Кафедра філософії мистецтв

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні курси
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Кафедра філософії мистецтв факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. І. Франка була створена на підставі ухвали Вченої ради Львівського національного університету імені  Івана Франка від 25 травня 2011 р. (протокол № 28/5) та Наказу ректора проф. Вакарчука І.О. від 1 вересня 2011 р.

Персональний склад кафедри:

Козаренко О.В. – завідувач кафедри, професор, доктор мистецтвознавства;

Белінська Л. С. – кандидат історичних наук, доктор філософії (УВУ), доцент;

Данилиха Н.Р. – кандидат історичних наук, доцент;

Павлій Г. І. – кандидат мистецтвознавства, професор;

Шевчук А. В. – асистент.

Викладачі-сумісники:

Максимчук М. В. – доктор економічних наук, професор;

Герасименко О. В. – кандидат економічних наук, доцент;

Дядюх-Богатько Н. Й. – кандидат мистецтвознавства, доцент.

Основні напрямки наукових досліджень – історія, морфологія і синтез мистецтв, філософія музики, літератури, образотворчого мистецтва, родинної культури, історія світової та української культури, музеєзнавство, прикладне культурознавство, тренди сучасного мистецтва, урбаністичні студії, менеджмент соціокультурної діяльності, об’єктів історико-культурної спадщини та міжнародних виставкових проектів, економіка культури, корпоративна культура та професійна етика у сфері соціокультурної діяльності, креативні індустрії тощо.

На кафедрі здійснюється підготовка за:  ОКР «Бакалавр», «Магістр» за напрямом підготовки 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності» (галузь знань 02 «Культура»).

Курси дисциплін кафедри читаються на таких напрямках підготовки: «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Музичне мистецтво», «Театральне мистецтво (Театрознавство)»,  «Театральне мистецтво (Акторське мистецтво)»,  «Хореографія». Кафедра забезпечує викладання Історії української культури для перших курсів усіх напрямків. Ведуться  наукові дослідження у сфері управління в галузі культури, які зосереджені довкола тематики «Синергетична концепція як спосіб пізнання
культури та мистецтва в глобалізованому світі»

Налагоджена співпраця з Вроцлавським, Ряшівським університетами (Республіка Польща), Львівською академією мистецтв, Харківським університетом ім. В. Каразина тощо.

 

Завідувач кафедри – Козаренко Олександр Володимирович

Декан факультету культури і мистецтв (2010-2015 рр.), завідувач кафедри філософії мистецтв (2011р.), кандидат мистецтвознавства (1993р.), доктор мистецтвознавства (2001р.), професор кафедри композиції ЛНМА ім. М. Лисенка (2002р.), дійсний член Наукового Товариства ім.  Тараса Шевченка, голова Музикознавчої комісії (2002р.), лауреат композиторських премій ім. Л. Ревуцького (1996р.),  ім. М. Лисенка (2001р.), ім. Б. Лятошинського (2012р.), ім. С. Людкевича (2007р.), Заслужений діяч мистецтв України (2008р.), ординарний професор Українського Вільного Університету в Мюнхені (2009р.)

Закінчив фортепіанний (1988р.) та композиторський (1989р.) факультети Київської державної консерваторії ім. П. Чайковського; асисентуру-стажування (1991р.) та аспірантуру (1993р.) при кафедрах композиції та історії української музики при Національній музичній академії України ім. П. Чайковськовського.

Концертує як піаніст в країнах Європи та Америки; автор симфонічної, ораторі йно-кантатної, оперної, балетної, хорової, вокальної, органної, камерно-інструментальної, фортепіанної та театральної музики.

Опублікував понад 75 наукових праць, з них основні:

 1. Феномен української національної музичної мови. – Львів: НТШ, 2000. – 284с.
 2. Життя і творчість М. Лисенка в критичних оцінках і наукових спостереженнях // Українське музикознавство. – Київ, 1992. – Вип.27. – С. 30-42.
 3. Вплив поетики Т. Шевченка на формування творчого методу М. Лисенка // Записки НТШ. – Т. 232 – Львів, 1996. – С. 112-124.
 4. Музична мова Б. Лятошинського в умовах стратифікації національного музично-семіотичного процесу // Українське музикознавство. – Київ, 200. – Вип. 29. – С. 116-125.
 5. Від модернізму до постмодернізму: парадигма розвитку галицької музики ХХ ст. // Musika Galiciana. – Rzeszau, 2000. – Т.5. – S. 247-253.
 6. Львівська філософсько-музична школа і актуальні проблеми українського музикознавства // Musika Humana. Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Львів, 2003. – Вип.8 – С.74-81.
 7. Украинская национальная музыкальная идея: миф или реальность // Современный мир и национальные музыкальные культуры. – Минск: Ковчег. – 2004. – С.47-59.
 8. Сакральная сонодия в современном композиторском творчестве Украины // Composings and Chanting in the Ortocbox Church. – Joensuu, Finland, 2009. – P. 220-228/
 9. Філософія музики як необхідна складова сучасної мистецької освіти // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 3-7.
 10. Козаренко О. В. Ярема Якуб’як як приклад когнітивного музикознавця // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2013. – Вип. 12 – С. 28-31
 11. Козаренко О. В. Диво само зростаючого Логосу // Музика. – Київ, 2013. Вип. 13 – С. 60-64.
 12. Козаренко О. В. Під сузір’ям Януша Корчака//Львівсько – Ряшівські наукові зошити. – №1. – Львів- Ряшів, 2013. С. 13-16
 13. Козаренко О. В. Українське серце Парижа // Музика. – Київ, 2014. Вип. 2 – С. 38-39.
 14. Козаренко О. В. Сценічний фольклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014.  – Вип. 14 – С. 5-8
 15. Козаренко О. В. Обрії сучасної філософії музики (в писаннях Блаженного Отця Іоана) // Laudatio: Ювілейна збррка наукових статейна пошану професора Юрія Ясіновського / Упоряд.У. Граб, О. Козаренко, Н. Сиротинська  – Львів: Видавець Тетюк Т. В., 2014. – С. 188 – 194
 16. Козаренко О. В. Сценічний флоьклоризм «Черемошу»: між автентикою та артифіційним мистецтвом // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 5-8
 17. Козаренко О. В. Тарас Шевченко та Микола Лисенко: акмеологічний рівень спілкування особистостей  // // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 15 – С. 20-24
 18. Козаренко О. В. Філософія музики як університетська дисципліна //Записки НТШ. Праці Музикознавчої комісії. Том 256. – Львів, 2014. – Вип. 14 – С. 28-38
 19. Козаренко О. В. Замість післямови //Духовний тезаурус музиканта. Львів; Каменяр, 2015 – С.258 – 262.
 20. Козаренко О. В. Погляди Блаженного отця Іоана на сприйняття музики,виховання енею людини та формування нового суспільного етосу //Rola odbioru sztuki w formacii osoby a etos spoleczny. – Львів – Rzeszow, 2014. – С.37 – 46
 21. Козаренко О. В. Стильові епіфанії у творчості о.Михайла Вербицького //Перемиські архиєпархіальні відомості. – Перемишль, 2015. – Ч.17. –С.66 -71
 22. Козаренко О. В. Кипарисовый ларец, золотая трость и освобожденные ее касанием мысли блаженного Иоанна о чуде исполнительского творчества //Крещендодобра. –Москва:Мир Софии, 2015. – С.617 – 625
 23. Козаренко О. В. Про деякі універсалії музичного світу Бориса Лятошинського //Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів, 2015. – Вип. 16 – С. 33-37
 24. Козаренко О. В. Полигимник новой духовности или Sinfonia jojosa /звучащая радость //Русский Парсифаль. – Москва: Мир Софии, – С.3 -9
 25. Козаренко О. В. «Квіти зла » або «Місячні тіні» //Музика, 2015. – №3. – С.22-23
 26. Козаренко О. В.  Грай, скрипко, грай // Маестро Петро Терпелюк. – Івано-Франківськ, 2015 – С.86-89
 27. Козаренко О. В.  Жанрово-стильові передбачення у творчості Михайла Вербицького //Вісник НТШ, 2015, – №53-54 – С. 43-45
 28. Козаренко О. В.  Пісенний вінок Л.Коструби //Музика, 2015. №6 – С. 52-53
 29. Козаренко О. В.  Композиторські прозріння У творчості Михайла Вербицького // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 32 – С. 169-171
 30. Козаренко О. В. Unos pocos minutes en presecia de la divinidad // El barko blanco. – Barcelona,2017. – №3. – Р.72-76
 31. Козаренко О. В. Тридцять років музичного фестивалю імені Анатолія Кос-Анатольського // Музичний фестиваль імені Анатолія Кос-Анатольського в Коломиї – Коломия: Вік, 2016. – С.2-5.
 32. Козаренко О. В.  Українське серце Парижа О.В.Козаренко //Париж: українські сезони в Культурно-інформаційному центрі 2011-2014р.р. – Київ: Акта, 2016. – С.172-177
 33. М. Лисенко. П’ять п’єс для фортепіано з Лейпцігського автографа. – Львів: Сполом, 2017 – 30 с.
 34. С. Людкевич та лінгвістична свідомість модернізму // Вісник Львівського університету. Серія: Мистецтвознавство. – Львів,2018. – Вип. 18. – С. 247-253.
 35. Нитка Аріадни в оперному світі Соломії Крушельницької // Оперний світ Соломії Крушельницької. – Київ, 2018. – С. 3-5
 36. Музичний менеджмент в малому місті (до історії музичного фестивалю ім. А. Кос-Анатольського // Менеджмент соціокультурної діяльності. – Львів, 2018. – С. 117-121

 

Белінська Людмила Семенівна

Заступник завідувача кафедри, доцент, доктор філософії (УВУ).

Народилася 5 серпня 1969 року. 1986 року – закінчила Львівську СШ № 28. 1986-1991 – навчалася на історичному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка та аспірантурі ( 1994-1997 рр.) У 1997 р. – захистила кандидатську дисертацію.  З 1998 – 2005 рр. – працювала на кафедрі українознавства ЛДАУ.  З 2003 р. – доцент, захистила докторат в УВУ у Мюнхені. З 2005 року – доцент кафедри театрознавства та акторської майстерності факультету культури й мистецтв Львівського національного університету імені Івана Франка.  З 2011 року доцент кафедри філософії мистецтва.

Курси дисциплін: Професійна етика в соціокультурній діяльності, Елітарна культура / Масова культура, Корпоративна культура в соціокультурній діяльності, Організація конгресового і ділового туризму, Дослідження культури української діаспори, Науковий семінар, Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі, Магістерський семінар тощо.

Коло наукових зацікавлень: політична еміграція, родинна традиція, шляхетська культура та комунікативна пам’ять, культурна та історична спадщина, національна ідентичність.

 

Павлій Георгій Іванович

Професор, кандидат мистецтвознавства.

Закінчив Львівську консерваторію ім. М. Лисенка. З 1960 по 2012 рр. працював у Львівській консерваторії ім.. М. Лисенка, вів класи скрипки, квартету, керував відомим в Украйні та поза її межами камерним оркестром «Perpetuum Mobile». У 2015 році взяв участь у підготовці до друку монографії «Духовний тезаурус музиканта».

Співробітники

1 курс

2 курс

5 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

СПРАВА

щодо ліцензування діяльності з надання освітньої послуги

у сфері вищої освіти:

 

028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр

ОПИС
документів, що подаються для отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Найменування вищого навчального закладу Львівський національний університет імені Івана Франка

Код та найменування спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

 

Найменування документа Відмітка про наявність документа
1. Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності або про розширення провадження освітньої діяльності +
2. Копії установчих документів закладу освіти — юридичної особи +
3. Копії документів, що засвідчують право власності, оперативного управління чи користування основними засобами для здійснення навчального процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності +
4. Копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, а також нормам з охорони праці (для навчання за спеціальностями з підвищеною небезпекою) +
5. Копія освітньої (освітньо-професійної або освітньо-наукової) програми +
6. Копія навчального плану та пояснювальна записка до нього +
7. Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення освітньої діяльності +
8. Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності +
9. Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності +
10. Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності +
11. Зведені відомості про дотримання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти +
12. Копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти та керівника проектної групи (документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання) +

Корисна інформація для абітурієнтів

08.07.2019 | 17:19

Шановні абітурієнти!
Просимо ознайомитися з корисною інформацією:
 

Абітурієнту (1 курс ПСЗО)

Перелік конкурсних предметів
Пошук спеціальностей
Подання заяв у паперовій формі
Подання заяв в електронній формі
Етапи вступної кампанії
Творчі конкурси
Творчі заліки
Розклад тестування абітурієнтів
Терміни зарахування
Вартість навчання у 2019-2020 р.р.
Розклад днів абітурієнта

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2019 році
 

Вступнику на старші курси

Вступ до магістратури
Магістратура/ Програми ЄВІ/ЄФВВ
Магістратура (Реєстрація на ЗНО)
Вступ на основі диплому молодшого спеціаліста
Програми фахових випробувань
Графік проведення вступних випробувань
Вартість навчання
Державне замовлення

Подання оригіналів
Правила прийому – 2019
 

Поновлення та переведення
Поселення в гуртожиток
Статистика вступу
Архів вступної кампанії 2018 року
Умови прийому...

Читати »

9 липня 2019 р. відбудеться прямий ефір щодо подання заяв у ЗВО України

08.07.2019 | 16:35

За повідомленням МОН України – 9 липня 2019 р. на Фейсбуці МОН відбудеться прямий ефір.

Напередодні початку прийому заяв у виші на Фейсбук-сторінці Міністерства освіти і науки ( https://www.facebook.com/UAMON/) відбудеться прямий ефір щодо порядку подання заяв.
Початок: 09.07.2019 о 12.30, орієнтовна тривалість – година.
Зокрема, представники МОН та Інфоресурсу пояснять:
– хто з вступників подає заяви в електронній формі, а хто – виключно у паперовій;
– як мають подавати заяви різні категорії пільговиків;
– що робити вступникам, які повинні подавати заяви в письмовій формі, але вже...

Читати »

Консультація з німецької мови для абітурієнтів в магістратуру факультету культури і мистецтв

08.07.2019 | 13:30

12 липня 2019 року о 11.30 на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів вул. Дорошенка, 41 – консультація з німецької мови для абітурієнтів в магістратуру факультету культури і мистецтв.

Читати »

Артур Шалак: Вступаючи у ЛНУ, я не міг навіть уявити,що все складеться саме так. Дякую!

06.07.2019 | 16:11

Бакалаври!🎓
Ці 4-ри роки пролетіли надзвичайно швидко, я дуже вдячний за людей з якими довелось їх провести . Вдячний,що опинився саме тут,саме в цей час ! Завдяки вам ми звели до мінімуму «студентську рутину» і стали більше ніж просто одногрупниками . Вступаючи у ЛНУ, я не міг навіть уявити,що все складеться саме так.Дякую!
Хоча на фото не вся КМА-41, я знаю,що наша історія продовжується! 🔜КМA-51😏🎊❤️🍾
Artur Shalak

 

Читати »

Роман Стрипа: Що мені дав Університет?

06.07.2019 | 15:59

Що мені дав університет? Я зараз не буду писати про якісь життєво важливі предмети, без яких не змогло б еволюціонувати людство😆, а про те, що там я сформувався як особистість, як громадянин. Познайомився з класними людьми, навчився висловлювати свою думку, не здаватися і нарешті досягати своїх цілей. Тут я відкрив себе, полюбив історію і зрозумів, що хочу проявитися саме в цій галузі. Це дивовижна і водночас захоплююча наука. Впевнений, що її вивчення колосально впливає на світогляд людини, здатне привести країну...

Читати »