Кафедра філософії мистецтв

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Персональний склад кафедри:

Белінська Л. С. – в.о. завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доктор філософії (УВУ), доцент;

Козаренко О.В. –  професор, доктор мистецтвознавства;

Павлій Г. І. – кандидат мистецтвознавства, професор;

Максимчук М. В. – доктор економічних наук, професор;

Данилиха Н.Р. – кандидат історичних наук, доцент;

Сирота Л. Б. – кандидат філологічних наук, доцент;

Шевчук А. В. – старший викладач.

Гнаткович О.Д. – доктор економічних наук, професор

Викладачі-сумісники:

Дядюх-Богатько Н. Й. – кандидат мистецтвознавства, доцент.

Основні напрямки наукових досліджень – історія, морфологія і синтез мистецтв, філософія музики, історія образотворчого мистецтва,  історія світової та української культури, музеєзнавство (пам’яткознавство), прикладне культурознавство, тренди сучасного мистецтва, цінності в системі культури, урбаністичні студії, менеджмент соціокультурної діяльності, маркетинг соціокультурної діяльності, менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини та міжнародних виставкових проектів, економіка культури, бізнес-планування у сфері культури, корпоративна культура та професійна етика у сфері соціокультурної діяльності, креативні індустрії тощо.

На кафедрі здійснюється підготовка за:  ОР «Бакалавр», ОР «Магістр» за напрямом підготовки 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (галузь знань 02 «Культура»).

Курси дисциплін кафедри читаються на таких напрямках підготовки: «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво (Театрознавство)»,  «Театральне мистецтво (Акторське мистецтво)»,  «Хореографія». Кафедра забезпечує викладання Історії української культури для другого курсу усіх напрямків. Ведуться  наукові дослідження у сфері управління в галузі культури, які зосереджені довкола тематики «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства».

Налагоджена співпраця з Вроцлавським, Ряшівським університетами (Республіка Польща), Львівською академією мистецтв, Харківським університетом ім. В. Каразина тощо.

 

В.о. завідувача кафедри – Белінська Людмила Семенівна

Доцент, доктор філософії (УВУ).

1986 року – закінчила Львівську СШ № 28. 1986-1991 – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та аспірантурі ( 1994-1997 рр.) У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію.  З 1998 – 2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства ЛДАУ.  З 2003 р. – доцент, захистила докторат в УВУ у Мюнхені. З 2005 року – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури й мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.  З 2011 року доцент кафедри філософії мистецтва.

Степендіатка ОAAD (Австрія),  фонду “Янінеум” (Відень), “Ганса Зайделя” (Мюнхен), “Воляників-Швабінських” (США).

Курси дисциплін: Культура української діаспори, Елітарна культура / Масова культура, Організація конгресового і ділового туризму, Дослідження культури української діаспори, Науковий семінар, Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, Магістерський семінар тощо.

Коло наукових зацікавлень: соціокультурна діяльність української політичної еміграції, родинні традиції галицьких українців, шляхетська культура та комунікативна пам’ять, культурна та історична спадщина, національна ідентичність.

 

Козаренко Олександр Володимирович

Декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.), завідувач кафедри філософії мистецтв (2011р.), кандидат мистецтвознавства (1993р.), доктор мистецтвознавства (2001р.), професор кафедри композиції ЛНМА ім. М. Лисенка (2002р.), дійсний член Наукового Товариства ім.  Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії (2002р.), лауреат композиторських премій ім. Л. Ревуцького (1996р.),  ім. М. Лисенка (2001р.), ім. Б. Лятошинського (2012р.), ім. С. Людкевича (2007р.), Заслужений діяч мистецтв України (2008р.), ординарний професор Українського Вільного Університету в Мюнхені (2009р.)

Закінчив фортепіанний (1988р.) та композиторський (1989р.) факультети Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського; асисентуру-стажування (1991р.) та аспірантуру (1993р.) при кафедрах композиції та історії української музики при Національній музичній академії України ім. П. Чайковськовського.

Концертує як піаніст в країнах Європи та Америки; автор симфонічної, ораторі йно-кантатної, оперної, балетної, хорової, вокальної, органної, камерно-інструментальної, фортепіанної та театральної музики.

Опублікував понад 75 наукових праць, з них основні:

 1. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2000. – 284с.
 2. Життя і творчість М. Лисенка в критичних оцінках і наукових спостереженнях // Українське музикознавство. – Київ, 1992. – Вип.27. – С. 30-42.
 3. Вплив поетики Т. Шевченка на формування творчого методу М. Лисенка // Записки НТШ. – Т. 232 – Львів, 1996. – С. 112-124.
 4. Музична мова Б. Лятошинського в умовах стратифікації національного музично-семіотичного процесу // Українське музикознавство. – Київ, 200. – Вип. 29. – С. 116-125.
 5. Від модернізму до постмодернізму: парадигма розвитку галицької музики ХХ ст. // Musika Galiciana. – Rzeszau, 2000. – Т.5. – S. 247-253.
 6. Львівська філософсько-музична школа і актуальні проблеми українського музикознавства // Musika Humana. Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Львів, 2003. – Вип.8 – С.74-81.
 7. Украинская национальная музыкальная идея: миф или реальность // Современный мир и национальные музыкальные культуры. – Минск: Ковчег. – 2004. – С.47-59.
 8. Сакральная сонодия в современном композиторском творчестве Украины // Composings and Chanting in the Ortocbox Church. – Joensuu, Finland, 2009. – P. 220-228/
 9. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 3-7.
 10. Козаренко О. В. Ярема Якуб’як як приклад когнітивного музикознавця // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Вип. 12 – С. 28-31
 11. Козаренко О. В. Диво само зростаючого Логосу // Музика. – Київ, 2013. Вип. 13 – С. 60-64.
 12. Козаренко О. В. Під сузір’ям Януша Корчака//Львівсько – Ряшівські наукові зошити. – №1. – Львів- Ряшів, 2013. С. 13-16
 13. Козаренко О. В. Українське серце Парижа // Музика. – Київ, 2014. Вип. 2 – С. 38-39.
 14. Козаренко О. В. Сценічний фольклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014.  – Вип. 14 – С. 5-8
 15. Козаренко О. В. Обрії сучасної філософії музики (в писаннях Блаженного Отця Іоана) // Laudatio: Ювілейна збррка наукових статейна пошану професора Юрія Ясіновського / Упоряд.У. Граб, О. Козаренко, Н. Сиротинська  – Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. – С. 188 – 194
 16. Козаренко О. В. Сценічний флоьклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 5-8
 17. Козаренко О. В. Тарас Шевченко та Микола Лисенко: акмеологічний рівень спілкування особистостей  // // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 15 – С. 20-24
 18. Козаренко О. В. Філософія музики як університетська дисципліна //Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії. Том 256. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 28-38
 19. Козаренко О. В. Замість післямови //Духовний тезаурус музиканта. Львів; Каменяр, 2015 – С.258 – 262.
 20. Козаренко О. В. Погляди Блаженного отця Іоана на сприйняття музики,виховання енею людини та формування нового суспільного етосу //Rola odbioru sztuki w formacii osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzeszow, 2014. – С.37 – 46
 21. Козаренко О. В. Стильові епіфанії у творчості о.Михайла Вербицького //Перемиські архиєпархіальні відомості. – Перемишль, 2015. – Ч.17. –С.66 -71
 22. Козаренко О. В. Кипарисовый ларец, золотая трость и освобожденные ее касанием мысли блаженного Иоанна о чуде исполнительского творчества //Крещендодобра. –Москва:Мир Софии, 2015. – С.617 – 625
 23. Козаренко О. В. Про деякі універсалії музичного світу Бориса Лятошинського //Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 16 – С. 33-37
 24. Козаренко О. В. Полигимник новой духовности или Sinfonia jojosa /звучащая радость //Русский Парсифаль. – Москва: Мир Софии, – С.3 -9
 25. Козаренко О. В. «Квіти зла » або «Місячні тіні» //Музика, 2015. – №3. – С.22-23
 26. Козаренко О. В.  Грай, скрипко, грай // Маестро Петро Терпелюк. – Івано-Франківськ, 2015 – С.86-89
 27. Козаренко О. В.  Жанрово-стильові передбачення у творчості Михайла Вербицького //Вісник НТШ, 2015, – №53-54 – С. 43-45
 28. Козаренко О. В.  Пісенний вінок Л.Коструби //Музика, 2015. №6 – С. 52-53
 29. Козаренко О. В.  Композиторські прозріння У творчості Михайла Вербицького // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 32 – С. 169-171
 30. Козаренко О. В. Unos pocos minutes en presecia de la divinidad // El barko blanco. – Barcelona,2017. – №3. – Р.72-76
 31. Козаренко О. В. Тридцять років музичного фестивалю імені Анатолія Кос-Анатольського // Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї – Коломия: Вік, 2016. – С.2-5.
 32. Козаренко О. В.  Українське серце Парижа О.В.Козаренко //Париж: українські сезони в Культурно-інформаційному центрі 2011-2014р.р. – Київ: Акта, 2016. – С.172-177
 33. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа. – Львів: Сполом, 2017 – 30 с.
 34. С. Людкевич та лінгвістична свідомість модернізму // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів,2018. – Вип. 18. – С. 247-253.
 35. Нитка Аріадни в оперному світі Соломії Крушельницької // Оперний світ Соломії Крушельницької. – Київ, 2018. – С. 3-5
 36. Музичний менеджмент в малому місті (до історії музичного фестивалю ім. А. Кос-Анатольського // Менеджмент соціокультурної діяльності. – Львів, 2018. – С. 117-121

 

 

 

Кафедра філософії мистецтв факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка була створена на підставі ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені  Івана Франка від 25 травня 2011 р. (протокол № 28/5) та Наказу ректора проф. Вакарчука І.О. від 1 вересня 2011 р.

Створення кафедри відбулося в результаті певного досвіду викладання культурології на кафедрі театрознавства та акторської майстерності. Особливістю викладання культурології на факультеті культури і мистецтв (у порівнянні із філософським факультетом, де також здійснюється підготовка культурологів), був особливий акцент на прикладному характері культурологічної підготовки випускників, що окреслюється як менеджмент соціокультурної діяльності. Тобто, практична культурологія, яка розвивалася впродовж десяти років на факультеті культури і мистецтв не дублювала теоретичної культурології, що традиційно плекається на філософському факультеті Університету.
Основні напрямки наукових досліджень велись у наступних сферах: філософія музики, літератури, образотворчого мистецтва, родинної культури, культурна антропологія, історія світової культури, основи соціокультурної діяльності. Вони входили до кафедральної тем в межах робочого часу (2011-15 рр.) “Філософія мистецтв як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ – ХХІ ст.”
Курси дисциплін, що читалися на напрямках підготовки “Музичне мистецтво”, “Театральне мистецтво (театрознавства і акторське мистецтво)”, “Хореографія”, “Культурологія (історія та теорія культури)”: Основи культурології; Історія світової культури; Методика викладання культурологічних дисциплін; Культура діаспори; Сучасні теорії культури; Феномен міста в культурі; Історія української культури; Культурна спадщина; Пам’ять і культура; Семіотика культури; Есей та есеїзм в культурі; Модернізм в культурі; Філософія творчості.
Підготовка культурологів на факультеті культури і мистецтв, яка мала прикладний характер, когерентно трансформувалася у підготовку менеджерів соціокультурної діяльності.
З 2017 року кафедра отримала ліцензію на підготовку спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (галузь знань 02 «Культура») за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та «Магістр».
Основні напрямки наукових досліджень кафедри – історія, морфологія і синтез мистецтв, філософія музики, літератури, історія образотворчого мистецтва, культурна політика, родинна культура, історія світової та української культури, музеєзнавство (пам’яткознавство), прикладне культурознавство, тренди сучасного мистецтва, цінності в системі культури, урбаністичні студії, менеджмент соціокультурної діяльності, маркетинг соціокультурної діяльності, менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини та міжнародних виставкових проектів, економіка культури, бізнес-планування у сфері культури, корпоративна культура та професійна етика у сфері соціокультурної діяльності, креативні індустрії тощо.
Курси дисциплін кафедри читаються на напрямку підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності».
Ведуться наукові дослідження у сфері управління в галузі культури, які зосереджені довкола тематики «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства».
На сьогодні кафедра готує бакалаврів 1-4 курсу (81 студент) денної  та заочної (8 студентів) форм навчання та магістрів (7 студенти). Всі студенти, які цього потребують, відповідно до нормативних положень Університету, забезпечені гуртожитком.

Викладачами кафедри було проведено низку Міжнародних наукових конференцій, серед яких найпомітніші:
1. «Мова культури у просторі Університету» до 350-річчя заснування ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2011 р.
2. «Сприйняття мистецтва в культурному просторі» – Міжнародна студентська конференція – Львів, 9-12 квітня 2013 р.
3. «Мистецька освіта в класичному Університеті» до 10-ліття факультету культури і мистецтв – Львів, 2014 р.
4. «Sacrum et profanum в культурі» – Львів, 3-4 листопада 2015 р.
5. «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» – Львів-Коломия, 30 листопада-2 грудня 2016 р.
6. «Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії» – Львів-Коломия, 30 листопада-1 грудня 2017 р.
7. «Event-менеджмент та кітч в полікультурному просторі» –Львів, 2-4 грудня 2018 р.
8. «Семіосфера культури в просторі сучасності» – Львів, 30 вересня-2 жовтня 2019 р.

9.Друга всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку» – Львів, 26 листопада 2020р.

Викладачі кафедри філософії мистецтв в межах робочого часу у 2019 р розпочали працювати над науковою темою: «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства» (№ держреєстрації 0119U002401, термін виконання роботи 01.01.2019–31.12.2022 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Козаренко О. В.Менеджмент соціокультурної діяльності – важливий напрямок розвитку культури в умовах глобалізованого суспільства. Він дозволяє знайти галузі втілення прикладного культурознавства як знання про культуру в функціонуванні та способів її розвитку в постіндустріальному суспільстві. Ця галузь прикладного культурознавства окреслена як культурна індустрія, що дозволяє економічно убезпечити розвиток культури. Різні галузі мистецтва володіють потужним економічним потенціалом, коли через кремацію окремих артефактів виникають нові перспективи суспільно-економічного розвитку.
В рамках теми в межах робочого часу організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію «Семіосфера культури в просторі сучасності», що відбулась 30 вересня – 2 жовтня 2019 року, в якій взяли участь викладачі кафедри та науковці з Бидгоща (Польща), Жешува (Польща), Мюнхена (Німеччина), Лодзя (Польща), Кишинева (Молдова), Румарова (Чехія). Конференція відзначилась широким спектром наукових напрямків: культурознавчого, економічного та мистецького.
Кафедра філософії мистецтв підтримує тісні наукові контакти з Педагогічним факультетом Ряшівського університету, Львівською національною академією мистецтв, інститутом славістики Вюрцбургського університету (ФРН), Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом історії Центральної та Східної Європи Віденського Університету (Австрія), з якими відбувається обмін викладачами, готуються спільні наукові публікації та конференції, відбуваються взаємні стажування.
Основні публікації, які вийшли окремими виданням за період існування кафедри філософії мистецтв:
1. Белінська Л. С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини. Монографія / Л. С. Белінська // рец.: д-р історії, проф. Т. Гунчак; д-р істор. наук, проф. М. Литвин. – Львів : Простір М, 2012. – 375 с.
2. Белінська Л. С. Національна пам’ять української діаспори США (просопографічний аспект) : монографія / Л. С. Белінська // рец.: д-р істор. наук, проф. М. С. Пасічник (Українська академія друкарства); д-р істор. наук, проф. С. П. Качараба (Львівський національний університет імені Івана Франка); д-р філос. наук, проф. О. П. Тимченко (Львівська комерційна академія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 276 с.
3. Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта / Г. І. Павлій. – Львів : Каменяр, 2015.
4. Козаренко О. В. Фестиваль ім. А. Кос-Анатольського / О. В. Козаренко. – Коломия: Вік, 2016 – 298 с.
5. Павлій Г. І. Практична скрипкова методика / Г. І. Павлій. – Львів: Растр-7, 2019. – 150 с.
6. Козаренко О. В. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа / О. В. Козаренко – Львів : Сполом, 2017 – 30 с.
7. Український книжковий знак ХІХ-ХХ ст. – Львів : Наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2018 – У трьох томах.
8. Борис Лятошинський. In memoriam: колективна монографія / ред. кол.: Єфіменко А., Козаренко О., Пришляк М., Копиця М. – Мюнхен : Український Вільний Університет, 2018. – 247 с.
9. Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія / упоряд. Козаренко О., наук. ред. Пасічник В. – Львів : Растр-7, 2018. – 208 с.
10. Дядюх-Богатко Н. Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX століттях : монографія / Наталія Дядюх-Богатько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 224 с.

11.Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / Белінська Л. С., Данилиха Н. Р. та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 332 с.

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ КАФЕДРИ

ФІЛОСОФІЇ МИСТЕЦТВ

факультету культури і мистецтв

Львівського національного університету імені Івана Франка

на 2020-2025 рр.

Відповідно сучасних орієнтирів розвитку освіти і науки України, інтеграції України до Європейського освітнього простору та орієнтуючись на Стратегію Львівського національного університету імені Івана Франка та Стратегію розвитку факультету культури і мистецтв на 2020-2025 рр. кафедрою філософії мистецтв розроблені стратегічні напрями та програма діяльності на 20-2025 рр., реалізація якої спрямована на досягнення якісної підготовки фахівців високої кваліфікації відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик бакалавра і магістра з менеджменту соціокультурної діяльності.

Головними засадами діяльності кафедри є:

 • повага до особистості студента, викладача, працівника кафедри;
 • дотримання правил академічної етики, академічної доброчесності;
 • збереження мистецьких та наукових національних традицій у осмисленому поєднанні з новаторськими підходами та ідеями;
 • сприяння творчій та науковій ініціативі студентів та викладачів кафедри;
 • чіткий розподіл повноважень та відповідальності посадових осіб кафедри;
 • прозорість, дисциплінованість, обґрунтованість, послідовність у поєднанні з особистою та колективною відповідальністю щодо прийняття рішень.

Стратегічні напрямами діяльності кафедри на період 2020-2025 рр.:

 • проведення організаційної роботи;
 • забезпечення навчального процесу;
 • розвиток науково-дослідної роботи та міжнародної співпраці;
 • удосконалення виховної роботи;
 • активізація профорієнтаційної діяльності.

Стратегічні напрями деталізовані у програмі діяльності кафедри.

 

Програма діяльності

кафедри філософії мистецтв на 2020-2025 рр.

Вид роботи, завдання Термін
виконання
Організаційні завдання
1 Зміцнення кадрового потенціалу кафедри (підготовка фахівців вищої кваліфікації відповідно до потреб кафедри в умовах сучасного ринку освіти). жовтень 2020
року – грудень
2025 року
2 Використання можливостей підвищення кваліфікації в українських та іноземних культурно-мистецьких та академічних установах тощо жовтень 2020
року – грудень
2025 року
3 Постійний самоаналіз і дієві кроки щодо вдосконалення ефективності діяльності кафедри жовтень 2020
року – грудень
2025 року
4 Налагодження активних контактів з випускниками кафедри упродовж усього періоду
5 Участь у міжнародних проектах з метою залучення коштів для забезпечення потреб розвитку кафедри; жовтень 2020 року – грудень
2025 року
6 Робота із розширення представлення різних видів діяльності кафедри в мережі Інтернет. упродовж усього періоду
Навчальний процес
7 Створення аспірантури (денної та заочної) 2022 рік
8 Удосконалення поточних та розробка нових вибіркових дисциплін. Упродовж усього  періоду
9 Співпраця з ІПОДП щодо організації та проведення за участю викладачів кафедри відповідних курсів підвищення кваліфікації з фахових дисциплін. Упродовж усього  періоду
10 Впровадження інноваційних технологій навчання (розробка та вмотивоване введення у навчальний процес елементів мультимедійних засобів навчання). Упродовж усього  періоду
11 Періодичне наповнення і оновлення тестової бази навчальних дисциплін, удосконалення тестових технологій. Упродовж усього  періоду
12 Видання підручників і навчальних посібників, періодичне удосконалення НМК з усіх навчальних дисциплін. Упродовж усього  періоду
13 Створення і використання мультимедійних навчальних матеріалів, участь в організації роботи навчального мультимедіа-центру. Упродовж усього  періоду
14 Розширення переліку баз навчально-виробничих та виробничих практик і можливих місць майбутнього працевлаштування випускників кафедри. Упродовж усього  періоду
Наукова робота і міжнародна співпраця
15 Збільшення обсягів фінансування наукової роботи шляхом подання запитів до міжнародних фондів і проектів тощо. Упродовж усього  періоду
16 Створення умов для підвищення ефективності наукової роботи (публікації монографій, наукових праць у фахових виданнях, у виданнях з індексами наукометричних баз даних). Упродовж усього  періоду
17 Участь у підготовці наукових видань «Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознаство», «Львівсько-Ряшівські наукові зошити». Упродовж усього  періоду
18 Розвиток міжнародної співпраці з вузами у країнах ЄС, де існують подібні кафедри. Участь в обміні студентів, викладачів, вчених і працівників провідних українських та іноземних вищих навчальних закладів, культурно-мистецьких установ. Упродовж усього  періоду
19 Активізувати зацікавленість студентів та викладачів програмами академічної мобільності, зокрема, програмою «Еразмус+», підтримувати та заохочувати працівників та студентів до участі у цій та подібних програмах
20 Регулярне проведення наукових семінарів, зокрема за участю вчених-представників інших навчальних закладів, академічних інституцій та закордонних установ. Щомісяця
(вересень – червень)
упродовж  усього періоду
21 Робота щодо підвищення кваліфікації та наукового статусу працівників кафедри (ініціювання створення спеціалізованих вчених рад для проведення разового захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора мистецтвознавства). 2025 рік
22 Підвищення кваліфікації викладачів кафедри через закордонне стажування та стажування у відповідних вузах України. Упродовж усього
періоду
23 Спільно з Інститутом післядипломної освіти ЛНУ імені Івана Франка відкрити «Школу елітарного мистецтва» для учнів 5-10 класів. 2022 р.
Виховна робота
24 Реалізація Концепції національного виховання молодої людини з активною життєвою позицією (залучення студентів до національно-патріотичних заходів та акцій Університету, організація зустрічей з відомими вченими і громадськими діячами). Упродовж усього
періоду
25 Активізація роботи порадників академгруп. жовтень 2019 року – грудень 2024 року
26 Співпраця зі студентським самоврядуванням у плануванні та проведенні виховних заходів, організації студентського дозвілля. Упродовж усього
періоду
Профорієнтаційна робота
27 Активна участь у проведенні Днів відкритих дверей та організація он-лайн зустрічей з учнями ЗНЗ. упродовж усього
періоду
(останній
четвер місяця
(вересень-червень))
28 Посилення роботи із закладами культури та соціокультурної діяльності, де працівники потребують освіти за фахом. Ширше залучення Асоціації випускників Університету до профорієнтаційної роботи. Упродовж усього
періоду
29 Публікації у ЗМІ, Інтернет та підготовка інформаційних буклетів про історію, напрями підготовки, спеціальності кафедри та можливість працевлаштування після його закінчення. Упродовж усього
періоду
30 Розміщення на інтернет-сторінці факультету інформації для абітурієнтів про навчальну та наукову діяльність кафедри Упродовж усього
періоду
31 Інтенсифікація співпраці зі службами Університету, зокрема з Центром маркетингу та розвитку, відділом розвитку кар’єри та співпраці з бізнесом. Упродовж усього
періоду
32 Активне залучення роботодавців (стейкхолдерів) до реклами спеціальності «Менеджмент соціокультурної діяльності» Упродовж усього
періоду
33 Активізація роботи із залучення здобувачів вищої освіти до пропагування спеціальності кафедри, а також з випускниками кафедри, зокрема, створення на веб-сторінці кафедри рубрики про соціокультурні проекти випускників січень-лютий кожного року
Господарська діяльність
31 Залучення потенційних роботодавців та випускників кафедри до удосконалення комп’ютерної бази кафедри з метою покращення матеріально-технічного забезпечення навчального процесу та умов праці викладацького складу. Упродовж усього
періоду

 

Затверджено на засіданні кафедри філософії мистецтв (Протокол № 5 від 20 листопада 2019 року)

 

 

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

СПРАВА

щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги

у сфері вищої освіти:

 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування вищого навчального закладу Львівський національний університет імені Івана Франка

Код та найменування спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

 

Найменування документа Відмітка про наявність документа
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності +
2. Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи +
3. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності +
4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою) +
5. Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми +
6. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього +
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності +
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності +
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності +
10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності +
11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти +
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) +

 

V Міжнародна науково-практична студентська конференція “Актуальні питання історії, теорії та практики театру в дослідженнях студентів і молодих учених”: початок роботи онлайн

15.04.2021 | 10:28

15 квітня 2021 року розпочала свою  онлайн V Міжнародна науково-практична студентська конференція “Актуальні питання історії, теорії та практики театру в дослідженнях студентів і молодих учених”.  
Пропонуємо світлини із події онлайн.

Читати »

Запрошення до участі у панельній дискусії “Зміни і виклики для молоді на ринку праці”

14.04.2021 | 21:10

В рамках проведення Форуму кар’єри у Львівському Університеті відбудеться панельна дискусія “Зміни і виклики для молоді на ринку праці”.
У дискусії братимуть участь представники компаній-роботодавців, які зголосилися до участі у Форумі, викладачі, студенти та представники місцевих органів влади.
🔹Перша тема панельної дискусії – «Ринок праці у час пандемії. Можливості для молоді».
🔹Наступна панель – «Компетентності майбутнього. Роботодавці рекомендують».
🔹Остання панель – «Університет та роботодавець. Ефективна співпраця».
🌐 Формат: онлайн
📆 16-17 квітня 2021
Долучитись до прямої трансляції події можна на офіційній сторінці Університету у Facebook

Читати »

Про стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва 2022

14.04.2021 | 17:43

Міністерство культури та інформаційної політики України відповідно до Указу Президента України «Про стипендії Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва» від 23 січня 2018 року № 13/2018 оголошує про початок відбору кандидатів на здобуття у 2022 році стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва.
Відповідно до Положення про Державне агентство України з питань мистецтв та мистецької освіти (далі – Держмистецтв), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від...

Читати »