Кафедра соціокультурного менеджменту

 • Про кафедру
 • Історія кафедри
 • Стратегія
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Персональний склад кафедри:

Белінська Л. С. – в.о. завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доктор філософії (УВУ), доцент;

Козаренко О.В. –  професор, доктор мистецтвознавства;

Павлій Г. І. – кандидат мистецтвознавства, професор;

Максимчук М. В. – доктор економічних наук, професор;

Данилиха Н.Р. – кандидат історичних наук, доцент;

Сирота Л. Б. – кандидат філологічних наук, доцент;

Шевчук А. В. – старший викладач.

Гнаткович О.Д. – доктор економічних наук, професор

Викладачі-сумісники:

Дядюх-Богатько Н. Й. – кандидат мистецтвознавства, доцент.

Основні напрямки наукових досліджень – історія, морфологія і синтез мистецтв, філософія музики, історія образотворчого мистецтва,  історія світової та української культури, музеєзнавство (пам’яткознавство), прикладне культурознавство, тренди сучасного мистецтва, цінності в системі культури, урбаністичні студії, менеджмент соціокультурної діяльності, маркетинг соціокультурної діяльності, менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини та міжнародних виставкових проектів, економіка культури, бізнес-планування у сфері культури, корпоративна культура та професійна етика у сфері соціокультурної діяльності, креативні індустрії тощо.

На кафедрі здійснюється підготовка за:  ОР «Бакалавр», ОР «Магістр» за напрямом підготовки 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (галузь знань 02 «Культура»).

Курси дисциплін кафедри читаються на таких напрямках підготовки: «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво (Театрознавство)»,  «Театральне мистецтво (Акторське мистецтво)»,  «Хореографія». Кафедра забезпечує викладання Історії української культури для другого курсу усіх напрямків. Ведуться  наукові дослідження у сфері управління в галузі культури, які зосереджені довкола тематики «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства».

Налагоджена співпраця з Вроцлавським, Ряшівським університетами (Республіка Польща), Львівською академією мистецтв, Харківським університетом ім. В. Каразина тощо.

 

В.о. завідувача кафедри – Белінська Людмила Семенівна

Доцент, доктор філософії (УВУ).

1986 року – закінчила Львівську СШ № 28. 1986-1991 – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та аспірантурі ( 1994-1997 рр.) У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію.  З 1998 – 2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства ЛДАУ.  З 2003 р. – доцент, захистила докторат в УВУ у Мюнхені. З 2005 року – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури й мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.  З 2011 року доцент кафедри філософії мистецтва.

Степендіатка ОAAD (Австрія),  фонду “Янінеум” (Відень), “Ганса Зайделя” (Мюнхен), “Воляників-Швабінських” (США).

Курси дисциплін: Культура української діаспори, Елітарна культура / Масова культура, Організація конгресового і ділового туризму, Дослідження культури української діаспори, Науковий семінар, Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, Магістерський семінар тощо.

Коло наукових зацікавлень: соціокультурна діяльність української політичної еміграції, родинні традиції галицьких українців, шляхетська культура та комунікативна пам’ять, культурна та історична спадщина, національна ідентичність.

 

Козаренко Олександр Володимирович

Декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.), завідувач кафедри філософії мистецтв (2011р.), кандидат мистецтвознавства (1993р.), доктор мистецтвознавства (2001р.), професор кафедри композиції ЛНМА ім. М. Лисенка (2002р.), дійсний член Наукового Товариства ім.  Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії (2002р.), лауреат композиторських премій ім. Л. Ревуцького (1996р.),  ім. М. Лисенка (2001р.), ім. Б. Лятошинського (2012р.), ім. С. Людкевича (2007р.), Заслужений діяч мистецтв України (2008р.), ординарний професор Українського Вільного Університету в Мюнхені (2009р.)

Закінчив фортепіанний (1988р.) та композиторський (1989р.) факультети Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського; асисентуру-стажування (1991р.) та аспірантуру (1993р.) при кафедрах композиції та історії української музики при Національній музичній академії України ім. П. Чайковськовського.

Концертує як піаніст в країнах Європи та Америки; автор симфонічної, ораторі йно-кантатної, оперної, балетної, хорової, вокальної, органної, камерно-інструментальної, фортепіанної та театральної музики.

Опублікував понад 75 наукових праць, з них основні:

 1. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2000. – 284с.
 2. Життя і творчість М. Лисенка в критичних оцінках і наукових спостереженнях // Українське музикознавство. – Київ, 1992. – Вип.27. – С. 30-42.
 3. Вплив поетики Т. Шевченка на формування творчого методу М. Лисенка // Записки НТШ. – Т. 232 – Львів, 1996. – С. 112-124.
 4. Музична мова Б. Лятошинського в умовах стратифікації національного музично-семіотичного процесу // Українське музикознавство. – Київ, 200. – Вип. 29. – С. 116-125.
 5. Від модернізму до постмодернізму: парадигма розвитку галицької музики ХХ ст. // Musika Galiciana. – Rzeszau, 2000. – Т.5. – S. 247-253.
 6. Львівська філософсько-музична школа і актуальні проблеми українського музикознавства // Musika Humana. Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Львів, 2003. – Вип.8 – С.74-81.
 7. Украинская национальная музыкальная идея: миф или реальность // Современный мир и национальные музыкальные культуры. – Минск: Ковчег. – 2004. – С.47-59.
 8. Сакральная сонодия в современном композиторском творчестве Украины // Composings and Chanting in the Ortocbox Church. – Joensuu, Finland, 2009. – P. 220-228/
 9. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 3-7.
 10. Козаренко О. В. Ярема Якуб’як як приклад когнітивного музикознавця // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Вип. 12 – С. 28-31
 11. Козаренко О. В. Диво само зростаючого Логосу // Музика. – Київ, 2013. Вип. 13 – С. 60-64.
 12. Козаренко О. В. Під сузір’ям Януша Корчака//Львівсько – Ряшівські наукові зошити. – №1. – Львів- Ряшів, 2013. С. 13-16
 13. Козаренко О. В. Українське серце Парижа // Музика. – Київ, 2014. Вип. 2 – С. 38-39.
 14. Козаренко О. В. Сценічний фольклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014.  – Вип. 14 – С. 5-8
 15. Козаренко О. В. Обрії сучасної філософії музики (в писаннях Блаженного Отця Іоана) // Laudatio: Ювілейна збррка наукових статейна пошану професора Юрія Ясіновського / Упоряд.У. Граб, О. Козаренко, Н. Сиротинська  – Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. – С. 188 – 194
 16. Козаренко О. В. Сценічний флоьклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 5-8
 17. Козаренко О. В. Тарас Шевченко та Микола Лисенко: акмеологічний рівень спілкування особистостей  // // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 15 – С. 20-24
 18. Козаренко О. В. Філософія музики як університетська дисципліна //Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії. Том 256. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 28-38
 19. Козаренко О. В. Замість післямови //Духовний тезаурус музиканта. Львів; Каменяр, 2015 – С.258 – 262.
 20. Козаренко О. В. Погляди Блаженного отця Іоана на сприйняття музики,виховання енею людини та формування нового суспільного етосу //Rola odbioru sztuki w formacii osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzeszow, 2014. – С.37 – 46
 21. Козаренко О. В. Стильові епіфанії у творчості о.Михайла Вербицького //Перемиські архиєпархіальні відомості. – Перемишль, 2015. – Ч.17. –С.66 -71
 22. Козаренко О. В. Кипарисовый ларец, золотая трость и освобожденные ее касанием мысли блаженного Иоанна о чуде исполнительского творчества //Крещендодобра. –Москва:Мир Софии, 2015. – С.617 – 625
 23. Козаренко О. В. Про деякі універсалії музичного світу Бориса Лятошинського //Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 16 – С. 33-37
 24. Козаренко О. В. Полигимник новой духовности или Sinfonia jojosa /звучащая радость //Русский Парсифаль. – Москва: Мир Софии, – С.3 -9
 25. Козаренко О. В. «Квіти зла » або «Місячні тіні» //Музика, 2015. – №3. – С.22-23
 26. Козаренко О. В.  Грай, скрипко, грай // Маестро Петро Терпелюк. – Івано-Франківськ, 2015 – С.86-89
 27. Козаренко О. В.  Жанрово-стильові передбачення у творчості Михайла Вербицького //Вісник НТШ, 2015, – №53-54 – С. 43-45
 28. Козаренко О. В.  Пісенний вінок Л.Коструби //Музика, 2015. №6 – С. 52-53
 29. Козаренко О. В.  Композиторські прозріння У творчості Михайла Вербицького // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 32 – С. 169-171
 30. Козаренко О. В. Unos pocos minutes en presecia de la divinidad // El barko blanco. – Barcelona,2017. – №3. – Р.72-76
 31. Козаренко О. В. Тридцять років музичного фестивалю імені Анатолія Кос-Анатольського // Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї – Коломия: Вік, 2016. – С.2-5.
 32. Козаренко О. В.  Українське серце Парижа О.В.Козаренко //Париж: українські сезони в Культурно-інформаційному центрі 2011-2014р.р. – Київ: Акта, 2016. – С.172-177
 33. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа. – Львів: Сполом, 2017 – 30 с.
 34. С. Людкевич та лінгвістична свідомість модернізму // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів,2018. – Вип. 18. – С. 247-253.
 35. Нитка Аріадни в оперному світі Соломії Крушельницької // Оперний світ Соломії Крушельницької. – Київ, 2018. – С. 3-5
 36. Музичний менеджмент в малому місті (до історії музичного фестивалю ім. А. Кос-Анатольського // Менеджмент соціокультурної діяльності. – Львів, 2018. – С. 117-121

 

 

 

Кафедра філософії мистецтв факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка була створена на підставі ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені  Івана Франка від 25 травня 2011 р. (протокол № 28/5) та Наказу ректора проф. Вакарчука І.О. від 1 вересня 2011 р.

Створення кафедри відбулося в результаті певного досвіду викладання культурології на кафедрі театрознавства та акторської майстерності. Особливістю викладання культурології на факультеті культури і мистецтв (у порівнянні із філософським факультетом, де також здійснюється підготовка культурологів), був особливий акцент на прикладному характері культурологічної підготовки випускників, що окреслюється як менеджмент соціокультурної діяльності. Тобто, практична культурологія, яка розвивалася впродовж десяти років на факультеті культури і мистецтв не дублювала теоретичної культурології, що традиційно плекається на філософському факультеті Університету.
Основні напрямки наукових досліджень велись у наступних сферах: філософія музики, літератури, образотворчого мистецтва, родинної культури, культурна антропологія, історія світової культури, основи соціокультурної діяльності. Вони входили до кафедральної тем в межах робочого часу (2011-15 рр.) “Філософія мистецтв як парадигма гуманітарного дискурсу ХХ – ХХІ ст.”
Курси дисциплін, що читалися на напрямках підготовки “Музичне мистецтво”, “Театральне мистецтво (театрознавства і акторське мистецтво)”, “Хореографія”, “Культурологія (історія та теорія культури)”: Основи культурології; Історія світової культури; Методика викладання культурологічних дисциплін; Культура діаспори; Сучасні теорії культури; Феномен міста в культурі; Історія української культури; Культурна спадщина; Пам’ять і культура; Семіотика культури; Есей та есеїзм в культурі; Модернізм в культурі; Філософія творчості.
Підготовка культурологів на факультеті культури і мистецтв, яка мала прикладний характер, когерентно трансформувалася у підготовку менеджерів соціокультурної діяльності.
З 2017 року кафедра отримала ліцензію на підготовку спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (галузь знань 02 «Культура») за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» та «Магістр».
Основні напрямки наукових досліджень кафедри – історія, морфологія і синтез мистецтв, філософія музики, літератури, історія образотворчого мистецтва, культурна політика, родинна культура, історія світової та української культури, музеєзнавство (пам’яткознавство), прикладне культурознавство, тренди сучасного мистецтва, цінності в системі культури, урбаністичні студії, менеджмент соціокультурної діяльності, маркетинг соціокультурної діяльності, менеджмент об’єктів історико-культурної спадщини та міжнародних виставкових проектів, економіка культури, бізнес-планування у сфері культури, корпоративна культура та професійна етика у сфері соціокультурної діяльності, креативні індустрії тощо.
Курси дисциплін кафедри читаються на напрямку підготовки «Менеджмент соціокультурної діяльності».
Ведуться наукові дослідження у сфері управління в галузі культури, які зосереджені довкола тематики «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства».
На сьогодні кафедра готує бакалаврів 1-4 курсу (81 студент) денної  та заочної (8 студентів) форм навчання та магістрів (7 студенти). Всі студенти, які цього потребують, відповідно до нормативних положень Університету, забезпечені гуртожитком.

Викладачами кафедри було проведено низку Міжнародних наукових конференцій, серед яких найпомітніші:
1. «Мова культури у просторі Університету» до 350-річчя заснування ЛНУ ім. І. Франка. – Львів, 2011 р.
2. «Сприйняття мистецтва в культурному просторі» – Міжнародна студентська конференція – Львів, 9-12 квітня 2013 р.
3. «Мистецька освіта в класичному Університеті» до 10-ліття факультету культури і мистецтв – Львів, 2014 р.
4. «Sacrum et profanum в культурі» – Львів, 3-4 листопада 2015 р.
5. «Синергетична природа культури: наукова рефлексія над взаємодією Ероса та Етоса» – Львів-Коломия, 30 листопада-2 грудня 2016 р.
6. «Менеджмент культури та культурний менеджмент: синергія взаємодії» – Львів-Коломия, 30 листопада-1 грудня 2017 р.
7. «Event-менеджмент та кітч в полікультурному просторі» –Львів, 2-4 грудня 2018 р.
8. «Семіосфера культури в просторі сучасності» – Львів, 30 вересня-2 жовтня 2019 р.

9.Друга всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Регіональний соціокультурний менеджмент: сучасні виклики і тенденції розвитку» – Львів, 26 листопада 2020р.

Викладачі кафедри філософії мистецтв в межах робочого часу у 2019 р розпочали працювати над науковою темою: «Менеджмент соціокультурної діяльності як галузь прикладного культурознавства» (№ держреєстрації 0119U002401, термін виконання роботи 01.01.2019–31.12.2022 рр.). Науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор Козаренко О. В.Менеджмент соціокультурної діяльності – важливий напрямок розвитку культури в умовах глобалізованого суспільства. Він дозволяє знайти галузі втілення прикладного культурознавства як знання про культуру в функціонуванні та способів її розвитку в постіндустріальному суспільстві. Ця галузь прикладного культурознавства окреслена як культурна індустрія, що дозволяє економічно убезпечити розвиток культури. Різні галузі мистецтва володіють потужним економічним потенціалом, коли через кремацію окремих артефактів виникають нові перспективи суспільно-економічного розвитку.
В рамках теми в межах робочого часу організовано і проведено Міжнародну наукову конференцію «Семіосфера культури в просторі сучасності», що відбулась 30 вересня – 2 жовтня 2019 року, в якій взяли участь викладачі кафедри та науковці з Бидгоща (Польща), Жешува (Польща), Мюнхена (Німеччина), Лодзя (Польща), Кишинева (Молдова), Румарова (Чехія). Конференція відзначилась широким спектром наукових напрямків: культурознавчого, економічного та мистецького.
Кафедра філософії мистецтв підтримує тісні наукові контакти з Педагогічним факультетом Ряшівського університету, Львівською національною академією мистецтв, інститутом славістики Вюрцбургського університету (ФРН), Українським Вільним Університетом (Мюнхен), Інститутом історії Центральної та Східної Європи Віденського Університету (Австрія), з якими відбувається обмін викладачами, готуються спільні наукові публікації та конференції, відбуваються взаємні стажування.
Основні публікації, які вийшли окремими виданням за період існування кафедри філософії мистецтв:
1. Белінська Л. С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини. Монографія / Л. С. Белінська // рец.: д-р історії, проф. Т. Гунчак; д-р істор. наук, проф. М. Литвин. – Львів : Простір М, 2012. – 375 с.
2. Белінська Л. С. Національна пам’ять української діаспори США (просопографічний аспект) : монографія / Л. С. Белінська // рец.: д-р істор. наук, проф. М. С. Пасічник (Українська академія друкарства); д-р істор. наук, проф. С. П. Качараба (Львівський національний університет імені Івана Франка); д-р філос. наук, проф. О. П. Тимченко (Львівська комерційна академія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 276 с.
3. Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта / Г. І. Павлій. – Львів : Каменяр, 2015.
4. Козаренко О. В. Фестиваль ім. А. Кос-Анатольського / О. В. Козаренко. – Коломия: Вік, 2016 – 298 с.
5. Павлій Г. І. Практична скрипкова методика / Г. І. Павлій. – Львів: Растр-7, 2019. – 150 с.
6. Козаренко О. В. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа / О. В. Козаренко – Львів : Сполом, 2017 – 30 с.
7. Український книжковий знак ХІХ-ХХ ст. – Львів : Наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2018 – У трьох томах.
8. Борис Лятошинський. In memoriam: колективна монографія / ред. кол.: Єфіменко А., Козаренко О., Пришляк М., Копиця М. – Мюнхен : Український Вільний Університет, 2018. – 247 с.
9. Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія / упоряд. Козаренко О., наук. ред. Пасічник В. – Львів : Растр-7, 2018. – 208 с.
10. Дядюх-Богатко Н. Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX століттях : монографія / Наталія Дядюх-Богатько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 224 с.

11.Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / Белінська Л. С., Данилиха Н. Р. та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 332 с.

Програмні цілі та завдання кафедри

«Соціокультурного менеджменту»

на 2021 2026 роки

         Кафедра соціокультурного менеджменту постала в результаті рішення Вченої ради ЛНУ ім. І. Франка від 26 травня 2021 р., за яким було перейменовано кафедру філософії мистецтв у кафедру соціокультурного менеджменту.

На кафедрі працюють професори: д. мист. Козаренко О.В., д. ек .н. Максимчук М.В., д. ек. н. Гнаткович О.Д., доценти: к. і. н., Ph. D УВУ Белінська Л.С., к. і. н. Данилиха Н.Р., к. філ. н. Сирота Л.Б., к. мист. Дядюх-Богатько Н.Й. та  ст. викл. Шевчук А.В.

Навчаються 81 студент-бакалавр (денна ф.н.), 7 студентів-бакалаврів (заочна ф.н.), 8 магістрів (денна ф.н.).

ЦільКонкретні заходи, кількість, індикатори досягненняЗалучені ресурсиДата виконання
І. Кадровий склад
1.Моніторинг та оцінка роботи наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників згідно з Положенням про оцінювання роботи та визначення рейтингів наукових, науково-педагогічних і педагогічних працівників1.1. Проведення самоаналізу викладачами кафедри.Всі викладачі кафедри2021-2026 рр.
1.2 Визначення рейтингу та оцінювання викладачів шляхом взаємного відвідування відкритих занятьВсі викладачі кафедри2021-2026 рр.
2.Організація заходів щодо підвищення кваліфікації, вдосконалення викладацької майстерності та проходження стажування, зокрема за кордоном, науково-педагогічними і науковими працівниками відповідно до вимог нормативних документів Університету та вимог чинного законодавства.2.1 Підвищення кваліфікації та проходження стажування1.Доц. Белінська Л.С., Український Вільний Університет (Мюнхен)

2.Проф. Козаренко О.В. Український Вільний Університет (Мюнхен)

3. Ст. викл. Шевчук А.В. Ряшівський університет (РП)

Січень 2022 р.

 

 

 

 

Червень 2022 р.

 

Червень 2023 р.

2.2 Курси «Вдосконалення викладацької майстерності», організовані при ЛНУ ім. І.ФранкаДоц. Белінська Л.С., доц. Данилиха Н.Р., доц. Сирота Л.Б., ст. викл. Шевчук А.В., проф. Максимчук М.В., проф. Гнаткович О.Д.2021-2026 рр.
ІІ. Освітня діяльність
Акредитація освітніх програм. Ліцензування.

 

1.Акредитація освітніх програм 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, Бакалаврат

2. Акредитація освітніх програм 028 Менеджмент соціокультурної діяльності, Магістратура

3.Ліцензування аспірантури

4. Ліцензування ОП 022 «Дизайн»

Всі викладачі2021 р.

 

 

 

 

 

2024 р.

 

2024 р.

 

2026 р.

Оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичного забезпечення науково-педагогічних працівників.Розробка та оприлюднення на сайті кафедри навчально-методичних рекомендацій по написанню курсових та магістерських робіт.

 

Підготовка навчального посібника «Народна, елітарна та масова культура»

Доц. Белінська Л.С.,

проф. Гнаткович О.Д.

проф. Козаренко О.В.,

проф. Максимчук М.В.

 

доц. Белінська Л.С., доц. Данилиха Н.Р., доц. Сирота Л.Б., ст. викл. Шевчук А.В.

2021  р.

 

 

 

 

 

 

 

2021 р.

Розробка і атестування електронних курсів.Розробка електронних курсів:

«Елітарна культура»

 

«Цінності і системі культури»

«Урбаністичні студії»

 

 

доц. Белінська Л.С.

 

доц .Сирота Л.Б.

 

Данилиха Н.Р.

2021-2022 рр.
Оновлення освітніх програм, навчальних дисциплін кафедри.Оновлення освітніх програм,

Впровадження ОП Креативні індустрії

Впровадження нових навчальних дисциплін «Іміджологія», «Експертно-оціночна діяльність»

Викл. кафедри

 

доц. Белінська Л.С.

 

доц. Белінська Л.С.

доц. Данилиха Н.Р.

2021-2026

 

2023

 

 

2022

 

2022

Підготовка вибіркових дисциплінЛідерство у сфері культури

Івент-менеджмент

Креативна економіка

 

Мода і стиль

Проф. Гнаткович О.Д.

доц .Сирота Л.Б

проф. Максимчук М.В.

доц. Белінська Л.С.

2021-2026

 

 

ІІІ. Наукова діяльність і розвиток міжнародної співпраці
Визначення основних напрямів наукових досліджень, участь в конкурсах на фінансування з держбюджету, укладання госпдоговорів, отримання грантів.1.Тема в межах робочого часу «Менеджмент СКД як складова прикладного культурознавства»

2.Монографія «Лідія Бурачинська: етнографічний vs політичний чин»

Проф. Козаренко, викл. кафедри

 

 

доц. Белінська Л.С.

запит до Українського культурного фонду

2022

 

 

 

 

 

2021-2022

Планування підготовки докторів філософії і докторів наук через аспірантуру і докторантуру, сприяння своєчасному захисту дисертацій, збільшення кількості працівників з науковими ступенями (вченими званнями).Захист докторської дисертації на тему «Культурно-мистецька інтелігенція Галичини у націєтворчому дискурсі на початку ХХ ст.»

 

Отримати вчене звання професора

 

доцента

доц. Белінська Л.С.

 

 

 

 

 

 

проф. Максимчук М.В.

доц. Данилиха Н.Р., доц. Сирота Л.Б.

2022

 

 

 

 

 

 

2022

 

 

 

2021

Публікаційна активність у наукових періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science.Публікувати наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз даних Scopus або Web of Science.Всі викладачі кафедри2021-2026
Підготовка до друку монографій, у тому числі іноземними мовамиМонографія «Лідія Бурачинська: етнографічний vs політичний чин»

Монографія «Філософія музики в сучасній Україні»

Колективні монографії за результатами конференцій

Доц. Белінська Л.С

 

 

проф. Козаренко О.В.

 

 

Всі викл.

2022  р.

 

 

 

2023  р.

 

2021-2026

Приведення наукових періодичних видань у відповідність до вимог для включення у міжнародні наукометричні бази даних.Вісник ЛНУ. Серія Мистецтвознавство2022
Планування проведення наукових семінарів, зокрема з залученням закордонних партнерів, розвиток титульних конференцій.

 

 

Залучення студентів до наукової роботи, участі у Міжнародних студентських олімпіадах, Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Проведення наукових семінарів

із залученням стейкхолдерів

 

 

 

 

Участь у студентських наукових конференціях

 

 

 

Науковий гурток «Діалог культур»

 

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Викладачі кафедри та роботодавці М. Мисик (агенція Персона Грата) , О. Луковська (Палац мистецтв) та інші стейкхолдери

 

Студенти 2-4 курсів, керівники- викладачі, відповідальна доц. Сирота Л.Б.

 

Доц. Белінська Л.С.

 

Доц. Данилиха Н.Р.

Студенти всіх курсів

2021-2026
Створення та підтримка актуальності наукових профілів науково-педагогічних, наукових, інших працівників кафедри у наукометричних базах даних Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCID.Активізувати публікацію статтей у виданнях, що входять до наукометричних базах даних

Scopus, Google Scholar, на плаформах ResearcherID (Web of Science), ORCID.

Проф. Козаренко О.В., проф. Максимчук М.В., доц. Белінська Л.С.,

Доц. Данилиха Н.Р., доц. Сирота Л.Б.

2021-2026
Сприяння участі учасників освітнього процесу в програмах міжнародної академічної мобільності, стажуванню наукових і науково-педагогічних працівників за кордоном, виконання міжнародних проєктів.Виконання міжнародних проєктів

 

Участь викладачів та  студентів у програмі Еразмус+

Активізація співпраці з Ряшівським університетом,

УВУ (Мюнхен)

Проф. Гнаткович О.Д.

 

Студенти 3-4 курсів, викладачі

 

Проф. Козаренко О.В.

Доц. Белінська Л.С.

2021-2026
ІV. Соціально-виховна робота
Профорієнтаційна робота.Активізувати роботу у соцмережах, подавати оновлені ОП спеціальності на сайті кафедри, створювати профорієнтаційні відеоролики та поширювати у соцмережах, брати постійну участь у Днях відкритих дверейВикладачі кафедри2021-2026
Робота порадників академічних груп із студентами.Порадникам груп продовжувати цікаву роботу зі студентами, за сприятливих умов організувати поїздки по Львівщині та за кордон (Рим)Викладачі кафедри2021-2026
Заходи, спрямовані на дотримання академічної доброчесності.Застерігати студентів від плагіату, перевірка  наукових робіт на дотримання академічної доброчесностіКерівники курсових та магістерських робіт2021-2026
Співпраця із випускниками кафедриАктивізувати співпрацю із випускниками кафедри: О.Галкановою – ПР-менеджером театру ім. М.Заньковецької, О.Пужаковською – директором театру Лесі Українки.Доц. Белінська Л.С.2021-2026
Налагодження співпраці із роботодавцями.Продовжувати співпрацю з роботодавцями, що розширить базу практик, створити гнучкий графік проходження практик, відповідно до спеціальностіДоц.Сирота Л.Б.,

Данилиха Н.Р.

2021-2026
Забезпечення національно-патріотичного виховання учасників освітнього процесу.Заснування стипендії ім. Василя СліпакаОрест Сліпак

Фонд ім. В. Сліпака

2022
V. Промоція кафедри
Конкретні кроки, спрямовані на представлення кафедри у соціальних мережах.Виступи у соцмережах з представленням спеціальності абітурієнтам,

Відеоролики про ОП 028

Викладачі кафедри2021-2026
Наповнення актуальною інформацією веб-сторінки кафедриОприлюднення актуальної інформації на веб-сторінці кафедри, включно з ОП, навчальними курсами, силабусами, а також актуальні новини та подіїВикладачі кафедри2021-2026
Персональні веб-сторінки викладачів.Наповнення актуальною інформацією веб-сторінки викладачів, метод. забезпеченняВикладачі кафедри2021-2026

Узагальнені завдання на 2021-2026 рр:

 

 1. Активізувати наукову роботу на кафедрі, проведення Міжнародних наукових конференцій, за результатами яких видавати колективні монографії.
 2. Відкрити аспірантуру до 2024 р., ОП 022 «Дизайн», галузь знань 02 «Культура і мистецтво» до 2026р.
 3. Створити Раду стейхолдерів з метою підвищення ефективності навчання
 4. Відкрити фото- та радіолабораторію з метою вдосконалення викладання ПР-менеджменту, здобуття студентами практичних навичок
 5. Запровадити на факультеті відзначення 27 вересня Міжнародного дня івент-менеджера
 6. Відкрити школу «Елітарного виховання» з профорієнтаційною метою та додатковою базою проходження практик
 7. Звернутися до відділу практик з проханням дозволити проходити практик за більш гнучким графіком, оскільки кінець січня початок лютого не є сприятливим для нашої спеціальності. Це буде також переходом до дуальної освіти.
 8. Знаходити можливості преміювати викладачів за креативність на фаховість, за участь у акредитації та ліцензуванні.
 9. 2022 р. ввійти до асоціації Менеджерів соціокультурної діяльності, яку організовує проф. Копієвська О.Р. (Київ)
 10. Започаткувати стипендію ім. Василя Сліпака, яку отримуватимуть за патріотичні та волонтерські проєкти кращі студенти. Стипендію надаватиме Фонд ім. В. Сліпака.

 

 

В.о. завідувача кафедри

соціокультурного менеджменту                                          Белінська Л.С.

 

Співробітники

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

1. Белінська Л. С. Експлікація родинної традиції у громадянському дискурсі Галичини. Монографія / Л. С. Белінська // рец.: д-р історії, проф. Т. Гунчак; д-р істор. наук, проф. М. Литвин. – Львів : Простір М, 2012. – 375 с.
2. Белінська Л. С. Національна пам’ять української діаспори США (просопографічний аспект) : монографія / Л. С. Белінська // рец.: д-р істор. наук, проф. М. С. Пасічник (Українська академія друкарства); д-р істор. наук, проф. С. П. Качараба (Львівський національний університет імені Івана Франка); д-р філос. наук, проф. О. П. Тимченко (Львівська комерційна академія). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 276 с.
3. Павлій Г. І. Духовний тезаурус музиканта / Г. І. Павлій. – Львів : Каменяр, 2015.
4. Козаренко О. В. Фестиваль ім. А. Кос-Анатольського / О. В. Козаренко. – Коломия: Вік, 2016 – 298 с.
5. Павлій Г. І. Практична скрипкова методика / Г. І. Павлій. – Львів: Растр-7, 2019. – 150 с.
6. Козаренко О. В. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа / О. В. Козаренко – Львів : Сполом, 2017 – 30 с.
7. Український книжковий знак ХІХ-ХХ ст. – Львів : Наукова бібліотека імені В. Стефаника, 2018 – У трьох томах.
8. Борис Лятошинський. In memoriam: колективна монографія / ред. кол.: Єфіменко А., Козаренко О., Пришляк М., Копиця М. – Мюнхен : Український Вільний Університет, 2018. – 247 с.
9. Менеджмент соціокультурної діяльності: колективна монографія / упоряд. Козаренко О., наук. ред. Пасічник В. – Львів : Растр-7, 2018. – 208 с.
10. Дядюх-Богатко Н. Й. Мистецтво декорування зброї на Гуцульщині у XVIII-XIX століттях : монографія / Наталія Дядюх-Богатько. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 224 с.

11.Менеджмент соціокультурної діяльності : збірник тестових завдань для комплексної перевірки знань студентів спеціальності 028 “Менеджмент соціо­культурної діяльності” / Белінська Л. С., Данилиха Н. Р. та ін. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 332 с.

 

 

СПРАВ

щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги

у сфері вищої освіти:

 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування вищого навчального закладу Львівський національний університет імені Івана Франка

Код та найменування спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

 

Найменування документаВідмітка про наявність документа
1.Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності+
2.Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи+
3.Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності+
4.Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою)+
5.Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми+
6.Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього+
7.Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності+
8.Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності+
9.Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності+
10.Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності+
11.Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти+
12.Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)+

 

Абітурієнтам: про поселення в гуртожиток

30.07.2021 | 12:51

Все, що потрібно знати про поселення в гуртожиток.

Коли і де писати заяву на поселення у гуртожиток?
Заяву на проживання в гуртожитку можна написати під час подачі оригіналів документів у Приймальній комісії вашого факультету або ж безпосередньо у гуртожитку. Якщо Ви маєте пільги, які надають право першочергового чи пріорітетного поселення, то вам обов’язково потрібно їх прикріпити до заяви.
Кінцевий термін подачі заяв на проживання в гуртожитку – 15 серпня.
Після подачі оригіналів документів Ви можете відвідати гуртожиток та ознайомитися з умовами проживання.

Що потрібно мати...

Читати »

Все, що потрібно знати про поселення в гуртожиток.

30.07.2021 | 12:45

Все, що потрібно знати про поселення в гуртожиток.
У період з 15 по 23 серпня відбувається розгляд заяв на поселення відповідною комісією, яка складається з декана факультету, його заступника, завідувача гуртожитком, голови Профбюро студентів та голови Студентської ради. Саме комісія визначає кількість поселених у гуртожиток у зв’язку з наявною кількістю вакантних місць.
Списки поселених публікуються на офіційному сайті факультету та його сторінках у соцмережах.
Студентам, які не були рекомендовані до поселення пропонують місця в гуртожитках інших ЗВО Львова. Процедура їх поселення...

Читати »

Прийом документів

30.07.2021 | 11:38

До уваги абітурієнтів ОР Бакалавр!
Триває прийом документів для зарахування на перший курс бакалаврату на місця державного замовлення та за контрактом.
Перелік необхідних документів:

Оригінал і копію документа про повну загальну середню освіту;
Оригінал і копію додатка документа про повну загальну середню освіту;
Оригінал і копію сертифіката ЗНО та інформаційну картку з результатами ЗНО;
Копію документа, що посвідчує особу (паспорт) та пред’явити оригінал;

Якщо паспорт виготовлений у вигляді ID картки, необхідно додати довідку про місце реєстрації вступника.

Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) та пред’явити оригінал;
Підписані фотокартки 3*4 см – 4 шт.;

Кожна фотокартка...

Читати »