм та ін., писати рецензії-огляди на фільми, писати рецензії-огляди на переглянуті фільми.

Рекомендована література

Основна література:

Брюховецька Л.І. Кіномистецтво: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Лариса Брюховецька.— К.: Логос, 2011.— 391 с.— Бібліогр.: с.385–389.

Теплиц Е. История киноискусства.— Т.1-2.— М.: 1968; Т.3.— М.: 1971; Т.4.—М.: 1973; Т.5.— М.: 1974.

Колодяжная В., Трутко И. История зарубежного кино.— Т.2.— М.: 1970.

Plazewski Jery. Historia filmu dla kazdego.— Warszawa.: Wydawnictwa artystyczne i filmowe.— 1977.— 490 st.

Мисливський В. Кіно словник. Харківський державний університет мистецтв, 2007.

Додаткова література:

Балаш Бела. Становление и сущность нового искусства.— М.: 1968.

Арнхейм Рудольф. Кино как искусство.— Пер. с нем.— М.: 1960.

Арнхейм Рудольф. Искусство и визуальное восприятие.— Пер. с нем.— М.:1974.

Базен А. Что такое кино? — Пер. с фр.— М.: 1972.

Кракауэр З. Природа фильма. Реабилитация физической реальности.—Пер. с англ. М.: 1974.

Митри Жан. Субьективная камера // Вопросы киноискусства.

Аксенов И. Сергей Ейзенштейн. Портрет художника – М., «Киноцентр», 1991.

Dabert D. Kino moralnego niepokoju – Poznan, Wyd. Naukowe UAM, 2003.

Звезды немого кино. – М., «Искусство», 1968.

Кино Великобританки. – М., «Искусство», 1970.

Комики мирового экрана. – М., «Искусство», 1966.

Кракауэр З. Природа фильма. – М., «Искусство», 1974.

Краснова Г. Кино ФРГ. – М., «Искусство», 1987.

Мир и фильмы Андрея Тарковского. – М., «Искусство», 1991.

Садуль Ж. Всеобщая история кино. – М., «Искусство», 1958-1963.

Сато Тагао. Кино Японии. – М., «Радуга», 1988.

Теплиц Е. История Киноискусства. – М., «Прогресс»., 1968-1974.

Туровская М. 7 ½ или Фильмы Андрея Тарковского. – М., «Искусство», 1991.

Феллини Ф. Делать фильм. – М., «Искусство», 1984.

Чаплін Ч. Моя біографія. – К., «Мистецтво»,1989.

Ейзенштейн С. Естетика кіномистецтва. – К., «Мистецтво», 1978.

Інтернет-джерела.

http://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/1691

http://www.ktm.ukma.edu.ua

Силабус:

Завантажити силабус