Навчальний план “029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

1-й семестр

2-й семестр

3-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бібліотечна справа (документно-інформаційні ресурси) 16 16 1:1 Іспит
Ділова комунікація 32 32 2:2 Іспит
Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознавства та інформаційних наук 16 16 1:1 Немає
Інформаційні технології в бібліотеках та дистанційні сервіси 16 16 1:1 Іспит
Історія української культури 16 64 1:4 Залік
Науковий семінар “Методика укладання бібліографічного покажчика” 32 0:2 Немає
Теоретико-методичні основи бібліографії: Бібліографічний пошук 16 16 1:1 Залік
Основи наукових досліджень 16 16 1:1 Залік

4-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бібліографічні ресурси України 16 16 1:1 Іспит
Бібліотечна справа (бібліотечно-інформаційний сервіс) 32 32 2:2 Залік
Бібліотечне краєзнавство 24 24 1,5:1,5 Іспит
Допоміжно-практичні дисципліни бібліотекознавства та інформаційних наук 16 16 1:1 Залік
Інформаційні системи та мережі 24 24 1,5:1,5 Немає
Історія бібліотечної справи України 32 32 2:2 Іспит
Науковий семінар “Методика укладання бібліографічного покажчика” 32 0:2 Курсова робота

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Інформаційні системи та мережі 32 32 2:2 Іспит
Історія бібліотечної справи Львівщини 16 16 1:1 Немає
Історія світової бібліографії 24 24 1,5:1,5 Залік
Історія української бібліографії 16 16 1:1 Іспит
Організація бібліотечної справи: аналітико-синтетична обробка документів 16 16 1:1 Іспит
Організація діяльності бібліотек 32 0:2 Немає
Практика книжкового пам’яткознавства 32 32 2:2 Залік
Книгознавча спадщина Івана Франка 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія бібліотечної справи Львівщини 16 16 1:1 Залік
Історія світової бібліографії 22 20 1,4:1,3 Іспит
Історія української бібліографії 14 14 0,9:0,9 Немає
Менеджмент інформаційних ресурсів 36 34 2,3:2,1 Немає
Організація бібліотечної справи: Інформаційно-пошукові системи бібліотек 14 14 0,9:0,9 Іспит
Організація діяльності бібліотек 28 0:1,8 Курсова робота
Правові аспекти бібліотечної діяльності в Україні 28 28 1,8:1,8 Залік
Теорія соціальних комунікацій 14 14 0,9:0,9 Немає
Методика роботи з архівними документами 14 14 0,9:0,9 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Історія бібліотечної справи Львівщини 16 16 1:1 Іспит
Історія української бібліографії 16 16 1:1 Немає
Менеджмент інформаційних ресурсів 16 16 1:1 Іспит
Основи книговидавництва і поліграфічної справи 32 32 2:2 Залік
Реферування 32 32 2:2 Іспит
Теорія соціальних комунікацій 16 16 1:1 Залік
Архівознавство 32 0:2 Залік
Редакційне опрацювання тексту до друку 16 16 1:1 Немає
Реклама і промоція інформаційно-бібліотечних послуг 16 16 1:1 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Бібліографознавство 32 32 2:2 Залік
Бібліотекознавство 32 32 2:2 Іспит
Історія української бібліографії 32 32 2:2 Іспит
Основи бібліопсихології 32 32 2:2 Залік
Редакційне опрацювання тексту до друку 32 32 2:2 Залік