Теорія соціальних комунікацій

Тип: Нормативний

Кафедра: бібліотекознавства і бібліографії

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63.5Немає
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
614Ржеуський А. В.КМБ - 31
716Ржеуський А. В.КМБ - 41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
614КМБ - 31Пугач Л. Ю.
716КМБ - 41Пугач Л. Ю.

Опис курсу

Мета курсу – представити динаміку розвитку соціальних комунікацій та існуючих підходів, концепцій у царині соціальних комунікацій; надати теоретичні знання про документно-комунікаційну систему, моделі, процеси та механізми соціальних комунікацій; окреслити напрями та тенденції розвитку документно-комунікаційної системи суспільства в умовах формування цифрового інформаційного простору.

Завдання дисципліни: подати сучасні теорії соціальних комунікацій; розглянути базові моделі комунікації; вивчити комунікативну парадигму суспільного розвитку соціальних комунікацій; подати та обґрунтувати сучасні теорії трансформації соціальних комунікацій; охарактеризувати сучасні теорії соціальних комунікацій.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:
знати:
– науково-понятійний апарат, терміносистему дисципліни;
– базові моделі теорії комунікації;
– основи документної комунікації як підсистеми соціальних комунікацій;
– шляхи впровадження і удосконалення мережевої комунікації як вихідної основи сучасного інформаційного суспільства XXI ст.;
– сучасні тенденції розвитку соціальних комунікацій в Україні та за кордоном.
вміти:
– аналізувати закономірності розвитку документно-інформаційних потоків та масивів;
– використовувати методи систематизації, пошуку, збереження, класифікації інформації для
різних типів контенту та носіїв;
– критично мислити та аналізувати наукові дослідження з соціально-комунікаційної
проблематики;
– здійснювати аналіз ідей розвитку соціальних комунікацій за кордоном;
– послуговуватися відповідним науково-понятійним апаратом;
– застосувати набуті знання у практичній діяльності.