Кафедра соціокультурного менеджменту

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Дистанційне навчання
 • Новини

 

Завідувач кафедри – Белінська Людмила Семенівна

Доцент, кандидат історичних наук, доктор філософії (УВУ).

У 1986 р. закінчила Львівську СШ № 28. У 1986-1991 рр. – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та аспірантурі (1994-1997 рр.) У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію.  У 1998-2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства ЛДАУ.  З 2003 р. – доцент, захистила докторат в УВУ у Мюнхені. З 2005 р. – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.  З 2011 р. доцент кафедри філософії мистецтв. З 2021 р. завідувач кафедри соціокультурного менеджменту факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.

Степендіатка ОAAD (Австрія),  фонду “Янінеум” (Відень), “Ганса Зайделя” (Мюнхен), “Воляників-Швабінських” (США).

Опублікувала понад 65 наукових праць.

Курси дисциплін: Антропологія культури, Діловий етикет у сфері соціокультурної діяльності, Дослідження культури української діаспори, Елітарна культура, Іміджологія, Історія зарубіжної культури, Культура українського зарубіжжя, Культура української діаспори, Мода і стиль, Науковий семінар, Організація конгресового і ділового туризму, Правове забезпечення соціокультурної діяльності, Практикум з корпоративної культури.

Коло наукових зацікавлень: Теоретико-методологічні основи антропології культури та елітарної культури, індустрії моди та іміджології, історії зарубіжної культури, культури української діаспори та українського зарубіжжя. Формування концептуальних засад правового забезпечення соціокультурної діяльності, ділового етикету та корпоративної культури у сфері соціокультурної діяльності, організації конгресового та ділового туризму. Дослідження історії театрального та кіномистецтва, процесів політичної еміграції, родинних традицій, шляхетської культури та комунікативної пам’яті, проблематики культурної та історичної спадщини та проблем національної ідентичності.

 

Козаренко Олександр Володимирович

Професор, доктор мистецтвознавства, Заслужений діяч мистецтв України.

Декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.), завідувач кафедри філософії мистецтв (2011-2021 рр.), кандидат мистецтвознавства (1993 р.), доктор мистецтвознавства (2001 р.), професор кафедри композиції ЛНМА ім. М. Лисенка (2002 р.), дійсний член Наукового Товариства ім.  Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії (2002 р.), лауреат композиторських премій ім. Л. Ревуцького (1996 р.),  ім. М. Лисенка (2001 р.), ім. Б. Лятошинського (2012 р.), ім. С. Людкевича (2007 р.), Заслужений діяч мистецтв України (2008 р.), ординарний професор Українського Вільного Університету в Мюнхені (2009 р.)

Закінчив фортепіанний (1988 р.) та композиторський (1989 р.) факультети Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського; асисентуру-стажування (1991 р.) та аспірантуру (1993 р.) при кафедрах композиції та історії української музики при Національній музичній академії України ім. П. Чайковськовського.

Концертує як піаніст в країнах Європи та Америки; автор симфонічної, ораторійно-кантатної, оперної, балетної, хорової, вокальної, органної, камерно-інструментальної, фортепіанної та театральної музики.

Опублікував понад 75 наукових праць.

Курси дисциплін: Антропологія культури, Індустрія дозвілля, Корпоративна культура в соціокультурній діяльності, Науковий семінар, Основи теорії та історії музики, Сучасна музична культура, Філософія мистецтв, Філософія музики.

Коло наукових зацікавлень: Наукові основи теорії та історії музики, філософії мистецтв, філософії музики та антропології культури. Музична семіотика, герменевтика та богословіє музики, морфологія та синтез мистецтв, історія української музики.

 

Персональний склад кафедри:

Белінська Л. С. – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доктор філософії (УВУ), доцент;

Гнаткович О. Д. – професор кафедри, доктор економічних наук, професор;

Козаренко О. В. –  професор кафедри, доктор мистецтвознавства, професор;

Максимчук М. В. – професор кафедри, доктор економічних наук, старший науковий співробітник;

Павлій Г. І. – професор кафедри, кандидат мистецтвознавства, професор;

Данилиха Н. Р. – доцент кафедри, кандидат історичних наук;

Дядюх-Богатько Н. Й. – доцент кафедри (сумісник), кандидат мистецтвознавства, доцент;

Сирота Л. Б. – доцент кафедри, кандидат філологічних наук;

Шевчук А. В. – старший викладач кафедри;

Гірняк Н. Б. – старший лаборант кафедри;

Шестопалова А. А. – лаборант кафедри.

 

Кафедра соціокультурного менеджменту є провідною кафедрою факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка, яка готує фахівців за:

ОСВІТНІМИ СТУПЕНЯМИ ТА ПРОГРАМАМИ

БАКАЛАВР

(денна та заочна форми навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітньо-професійна програма: «Менеджмент соціокультурної діяльності», акредитована до 01.07.2026 р.

МАГІСТР

(денна форма навчання)

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 02 «КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО»

Спеціальність 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Освітньо-професійна програма «Менеджмент соціокультурної діяльності», акредитована до 23.12.2024 р.

Освітні програми забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький склад.

На сьогодні кафедра соціокультурного менеджменту готує бакалаврів 1-4 курсу  денної  (83 студенти) та 3-4 курсу заочної (18 студентів) форм навчання, а також магістрів 1-2 курсу (10 студентів) денної форми навчання. Всі студенти, які цього потребують, відповідно до нормативних положень Університету, забезпечені гуртожитком.

Розроблені викладачами кафедри курси читаються для здобувачів вищої освіти, що навчаються на факультеті культури і мистецтв за такими спеціальностями: «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво (Театрознавство)», «Театральне мистецтво (Акторське мистецтво)», «Хореографія». Кафедра забезпечує викладання Історії української культури для другого курсу усіх спеціальностей в межах факультету культури і мистецтв.

Запропоновані кафедрою дисципліни вільного вибору студента циклу загальної підготовки «Мода і стиль» та «Лідерство і самореалізація творчої особистості» щорічно входять до найпопулярніших серед здобувачів вищої освіти курсів.

З 2019 р. межах робочого часу співробітниками кафедри соціокультурного менеджменту ведуться  наукові дослідження у сфері управління в галузі культури за темою: «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства» (номер державної реєстрації: 0119U002401, науковий керівник: професор, доктор мистецтвознавства Козаренко О. В., термін виконання роботи: 01.01.2019–31.12.2022 рр.).

Менеджмент соціокультурної діяльності – важливий напрямок розвитку культури і мистецтва в умовах глобалізованого світу. Він дозволяє знайти напрями втілення прикладного культурознавства як знання про функціонування культури та способів її розвитку в постіндустріальному суспільстві. Ця галузь прикладного культурознавства окреслена як комплекс культурних індустрій, що дозволяє економічно убезпечити розвиток соціокультурної сфери. Різні галузі культури і мистецтва володіють потужним економічним потенціалом, коли через трансформацію окремих артефактів виникають нові перспективи суспільно-економічного розвитку.
В рамках теми «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства» в межах робочого часу організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію «Семіосфера культури в просторі сучасності», що відбулась 30 вересня – 2 жовтня 2019 року у Львові на факультеті культури і мистецтв, і в якій взяли участь як викладачі кафедри та працівники факультету культури і мистецтв, так і науковці з інших уставнов України, а також з-за кордону – з  Бидгоща (Польща), Жешува (Польща), Мюнхена (Німеччина), Лодзя (Польща), Кишинева (Молдова), Румарова (Чехія). Конференція відзначилась широким спектром наукових доповідей культурознавчого, економічного та мистецького спрямування.

Основними напрямки наукових досліджень кафедри соціокультурного менеджменту є теоретико-методологічні засади розвитку соціокультурної діяльності та індустрії дозвілля, економіки культури, менеджменту та маркетингу соціокультурної діяльності, креативних індустрій, PR-технологій у соціокультурній сфері, формування міжнародних гуманітарних стратегій, територіальної кластерізації соціокультурної діяльності, регіонального краєзнавства та культурної політики, наукові основи антропології культури та елітарної культури, індустрії моди та іміджології, історії зарубіжної культури та прикладного культурознавства, культури української діаспори та українського зарубіжжя, історії української культури та народної культури українців, музеєзнавства та пам’яткознавства, історії образотворчого мистецтва, арт-менеджмену, дизайну та менеджменту міжнародних виставкових проектів, корпоративної культури сучасних соціокультурних інституцій, соціальних комунікацій, професійної етики менеджерів та історії івент-менеджменту, розвитку видавничої і медіа арт сфери, історії та філософії музики, філософії мистецтв, філософії творчості, музичної семіотики, герменевтики та богословія музики, морфології та синтезу мистецтв, історії української музики. А також формування концептуальних засад правового забезпечення соціокультурної діяльності, ділового етикету та корпоративної культури у сфері соціокультурної діяльності, організації конгресового та ділового туризму. Розвиток методики бізнес-планування у сфері культури та концептуальних основ лідерства і самореалізації творчої особистості, а також методики проведення навчально-дослідної діяльності з вивчення соціокультурної сфери, урбаністичних студій та методики мистецтвознавчих досліджень й педагогічних аспектів викладання дизайну.

Основні публікації, які вийшли окремими виданням за період існування кафедри філософії мистецтв (з 2021 р. кафедри соціокультурного менеджменту):

 1. Белінська Л. С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини : монографія. Львів : Простір М, 2012. 375 с.
 2. Белінська Л. С. Національна пам’ять української діаспори США (просопографічний аспект) : монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. 276 с.
 3. Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта. Львів : Каменяр, 2015. 292 с.
 4. Козаренко О. В. Фестиваль ім. А. Кос-Анатольського. Коломия : Вік, 2016. 298 с.
 5. Максимчук М. В. Інституціалізація розвитку економіки регіонів України : теорія і практика : монографія. Львів : ІРД НАН України, 2016. 394 с.
 6. Павлій Г. І. Практична скрипкова методика. Львів : Растр-7, 2019. 150 с.
 7. Козаренко О. В. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа. Львів : Сполом, 2017. 30 с.
 8. Борис Лятошинський. In memoriam: колективна монографія / ред. кол.: Єфіменко А., Козаренко О., Пришляк М., Копиця М.  Мюнхен : Український Вільний Університет, 2018. 247 с.
 9. Менеджмент соціокультурної діяльності : колективна монографія / упоряд. Козаренко О., наук. ред. Пасічник В. Львів : Растр-7, 2018. 208 с.
 10. Український книжковий знак ХІХ-ХХ століть. Каталог колекції Степана Давимуки. У 3 томах. Львів : Наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2018.
 11. Дядюх-Богатко Н. Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX століттях : монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. 224 с.
 12. Максимчук М. В., Попадинець Н. М. Особливості децентралізації сфери культури територіальних громад. Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації / за ред. С. Л. Шульц. Львів: ІРД НАН України, 2018. 140 с.
 13. Белінська Л. С., Данилиха Н. Р., Максимчук М. В. та ін. Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності”. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 332 с.

Співробітниками кафедри було організовано і проведено низку Міжнародних наукових конференцій, серед яких:

 1. «Мова культури у просторі Університету» до 350-річчя заснування ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2011 р.
 2. «Сприйняття мистецтва в культурному просторі» – Міжнародна студентська конференція – Львів, 9-12 квітня 2013 р.
 3. «Мистецька освіта в класичному Університеті» до 10-ліття факультету культури і мистецтв – Львів, 2014 р.
 4. «Sacrum et profanum в культурі» – Львів, 3-4 листопада 2015 р.
 5. «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» – Львів-Коломия, 30 листопада – 2 грудня 2016 р.
 6. «Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії» – Львів-Коломия, 30 листопада – 1 грудня 2017 р.
 7. «Event-менеджмент та кітч в полікультурному просторі» – Львів, 2-4 грудня 2018 р.
 8. «Семіосфера культури в просторі сучасності» – Львів, 30 вересня – 2 жовтня 2019 р.
 9. Друга всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку» – Львів, 26 листопада 2020 р.

Кафедра соціокультурного менеджменту співпрацює з Вроцлавським та Ряшівським університетами (Республіка Польща), Львівською академією мистецтв та Харківським університетом ім. В. Каразина, а також підтримує тісні наукові контакти з  Інститутом славістики Вюрцбургського університету (ФРН), Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом історії Центральної та Східної Європи Віденського Університету (Австрія), з якими відбувається обмін викладачами, готуються спільні наукові публікації та конференції, відбуваються взаємні стажування.

Кафедра філософії мистецтв факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка була створена на підставі ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені  Івана Франка від 25 травня 2011 р. (протокол № 28/5) та Наказу ректора проф. Вакарчука І.О. від 1 вересня 2011 р.

Створення кафедри відбулося в результаті певного досвіду викладання культурології на кафедрі театрознавства та акторської майстерності. Особливістю викладання культурології на факультеті культури і мистецтв (у порівнянні із філософським факультетом, де також здійснюється підготовка культурологів), був особливий акцент на прикладному характері культурологічної підготовки випускників, що окреслюється як менеджмент соціокультурної діяльності. Тобто, практична культурологія, яка розвивалася впродовж десяти років на факультеті культури і мистецтв не дублювала теоретичної культурології, що традиційно плекається на філософському факультеті Університету.

Основні напрямки наукових досліджень велись у наступних сферах: філософія музики, літератури, образотворчого мистецтва, родинної культури, культурна антропологія, історія світової культури, основи соціокультурної діяльності. Вони відбувалися в контексті кафедральної теми в межах робочого часу (2011-15 рр.) “Філософія мистецтв як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ–ХХІ ст.” (номер державної реєстрації 0112U004033).

Курси дисциплін, що читалися на напрямках підготовки “Музичне мистецтво”, “Театральне мистецтво (театрознавства і акторське мистецтво)”, “Хореографія”, “Культурологія (історія та теорія культури)”: Основи культурології, Історія світової культури, Методика викладання культурологічних дисциплін, Культура діаспори, Сучасні теорії культури, Феномен міста в культурі, Історія української культури, Культурна спадщина, Пам’ять і культура, Семіотика культури, Есей та есеїзм в культурі, Модернізм в культурі, Філософія творчості.

Підготовка культурологів на факультеті культури і мистецтв, яка мала прикладний характер, когерентно трансформувалася у підготовку менеджерів соціокультурної діяльності. З 2017 року кафедра отримала ліцензію на підготовку спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (галузь знань 02 «Культура і мистецтво») за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та «Магістр».

У 2019 р. Освітньо-професійна програма “Менеджмент соціокультурної діяльності” за спеціальністю 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” другого (магістерського) рівня вищої освіти була акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Рішення №17 (3.36) від 23.12.2019 р. 26 грудня 2019 р. №28. Строк дії сертифіката до 23.12.2024 р.).

У 2021 р. Освітньо-професійна програма “Менеджмент соціокультурної діяльності” за спеціальністю 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти була акредитована Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (Дата видачі сертифіката про акредитацію освітньої програми 22.06.2021 р. Строк дії сертифіката про акредитацію освітньої програми 01.07.2026 р. № 1875).

Основні напрямки наукових досліджень кафедри на той час – історія, морфологія і синтез мистецтв, філософія музики, літератури, історія образотворчого мистецтва, культурна політика, родинна культура, історія світової та української культури, музеєзнавство (пам’яткознавство), прикладне культурознавство, тренди сучасного мистецтва, цінності в системі культури, урбаністичні студії, менеджмент соціокультурної діяльності, маркетинг соціокультурної діяльності, менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини та міжнародних виставкових проектів, економіка культури, бізнес-планування у сфері культури, корпоративна культура та професійна етика у сфері соціокультурної діяльності, креативні індустрії. Дослідження проводилися в рамках теми у межах робочого часу «Синергетична концепція як спосіб пізнання культури та мистецтва в глобалізованому світі» (номер державної реєстрації 0116U001689).

Курси дисциплін кафедри читалися на напрямку підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності».

У 2021 р. кафедру філософії мистецтв переіменовано на кафедру соціокультурного менеджменту (Рішення Вченої ради ЛНУ ім. І. Франка від 26 травня 2021 р.).

Програмні цілі та завдання

кафедри соціокультурного менеджменту

на 2021 2026 роки

Кафедра соціокультурного менеджменту постала в результаті рішення Вченої ради ЛНУ ім. І. Франка від 26 травня 2021 р., за яким було перейменовано кафедру філософії мистецтв у кафедру соціокультурного менеджменту.

Очолює кафедру доц., к.і.н., Ph. D (УВУ) Белінська Л. С. На кафедрі працюють професори: д.е.н. Гнаткович О. Д., д. мист. Козаренко О. В., д.е.н. Максимчук М. В. та  доценти: к.і.н. Данилиха Н. Р., к.мист. Дядюх-Богатько Н. Й., к.філол.н. Сирота Л. Б. і  ст. викл. Шевчук А. В.

Навчаються 83 студенти-бакалаври денної форми навчання, 18 студентів-бакалаврів заочної форми навчання, 10 студентів-магістрів денної форми навчання.

Стратегічні цілі, заходи, ресурси

№ з/пЦільКонкретні заходи, кількість, індикатори досягненняЗалучені ресурсиДата виконання
І. Кадровий склад
1.1.Моніторинг та оцінка роботи наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників згідно з Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівниківПроведення самоаналізу викладачами кафедриВсі викладачі кафедри2021-2026 рр.
Визначення рейтингу та оцінювання викладачів шляхом взаємного відвідування відкритих занятьВсі викладачі кафедри2021-2026 рр.
1.2.Організація заходів щодо підвищення кваліфікації, вдосконалення викладацької майстерності та проходження стажування, зокрема за кордоном, науково-педагогічними і науковими працівниками відповідно до вимог нормативних документів Університету та вимог чинного законодавстваПідвищення кваліфікації та проходження стажуваннядоц. Белінська Л.С., Український Вільний Університет (Мюнхен)

проф. Козаренко О.В. Український Вільний Університет (Мюнхен)

ст. викл. Шевчук А.В. Ряшівський університет (РП)

січень 2022 р.

 

 

 

 

Червень 2022 р.

 

Червень 2023 р.

Курси «Вдосконалення викладацької майстерності», організовані при ЛНУ ім. І.Франкадоц. Белінська Л.С., проф. Максимчук М.В., проф. Гнаткович О.Д., доц. Данилиха Н.Р., доц. Сирота Л.Б., ст. викл. Шевчук А.В.2021-2026 рр.
ІІ. Освітня діяльність
2.1.Акредитація та ліцензування освітніх програмАкредитація освітньої програми 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, Бакалаврат

Акредитація освітньої програми 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, Магістратура

Ліцензування аспірантури

Ліцензування ОПП 022 «Дизайн»

гарант ОПП проф. Максимчук М.В., всі викладачі кафедри2021 р.

 

 

 

 

 

2024 р.

 

2024 р.

 

2026 р.

2.2.Оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичного забезпечення науково-педагогічних працівниківРозробка та оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичних рекомендацій по написанню курсових та кваліфікаційних магістерських робіт

 

Підготовка навчального посібника «Народна, елітарна та масова культура»

доц. Белінська Л.С.,

проф. Гнаткович О.Д.

проф. Козаренко О.В.,

проф. Максимчук М.В.

 

доц. Белінська Л.С., доц. Данилиха Н.Р., доц. Сирота Л.Б., ст. викл. Шевчук А.В.

2021  р.

 

 

 

 

 

 

 

2021 р.

2.3.Розробка і атестація електронних навчальних курсів«Елітарна культура»

«Регіональне краєзнавство»

«Економіка культури»

«Менеджмент соціокультурної діяльності»

«Цінності і системі культури»

«Урбаністичні студії»

 

доц. Белінська Л.С.

проф. Максимчук М.В.

проф. Максимчук М.В.

проф. Максимчук М.В.

доц .Сирота Л.Б.

 

доц. Данилиха Н.Р.

2021-2022 рр.
2.4.Оновлення освітніх програм, навчальних дисциплін кафедриОновлення освітніх програм

Впровадження ОПП «Креативні індустрії»

Впровадження нових навчальних дисциплін: «Іміджологія», «Експертно-оціночна діяльність»

Викладачі кафедри

 

доц. Белінська Л.С.

 

доц. Белінська Л.С.

доц. Данилиха Н.Р.

2021-2026 рр.

 

2023 р.

 

 

2022 р.

2022 р.

2.5.Підготовка вибіркових навчальних дисциплін«Лідерство у сфері культури»

«Івент-менеджмент»

«Креативна економіка»

«Мода і стиль»

проф. Гнаткович О.Д.

доц .Сирота Л.Б

проф. Максимчук М.В.

доц. Белінська Л.С.

2021-2026 рр.

 

 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці
3.1.Визначення основних напрямів наукових досліджень, участь в конкурсах на фінансування з держбюджету, укладання госпдоговорів, отримання грантівТема в межах робочого часу «Менеджмент соціокультурної діяльності як складова прикладного культурознавства»

Монографія «Лідія Бурачинська: етнографічний vs політичний чин»

проф. Козаренко О.В., викладачі кафедри

 

 

 

доц. Белінська Л.С.

запит до Українського культурного фонду

2022 р.

 

 

 

 

 

2021-2022 рр.

3.2.Планування підготовки докторів філософії і докторів наук через аспірантуру і докторантуру, сприяння своєчасному захисту дисертацій, збільшення кількості працівників з науковими ступенями (вченими званнями).Захист докторської дисертації на тему «Українська еліта Східної Галичини у націєтворчому вимірі другої половини ХІХ – першої половини ХХ століття»

 

Отримати вчене звання:

професора

 

доцента

доц. Белінська Л.С.

 

 

 

 

 

 

 

д.е.н. Максимчук М.В.

к.і.н. Данилиха Н.Р., к.філол.н. Сирота Л.Б.

2022 р.

 

 

 

 

 

 

2022 р.

 

 

 

2022 р.

3.3.Публікаційна активність у наукових періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus або Web of ScienceПублікувати наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus або Web of ScienceВсі викладачі кафедри2021-2026 рр.
3.4.Підготовка до друку монографій, у тому числі іноземними мовамиМонографія «Лідія Бурачинська: етнографічний vs політичний чин»

Монографія «Філософія музики в сучасній Україні»

Колективні монографії за результатами конференцій

доц. Белінська Л.С

 

 

проф. Козаренко О.В.

 

 

Всі викладачі кафедри

2022  р.

 

 

 

2023  р.

 

2021-2026 рр.

3.5.Приведення наукових періодичних видань у відповідність до вимог для включення у міжнародні наукометричні бази данихВісник ЛНУ. Серія Мистецтвознавство2022 р.
3.6.Планування проведення наукових семінарів, зокрема з залученням закордонних партнерів, розвиток титульних конференцій

 

 

Залучення студентів до наукової роботи, участі у Міжнародних студентських олімпіадах, Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Проведення наукових семінарів із залученням стейкхолдерів

 

 

 

 

Участь у студентських наукових конференціях

 

 

 

Науковий гурток «Діалог культур»

 

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт

Викладачі кафедри та роботодавці: М. Мисик (агенція Персона Грата) , О. Луковська (Палац мистецтв) та інші стейкхолдери

 

Студенти 2-4 курсів, керівники- викладачі, відповідальна доц. Сирота Л.Б.

 

доц. Белінська Л.С.

 

доц. Данилиха Н.Р.

Студенти всіх курсів

2021-2026 рр.
3.7.Створення та підтримка актуальності наукових профілів науково-педагогічних, наукових, інших працівників кафедри у наукометричних базах даних Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCIDАктивізувати публікацію статтей у виданнях, що входять до наукометричних базах даних

Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCID

проф. Козаренко О.В., проф. Максимчук М.В., доц. Белінська Л.С.,

доц. Данилиха Н.Р., доц. Сирота Л.Б.

2021-2026 рр.
3.8.Сприяння участі учасників освітнього процесу в програмах міжнародної академічної мобільності, стажуванню наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном, виконання міжнародних проєктівВиконання міжнародних проєктів

 

Участь викладачів та  студентів у програмі Еразмус+

Активізація співпраці з Ряшівським університетом,

УВУ (Мюнхен)

проф. Гнаткович О.Д.

 

Студенти 3-4 курсів, викладачі

 

проф. Козаренко О.В.

доц. Белінська Л.С.

2021-2026 рр.
ІV. Соціально-виховна робота
4.1.Профорієнтаційна роботаАктивізувати роботу у соцмережах, подавати оновлені ОПП спеціальності на сайті кафедри, створювати профорієнтаційні відеоролики та поширювати у соцмережах, брати постійну участь у Днях відкритих дверейВикладачі кафедри2021-2026 рр.
4.2.Робота порадників академічних груп із студентамиПорадникам груп продовжувати роботу зі студентами, за сприятливих умов організувати поїздки по Львівщині та за кордон (Рим)Порадники академічних груп2021-2026 рр.
4.3.Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесностіЗастерігати студентів від плагіату, перевірка  наукових робіт на дотримання академічної доброчесностіКерівники курсових та кваліфікаційних магістерських робіт2021-2026 рр.
4.4.Співпраця із випускниками кафедриАктивізувати співпрацю із випускниками кафедри: О.Галкановою – ПР-менеджером театру ім. М.Заньковецької, О.Пужаковською – директором театру Лесі Українкидоц. Белінська Л.С.2021-2026 рр.
4.5.Налагодження співпраці із роботодавцямиПродовжувати співпрацю з роботодавцями, що розширить базу практик, створити гнучкий графік проходження практик, відповідно до спеціальностідоц.Сирота Л.Б.,

доц. Данилиха Н.Р.

2021-2026 рр.
4.6.Забезпечення національно-патріотичного виховання учасників освітнього процесуЗаснування стипендії ім. Василя СліпакаОрест Сліпак

Фонд ім. В. Сліпака

2022 р.
V. Промоція кафедри
5.1.Конкретні кроки, спрямовані на представлення кафедри у соціальних мережахВиступи у соцмережах з представленням спеціальності абітурієнтам

Відеоролики про ОПП 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Викладачі кафедри2021-2026 рр.
5.2.Наповнення актуальною інформацією веб-сторінки кафедриОприлюднення актуальної інформації на веб-сторінці кафедри, включно з ОПП, навчальними курсами, силабусами, а також актуальні новини та подіїВикладачі кафедри2021-2026 рр.
5.3.Персональні веб-сторінки викладачівНаповнення актуальною інформацією веб-сторінок викладачів, методичного забезпеченняВикладачі кафедри2021-2026 рр.

Узагальнені завдання на 2021-2026 рр:

 1. Активізувати наукову роботу на кафедрі, проведення Міжнародних наукових конференцій, за результатами яких видавати колективні монографії.
 2. Відкрити аспірантуру до 2024 р., ОП 022 «Дизайн», галузь знань 02 «Культура і мистецтво» до 2026 р.
 3. Створити Раду стейхолдерів з метою підвищення ефективності навчання.
 4. Відкрити фото- та радіолабораторію з метою вдосконалення викладання ПР-менеджменту, здобуття студентами практичних навичок
 5. Запровадити на факультеті відзначення 27 вересня Міжнародного дня івент-менеджера.
 6. Відкрити школу «Елітарного виховання» з профорієнтаційною метою та додатковою базою проходження практик.
 7. Звернутися до відділу практик з проханням дозволити проходити практик за більш гнучким графіком, оскільки кінець січня початок лютого не є сприятливим для нашої спеціальності. Це буде також переходом до дуальної освіти.
 8. Знаходити можливості преміювати викладачів за креативність на фаховість, за участь у акредитації та ліцензуванні.
 9. У 2022 р. ввійти до асоціації Менеджерів соціокультурної діяльності, яку організовує проф. Копієвська О.Р. (м. Київ).
 10. Започаткувати стипендію ім. Василя Сліпака, яку отримуватимуть за патріотичні та волонтерські проєкти кращі студенти. Стипендію надаватиме Фонд ім. В. Сліпака.

 

Завідувач кафедри соціокультурного менеджменту              доц. Белінська Л.С.

Співробітники

завідувачБЕЛІНСЬКА Людмила Семенівназавідувач
професорГНАТКОВИЧ Оксана Дмитрівнапрофесор
професорКОЗАРЕНКО Олександр Володимировичпрофесор
професорМАКСИМЧУК Максим Віталійовичпрофесор
професорПАВЛІЙ Георгій Івановичпрофесор
доцентДАНИЛИХА Наталія Романівнадоцент
доцентДЯДЮХ-БОГАТЬКО Наталія Йосипівнадоцент
доцентСИРОТА Лілія Богданівнадоцент
старший викладачШЕВЧУК Андрій Володимировичстарший викладач
старший лаборантГІРНЯК Надія Богданівнастарший лаборант
лаборантШЕСТОПАЛОВА Анастасія Андріївналаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

Навчальні плани за спеціальністю 028 “Менеджмент соціокультурної діяльності” за 2017-21 рр.

Методичні публікації

 1. Бізнес-планування у сфері культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 23 с.
 2. Бізнес-планування у сфері культури : практикум для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 53 с.
 3. Вступ до фаху (менеджмент соціокультурної діяльності) : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 36 с.
 4. Економіка культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 25 с.
 5. Інституційна підтримка соціокультурних кластерів : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 29 с.
 6. Маркетинг соціокультурної діяльності : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. О. Д. Гнаткович, М. В. Максимчук, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 28 с.
 7. Менеджмент соціокультурної діяльності : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. М. В. Максимчук, А. В. Шевчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 35 с.
 8. Практикум з корпоративної культури : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. Л. С. Белінська, М. В. Максимчук, Л. Б. Сирота. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 37 с.
 9. Регіональне краєзнавство : методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» / розроб. М. В. Максимчук. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2021. 28 с.

 

Ліцензування та акредитація освітньо-професійних програм

Ліцензування

СПРАВА

щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги у сфері вищої освіти:

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування вищого навчального закладу: Львівський національний університет імені Івана Франка

Код та найменування спеціальності: 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

 

Найменування документаВідмітка про наявність документа
1.Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності+
2.Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи+
3.Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності+
4.Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)+
5.Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми+
6.Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього+
7.Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності+
8.Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності+
9.Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності+
10.Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності+
11.Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти+
12.Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)

+

 

Акредитація

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Сертифікат магістри

Сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми «Менеджмент соціокультурної діяльності» за спеціальністю 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Сертифікат бакалаври

 

Відбулася зустріч із заступником директора Львівського органного залу Тарасом Демком

14.10.2021 | 16:25

Вчора (13.10.2021 р.) на кафедру музикознавства та хорового мистецтва завітав заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко. Обговорили перспективи співпраці, спільних проєктів, а також реалізацію підписання двостороннього меморандуму. Також Тарас Демко подарував кафедрі раритетне видання – клавір опер Порфирія Бажанського «Довбуш» та «Біла циганка».
На фото зліва: в. о. завідувача кафедри Тарас Дубровний, заступник директора Львівського органного залу Тарас Демко, професор кафедри Наталія Сиротинська, в. о. декана факультету культури і мистецтв, професор Майя Гарбузюк.

Читати »

До уваги студентів 4-ого курсу заочної форми навчання

13.10.2021 | 18:03

Розклад сесії 4-ого курсу заочної форми навчання
І семестр 2021-2022 н.р.
“Хореографія”
“Менеджмент соціокультурної діяльності”, “Інформаційнна, бібліотечна та архівана справа”, “Середня освіта (музичне мистецтво)”

Читати »

Відбулась відкрита он-лайн – лекція проф. Сосіної В. Ю. для хореографів ІІІ курсу

13.10.2021 | 11:35

13 жовтня 2021 року о 0900
Відбулась відкрита он-лайн – лекція циклу лекцій провідних фахівців хореографічного мистецтв в рамках діяльності наукового гуртка кафедри та лекцій освітнього компоненту «Методика викладання хореографії» ІІІ курсу, група КМХ–31 спеціальність 024 Хореографія) професорки, кандидата педагогічних наук, завідувачки кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського (м. Львів, Україна) Сосіної Валентини Юріївни
Тема лекції  1: Особливості хореографічної підготовки в спорті

Читати »

Відкрита он-лайн – лекція проф. Сосіної В. Ю.

13.10.2021 | 08:13

Відкрита он-лайн – лекція провідних фахівців хореографічного мистецтв Сосіної В. Ю.
 
Кафедра режисури та хореографії факультету культури і мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка анонсує цикл лекцій провідних фахівців хореографічного мистецтв в рамках діяльності наукового гуртка кафедри (наук. куратор доц. О. Плахотнюк)
 
13 жовтня 2021 року початок 0900 Відкрита он-лайн – лекція ( в рамках лекцій освітнього компоненту «Методика викладання хореографії» ІІІ курсу, група КМХ–31 спеціальність 024 Хореографія) професорки, кандидата педагогічних наук, завідувачки кафедри хореографії та мистецтвознавства Львівського державного університету фізичної...

Читати »