Навчальний план “028 Менеджмент соціокультурної діяльності”

1-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до фаху 16 32 1:2 Залік
Іміджологія 0:0 Немає
Історія зарубіжної культури 32 16 2:1 Залік
Народна культура українців 16 32 1:2 Залік
Соціокультурна діяльність 64 48 4:3 Іспит

2-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Вступ до фаху 32 16 2:1 Іспит
Економіка культури 16 16 1:1 Немає
Іміджологія 0:0 Залік
Історія зарубіжної культури 16 32 1:2 Іспит
Навчальна (ознайомча) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Народна культура українців 32 16 2:1 Іспит
Соціокультурна діяльність 48 64 3:4 Іспит

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Економіка культури 16 1:0 Іспит
Історія української культури 16 64 1:4 Залік
Менеджмент соціокультурної діяльності 16 16 1:1 Залік
Музеєзнавство, пам’яткознавство 48 48 3:3 Іспит
Прикладне культурознавство 32 32 2:2 Іспит
Професійна етика у сфері соціокультурної діяльності 8 8 0,5:0,5 Немає
Елітарна культура 16 16 1:1 Немає

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія образотворчого мистецтва 32 32 2:2 Немає
Курсова робота з проектного менеджменту 90 0:5,6 Диф. залік
Менеджмент соціокультурної діяльності 16 16 1:1 Іспит
Навчальна практика 90 0:5,6 Диф. залік
Науковий семінар 32 0:2 Немає
Професійна етика у сфері соціокультурної діяльності 16 16 1:1 Іспит
Елітарна культура 32 32 2:2 Іспит

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія образотворчого мистецтва 24 24 1,5:1,5 Іспит
Культура української діаспори 24 24 1,5:1,5 Залік
Культурна політика 0:0 Залік
Маркетинг соціокультурної діяльності (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 16 16 1:1 Немає
Маркетинг соціокультурної діяльності 16 16 1:1 Немає
Менеджмент соціокультурної діяльності 10 10 0,6:0,6 Іспит
Науковий семінар (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 46 0:2,9 Немає
Науковий семінар 46 0:2,9 Немає
Основи теорії та історії музики 16 16 1:1 Немає
Цінності в системі культури 32 16 2:1 Немає
Антропологія культури 16 16 1:1 Немає
Філософія творчості 32 16 2:1 Немає

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бізнес-планування у сфері культури 30 16 1,9:1 Іспит
Культурна політика 32 32 2:2 Залік
Курсова робота з соціокультурної діяльності (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 0:0 Диф. залік
Курсова робота з соціокультурної діяльності 0:0 Диф. залік
Маркетинг соціокультурної діяльності (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 16 16 1:1 Іспит
Маркетинг соціокультурної діяльності 16 16 1:1 Іспит
Навчальна (проєктна) практика 90 0:5,6 Диф. залік
Науковий семінар (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 40 0:2,5 Немає
Науковий семінар 40 0:2,5 Немає
Основи теорії та історії музики 16 32 1:2 Залік
Регіональне краєзнавство 6 4 0,4:0,3 Немає
Цінності в системі культури (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 26 42 1,6:2,6 Іспит
Цінності в системі культури 26 42 1,6:2,6 Іспит
Конфліктологія та теорія переговорів 8 8 0,5:0,5 Залік
Організація конгресового і ділового туризму 16 16 1:1 Залік
Філософія творчості 16 32 1:2 Залік
Дисципліна на вибір 1:Антропологія культури 24 24 1,5:1,5 Залік
Антропологія культури 24 24 1,5:1,5 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Немає
PR-технології в соціокультурній діяльності (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 24 16 1,5:1 Немає
PR-технології в соціокультурній діяльності 24 16 1,5:1 Немає
Науковий семінар (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 32 0:2 Залік
Науковий семінар 32 0:2 Залік
Регіональне краєзнавство (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 16 16 1:1 Залік
Регіональне краєзнавство 16 16 1:1 Залік
Соціальні комунікації 24 24 1,5:1,5 Іспит
Індустрія дозвілля 32 24 2:1,5 Немає

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
24 12 1,5:0,8 Залік
12 12 0,8:0,8 Залік
PR-технології в соціокультурній діяльності (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 24 16 1,5:1 Залік
PR-технології в соціокультурній діяльності 24 16 1,5:1 Залік
Виробнича практика 180 0:11,3 Диф. залік
Комплексний державний іспит 90 0:5,6 Іспит
Регіональне краєзнавство (Кафедра СКМ ЛНУ ім. І. Франка) 16 8 1:0,5 Іспит
Регіональне краєзнавство 16 8 1:0,5 Іспит
Індустрія дозвілля 32 24 2:1,5 Іспит