Кафедра філософії мистецтв

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Персональний склад кафедри:

Козаренко О.В. – завідувач кафедри, професор, доктор мистецтвознавства;

Павлій Г. І. – кандидат мистецтвознавства, професор;

Максимчук М. В. – доктор економічних наук, професор;

Белінська Л. С. – кандидат історичних наук, доктор філософії (УВУ), доцент;

Данилиха Н.Р. – кандидат історичних наук, доцент;

Сирота Л. Б. – кандидат філологічних наук, доцент;

Шевчук А. В. – асистент.

Викладачі-сумісники:

Дядюх-Богатько Н. Й. – кандидат мистецтвознавства, доцент.

Основні напрямки наукових досліджень – історія, морфологія і синтез мистецтв, філософія музики, історія образотворчого мистецтва,  історія світової та української культури, музеєзнавство (пам’яткознавство), прикладне культурознавство, тренди сучасного мистецтва, цінності в системі культури, урбаністичні студії, менеджмент соціокультурної діяльності, маркетинг соціокультурної діяльності, менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини та міжнародних виставкових проектів, економіка культури, бізнес-планування у сфері культури, корпоративна культура та професійна етика у сфері соціокультурної діяльності, креативні індустрії тощо.

На кафедрі здійснюється підготовка за:  ОР «Бакалавр», ОР «Магістр» за напрямом підготовки 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (галузь знань 02 «Культура»).

Курси дисциплін кафедри читаються на таких напрямках підготовки: «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво (Театрознавство)»,  «Театральне мистецтво (Акторське мистецтво)»,  «Хореографія». Кафедра забезпечує викладання Історії української культури для других курсів усіх напрямків. Ведуться  наукові дослідження у сфері управління в галузі культури, які зосереджені довкола тематики «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства».

Налагоджена співпраця з Вроцлавським, Ряшівським університетами (Республіка Польща), Львівською академією мистецтв, Харківським університетом ім. В. Каразина тощо.

 

Завідувач кафедри – Козаренко Олександр Володимирович

Декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.), завідувач кафедри філософії мистецтв (2011р.), кандидат мистецтвознавства (1993р.), доктор мистецтвознавства (2001р.), професор кафедри композиції ЛНМА ім. М. Лисенка (2002р.), дійсний член Наукового Товариства ім.  Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії (2002р.), лауреат композиторських премій ім. Л. Ревуцького (1996р.),  ім. М. Лисенка (2001р.), ім. Б. Лятошинського (2012р.), ім. С. Людкевича (2007р.), Заслужений діяч мистецтв України (2008р.), ординарний професор Українського Вільного Університету в Мюнхені (2009р.)

Закінчив фортепіанний (1988р.) та композиторський (1989р.) факультети Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського; асисентуру-стажування (1991р.) та аспірантуру (1993р.) при кафедрах композиції та історії української музики при Національній музичній академії України ім. П. Чайковськовського.

Концертує як піаніст в країнах Європи та Америки; автор симфонічної, ораторі йно-кантатної, оперної, балетної, хорової, вокальної, органної, камерно-інструментальної, фортепіанної та театральної музики.

Опублікував понад 75 наукових праць, з них основні:

 1. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2000. – 284с.
 2. Життя і творчість М. Лисенка в критичних оцінках і наукових спостереженнях // Українське музикознавство. – Київ, 1992. – Вип.27. – С. 30-42.
 3. Вплив поетики Т. Шевченка на формування творчого методу М. Лисенка // Записки НТШ. – Т. 232 – Львів, 1996. – С. 112-124.
 4. Музична мова Б. Лятошинського в умовах стратифікації національного музично-семіотичного процесу // Українське музикознавство. – Київ, 200. – Вип. 29. – С. 116-125.
 5. Від модернізму до постмодернізму: парадигма розвитку галицької музики ХХ ст. // Musika Galiciana. – Rzeszau, 2000. – Т.5. – S. 247-253.
 6. Львівська філософсько-музична школа і актуальні проблеми українського музикознавства // Musika Humana. Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Львів, 2003. – Вип.8 – С.74-81.
 7. Украинская национальная музыкальная идея: миф или реальность // Современный мир и национальные музыкальные культуры. – Минск: Ковчег. – 2004. – С.47-59.
 8. Сакральная сонодия в современном композиторском творчестве Украины // Composings and Chanting in the Ortocbox Church. – Joensuu, Finland, 2009. – P. 220-228/
 9. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 3-7.
 10. Козаренко О. В. Ярема Якуб’як як приклад когнітивного музикознавця // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Вип. 12 – С. 28-31
 11. Козаренко О. В. Диво само зростаючого Логосу // Музика. – Київ, 2013. Вип. 13 – С. 60-64.
 12. Козаренко О. В. Під сузір’ям Януша Корчака//Львівсько – Ряшівські наукові зошити. – №1. – Львів- Ряшів, 2013. С. 13-16
 13. Козаренко О. В. Українське серце Парижа // Музика. – Київ, 2014. Вип. 2 – С. 38-39.
 14. Козаренко О. В. Сценічний фольклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014.  – Вип. 14 – С. 5-8
 15. Козаренко О. В. Обрії сучасної філософії музики (в писаннях Блаженного Отця Іоана) // Laudatio: Ювілейна збррка наукових статейна пошану професора Юрія Ясіновського / Упоряд.У. Граб, О. Козаренко, Н. Сиротинська  – Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. – С. 188 – 194
 16. Козаренко О. В. Сценічний флоьклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 5-8
 17. Козаренко О. В. Тарас Шевченко та Микола Лисенко: акмеологічний рівень спілкування особистостей  // // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 15 – С. 20-24
 18. Козаренко О. В. Філософія музики як університетська дисципліна //Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії. Том 256. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 28-38
 19. Козаренко О. В. Замість післямови //Духовний тезаурус музиканта. Львів; Каменяр, 2015 – С.258 – 262.
 20. Козаренко О. В. Погляди Блаженного отця Іоана на сприйняття музики,виховання енею людини та формування нового суспільного етосу //Rola odbioru sztuki w formacii osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzeszow, 2014. – С.37 – 46
 21. Козаренко О. В. Стильові епіфанії у творчості о.Михайла Вербицького //Перемиські архиєпархіальні відомості. – Перемишль, 2015. – Ч.17. –С.66 -71
 22. Козаренко О. В. Кипарисовый ларец, золотая трость и освобожденные ее касанием мысли блаженного Иоанна о чуде исполнительского творчества //Крещендодобра. –Москва:Мир Софии, 2015. – С.617 – 625
 23. Козаренко О. В. Про деякі універсалії музичного світу Бориса Лятошинського //Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 16 – С. 33-37
 24. Козаренко О. В. Полигимник новой духовности или Sinfonia jojosa /звучащая радость //Русский Парсифаль. – Москва: Мир Софии, – С.3 -9
 25. Козаренко О. В. «Квіти зла » або «Місячні тіні» //Музика, 2015. – №3. – С.22-23
 26. Козаренко О. В.  Грай, скрипко, грай // Маестро Петро Терпелюк. – Івано-Франківськ, 2015 – С.86-89
 27. Козаренко О. В.  Жанрово-стильові передбачення у творчості Михайла Вербицького //Вісник НТШ, 2015, – №53-54 – С. 43-45
 28. Козаренко О. В.  Пісенний вінок Л.Коструби //Музика, 2015. №6 – С. 52-53
 29. Козаренко О. В.  Композиторські прозріння У творчості Михайла Вербицького // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 32 – С. 169-171
 30. Козаренко О. В. Unos pocos minutes en presecia de la divinidad // El barko blanco. – Barcelona,2017. – №3. – Р.72-76
 31. Козаренко О. В. Тридцять років музичного фестивалю імені Анатолія Кос-Анатольського // Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї – Коломия: Вік, 2016. – С.2-5.
 32. Козаренко О. В.  Українське серце Парижа О.В.Козаренко //Париж: українські сезони в Культурно-інформаційному центрі 2011-2014р.р. – Київ: Акта, 2016. – С.172-177
 33. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа. – Львів: Сполом, 2017 – 30 с.
 34. С. Людкевич та лінгвістична свідомість модернізму // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів,2018. – Вип. 18. – С. 247-253.
 35. Нитка Аріадни в оперному світі Соломії Крушельницької // Оперний світ Соломії Крушельницької. – Київ, 2018. – С. 3-5
 36. Музичний менеджмент в малому місті (до історії музичного фестивалю ім. А. Кос-Анатольського // Менеджмент соціокультурної діяльності. – Львів, 2018. – С. 117-121

 

Белінська Людмила Семенівна

Заступник завідувача кафедри, доцент, доктор філософії (УВУ).

Народилася 5 серпня 1969 року. 1986 року – закінчила Львівську СШ № 28. 1986-1991 – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та аспірантурі ( 1994-1997 рр.) У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію.  З 1998 – 2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства ЛДАУ.  З 2003 р. – доцент, захистила докторат в УВУ у Мюнхені. З 2005 року – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури й мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.  З 2011 року доцент кафедри філософії мистецтва.

Курси дисциплін: Професійна етика в соціокультурній діяльності, Елітарна культура / Масова культура, Корпоративна культура в соціокультурній діяльності, Організація конгресового і ділового туризму, Дослідження культури української діаспори, Науковий семінар, Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, Магістерський семінар тощо.

Коло наукових зацікавлень: політична еміграція, родинна традиція, шляхетська культура та комунікативна пам’ять, культурна та історична спадщина, національна ідентичність.

Кафедра філософії мистецтв факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка була створена на підставі ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені  Івана Франка від 25 травня 2011 р. (протокол № 28/5) та Наказу ректора проф. Вакарчука І.О. від 1 вересня 2011 р.

Створення кафедри відбулося в результаті певного досвіду викладання культурології на кафедрі театрознавства та акторської майстерності. Особливістю викладання культурології на факультеті культури і мистецтв (у порівнянні із філософським факультетом, де також здійснюється підготовка культурологів), був особливий акцент на прикладному характері культурологічної підготовки випускників, що окреслюється як менеджмент соціокультурної діяльності. Тобто, практична культурологія, яка розвивалася впродовж десяти років на факультеті культури і мистецтв не дублювала теоретичної культурології, що традиційно плекається на філософському факультеті Університету.
Основні напрямки наукових досліджень велись у наступних сферах: філософія музики, літератури, образотворчого мистецтва, родинної культури, культурна антропологія, історія світової культури, основи соціокультурної діяльності. Вони входили до кафедральної тем в межах робочого часу (2011-15 рр.) “Філософія мистецтв як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ – ХХІ ст.”
Курси дисциплін, що читалися на напрямках підготовки “Музичне мистецтво”, “Театральне мистецтво (театрознавства і акторське мистецтво)”, “Хореографія”, “Культурологія (історія та теорія культури)”: Основи культурології; Історія світової культури; Методика викладання культурологічних дисциплін; Культура діаспори; Сучасні теорії культури; Феномен міста в культурі; Історія української культури; Культурна спадщина; Пам’ять і культура; Семіотика культури; Есей та есеїзм в культурі; Модернізм в культурі; Філософія творчості.
Підготовка культурологів на факультеті культури і мистецтв, яка мала прикладний характер, когерентно трансформувалася у підготовку менеджерів соціокультурної діяльності.
З 2017 року кафедра отримала ліцензію на підготовку спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (галузь знань 02 «Культура») за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та «Магістр».
Основні напрямки наукових досліджень кафедри – історія, морфологія і синтез мистецтв, філософія музики, літератури, історія образотворчого мистецтва, культурна політика, родинна культура, історія світової та української культури, музеєзнавство (пам’яткознавство), прикладне культурознавство, тренди сучасного мистецтва, цінності в системі культури, урбаністичні студії, менеджмент соціокультурної діяльності, маркетинг соціокультурної діяльності, менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини та міжнародних виставкових проектів, економіка культури, бізнес-планування у сфері культури, корпоративна культура та професійна етика у сфері соціокультурної діяльності, креативні індустрії тощо.
Курси дисциплін кафедри читаються на напрямку підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності».
Ведуться наукові дослідження у сфері управління в галузі культури, які зосереджені довкола тематики «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства».
На сьогодні кафедра готує бакалаврів 1-3 курсу (60 студентів) та магістрів (4 студенти). Всі студенти, які цього потребують, відповідно до нормативних положень Університету, забезпечені гуртожитком.
Викладачами кафедри було проведено низку Міжнародних наукових конференцій, серед яких найпомітніші:
1. «Мова культури у просторі Університету» до 350-річчя заснування ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2011 р.
2. «Сприйняття мистецтва в культурному просторі» – Міжнародна студентська конференція – Львів, 9-12 квітня 2013 р.
3. «Мистецька освіта в класичному Університеті» до 10-ліття факультету культури і мистецтв – Львів, 2014 р.
4. «Sacrum et profanum в культурі» – Львів, 3-4 листопада 2015 р.
5. «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» – Львів-Коломия, 30 листопада-2 грудня 2016 р.
6. «Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії» – Львів-Коломия, 30 листопада-1 грудня 2017 р.
7. «Event-менеджмент та кітч в полікультурному просторі» –Львів, 2-4 грудня 2018 р.
8. «Семіосфера культури в просторі сучасності» – Львів, 30 вересня-2 жовтня 2019 р.
Викладачі кафедри філософії мистецтв в межах робочого часу у 2019 р розпочали працювати над науковою темою: «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства» (№ держреєстрації 0119U002401, термін виконання роботи 01.01.2019–31.12.2022 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Козаренко О. В.
Менеджмент соціокультурної діяльності – важливий напрямок розвитку культури в умовах глобалізованого суспільства. Він дозволяє знайти галузі втілення прикладного культурознавства як знання про культуру в функціонуванні та способів її розвитку в постіндустріальному суспільстві. Ця галузь прикладного культурознавства окреслена як культурна індустрія, що дозволяє економічно убезпечити розвиток культури. Різні галузі мистецтва володіють потужним економічним потенціалом, коли через кремацію окремих артефактів виникають нові перспективи суспільно-економічного розвитку.
В рамках теми в межах робочого часу організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію «Семіосфера культури в просторі сучасності», що відбулась 30 вересня – 2 жовтня 2019 року, в якій взяли участь викладачі кафедри та науковці з Бидгоща (Польща), Жешува (Польща), Мюнхена (Німеччина), Лодзя (Польща), Кишинева (Молдова), Румарова (Чехія). Конференція відзначилась широким спектром наукових напрямків: культурознавчого, економічного та мистецького. На підставі доповідей конференції буде підготована колективна монографія.
Кафедра філософії мистецтв підтримує тісні наукові контакти з Педагогічним факультетом Ряшівського університету, Львівською національною академією мистецтв, інститутом славістики Вюрцбургського університету (ФРН), Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом історії Центральної та Східної Європи Віденського Університету (Австрія), з якими відбувається обмін викладачами, готуються спільні наукові публікації та конференції, відбуваються взаємні стажування.
Основні публікації, які вийшли окремими виданням за період існування кафедри філософії мистецтв:
1. Белінська Л. С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини. Монографія / Л. С. Белінська // рец.: д-р історії, проф. Т. Гунчак; д-р істор. наук, проф. М. Литвин. – Львів : Простір М, 2012. – 375 с.
2. Белінська Л. С. Національна пам’ять української діаспори США (просопографічний аспект) : монографія / Л. С. Белінська // рец.: д-р істор. наук, проф. М. С. Пасічник (Українська академія друкарства); д-р істор. наук, проф. С. П. Качараба (Львівський національний університет імені Івана Франка); д-р філос. наук, проф. О. П. Тимченко (Львівська комерційна академія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 276 с.
3. Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта / Г. І. Павлій. – Львів : Каменяр, 2015.
4. Козаренко О. В. Фестиваль ім. А. Кос-Анатольського / О. В. Козаренко. – Коломия: Вік, 2016 – 298 с.
5. Павлій Г. І. Практична скрипкова методика / Г. І. Павлій. – Львів: Растр-7, 2019. – 150 с.
6. Козаренко О. В. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа / О. В. Козаренко – Львів : Сполом, 2017 – 30 с.
7. Український книжковий знак ХІХ-ХХ ст. – Львів : Наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2018 – У трьох томах.
8. Борис Лятошинський. In memoriam: колективна монографія / ред. кол.: Єфіменко А., Козаренко О., Пришляк М., Копиця М. – Мюнхен : Український Вільний Університет, 2018. – 247 с.
9. Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія / упоряд. Козаренко О., наук. ред. Пасічник В. – Львів : Растр-7, 2018. – 208 с.
10. Дядюх-Богатко Н. Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX століттях : монографія / Наталія Дядюх-Богатько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 224 с.

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

СПРАВА

щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги

у сфері вищої освіти:

 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування вищого навчального закладу Львівський національний університет імені Івана Франка

Код та найменування спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Найменування документа Відмітка про наявність документа
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності +
2. Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи +
3. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності +
4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою) +
5. Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми +
6. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього +
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності +
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності +
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності +
10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності +
11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти +
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) +

Матеріали дистанційного навчання на час КАРАНТИНУ ! (оновлюємо)

31.03.2020 | 17:02

Шановні студенти!
На цій сторінці Ви знайдете  матеріали
для дистанційного навчання за назвами дисциплін.
Просимо звернути увагу – інформацію оновлюємо!
Будьмо здорові!
(оновлено 17.02     31.03.2020)
ОР Бакалавр і ОР Магістр
029 ОСНОВИ БІБЛІОПСИХОЛОГІЇ КМБ 41
029 правові аспекти КМБ 31
029 історія інформаційно бібліотечної справи зарубіжних країн КМБ 111
029 ІСТОРІЯ БІБЛІОГРАФІЇ КМБ 31
026 Кравчук О А Майстерність актора КМА 1м
026 Методика викладання театрознавчих дисциплін КМТ 11м
026 Сценічна мова КМА 41
026 Фізтренінг КМА 11 12
026 Танець КМА 21 Чмир В Я
026 Танець КМА 11 12 Чмир В Я
026...

Читати »

Звернення Ректора щодо організації роботи Університету в умовах карантину

31.03.2020 | 16:51

Дорогі студенти та викладачі
Львівського національного університету імені Івана Франка!
Відповідно до наказів Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № 0-26 від 12 березня 2020 року та № О-33 від 26 березня 2020 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів № 215 від 16 березня 2020 року, з 12 березня 2020 року до 24 квітня...

Читати »

В Університеті продовжено карантин

30.03.2020 | 15:47

Відповідно до наказу Ректора Львівського національного університету імені Івана Франка № О-33 від 26 березня 2020 року на виконання Постанови Кабінету Міністрів України № 239 від 25 березня 2020 року «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», Постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів № 215 від 16 березня 2020 року в Університеті продовжено карантин...

Читати »

В Університеті створено комісію для встановлення факту простою

30.03.2020 | 15:02

Упродовж карантину більшість суб’єктів господарювання призупиняють роботу. Нагадаємо, що відповідно до ст. 34 КЗпП України простоєм є призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою чи іншими обставинами.
Відповідно до наказу Ректора №0-29 від 17.03.2020 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка запроваджено гнучкий (дистанційний) режим роботи. Передусім це стосується науково-педагогічних, наукових і педагогічних працівників, які в дистанційному режимі проводять заняття з використанням інформаційних технологій та сучасних засобів комунікації.
Однак на період карантину частина працівників...

Читати »

Дистанційна робота КМА-21

28.03.2020 | 09:28

Шановні колеги!
Дистанційне навчання триває. Пропонуємо світлину із заняття з навчальної  дисципліни Майстерність актора драматичного театру і кіно. Керівник Мороз У.В.
Принагідно нагадуємо інформацію про можливості використання однієї із програм від fakty.com.ua Відеозв’язок через Zoom: де завантажити і як користуватися
Будьмо здорові!!!

Читати »